Page 1


dowiedz się więcej lub szukaj nas na:


ZAMIAST WSTĘPU Drogi Czytelniku. Poszukiwanie własnego miejsca na współczesnym rynku pracy, to z pewnością trudne i często wymagające zadanie. Zmierzyć się będziesz musiał z licznymi wyzwaniami, przyjdzie Ci także rozwiązać kilka dylematów, a na swojej drodze do sukcesu zapewne napotkasz też wiele trudności. Pamiętaj jednak, że na zakręcie swojej zawodowej kariery nie jesteś sam, możesz liczyć na pomoc i profesjonalne wsparcie. Odważ się z niego skorzystać, to przecież nic nie kosztuje. Bilans zysków może Cię z kolei pozytywnie zaskoczyć, podobnie jak długa lista usług oferowanych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej. O wszystkich dowiesz się z kolejnych stron tego katalogu. O tym jest zresztą cały biuletyn, który w tej chwili trzymasz w swych dłoniach, o wsparciu oraz pomocy, o skutecznym poszukiwaniu nowego zatrudnienia, o Twoim sukcesie na rynku pracy. Z Tobą i dla Ciebie. Na koniec pozostaje mi już tylko trochę banalne, ale przecież ważne życzenie - przyjemnej lektury i samych sukcesów.

Roland Budnik


R

ZACZYNAMY OD REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Rejestracja to pierwszy, a zarazem jeden z najważniejszych etapów w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Tylko w ten sposób otrzymasz dostęp do całej palety usług oferowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Będziesz miał m.in. pełen dostęp do wszystkich ofert zatrudnienia będących w naszej dyspozycji, a także otrzymasz swojego indywudualnego doradcę. Warto? Oczywiście, że tak!

STRONA

6

Aby się zarejestrować musisz wejść na naszą stronę internetową www.pup.gda.pl. W zakładce zatytułowanej „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące aktywizacji zawodowej, oferowanych form wsparcia ... oraz różnych wariantów rejestracji. Do wyboru masz kilka opcji. My proponujemy Ci skorzystanie z najwygodniejszego i najprostszego sposobu, jakim jest rejestracja przez Internet. Możesz jej dokonać na dwa sposoby: I. Zgłoszenie do rejestracji (rezerwacja terminu wizyty)

Opcja ta dotyczy osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. II. Pełna rejestracja internetowa Wariant ten dotyczy osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Istnieje także możliwość „tradycyjnej” rejestracji, na zasadach obowiązujących dotychczas - bez pośrednictwa komputera oraz Internetu. W takim przypadku zapraszamy naszych klientów do siedziby PUP w Gdańsku. Rejestracja osób niekorzystających z usługi internetowej odbywa się na II piętrze, w pokoju numer 220 (obowiązuje system kolejkowy). Dziennie w ten sposób może się jednak rejestrować maksymalnie 10 osób. Po dokonaniu rejestracji zostanie Ci wyznaczony termin wizyty w urzędzie u doradcy klienta, który od tąd będzie Twoim stałym opiekunem.


ODSETEK OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z e-REJESTRACJI

90%

77% 70%

51%

25%

2010

2011

2012

2013

VI 2014


D

DROGOWSKAZ” KARIERY

”OBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, tę starą prawdę zapewne znamy wszyscy, nie każdemu jednak od razu udaje się ruszyć we właściwym kierunku. Właśnie dlatego osoby wchodzące na szlak poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy mogą liczyć na praktyczną pomoc.

STRONA

8

Metaforyczny, a zarazem dosłowny „Drogowskaz”, to krótkie zajęcia grupowe prowadzone przez doświadczonego doradcę klienta. W ramach szkolenia dowiesz się wszystkiego o funkcjonowaniu urzędu pracy, jego strukturze czy oferowanych formach wsparcia. Poznasz zasady rządzące stażami, robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi oraz dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Będziesz też sprawniej poruszał się pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi PUP, dzięki czemu łatwiej Ci będzie uzyskać oczekiwane wsparcie. Część zajęć poświęcona będzie też aktywnemu poszukiwaniu pracy oraz Twoim prawom i obowiązkom wynikającym z posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Solidna porcja praktycznej wiedzy oraz doświadczenie trenerów prowadzących szkolenie sprawi, że po ukończeniu zajęć przynajmniej jednej rzeczy możesz być pewny - swoje pierwsze kroki na rynku pracy postawisz we właściwym kierunku. Zajęcia w ramach „drogowskazu” odbywają się codziennie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu - tak zwanym pokoju giełd, w sali numer 28 (parter). Ze względu na swoją tematykę, zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich osób rejestrujących się w gdańskim PUP po raz pierwszy.


D

POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ SPECJALISTĘ DO TWOICH USŁUG Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem! Słynna sentencja Thomasa Mertona ma swoje zastosowanie również, a może przede wszystkim, na rynku pracy. Właśnie dlatego ścieżką prowadzącą Cię do zatrudnienia będziesz szedł razem ze swoim doradcą. Możesz mu całkowicie zaufać, to prawdziwy specjalista w swoim fachu - pośrednik pracy i doradca zawodowy w jednej osobie.

STRONA

10

Swojego osobistego doradcę poznasz wkrótce po rejestracji. Na pierwszym spotkaniu ustalicie najważniejsze zasady współpracy oraz cele jakie zamierzacie razem osiągnąć. Potem przyjdzie czas na rzetelną analizę Twoich zasobów. Poznasz swoje talenty, a także obszary, które wymagają dalszej pracy. Gdy wszystko będzie już jasne stworzony zostanie dla Ciebie zindywidualizowany profil wsparcia oraz Indywidualny Plan Działania (IPD). Dzięki temu poruszanie się po rynku pracy będzie jeszcze łatwiejsze i skuteczniejsze.

Jeśli masz pytania, nie bój się ich zadawać. Doradca klienta, to swoisty concierge, osobisty doradca, który jest do Twojej dyspozycji, gdy go potrzebujesz. Możesz się z nim skontaktować mailowo, telefonicznie lub osobiście.


INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA PROSTA STRATEGIA

Czujesz, że brakuje Ci pomysłów na dalsze działanie? Masz pomysły, ale nie wiesz jak je zrealizować, a może potrzebujesz wsparcia w uporządkowaniu swojej wizji kariery?

STRONA

12

Zapraszamy Cię do skorzystania z doświadczenia naszych doradców klienta w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania. Pomożemy Ci uporządkować i ustrukturyzować wiedzę o zasobach, które już posiadasz i których potrzebujesz, aby zrealizować swoje plany zawodowe. Czym jest IPD? Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej dla Ciebie metody, prowadzącej do podjęcia efektywnych działań dostosowanych do Twojej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Jest to narzędzie prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Polega na określeniu zadań jakie otrzymasz do samodzielniej realizacji, jak i działań, które podejmie urząd pracy.

Ponadto w ramach IPD można uzyskać: 1. Umiejętność aktywnego poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 2. Nowe kompetencje (szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, doświadczenie zawodowe). 3. Wsparcie w utworzeniu własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).


Proponujemy Ci nowe podejście, nowe możliwości, nowe narzędzia Nasze wspólne działania doprowadzą Cię do zrealizowania planów zawodowych, w tym podjęcia satysfakcjonującej pracy. Twój doradca dostosuje indywidualnie do Twoich potrzeb odpowiedni profil i zaproponuje formy pomocy stosowane w ramach poszczególnych profili. W zależności od profilu pomocy możesz skorzystać m.in. z: •dostępnych ofert pracy zamieszczonych na www.pup.gda.pl •indywidualnego poradnictwa zawodowego •pomocy z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy w ramach Treningu Umiejętności Osobistych i spotkania ze specjalistami w Centrum Rozwoju Osobistego. •szkoleń zawodowych, które realizowane są w formie grupowej (plan szkoleń znajduje się na ww.pup.gda.pl) oraz indywidualnej pod potrzeby pracodawców •dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia •stażu zawodowego w ramach, którego nauczysz się oraz nabędziesz nową wiedzę i umiejętności. Za odbywanie stażu otrzymasz stypendium.

Ważną częścią wsparcia są także spacjalne bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie. Mogą z nich korzystać osoby bezrobotne do 30. roku życia. Bon szkoleniowy - otrzymasz go jeżeli uprawdopodobnisz, że po wnioskowanym szkoleniu podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą możesz otrzymać bon o wartości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Bon stażowy - zostanie ci wręczony jeżeli masz pracodawcę chętnego przyjąć Cię na staż i po zakończeniu stażu zatrudnić na okres 6 miesięcy, możesz wystąpić o przyznanie bonu stażowego, w ramach którego zostaną Ci sfinansowane: stypendium, ryczałt na dojazdy. Bon zatrudnieniowy - to z kolei propozycja dla absolwentów szkół wyższych. Mogą oni złożyć wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego, który stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Bon na zasiedlenie - możesz o niego wystąpić w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wartość bonu wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia.


Bądź aktywny, samodzielny, mobilny! Korzystaj ze wsparcia. •Prace interwencyjne, roboty publiczne. Jeżeli jesteś w szczególnej sytuacji na rynku pracy może zostać stworzone dla Ciebie miejsce pracy finansowane z Funduszu Pracy. •Grant na telepracę dla rodziców lub opiekunów powracających na rynek pracy. Pracodawca albo przedsiębiorca, który stworzy miejsce pracy w formie telepracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną może otrzymać grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

STRONA

14

•Świadczenie aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez PUP osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia •Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu (przy uzasadnionej celowości). •Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli jesteś

osobą bezrobotną, poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego możesz wystąpić o jej przyznanie. Wysokość pożyczki może stanowić 100% przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20- krotność przeciętnego wynagrodzenia. •Przygotowanie zawodowe dorosłych - chcesz nabyć kwalifikacje lub umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentami (świadectwami lub zaświadczeniem), możesz zostać skierowany na przygotowanie zawodowe dorosłych (praktyczną naukę zawodu dorosłych oraz przyuczenie do pracy dorosłych). •Pożyczka szkoleniowa - jeżeli chcesz sfinansować koszty podejmowanego szkolenia, które umożliwi Tobie podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej możesz ubiegać się o pożyczkę szkoleniową. •Program Aktywizacji i Integracji - jeżeli jesteś osobą bezrobotną i korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej oraz realizujesz kontrakt socjalny, możesz zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja. •Podnoszenie kwalifikacji - jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje w celu znalezienia pracy, warto uzupełnić już posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe, jak też uzyskać nowe.


Możesz ubiegać się o: Finansowanie egzaminów i licencji - sfinansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz pokrycie kosztów uzyskania licencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – jest skierowane do osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. •Dofinansowanie studiów podyplomowych - umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. •Udział w tzw. Programach specjalnych. Możesz zostać objęty programem specjalnym, jeżeli jesteś osobą znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zagrożoną długotrwałym bezrobociem ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy. •Spółdzielnie socjalne /ekonomia społeczna/. Jeżeli chcesz podjąć działalność gospodarczą w ramach spółdzielni socjalnych, możesz ubiegać się o środki na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jako:

- członek założyciel w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej, - członek przystępujący do istniejącej spółdzielni socjalnej. • Porad psychologicznych • Porad prawnych Szczegółowe informacje uzyskasz u doradcy klienta oraz na naszej stronie internetowej.


CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO ZASTRZYK POZYTYWNEJ ENERGII I KREATYWNOŚCI Centrum Rozwoju Osobistego to niezwykłe miejsce. Nowoczesny punkt coachingowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku to m.in. praktyczne zajęcia z ekspertami - trenerami biznesu, marketingowcami, rekruterami, wizażystami, a nawet aktorami. Porady specjalistów pomogą Ci nie tylko lepiej się zaprezentować podczas spotkania z potencjalnym pracodawcom, ale i inaczej spojrzeć na proces rekrutacji i selekcji nowych pracowników.

STRONA

16

Korzystając z usług Centrum dosłownie znajdziesz się w samym środku procesów związanych z szeroko pojętym HR. Będziesz uczestniczył w ciekawym Treningu Umiejętności Osobistych, weźmiesz też udział w warsztatach z samopoznania oraz kreatywnego myślenia. Przekonasz się o sile nowoczesnych metod szkoleniowych związanych z pracą grupową. Dodatkowo do Twojej dyspozycji oddane zostaną nowocześnie urządzone sale wyposażone w multimedialny sprzęt oraz komputery z dostępem do Internetu. Jednym słowem będzie się działo wiele, intensywnie i ciekawie, a wszystko to w niezwykłej atmosferze, z dala od

urzędowych pomieszczeń i hermetycznych biurowców. Wszystko po to, aby Cię lepiej przygotować do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Na zajęcia w ramach CRO zapraszamy do gdańskiego „NOT-u” przy ulicy Rajskiej. Jak skorzystać z zajęć w Centrum Rozwoju Osobistego? Zwróć się do swojego doradcy klienta, a on wskaże Ci drogę oraz możliwości skorzystania z zajęć w CRO.


WSPARCIE DLA AKTYWNYCH KORZYSTAJ I OSZCZĘDZAJ

STRONA

20

Mobilność jest nieodłącznym elementem procesu poszukiwania zatrudnienia. Właśnie dlatego naszym klientom oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM Gdańsk (autobusy i tramwaje), celem poszukiwania pracy na terenie Miasta Gdańska. Wszystko za sprawą „Karty osoby aktywnie poszukującej pracy”. Jest ona przyznawana bezrobotnym na czas m.in. szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych czy warsztatu. Vouczer otrzymują także beneficjenci Centrum Rozwoju Osobistego. Z oferty mogą skorzystać również osoby już zatrudnione (wystarczy przedstawić oryginał umowy zawartej z pracodawcą). Osoby zainteresowane programem mogą zgłaszać się do Działu Programów Rynku Pracy lub Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku w godzinach od 8:00 do 14:00

Więcej informacji na temat bezpłatnych przejazdów znajdziesz na naszej stronie internetowej, w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” pod hasłem „Bezpłatne przejazdy”.


WOLONTARIAT

POMÓZ SOBIE, POMAGAJĄC INNYM

STRONA

22

Chcesz sprawdzić swój potencjał, kompetencje na danym stanowisku albo wrócić do aktywności zawodowej? Projekt: „Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat” może być idealnym rozwiązaniem także dla Ciebie. Działając na rzecz wybranych organizacji pozarządowych czy uczestniczących w programie instytucji publicznych masz szanse podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nawiązać nowe kontakty. To także świetny sposób na praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności oraz zdobycie cennego na rynku pracy doświadczenia. Efektem udziału w projekcie może być nie tylko nabycie praktycznej wiedzy. Najlepsi wolontariusze mogą też liczyć na podjecie stałego zatrudnienia. Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na naszej stronie internetowej.


STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ CZYLI TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ZATRUDNIENIA

i DOSTĘP DO INTERNETU

Oferujemy bezpłatny dostęp do komputera np. w celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych

VIDEOCV

U nas możesz w nowoczesnej multimedialnej formie zaprezentować się przyszłemu pracodawcy!

CHAT Z DORADCĄ

W Twojej głowie rodzą się pytania, na które chcesz niezwłocznie poznać odpowiedź? Połącz się z naszym doradcą via SKYPE

TELEBIMY Z OFERTAMI PRACY

„Telewizory informacyjne” dostępne na korytarzach w PUP pomogą Ci uzyskać informacje o formach wsparcia

INFOKIOSK

Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy urządzenie, z którego możesz wydrukować interesujące Ciebie oferty pracy

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco, skorzystaj z naszego newslettera i codziennie otrzymuj informacje o najnowszych ofertach pracy

katalognr.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you