Page 1

Nr 5/2012 MAJ

w numerze:

Opłata w przedszkolach Zgodnie z obowiązującymi przepisami pięciogodzinna podstawa programowa w  przedszkolach jest bezpłatna. Rodzic płaci dopiero za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w placówce. Zmiana ustawy spowodowała jednak, że wpływy do budżetu Raciborza z tytułu opłat za przedszkole drastycznie spadły. Urząd Miasta zastanawia się jakie podjąć decyzje, aby zachęcić rodziców do korzystania z dodatkowej oferty przedszkoli, realizowanej poza podstawą programową.

IV Edycja festiwalu 24-26 maj 2012

Motywy Bluesa

Retro Blues Petr „Dzetro” Rit zka, Luboś Khyr Grzegorz Olejnik, Sławek Pyrko Double Six Karol Sz ymanowski, Jacek Herzberg Marek Wojtowicz (Harsh Guitar Mark)

24 maja • koncerty uliczne przed RCI i DK „Strzecha” • godz. 10.00-12.00 warsztaty bluesowe (M. Wojtowicz)- gitara akustyczna DK ul. Chopina 21 • godz. 17.00 25 maja • koncert DK „Strzecha” ul. Londzina 38 • godz. 18.00 26 maja • koncert „Blues dla Mamy” Rafako - Pałacyk ul. Łąkowa 33 • godz. 18.00

- Dziś za przedszkole płacą tylko ci rodzice, którzy posyłają dzieci powyżej piątej godziny, czyli szóstą, siódmą i aż do jedenastej zgodnie z  pracą naszych placówek. Zachwiało to systemem finansowania przedszkoli. Do ubiegłego roku rodzice ponosili koszty ich utrzymania w ponad 25 procentach, obecnie jedynie maksymalnie w 13 procentach. W tym roku wpływy z tytułu opłat za przedszkole mogą spaść nawet o  1,3 mln zł. Nie ma mowy, by ten ubytek nadrobić podnoszeniem wysokości opłat. Przedszkole, to nie biznes. Jednak pewne decyzje należy wspólnie podjąć - mówi prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Prezydent spotkał się w tej sprawie z Radami Rodziców. - Mówiłem o kosz-

tach, o dochodach, apelowałem o posyłanie dziecka do przedszkola powyżej programowej, piątej godziny. Dziś rodzice świadomie rezygnują z  dłuższego pobytu dziecka w  placówce, jednocześnie pozbawiając korzystania z  dodatkowej, bezpłatnej oferty przedszkola, np. rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zabawy z  języka angielskiego. Być może znajdzie to odbicie w  późniejszej edukacji dziecka, już w  szkole, dlatego zachęcałem Rady Rodziców, by zapoznali z  moją propozycją resztę rodziców - mówi prezydent Mirosław Lenk. Niewątpliwie może się to odbić na dostępności placówek i zatrudnieniu nauczycieli. Do tego, by posyłać dzieci do przedszkola na więcej niż pięć godzin przekonują w  samych placówkach. Bo to co oferują ponad podstawę jest dla rozwoju dziecka niezwykle korzystne. - W czasie pięciu godzin realizujemy wyłącznie podstawę

programową, dzieci, które zostają u nas dłużej mają dostęp do różnego rodzaju atrakcyjnych zajęć dodatkowych. Z całą pewnością te dzieci są bardziej śmiałe, otwarte i mają prostszy start do edukacji szkolnej - podkreśla dyrektor Przedszkola nr 26 w  Raciborzu Karina Stefaniak. Przypomnijmy, że w  Raciborzu opłata za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciogodzinnej bezpłatnej podstawy wynosi 2 zł. - Nie ma dziś rodzica, który płaciłby za przedszkole tyle samo co dawniej. Opłaty się obniżyły - podkreśla prezydent Mirosław Lenk. Prezydent z  rodzicami przedszkolaków ma się ponownie spotkać za kilka tygodni, wtedy to przedstawiciele Rad Rodziców przedstawią swoje propozycje.


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

Zmiany w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów - to temat, który zdominował sesję Rady Miasta 25 kwietnia. O przyjęciu ostatecznego systemu pobierania opłat za odbiór śmieci radni mają zdecydować nie wcześniej niż we wrześniu. - Dziś za odbiór śmieci w Raciborzu płaci się stosunkowo mało. Ze względu na dodatkowy element w  gospodarce odpadami, jakim jest linia sortownicza trudno prognozować nowe ceny. - mówi prezydent Raciborza Mirosław Lenk. - Naszym zadaniem jest zadbanie o to, by Racibórz spełniał warunki tzw. stacji regionalnej - dodaje prezydent. Obecnie w  Województwie Śląskim takie warunki spełnia jedynie Knurów. Racibórz ma nowoczesne składowisko odpadów, kompostownię, system selektywnej zbiórki u źródła, w planach jest także budowa nowoczesnej linii sortowniczej, co pozwoli na spełnienie warunków i zakwalifikowanie raciborskiego składowiska jako stacji regionalnej. To ważne, bo pozwoli ograniczyć koszty. - Nie będziemy musieli wywozić naszych śmieci do Knurowa, a transport dziś jest przecież bardzo drogi - przyznaje prezydent Lenk. Do tej pory mieszkańcy zawierali umowy z przewoźnikiem, który odbie-

rał od nich odpady. Tymczasem od lipca 2013 roku władztwo nad odpadami przejmie gmina. - To gmina będzie podpisywała umowy na odbiór i zagospodarowanie śmieci na podstawie rozstrzygniętego przetargu. Chcemy przygotować jeden przetarg na oba zadania - wyjaśnia prezydent. Przedyskutowania będzie również wymagał sposób obciążania mieszkańców kosztami gospodarki odpadami. - Nie ma dziś doskonałego systemu poboru opłat. Ustawa daje samorządom możliwość wyboru z  czterech wariantów: tzw. pogłownego, poborze opłaty w wysokości zależnej od zużycia wody, od gospodarstwa domowego i  od powierzchni mieszkania. Opcja podziału kosztów na mieszkańca, od gospodarstwa domowego - nawet z punktu widzenia polityki prorodzinnej - nie wchodzi w grę. Podobnie niesprawiedliwy byłby wariant naliczania opłaty od powierzchni mieszkania. W pewnym momencie najbardziej się

skłanialiśmy ku zużyciu wody, wariant najbardziej obciążałby tych, którzy zużywają więcej wody, ale niekoniecznie zamożniejszych - tłumaczy prezydent Mirosław Lenk. System tzw. pogłowny wydaje się być najbardziej optymalny i najbardziej zbliżony do obecnych rozwiązań. - Na zasobach wielorodzinnych system ten jest stosowany od wielu lat, płacimy za osobę razy stawka, przy wyliczeniu ilości kubłów wystawionych przy domach jednorodzinnych, również bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców. I to mimo, że to również nie do końca sprawiedliwy system, bo przecież niekoniecznie muszę wyprodukować tyle śmieci co mój sąsiad. Mieszkańcy oczekują już sprecyzowanej odpowiedzi i mogę śmiało powiedzieć, że skłaniamy się do pogłownego - mówił prezydent. O przyjęciu ostatecznego systemu pobierania opłat za odbiór śmieci radni mają zdecydować nie wcześniej niż we wrześniu.

Biegaj w każdym wieku - Bo sport to zdrowie! Bo sprawia mi przyjemność! Bo chcę być najlepszy! - tak bieganie zachwalają młodzi sportowcy z Raciborza. A to tylko niektóre powody, dla których warto spróbować. Racibórz promuje bieganie i w maju w mieście odbędzie się kilka imprez sportowych propagujących właśnie tę formę aktywności. Pierwsza „Bieg bez granic” już 3 maja. - To impreza dla wszystkich amatorów biegania oraz uprawiających Nordic Walking. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami w centrum miasta Raciborza - informuje Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  Sportu Urzędu Miasta Racibórz. 3 km to regulaminowy dystans dla biegu, w  którym udział może wziąć młodzież z  roczników 1996 -1999. Dystans 10 km to bieg główny, w którym udział mogą wziąć biegacze do rocznika 1995. Dystans 3 km zarezer2

wowano dla uprawiających Nordic Walking. Ci którzy „Bieg bez granic” potraktują tylko jak rozgrzewkę, mogą wziąć udział w kolejnych imprezach - 19 maja Racibórz włączy się w akcję „Cała Polska biega”, z  kolei 26 maja odbędzie się Bieg Profilaktyczny. Sportowcy przekonują - biegać warto w  każdym wieku. - Bieganie to najprostsza forma aktywności ruchowej, dlatego jest tak popularna i lubiana także przez amatorów - tłumaczy Piotr Morka, dyrektor „Biegu bez granic”.

Jak przyznaje Piotr Morka, co prawda młodzież dziś sporo czasu spędza przed komputerem, ale też coraz częściej zauważa, że o ruchu zapominać nie można. - I właśnie dlatego też organizuje tego typu akcje, by przekonać ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu - dodaje trener. Specjaliści przekonują - biegać warto regularnie. Można się też o to pokusić pod czujnym okiem trenerów z  Ośrodka Sportu i  Rekreacji, który dwa razy w  tygodniu zaprasza na wspólne bieganie do Parku Zamkowego w ramach „Biegam bo lubię”.


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

RCRON realizuje program zdrowotny Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację programu zdrowotnego pod nazwą ,,Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie gminy Racibórz w latach 2012-2016” Program jest adresowany do mieszkańców Raciborza w szczególności do osób z  przewlekłymi i  pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i  mięśniowego, centralnego układu nerwowego oraz obwodowego układu nerwowego. Zabiegi lecznicze będą wykonywane w siedzibie Centrum przy ul. Rzeźniczej 8 oraz w domach osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w  rehabilitacji w formie ambulatoryjnej. Do udziału w  programie koniczne jest uzyskania skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego podpisaną umowę z  Narodowym Funduszem Zdrowia) które, uczestnik programu powinien zarejestrować w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie później niż 30 dni od jego wystawienia. Druga część programu realizowanego przez Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i  Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych w  Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy kompleksowej rehabilitacji, terapii, opieki, pielęgnacji dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej w  wieku do 25 roku życia. W ramach pobytu dziennego przewiduje się prowadzenie indywidualnych i  grupowych form terapii i stymulacji rozwoju dziecka, udzielanie rodzicom lub opiekunom porad dotyczących metod i technik pielęgnacji, opieki i usprawniania. Dzieci i  młodzież będzie miała także dostęp do świadczeń wspomagających proces rehabilitacji, m.in.: dogoterapii, terapii zajęcio-

wej, arteterapii oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych. Oferta zawiera również możliwość bezpłatnego korzystania z dowozu na zajęcia oraz odwozu do domu po zajęciach, specjalnie przystosowanym do tego celu busem. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie skierowania na rehabilitację w ramach pobytu dziennego dzieci i młodzieży. Program jest kierowany w szczególności do dzieci i młodzieży z następujących grup schorzeń: • wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie), • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego; • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej), • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa), • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki

nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN), • z zaburzeniami integracji sensorycznej, • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii, • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów. Korzystanie z wszystkich świadczeń w ramach programu jest bezpłatne. Świadczenia są finansowane w  całości ze środków Miasta Racibórz i  będą wykonywane w  Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej 8, w godzinach od 8.00 do 18.00. Godziny rehabilitacji oraz zajęć mogą być uzgadniane indywidualne z  pacjentami lub rodzicami dzieci. Wszelkie informacje o  warunkach realizacji programu można uzyskać w  siedzibie RCRON lub pod numerem telefonu 32/418 16 86 oraz 32/415 05 59.

3


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

Kalendarz Imprez NAZWA IMPREZY „Majówka” z Raciborskim Centrum Kultury

1.05

„Historyczna Majówka Miasta Racibórz”

1.05, godz.10.00

Majówka z Raciborskim Centrum Kultury

4

DATA

MIEJSCE

Raciborski RYNEK

maj 2012 ORGANIZATOR

UWAGI/OPIS

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

15.30 – STUMILOWY LAS – program dla dzieci 17.00 – pokazy zespołów tanecznych RCK 17.30 – koncert zespołu Come and Play – Opava 19.00 – koncert zespołu UNDERGRUND 20.30 – koncert zespołu HURT

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wystawy m.in. pojazdów zabytkowych i militarnych.

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Podsumowanie roku obchodów 100-lecia DK ,,STRZECHA W programie : - KWARTET BRAMY MORAWSKIEJ - OLGA PROCHÁZKOWÁ i FRANTIŠEK ŠMIT - Wystawa zdjęć z jubileuszu 100-lecia DK ,,STRZECHA’’

2.05

RCK DK „Strzecha”, ul. Londzina 21

Obchody rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego

3.05

O godz. 10.30 Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. WNMP przy ul. Mickiewicza 8. Po mszy nastąpi przejście z Rynku pod pomnik Arcybiskupa Józefa Gawliny, gdzie oddamy hołd pamięci wybitnemu Synowi Śląskiej Ziemi, przy zaciągniętej warcie honorowej przez harcerzy. Dalsza część przedsięwzięcia odbędzie się pod pomnikiem Powstańców Śląskich.

„Możliwość rzeczy niemożliwych - Jan Darowski 1926-2008”

7.05, godz. 9.00

Biblioteka ul. Kasprowicza 12,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. twórczości Jana Darowskiego.

„Ślonsko godka to piykno godka”

8.05, godz. 10.00

Wypożyczalnia i Czytelnia Oświatowo Naukowa, ul. Rynek 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Konkurs Gwary Śląskiej skierowany do dzieci i młodzieży miasta i powiatu.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

8.05, godz. 16.30

Filia nr 2, Ostróg ul. Rudzka 38/3

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Spotkanie z psycholog Haliną Rycerz-Kuligą.

Spotkanie autorskie z Marią Nurowską.

10.05, godz. 18.00

Biblioteka ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Polska powieściopisarka i nowelistka. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Najnowsza powieść: „Drzwi do piekła” (2012).

„Turniej Wiedzy o Piłce Nożnej”

10.05, godz. 9.00

Wypożyczalnia i Czytelnia Oświatowo Naukowa, ul. Rynek 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Turniej skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z Raciborza i powiatu.

„Biblioteka, książka i ja”

10.05, godz. 9.00

Filia Publiczno – Szkolna nr 3, Ocice ul. Tuwima 1,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Finał konkursu. W programie przedstawienie kukiełkowe pt.: „Kłótnia wróżek” w wykonaniu Amatorskiego Teatrzyku Kukiełkowego „Bajadera”.

„Dzień bibliotekarza”

11.05, godz. 14.00

Biblioteka ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Oficjalne uroczystości obchodów Dnia Bibliotekarza

Spotkanie autorskie z Dorotą Simonides

11.05, godz. 17.00

Biblioteka ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Polska folklorystka, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Promocja książki „Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat” .

,,DIALOGI PENISA’’ Reżyseria: Sylwester Biraga . Obsada: Jakub Wons (Roger ), Marek Pituch (Andy)

12. 05, godz.18.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

„Dialogi penisa” to przezabawna komedia o męskiej naturze, walce duchowości z cielesnością, kultury z instynktem. Bilety w cenie: 30 i 40 zł

„Zwiadowcy”

14.05, godz. 16.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Finał konkursu literackiego.

V Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - przegląd teatralny

14.05, godz. 10.00

Sala widowiskowa RCK DK ,,STRZECHA’’, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

V Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - konkurs tańca

15.05, godz. 10.00

Sala widowiskowa RCK DK ,,STRZECHA’’, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

„Podróż koleją transsyberyjską”

16.05, godz. 16.30

Filia Publiczno-Szkolna nr 10, Markowice ul. Jordana 6

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Slajdowisko Leona Fiołki .


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

Kalendarz Imprez NAZWA IMPREZY

DATA

MIEJSCE

maj 2012 ORGANIZATOR

UWAGI/OPIS

Dyskusyjny Klub Książki

16.05, godz. 16.30

Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki.

Koncert galowy V Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej w kategorii piosenka

18.05, godz. 17.00

Sala widowiskowa RCK DK ,,STRZECHA’’, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Wstęp wolny.

FINISAŻ WYSTAWY studentów PWSZ pod kierunkiem Karoliny Staniczek

18.05, godz. 17.00

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Wstęp wolny.

„Przyjaciele Franklina”

23.05, godz. 14.00

Filia nr 9, Brzezie ul. Myśliwca 9

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Konkurs literacki dla dzieci ze znajomości bohaterów książki Paulette Bourgeois – quizy, zagadki, kalambury.

Koncert galowy V Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej w kategoriach: teatr, recytacja, taniec

24.05, godz. 11.00

Sala widowiskowa RCK DK ,,STRZECHA’’, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Wstęp wolny.

Koncerty Uliczne inaugurujące Festiwal Bluesowy „Motywy BLUESA”

24.05, godz. 10.0012.00

Przed RCI, ul Długa 2 i RCK DK „Strzecha”, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Autorskie Warsztaty BLUESOWE Marek Wójtowicz – gitara akustyczna

24.05, godz. 17.00

RCK RDK, ul. Chopina 21

Marek Wójtowicz

IV edycja Festiwalu Bluesowego ,,MOTYWY BLUESA’’ 2012

25.05, godz. 18.00

Sala widowiskowa RCK DK ,,STRZECHA’’, ul. Londzina 38

KONCERT „Blues dla Mamy”

26.05, godz. 18.00

Pałacyk RAFAKO, ul. Łąkowa 33

W koncertach wystąpią : -RETRO BLUES /Peter,,Dzetro’’Ritzka– gitara akustyczna i rezofoniczna, śpiew, LubośKhyr – harmonijka ustna, gitara akustyczna ,rezofoniczna /, -DUET /Grzegorz Olejnik – gitara akustyczna śpiew, Sławek Pyrko- harmonijka ustna/, - Duet -DoubleSixd / Karol Szymanowski – wibrafon, marimba, Jacek Herzog – gitara, śpiew/ - Marek Wójtowicz (HarshGuitar Mark) – gitara akustyczna śpiew.

,,PIRACKIE OPOWIEŚCI Z DALEKICH RUBIEŻY’’ – spotkanie z postaciami z filmu ,,PIRACI Z KARAIBÓW’’

27.05, godz. 16.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Bilety w cenie: 25 i  15zł „Pirackie opowieści z Dalekich Rubieży” - to interaktywna zabawa w której dzieci biorą czynny udział i mają niekiedy, wpływ na rozwój wydarzeń. W skład „Pirackich Opowieści…” wchodzą: spektakl „Niezwykłe przygody Szalonego Jacka „ oraz gry i zabawy ze świata Piratów.

Spotkanie autorskie Z Katarzyną Enerlich

28.05, godz. 18.00

Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Polska pisarka i poetka, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

IV MINI FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW – przesłuchania

28.05, godz. 9.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl

Wstęp wolny.

maj

Oddział dla Dzieci ul. Kasprowicza 12, Filia nr 2, Ostróg ul. Rudzka 38/3, Filia nr 3, Ocice ul. Tuwima 1, Filia nr 10, Markowice ul. Jordana 6

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

MiPBP w Raciborzu bierze udział w projekcie „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci w wieku 6 - 12 lat mogą bezpłatnie uczyć się języka angielskiego. „FunEnglish” w bibliotece” to kurs komputerowy, który łączy naukę języka obcego z zabawą.

Muzeum w Raciborzu

W programie: koncert kameralny w wykonaniu Kwartetu AKADEMOS, otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 85- lecia Muzeum w Raciborzu, otwarcie wystawy „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX w.”.

„FunEnglish w bibliotece”

WIECZÓR W MUZEUM

1 czerwca

Muzeum w Raciborzu

5


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

Wykaz uchwał podjętych na XVII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 25 kwietnia 2012 r. 1. Uchwała Nr XVII/237/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

cy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

2. Uchwała Nr XVII/238/2012 w sprawie zmiany Uchwały XIV/175/2007 Rady Miasta Racibórz z  dnia 31 października 2007 r. w sprawie powołania Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury.

4. Uchwała Nr XVII/240/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w  drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w  Raciborzu przy ulicy Tunelowej.

3. Uchwała Nr XVII/239/2012 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Racibórz do współpracy przy przygotowaniu i  realizacji projektów „PARKING CZ-PL” po stronie czeskiej i „PARKING PL-CZ” po stronie polskiej, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpra-

5. Uchwała Nr XVII/241/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Browarnej 1. 6. Uchwała Nr XVII/242/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 7. Uchwała Nr XVII/243/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/235/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2012 r. w  sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2012 rok. Projekty większości powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz do czasu zwołania kolejnej sesji dostępne są w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz (www.bipraciborz.pl) w  zakładce - Porządek obrad najbliższej sesji. Teksty wszystkich podjętych uchwał po ich podpisaniu zostaną udostępnione w  rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyżury radnych miejskich Przewodniczący Rady Miasta Racibórz uprzejmie informuje, że radni Rady Miasta pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady Miasta pok. 106 Urzędu Miasta przy ul. Stefana Batorego 6 - zgodnie z poniższą listą:

07.05.2012 r. KUSY TOMASZ 14.05.2012 r. LEPCZYŃSKI ANDRZEJ 21.05. 2012 r. MAINUSZ HENRYK 28.05. 2012 r. MYŚLIWY KRZYSZTOF

dyżuru przyjmuje przewodniczący Rady Miasta. Ponadto radni pełnią również dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 18.00 do 19.00 w dziewięciu oznaczonych lokalach rozmieszczonych na terenie miasta:

przy ul. Makuszyńskiego 1.

BRZEZIE

STARAWIEŚ, MIEDONIA

Świetlica Środowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Por. Myśliwca 9.

MARKOWICE

NOWE ZAGRODY

Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej 81.

OSIEDLE HETMAŃSKIE

Gimnazjum Nr 3 REJON UL. ŻORSKIEJ przy ul. Żorskiej 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Kozielskiej 19.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 przy ul. Jordana 6.

OSTRÓG

OCICE

PŁONIA, OBORA

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 przy ul. Tuwima 1.

Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 przy ul. Sudeckiej 2 (wyjątkowo W każdy wtorek w godz. od 14.00 STUDZIENNA, SUDÓŁ dyżur odbywa się w godz. od 16.00 do 15.00 mieszkańców w ramach Szkoła Podstawowa Nr 5 z siedzibą do 17.00). 6


Raciborski Informator Miejski

maj 2012

World eBook Library Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu zaprasza do skorzystania z bazy World eBook Library, do której uzyskała darmowy dostęp testowy do 20 czerwca b.r. Wchodzimy na stronę www.biblrac.pl klikamy zakładkę World eBook Library i  dostajemy się do zasobów zawierających ponad 23 000 audiobooków i około 2  100  000 pełnotekstowych źródeł naukowych. Są to książki i dokumenty elektroniczne w ok. 100 językach (te liczby stale rosną). World eBook Library to obecnie ponad 4 miliony użytkowników z 50 różnych krajów. Baza World eBook Library składa się nie tylko z  najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology ( publikacje unikatowe!!!), New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwalne. Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w  słowniki i  rozmaite narzędzia dla użytkowników.  Jedną z  kolekcji stanowią źródła rządowe i dokumenty wydane przez liczne organizacje międzynarodowe (ponad 250 000 publikacji). Większość tych dokumentów dostępne jest wyłącznie na platformie World eBook Library. Wydane zostały one między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową

Organizację Zdrowia, Bank Światowy, NASA, Biały Dom, CIA, FBI oraz rozmaite inne agencje. Najpopularniejsze kolekcje tematyczne: • Classic Literature Collection • Economics Publications Collection • International Law Library • Mathematics Collection • Medical Document Collection • Sacred Religious Text Collection • United Nations Library • National Aeronautics and Space Administration

World eBook Library to również następujące kolekcje akademickie (klasyfikacja tematyczna oparta na systemie klasyfikacji Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych): • Filozofia; • Psychologia; • Historia; • Religia; • Geografia; • Antropologia; • Rekreacja; • Socjologia; • Ekonomia; • Statystyka; • Nauki polityczne; • Prawo; • Edukacja; • Muzyka; • Sztuki piękne; • Języki/językoznawstwo; • Literatura; • Matematyka; • Fizyka; • Chemia; • Biologia;

• Medycyna; • Architektura; • Technologia; • Militaria/obrona narodowa; • Bibliografia; • Zarządzanie, biznes i finanse; • Astronomia Dodatkowe informacje : * Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i  występują w  formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. Pliki kompatybilne są z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy; * Raz ściągnięte pliki (eKsiążki / Audiobooki) zostają do Państwa dyspozycji

* Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/ MP3). Wydawca: Urząd Miasta Racibórz Adres redakcji: ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz tel. 32 755 0 600 rim@um.raciborz.pl www.raciborz.pl Redaktor naczelna: Anita Tyszkiewicz-Zimałka Skład i druk : K&K reklama poligrafia Kraków www.kandk.com.pl Nakład 3 000 egz. ---------------------------------------------------------Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

7


Repertuar KINA „PRZEMKO”

MAJ 2012 DATA

PROJEKCJA

TYTUŁ

PRODUKCJA

GODZ.

CZAS

OD LAT

BILETY

4-6

Kino „PRZEMKO”

WSTYD

Wielka Brytania

19.00

101’

15

10,-

10

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS”

PINA

Francja, Niemcy, Wielka Brytania

18.00

103’

15

17

„Kino Wspomnień”

80 MILIONÓW

Polska

10.00

105’

15

17

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS”

RÓŻA

Polska

18.00

98’

15

18-20

Kino „PRZEMKO”

PRZETRWANIE

USA

19.00

117’

15

10,-

22

Szkolna Akademia Filmowa

PINOKIO- OPOWIEŚĆ O CHŁOPCU Z DREWNA

Włochy, Wielka Brytania

9.30

180’

B/O

5,-

24

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS”

I ZE CIĘ NIE OPUSZCZĘ

USA

18.00

104’

15

26-27

Kino „PRZEMKO”

ŻELAZNA DAMA

Wielka Brytania

19.00

110’

15

31

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS”

ROZSTANIE

Iran

18.00

123’

15

KARNETY

5,5,KARNETY

5,-

KARNETY

5,10,KARNETY

5,-

RCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze kina Raciborskie Centrum Kultury Kino PRZEMKO DK „Strzecha” ul. Londzina 38, 47 – 400 Racibórz kinoprzemko@op.pl http:/www.rck.com.pl

Miasto Racibórz zaprasza

IV Edycja festiwalu 24-26 maj 2012

Motywy Bluesa

Retro Blues Petr „Dzetro” Rit zka, Luboś Khyr Grzegorz Olejnik, Sławek Pyrko Double Six Karol Sz ymanowski, Jacek Herzberg Marek Wojtowicz (Harsh Guitar Mark)

24 maja • koncerty uliczne przed RCI i DK „Strzecha” • godz. 10.00-12.00 warsztaty bluesowe (M. Wojtowicz)- gitara akustyczna DK ul. Chopina 21 • godz. 17.00 25 maja • koncert DK „Strzecha” ul. Londzina 38 • godz. 18.00 26 maja • koncert „Blues dla Mamy” Rafako - Pałacyk ul. Łąkowa 33 • godz. 18.00

Nr 5/2012, Maj  

w numerze: IV Edycja festiwalu Nr 5/2012 MAJ 24-26 maj 2012 Retro Blues Petr „Dzetro” Ritzka, Luboś Khyr Grzegorz Olejnik, Sławek Pyrko Doub...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you