Page 1

1


KNURÓW (tytuł)

2

3


N

ajstarszy dokument łaciński, w którym znajduje się pierwsza wzmianka o Knurowie, pochodzi z 1305 roku. W tym to okresie Knurów był już zorganizowaną osadą i stanowił część składową ziemi gliwickiej. Na przestrzeni od XV do XVIII wieku, losy Knurowa toczyły się podobnie, jak całego Górnego Śląska, który przechodząc z rąk do rąk często zmieniał swoją przynależność do różnych monarchii. Przełomowy w historii miasta, był wiek XIX i związane z nim odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego. Uruchomienie wydobycia w 1906 roku, wywarło decydujący wpływ na kierunek rozwoju miasta. Widok szybów kopalnianych na stałe wpisał się w krajobraz Knurowa. Przeszło siedem stuleci historii miasta znajduje swoje odbicie nie tylko w miejscach i obiektach, ale także w tradycji i kulturze miasta. Po dzień dzisiejszy w Knurowie obchodzone jest święto patronki górników – Barbórki, a organizowane rokrocznie biesiady śląskie cieszą się niesłabnącą popularnością. Przejawem kultywowanej po dzień dzisiejszy tradycyjnej kultury śląskiej jest także, posiadająca przeszło sto lat, Orkiestra Dęta KWK Knurów. Putat, sed dignit wis ex et vel ulla faccumsandre molore dit wis nim veliscinisim zzriliquat. Ut ad min et eugait aliquis ismodolut nim dolore con hent nos augue et, quat. Duisis diatisi ex euguerostisi etummolobor suscipit nibh et, sit, volor si. Ugiat. Iril do esequatem venis et, quat, sequat at am zzriure mod magnisi. Onsequisit dignis nostrud dolessit nullan utat wis ero dolore tie magniss equat. Riusci etue er in vel elit illam, conulla facilit inim eugueraesto odolorp erostrud te feu facipissisis dolorem dit ate magna feu faccum quis eu feumsan et am, veros at alit del etue ex ea faccumsandre tionsequamet exer sumsand ipismodip ex eugue feu faccummy nibh esenibh et lore consectetue vel utpatet, sis nos dolore dolortie et, quat vel inim digna commy nostrud enis augiam velit veliquis nim quisi ex euisl ilit ad euismol ortionse do enim niam zzriuscip estis dit am dolobortin hent utat. Giat at lum aci erit, sit utat ad ex ex et aliquam, vendre elit et iuscinc iliquam nulla coreet wisi tem eugiam qui bla aliscilis alit ad mincips ustrud esto conse tat ad ea faccum ver sequisl illamet, commy nibh eugue consecte elit nulputpat, susting exerit wis eui bla feuismo lorperi uscipisim iusto del ullut at, quiscilisl ulla facing exero odolenim quam ad euguero odit vel in hendips ustrud duisim vent wisl eriliqu ipismodit lore volor sumsan eu facipit vulla feu facip eu faccum vent wis nis nos et venim nullutpat, si. Cilit, quat lortionsed tat. Con eu facipis modolobore magna facidunt aliscipit, quat, quis num quat. Duis nisit utpat. Nim quam alit inim quat wisciduis ad etueriure tem quam nit at. Ut vullamconsed te modolorem zzrit vel dolendre min utpat incilis cincipit augiam, secte dio conullut alis essequi smoloreet lorercip ex ea commolore feugue commolore magna consenit wisciliqui essim aliquatio eumsandrerci et wisi ex eros nulla feuis acilis augiametuero et, conum velis dolobor se magna consenit utpation hent velit nim incilit, quat praessisl ut lore er adionum alit laorem at.

4

5


Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują. Ezra Pound

N

ajstarszy dokument łaciński, w którym znajduje się pierwsza wzmianka o Knurowie, pochodzi z 1305 roku. W tym to okresie Knurów był już zorganizowaną osadą i stanowił część składową ziemi gliwickiej. Na przestrzeni od XV do XVIII wieku, losy Knurowa toczyły się podobnie, jak całego Górnego Śląska, który przechodząc z rąk do rąk często zmieniał swoją przynależność do różnych monarchii. Przełomowy w historii miasta, był wiek XIX i związane z nim odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego. Uruchomienie wydobycia w 1906 roku, wywarło decydujący wpływ na kierunek rozwoju miasta. Widok szybów kopalnianych na stałe wpisał się w krajobraz Knurowa. Przeszło siedem stuleci historii miasta znajduje swoje odbicie nie tylko w miejscach i obiektach, ale także w tradycji i kulturze miasta. Po dzień dzisiejszy w Knurowie obchodzone jest święto patronki górników – Barbórki, a organizowane rokrocznie biesiady śląskie cieszą się niesłabnącą popularnością. Przejawem kultywowanej po dzień dzisiejszy tradycyjnej kultury śląskiej jest także, posiadająca przeszło sto lat, Orkiestra Dęta KWK Knurów.

1

2

3

< Przeszło siedem stuleci historii miasta znajduje swoje odbicie nie tylko w miejscach i obiektach. 1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm.

3

6

7


1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm.

3 4


3

4

5 1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm.

1

5. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex

2

6. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 7. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex

6

10Â

7

11Â


1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm. 5. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex

12Â

13Â


1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm. 5. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex

14Â

15Â


16

17


18

19


20

21


22

23


Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. André Malraux

D

zisiejszy Knurów jest miastem, w którym docenia się kulturę w różnych jej przejawach. Życie kulturalne organizowane jest przez instytucje miejskie przy współudziale mieszkańców, którzy swym zamiłowaniem do kultury i sztuki, talentem i umiejętnościami tworzą dzieła plastyczne, a także wydarzenia muzyczne, taneczne oraz teatralne. Mówi się, że kultura kształtuje ludzką osobowość, ale to mieszkańcy mający poczucie wpływu na rozwój swojego miasta i inicjujący wiele wydarzeń, aktywnie tworzą jego kulturę. Zadaniem dla włodarzy współczesnego miasta, jest natomiast umiejętne wspieranie obywatelskiej spontaniczności w zakresie kultury, a także tworzenie warunków do jej pełnego rozwoju na nieskrępowanych obszarach działania. Ważne jest także, aby zadbać o pielęgnację dziedzictwa historycznego i kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na współczesne aspekty kultury. Stąd też podjęte działania i inwestycje, zmierzające do permanentnego rozwoju bazy obiektów kulturalnych, nie tylko dbają o dotychczasowy dorobek kulturalny, ale zapewniają warunki dla rozwoju twórczości. Zakres możliwości, które obecnie oferuje miasto jest naprawdę imponujący. W jego zróżnicowanej ofercie każdy znajduje coś dla siebie. Zarówno stałe, cykliczne wydarzenia, jak i mniejsze, jednorazowe imprezy są organizowane z udziałem mieszkańców i dla mieszkańców miasta, w końcu to oni tworzą kulturę swojego miasta. W ciągu roku w Knurowie odbywa się ponad ...... imprez kulturalnych.

24

25


26

27


1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm. 5. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex

1. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex 2. Ero dolor secte veniam quatisci tin ero consent eugue min vullandre et prate corer sustie esent nulputpat. 3. Core tie dolobor aute magniat nonsectet, si euguerat, sim zzrilisl ipit prat ex et prat, consed dolut aut vercillaorem quat luptat. 4. Llobore dolore enis amcor susciliquam dolorer sequismod tat auguer ipit adio comm. 5. Ut in henim volorper alit in ullandre min ulput la feu faciliquam delis nibh ex ex

28Â

29Â


A

by uświetnić Międzynarodowy Dzień Teatru, co roku w Knurowie odbywa się festiwal Spotkania Teatralne „bez MASKI”. Ideą imprezy, której początki sięgają 2009 roku, jest prezentacja twórczości teatralnej i parateatralnej dzieci i młodzieży, kultywowanie działań artystycznych oraz profilaktyka skierowana na twórcze spędzanie czasu wolnego, a także szeroko pojęta integracja. Skąd nazwa? Maska jako rekwizyt kojarzy się z teatrem. Działalność amatorska wymaga jednak zrzucenia własnej maski, aby być autentycznym i nie oszukiwać widza.

30

31


32

33


34

35


W

spółczesne środowisko śpiewaków, chórzystów zajmuje poważne miejsce w życiu Knurowa, a jednym z elementów, lokalnej chóralistyki, jest chór Slavica Musa, Calvi Cantores, czy Schola Cantorum. Organizowane co roku w Knurowie Dni Muzyki Chóralnej, to wydarzenie które przyciąga wielu miłośników muzyki chóralnej. Jest to wydarzenie, które pozwala nie tylko poznać dorobek knurowskich zespołów, ale także uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem gości.

36

37


D

ni Knurowa to organizowane rokrocznie wydarzenie kulturalne o szczególnym znaczeniu dla całej społeczności miasta. To piękne święto, które jednoczy jego mieszkańców przy wspólnej zabawie podczas uroczystych obchodów. Całemu wydarzeniu towarzyszy rodzinna atmosfera i szczególny, uroczysty nastrój. W czasie Dni Miasta koncerty na scenie dają gwiazdy światowej sławy, a występy lokalnych artystów dodatkowo uświetniają tą miejską uroczystość. Jednakże Dni Knurowa to nie tylko koncerty i wydarzenia artystyczne, to także szereg imprez rekreacyjnych i sportowych. Jest to także okazja do przypomnienia historii i tradycji miasta, jak również do zaprezentowania bogatej oferty działań artystycznych.

38

39


40

41


42

43


Lekarstwem na smutek jest ruch. Recepta na siłę – działanie. Elbert Hubbard

S

port i rekreacja to najlepsza profilaktyka zdrowotna, jednak bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe upowszechnianie aktywności fizycznej i osiąganie wysokich wyników. Dlatego jednym z priorytetów prowadzonej w Gminie Knurów polityki jest rozwój sportu i propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Dzięki stałym nakładom na uatrakcyjnianie bazy sportowej, pochodzącym zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszy zewnętrzny, w Knurowie funkcjonuje kompleks boisk wielofunkcyjnych, dwie pływalnie kryte, kąpielisko odkryte, hala sportowa, dwie siłownie zewnętrzne oraz sezonowe lodowisko. A ponadto planowana jest budowa całorocznego centrum aktywnego wypoczynku na obszarze kompleksu leśnego, obejmująca modernizację Kąpieliska Zacisze Leśne.

44

45


46

47


48

49


50

51


B

udowa nowej oraz modernizacja już istniejącej bazy to zachęta do aktywnego zagospodarowania wolnego czasu, a także sposób na odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnego rodzaju zachowań patologicznych. Obok doskonale utrzymanej i bogatej infrastruktury, miasto inwestuje w różnorodne zajęcia i imprezy sportowe, tak aby na sportowej niwie miasta każdy znalazł coś dla siebie. Infrastruktura, aktywność ludzi i bogaty kalendarz imprez sportowych - wszystko to spowodowało, że miejskie obiekty sportowe tętnią życiem, w końcu rozwój fizyczny wspiera rozwój intelektualny oraz daje poczucie wewnętrznej satysfakcji. Infrastruktura sportowa jest nie tylko czynnikiem prozdrowotnych zachowań, ale także integruje społeczeństwo gminy i promuje ją na zewnątrz.

52

53


Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły. Talmud

K

ształtowanie właściwych postaw i aspiracji edukacyjnych rozpoczyna się już w pierwszych latach życia dziecka, dlatego prowadzenie szkół i przedszkoli należy do niewątpliwie najważniejszych zadań Gminy Knurów. To na szkołach spoczywa misja ukształtowania osobowości wychowanków, przygotowania ich do życia w społeczeństwie. Kształtowanie patriotycznej i europejskiej postawy ma na celu inspirowanie uczniów do podejmowania od najmłodszych lat aktywności obywatelskiej i społecznej na rzecz przede wszystkim lokalnej społeczności. Także regionalizm i przywiązanie do śląskiej tradycji kultywowane są za sprawą zajęć artystycznych, finansowanych ze środków gminy. Doceniając wagę prowadzenia działalności edukacyjno-wychowawczej samorząd Knurowa stawia na stałe podnoszenie jakości kształcenia. Inwestycje przeprowadzane są we wszystkich 17 placówkach oświatowych, w których kształci się blisko 4,5 tysiąca dzieci i młodzieży. W każdej szkole i przedszkolu wykonano termomodernizację, a we wszystkich miejskich “podstawówkach” dzieci mogą korzystać z kreatywnych i kolorowych miejsc do zabawy, wybudowanych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Inwestycje w edukację to nie tylko infrastruktura, to także nakłady finansowe przeznaczane na wspieranie rozwoju dzieci, poprzez różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, czy koła zainteresowań. To także programy, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, jak np. „Wyprawka szkolna”, czy system stypendiów. Miarą edukacyjnego sukcesu jest fakt, iż tylko w latach 2011-13 Gmina Knurów pozyskała ponad 4 mln złotych ze źródeł zewnętrznych, w tym m. in. unijnych i rządowych.

54

55


S

tarania gminy zostały zauważone i docenione. Za podejmowanie wartościowych inicjatyw w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty Gmina Knurów otrzymała w 2013 roku tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Wyróżnienie to pokazuje, że podjęte działania zmierzają w dobrym kierunku. Jednakże Knurów nie chce spocząć na laurach i już teraz podejmuje działania zmierzające do uruchomienia w 2015 roku nowego, czterooddziałowego żłobka publicznego, który uzupełni ofertę już istniejącej placówki.

56

57


58

59


60

61


Aby istnieć, trzeba uczestniczyć. Antoine de Saint - Exupéry

W

spółpraca zagraniczna w zjednoczonej Europie to bardzo ważna płaszczyzna pracy samorządów, jest ona wspaniałą okazją do promowania naszej ojczyzny, a także samej Gminy Knurów. Kontakty partnerskie miast sprzyjają także rozwojowi samorządów, pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach, służą też młodzieży szkolnej, sportowcom i artystom. Celem współpracy partnerskiej jest rozwijanie przyjacielskich stosunków oraz utrzymywanie trwałej przyjaźni i współpracy między miastami, niezależnie od granic państwowych. Współpraca jest realizowana dzięki wzajemnym spotkaniom grup młodzieży i drużyn sportowych, a także dzięki organizowaniu wspólnych wystaw i sympozjów. Gmina Knurów utrzymuje partnerskie relacje z miastem Svit na Słowacji oraz węgierskim Kazincbarcika. Ponadto stopniowemu zacieśnianiu ulega także współpraca z czeskim miastem Česká Třebová. Współpraca partnerska to nie tylko wymierne efekty, to także burzenie stereotypów oraz otwieranie się na świat, to uczestnictwo w procesie integracji europejskiej, w którym kontakty między mieszkańcami miast stanowią bazę budowania wspólnej Europy. W ramach współpracy międzynarodowej Knurów stwarza nauczycielom oraz dzieciom i młodzieży szkolnej możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach integracyjnych, jak np. turnieje sportowe, warsztaty ekologiczne i konferencje tematyczne. Współpraca zagraniczna realizowana jest także przez cztery miejskie jednostki oświatowe uczestniczące w programie Comenius. Udział w tym przedsięwzięciu umożliwia szkołom podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwijanie mobilności uczniów i nauczycieli. Ponadto realizacja międzynarodowych projektów współpracy szkół przyczynia się do doskonalenia umiejętności komunikacji w języku obcym, przedsiębiorczości i większej otwartości. Uczy także tolerancji i zrozumienia dla różnorodności partnerów.

62

63


64

65


66

67


Umrze miasto, jeżeli budowa jego będzie zakończona. [...] doskonałość nie jest bynajmniej osiągnięciem celu. To przemiana [...] Antoine de Saint-Exupéry

K

nurów sukcesywnie realizuje zadania sprzyjające rozwojowi gminy oraz poprawie istniejącej infrastruktury. Podstawą koncepcji inwestycyjnych są potrzeby mieszkańców oraz środki zabezpieczone w budżecie miasta. Wszystkie realizowane inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności terenu oraz zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców i osób przyjezdnych. Gmina w sposób aktywny korzysta z dostępnych środków unijnych, jaki i innych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych, jak i tzw. projektów „miękkich”. Pozabudżetowe źródła finansowania zostały pozyskane m. in. na: budowę targowiska miejskiego, budowę kanalizacji, modernizację hali sportowej i budowę boisk sportowych oraz dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Inwestycje, które najbardziej odbiją się w krajobrazie knurowskich ulic to: utworzenie Kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ul. Ułanów, modernizacja Hali Sportowej MOSiR oraz Domu Kultury w Szczygłowicach, a także przebudowa Alei Piastów w Szczygłowicach. Sukcesywnie poprawia się także stan dróg gminnych poprzez budowę, przebudowę, modernizację i remonty. Jednakże inwestycje to nie tylko nakłady finansowe na infrastrukturę miejską, ale także działania ukierunkowane na przyciągnięcie do Knurowa kapitału i inwestorów zewnętrznych. Stąd prowadzony projekt promocji terenów inwestycyjnych, na realizację którego Gmina Knurów otrzymała z Unii Europejskiej ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania. Inwestycje, zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat, nadały miastu zupełnie nowej jakości. Przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji, kultury, sportu, jak również i gospodarki komunalnej sprawiły, że Knurów jest dziś nie tylko nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, ale także miejscem, w którym po prostu dobrze się mieszka.

68

69


70

71


72

73


74

75


76

77


To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln

N

iezwykle istotny dla sprawnego funkcjonowania gminy jest udział w życiu społecznym różnego rodzaju grup i stowarzyszeń z sektora organizacji pozarządowych. Jednym z głównych kryteriów i wskaźników aktywności społecznej mieszkańców jest liczba organizacji pozarządowych, działających na danym terenie. W Knurowie aktywnie działa ponad 60 organizacji, które uczestniczą w kreowaniu miejskiej rzeczywistości m. in. poprzez realizację zadań publicznych. Na ten cel rokrocznie blisko pół miliona złotych z budżetu miasta przekazywanych jest w formie dotacji. W celu budowania partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi w Knurowie funkcjonuje Program Współpracy Miasta Knurów z Organizacjami Pozarządowymi. Jego zadaniem jest: stworzenie mieszkańcom warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców oraz uzupełnienie działań w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe. W oparciu o powyższe zasady, miasto co roku przygotowuje kolejne edycje tego programu, ze wskazaniem konkretnych instrumentów wsparcia. Polegają one głównie na zlecaniu w drodze konkursu realizacji zadań publicznych wraz z przyznaniem na ten cel dotacji. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Knurowa oraz na rozwój miasta. Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest elementem aktywizującym społeczność lokalną. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Duża aktywność społeczna do wielki kapitał gminy. Jednakże nie tylko organizacje pozarządowe mają wpływ na życie miasta, ale także mieszkańcy, którzy swoją aktywną postawą działają na rzecz gminy.

78

79


80

81


82

83


84

85


W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pit adit landion sequam zzrit, quis aci blaortion henim vel in vel ullan utpat euguer sustionsed dolore magnit augait irillaore mod essecte facil enis doluptat accummy niamet nos adiat. Lore magnibh ex eugue dolenibh elis aut praessi. Quiscilit, con hent ip ea conulpute mod do euip eummodi onsequamet wissi. Elenis aliquat alit ad exercipisi. Re velit ulla faciliquatum quat prat del ulputat praesed dolobore ea.

86

87


88

89


90

91


92

93


94

95


96

Knurow-PROJEKT4.pdf