Page 1

TOR INFORMA AT Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Egzemplarz bezpłatny


Nr 5/2009

Wiosenne Targi Pracy Wiosenne Targi Pracy, zorganizowane w dniu 24 marca 2009 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, odbyły się już po raz szesnasty. Z roku na rok zainteresowanie Targami rośnie – tegoroczne Targi odwiedziło około 4000 osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia - była to rekordowa liczba uczestników. Wśród nich były osoby nie tylko z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, ale i z sąsiednich powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, dębickiego, a nawet nowosądeckiego; były też osoby, które powróciły z zagranicy, głównie z krajów członkowskich Unii Europejskiej i noszą się z zamiarem powrotu do kraju na stałe. Pracę oferowało 42 pracodawców, dysponując ponad 150 wolnymi miejscami pracy w różnorodnych branżach: między innymi: budowlanej, mechanicznej, ogrodniczej, medycznej, spożywczej i gastronomii, a także w branży ubezpieczeniowej. Proponowano zatrudnienie na stanowisku żołnierza zawodowego, poszukiwano również między innymi: elektromonterów, asystentów projektanta (automatyka), magazynierów-sprzedawców w branży ogólnoprzemysłowej, montażystów mebli, projektantów wyposażenia wnętrz, prawników, specjalistów ds. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Różne były powody, dla których tarnowianie postanowili uczestniczyć w Targach Pracy - zapytane osoby najczęściej odpowiadały, że szukają pracy, chcą sprawdzić, czy znajdą dla siebie interesującą ofertę. Były też i takie osoby, które przyszły sprawdzić jak wygląda sytuacja na rynku pracy - mimo że obecnie nie poszukują pracy, chcą się dobrze przygotować, aby w przyszłości skrócić czas potrzebny na podjęcie zatrudnienia. Wśród odwiedzających Targi Pracy spotkaliśmy między innymi Panią Małgorzatę i Pana Przemka, którzy zgodzili się podzielić swoimi doświadczeniami. Pani Małgorzata posiada 7-letni staż pracy na stanowisku:

pracownik biurowy, jednakże w tym czasie kilka lat przebywała na urlopie wychowawczym i faktyczny staż ma znacznie krótszy. W celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy, ukończyła kurs „Kadry i płace”. Aktywnie poszukuje pracy, ale uważa, że przeszkodą w uzyskaniu zatrudnienia jest posiadanie zbyt małego doświadczenia - na co wielokrotnie zwracali uwagę pracodawcy, z którymi miała okazję się spotkać. O Targach Pracy dowiedziała się z kilku źródeł: usłyszała w radiu, w urzędzie pracy, od sąsiadki; postanowiła przyjść i spróbować, licząc na ciekawą ofertęę pracy. y Pan Przemek posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i pięciomiesięczny staż pracy na stanowisku: pracownik obsługi klienta. Chciałby w przyszłej pracy wykorzystać posiadane doświadczenie. Najchętniej podejmie pracę odpowiedzialną, motywującą do działania, która byłaby wyzwaniem. Myśli o pracy na dłuższy okres, która dawałaby możliwość awansu. Przy poszukiwaniu pracy zwraca również uwagę na wynagrodzenie, za satysfakcjonującą uważa kwotę 1.300 zł netto miesięcznie. Jeżeli nie znajdzie odpowiedniej pracy rozważa możliwość wyjazdu za granicę. Na zakończenie Targów odbyła się konferencja podsumowująca, w której wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Kazimierz Koprowski,

3


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Wicestarosta Mirosław Banach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Stanisław Dydusiak oraz pracodawcy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Konferencję rozpoczęła prezentacja Dyrektora Stanisława Dydusiaka na temat sytuacji na tarnowskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem form pomocy dla pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy.

W czasie konferencji omówiono również instrumenty wspierające rozwój gospodarczy regionu, przedstawiono inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2009 w mieście i powiecie. Pracodawcy zostali zaproszeni do współpracy - udziału w przetargach ogłaszanych w ramach inwestycji, zwłaszcza, że pozyskane kwoty na ten cel są wyższe niż w latach ubiegłych.

Katarzyna Topolska-Mikuła

Stres

w trudnych warunkach. W cywilizowanym świecie zdecydowanie rzadziej zdarzają się sytuacje zagrażające życiu, kiedy zachodziłaby konieczność dokonywania takich wyborów.

Stres - wielu osobom już samo słowo kojarzy się z lękiem, nieokreśloną obawą, niepokojem. Termin stres oznacza stan mobilizacji sił organizmu w odpowiedzi na negatywne bodźce fizyczne lub psychiczne. Mimo że większość osób jest przekonana, że stres jest zjawiskiem charakterystycznym dla naszego stulecia, tak na prawdę powstał on w wyniku rozwoju cywilizacyjnego i towarzyszy człowiekowi od początku jego historii. Pierwotna funkcja stresu, mająca na celu szybką mobilizację organizmu w sytuacji zagrożenia i dokonanie wyboru pomiędzy „ucieczką” a „walką”, miała umożliwić człowiekowi przetrwanie

Kiedy się pojawia ?

- jak wpływa na nasze życie

4

Tegoroczne Targi Pracy były odzwierciedleniem sytuacji na lokalnym rynku pracy: ogromne zainteresowanie zatrudnieniem przy równoczesnym spadku liczby oferowanych miejsc pracy – w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba ta spadła o połowę. Aktualna kondycja wielu firm powoduje koncentrację na utrzymaniu poziomu zatrudnienia i płynności finansowej, przy równoczesnej rezygnacji z nowych inwestycji, a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy. Pomimo że oferta Targów Pracy nie mogła zaspokoić potrzeb wszystkich zainteresowanych, zarówno pod względem liczby wolnych stanowisk, jak i branż, w jakich poszukiwano pracy, wielu uczestników przeprowadziło rozmowy w sprawie pracy i złożyło dokumenty aplikacyjne. Warto jednak podkreślić, że uczestnicy Targów mieli okazję nie tylko skorzystania z oferowanych miejsc pracy, ale także szansę na nawiązanie pierwszego kontaktu z firmami i znalezienie się w bazie ich potencjalnych kandydatów do pracy, co w przyszłości może doprowadzić do zatrudnienia. Najważniejsza funkcja Targów to aktywizacja zawodowa i zwrócenie uwagi, że mimo narastających trudności na rynku pracy, uzyskanie zatrudnienia jest możliwe, a do tego niezbędne jest dobre przygotowanie się oraz stała aktywność.

Stres włącza się jak alarm w różnych sytuacjach, szczególnie takich, których wyników nie potrafimy przewidzieć, kiedy jesteśmy wystawieni na ocenę społeczną, w sytuacjach nowych. We współczesnych czasach stres wiąże się z naruszeniem równowagi pomiędzy stawianymi komuś wymaganiami a możliwościami


Nr 5/2009

ich spełnienia. Wymagania mogą stawiać nam inni ludzie, oczekując od nas pewnych zachowań, zlecając nam konkretne zadania do wykonania. Często sami przed sobą stawiamy wymagania, które niejednokrotnie bywają trudniejsze do zrealizowania niż stawiane nam z zewnątrz. Źródłem stresu zwykle bywa nie tyle rzeczywiste naruszenie równowagi pomiędzy stawianymi nam wymaganiami a naszymi możliwościami, co nasze przeświadczenie o tym, że takie zakłócenie równowagi może nastąpić lub już nastąpiło. Stres jest wszechobecny w naszym życiu, czy tego chcemy, czy nie. W większości przypadków wolelibyśmy go uniknąć, nie chcemy przeżywać napięć, obawiamy się negatywnych skutków stresu. Długotrwałe napięcie powoduje gorsze funkcjonowanie zarówno naszego ciała, jak i psychiki. Czy jednak naprawdę chcielibyśmy żyć bez stresu ? Jak długo bylibyśmy w stanie wytrzymać bez dopływu bodźców, bez kontaktów z ludźmi, bez angażowania się w różne zadania? Rodzaje stresu W życiu codziennym mamy do czynienia z dwoma rodzajami stresu. Pierwszy z nich to eustres (eustress, good stress), który mobilizuje nas do działania, motywuje do podejmowania wysiłku, zwiększa wolę walki. Bywa, że dopiero w sytuacji odbieranej przez nas jako zagrażająca jesteśmy w stanie zmobilizować się i wykorzystać w pełni posiadany potencjał. Eustres powoduje, że stawiamy sobie cele i dążymy do osiągnięć życiowych. Nawet w sytuacjach trudnych czujemy, że jakoś sobie poradzimy. Drugi rodzaj stresu to dystres (distress, bed stress). Kiedy poziom stresu jest zbyt wysoki, zwykle prowadzi do przeciążenia organizmu, frustracji, zablokowania możliwości normalnej oceny sytuacji podjęcia odpowiedniego działania. W takiej sytuacji może nastąpić dezintegracja psychiczna, wycofanie, poczucie niezdolności do poradzenia sobie z konkretnym problemem. Odporność na stres Każdy z nas może odczuwać stres w specyficzny dla siebie sposób i dla każdego istnieje indywidualna optymalna „dawka” stresu, którą

będziemy oceniać na poziomie motywującym lub dezorganizującym nasze działania. W sposobach reakcji na bodźce stresujące istnieją bardzo duże różnice, zależą one między innymi od poczucia własnej wartości, umiejętności bycia asertywnym, stanu zdrowia fizycznego, typu osobowości. Możemy wyróżnić dwa typy osobowości różniące się stopniem odporności na stres. Ludzie „typu A”, których charakteryzuje niski próg tolerancji na stres, są zwykle niecierpliwi, impulsywni, nastawieni na dążenie na osiąganie sukcesu, nadmiernie ambitni - zazwyczaj stawiają sobie trudne zadania, mają postawę rywalizacyjną, łatwo ulegają emocjom, źle znoszą frustrację, mają silne poczucie presji czasu - zawsze próbują robić zbyt dużo w zbyt krótkim czasie. Nie potrafią odpoczywać, czują się winni, kiedy przeznaczają czas na działania inne niż praca. Ludzie typu A mają taki system nerwowy, który łatwo jest pobudzić i nawet w sytuacjach niewielkiego rozdrażnienia często reagują niewspółmiernie do bodźca, osiągając stan„czerwonego pogotowia” – zaczerwienienie twarzy, gwałtowne zachowanie – wynikającego z podniesionego ciśnienia krwi, przyspieszonej akcji serca, wydzielania hormonów. Ludzie „typu B” dobrze tolerują sytuacje stresowe, ich zachowanie charakteryzuje spokój, opanowanie, zrównoważenie; ambicje są odpowiednie do posiadanych możliwości, reakcje są adekwatne do sytuacji, działają bez pospiechu, są cierpliwi, systematycznie wykonują obowiązki, rzadko mają poczucie braku czasu, potrafią znaleźć czas na wypoczynek. Zagrożenia i wyzwania Światowa Organizacja Zdrowia nazwała stres „chorobą stulecia”, a to oznacza, że wzrasta negatywny wpływ stresu na nasze życie. Zdaniem niektórych naukowców, aż 90 procent chorób może się wiązać ze stresem. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom stresu wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka. W przypadku za niskiego poziomu stresu, mamy do czynienia z brakiem motywacji do działania, poczuciem bezsensu, zniechęceniem, ciągłym odkładaniem działania na później, utratą zainteresowań, brakiem zaangażowania, odpływem energii.

5


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Bardzo duży stres może wywoływać między innymi: napięcie mięśni, przyspieszone bicie serca, ból głowy, lęk, trudności z mówieniem, niestrawność, zapominanie, luki w pamięci, zaburzenia koncentracji. Pewien optymalny poziom stresu, który jest charakterystyczny dla każdego człowieka, powoduje, że osoba ma chęć do działania, czuje się odprężona, ma poczucie dobrej formy, wierzy we własne możliwości, jest nastawiona na sukces, szuka rozwiązań nawet w trudnych sytuacjach. Trudno sobie wyobrazić życie bez stresu, bo stres pojawia się w wielu sytuacjach życia codziennego. Szczególnie często wtedy, gdy mamy wystąpić publicznie, czeka nas egzamin, rozmowa w sprawie pracy lub mamy spotkać się z kimś dla nas znaczącym, a nawet wtedy, gdy ma zdarzyć się coś dla nas coś przyjemnego, np. ślub. Umiejętność panowania nad stresem jest niezwykle potrzebna w dzisiejszych czasach. Osoby, które potrafią kontrolować stres lepiej sobie radzą zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Warto zwrócić uwagę, że panowanie nad stresem rozumiane jest przez naukowców dwojako. Wśród jednej grupy osób objawy stresu w ogóle nie występują - w sytuacjach zagrożenia nie przeżywają typowych emocji, które ograniczałyby ich swobodę działania. Druga grupa, mimo wewnętrznych objawów stresu, przeżywanych nieraz intensywnie, potrafi utrzymać właściwy kierunek działania.

Jeśli mamy przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze przygotowani do rozmowy w sprawie pracy, pojawia się paraliżujący stres. Daje się to zauważyć na przykład podczas targów pracy. Panuje tam duży ruch, wśród poszukujących pracy można zauważyć osoby, które są dobrze przygotowane do poszukiwania pracy, z łatwością wyszukują pracodawców proponujących interesujące ich oferty, ale są też osoby, które niepewnie poruszają się między stoiskami, długo zastanawiają się, do którego pracodawcy podejść i czy w ogóle przeprowadzanie rozmów ma sens. Wystarczy, że będziemy mieć przemyślane odpowiedzi nawet na trudne pytania, wtedy poziom stresu znacznie się obniży, co zwiększy szansę na sukces. Z powodu nieskonkretyzowanych planów zawodowych, poszukiwanie pracy zwykle znacznie się wydłuża, trudniej też jest pozyskać satysfakcjonujące zajęcie, szczególnie takie, które gwarantowałoby stałe zatrudnienie. Dlatego przed rozmową kwalifikacyjną w sprawie pracy warto wcześniej poświęcić trochę czasu na przygotowanie się - z pewnością zwiększy to szanse na szybkie przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy, a być może na uzyskanie pracy. Należy więc: • ustalić rodzaj poszukiwanej pracy - może być kilka stanowisk w kolejności od najbardziej nas interesującej, • przygotować CV - najlepiej kilka wersji, dostosowując prezentowane informacje do rodzajów poszukiwanych prac; dobrze jest zabrać większą ilość egzemplarzy, • przygotować się do rozmowy z pracodawcą/ przedstawicielem firmy, trzeba umieć przedstawić swoje kwalifikacje, doświadczenie, atuty, motywację do pracy; ważne jest, aby wypowiedź była precyzyjna, wyraźna, bez zastanowienia, • pamiętać o wyglądzie zewnętrznym - ubiór powinien być adekwatny do stanowiska o jakie się ubiegamy.

Rozmowa z pracodawcą - przykład sytuacji stresującej Barbara Borowicz Pracodawca mający ocenić przydatność kandydata dla firmy, bierze pod uwagę umiejętność autoprezentacji; szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy stanowisko pracy dotyczy bezpośredniej obsługi klienta, umiejętności bycia przekonywującym, używania argumentów. 6

W kolejnym numerze – o sposobach radzenia sobie ze stresem.


Nr 5/2009

Indywidualny Plan Działania Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, która weszła w życie 1 lutego bieżącego roku, określa, iż udzielając pomocy określonej w ustawie, powiatowy urząd pracy może przygotować indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy. W odniesieniu do bezrobotnych pozostających nieprzerwanie w ewidencji ponad 180 dni, plan taki ma być sporządzony obowiązkowo, w formie pisemnej. Czym jest Indywidualny Plan Działania ? Stosując uproszczoną definicję, Indywidualny Plan Działania (IPD) to określony plan działań, ścieżka, którą wybiera osoba bezrobotna, korzystając z pomocy doradcy zawodowego. Dzięki temu IPD ma doprowadzić daną osobę do uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.

W przypadku każdej osoby pozostającej bez pracy kolejne kroki prowadzące do określonego celu mogą być bardzo różne. Cel jest jasny: uzyskanie pracy, ale sposób jego realizacji jest inny dla każdego bezrobotnego; dla jednego może to oznaczać zatrudnienie w zawodzie wyuczonym lub ostatnio wykonywanym, dla drugiego - zmianę zawodu i podjęcie pracy zupełnie innej niż dotychczasowa, dla innego natomiast - zatrudnienie poza granicami kraju czy też rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Rolą doradcy zawodowego jest przeanalizowanie, wspólnie z osobą bezrobotną, poszczególnych czynników warunkujących określony wybór.

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania odbywa się zawsze w ramach indywidualnej porady zawodowej, w trakcie której doradca zawodowy wspólnie z osobą bezrobotną ustala: ¤ Kompetencje zawodowe: posiadany poziom wykształcenia, zawód wyuczony, zawód wykonywany, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, umiejętności zawodowe. Doradca zawodowy wraz z osobą bezrobotną wspólnie oceniają, na ile posiadane przez nią kompetencje zawodowe są aktualne i przydatne na rynku pracy; uwzględnia się przy tym specyfikę rynku pracy, w tym oczekiwania i wymogi pracodawców. ¤ Kompetencje zdrowotne i psychofizyczne - to bardzo ważny element w budowaniu przyszłości zawodowej, gdyż przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonego rodzaju pracy często determinują ścieżkę zawodową; w podjęciu właściwej decyzji w tym zakresie może pomóc opinia psychologa. ¤ Sytuację społeczno-ekonomiczną - musi być wzięta pod uwagę, by dokonać odpowiedniego wyboru rodzaju pracy, którą dana osoba może podjąć – czy ma to być praca na przykład w systemie zmianowym, czy w nienormowanym czasie pracy, czy też praca w delegacji, itp. Analiza sytuacji zawodowej stanowi punkt wyjścia do opracowania Indywidualnego Planu Działania. Biorąc pod uwagę całokształt profilu zawodowego danej osoby, doradca zawodowy dobiera wspólnie z osobą bezrobotną właściwe narzędzia prowadzące do realizacji założonego celu. IPD zawiera: • działania, które będą realizowane przy pomocy pracowników urzędu pracy, takie jak: konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, udział w grupowej poradzie zawodowej, zajęciach aktywizacyjnych, szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, • zadania przewidziane do samodzielnej realizacji przez osobę bezrobotną: między innymi przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

7


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

(z możliwością konsultacji z liderem klubu pracy), umówienie się na rozmowy z pracodawcami - w celu sprawdzenia realnych możliwości zatrudnienia; dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - udział w Ośrodku Doradczym, poza tym - uczestnictwo w szkoleniu zawodowym. Osoba bezrobotna ma możliwość monitorowania realizacji zaplanowanych działań oraz ich modyfikacji w zależności od zachodzących zmian w życiu osobistym oraz na rynku pracy.

Indywidualny Plan Działania jest więc swoistym kalendarzem usystematyzowanych działań, zaakceptowanych przez osobę bezrobotną, mających doprowadzić do nadrzędnego celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia. Barbara Blacha * Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 )

Uczyć się przez całe życie …. - nowe zachęty Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy przejawia się między innymi we wzroście oczekiwań pracodawców wobec pracowników czy kandydatów do pracy. Rosną zwłaszcza wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych. Wiąże się to z napływem nowej, niedoświadczonej kadry przy równoczesnym wycofywaniu się z rynku pracy osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Sytuacja gospodarcza, cywilizacyjna, demograficzna wymusza modyfikację prowadzonej polityki rynku pracy. Wpisuje się w nią nowelizacja przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie od 1 lutego 2009 r. (*) Główna intencja, jaka przyświecała projektodawcy zmian - Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, poparta następnie w procesie legislacyjnym przez Sejm i Senat, to ułatwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu do aktywności zawodowej lub rozpoczęcie tej aktywności. Ma temu służyć między innymi wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań prawnych, które mają przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. Cel ten ustawodawca zamierza osiągnąć między innymi poprzez zapewnienie dostępu do usług szkoleniowych nowym grupom klientów urzędów pracy, jak również poprzez zachęty finansowe. W myśl nowych przepisów, poza osobami bezrobotnymi, katalog uprawnionych do szkoleń poszerzony został o osoby poszukujące pracy i aktualnie są to osoby, które:

8

• są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, • uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, • są żołnierzami rezerwy, • pobierają rentę szkoleniową,


Nr 5/2009

• podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. Ponadto, wprowadzona zmiana daje możliwość podejmowania różnego rodzaju szkoleń przez pracowników oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową, będące w wieku 45 lat i powyżej. Wszystkie wymienione osoby mają możliwość korzystania z pełnego zakresu usług szkoleniowych w postaci szkoleń - zarówno grupowych, zgodnych z planem szkoleń sporządzanym przez powiatowy urząd pracy, jak i szkoleń indywidualnych, wskazanych przez zainteresowanego. W przypadku szkoleń indywidualnych, warunkiem jest wykazanie celowości takiego szkolenia. W celu podniesienia jakości usług szkoleniowych, ustawodawca wprowadził wymogi związane z ich intensyfikacją, przez wprowadzenie tygodniowej normy szkolenia (30 godzin zegarowych). Znacząca zmiana nastąpiła w odniesieniu do zasad finansowania nieoprocentowanej pożyczki szkoleniowej - tak jak dotychczas może być ona udzielona do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia, tyle że obecnie celem pożyczki jest umożliwienie podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a nie podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji – jak to było dotychczas.

Zachętą do uczestnictwa w procesie szkolenia i dokształcania ma być zwiększenie stawek stypendium z tytułu odbywania szkoleń: 100 lub 120 % zasiłku dla bezrobotnych, w zależności od liczby godzin szkolenia, a także grupy uczestników – dla posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz z prawem do zasiłku przewidziano wyższe stypendium. Wprowadzono stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych – w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych. Kolejną bardzo istotną zmianą w zakresie ułatwienia dostępności do podnoszenia poziomu wykształcenia jest zwiększenie dostępności stypendium z tytułu kontynuowania nauki. Aktualnie z tej formy może skorzystać każdy bezrobotny będący bez kwalifikacji zawodowych. Ustawodawca zwiększył zarówno wysokość tego stypendium, z 50% do 100% zasiłku dla bezrobotnych, jak i wydłużył okres od dnia rejestracji, w którym należy podjąć naukę - z 6. do 12. miesięcy. Nowością jest także wprowadzenie stypendium w wysokości 20% zasiłku, które wypłacane jest w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę kontynuującą naukę.

Jolanta Labok-Wardzała

Co zrobić, by uczestniczyć w szkoleniu ? Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie stale organizuje szkolenia, na które są kierowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby zainteresowane podniesieniem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą zapoznać się z planem szkoleń opracowanym na 2009 rok. W celu skorzystania ze szkolenia konieczne jest: 1) ustalenie kierunku szkolenia – można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, 2) wypełnienie i złożenie ankiety ( złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem), 3) udział w kwalifikacji, 4) otrzymanie skierowania na szkolenie, 5) aktywny udział w zajęciach. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym w dalszej części planem szkoleń na najbliższy kwartał. Natomiast plan szkoleń na rok 2009 zamieszczony jest na stronie www. up.tarnow.pl - w części „Dla bezrobotnych - szkolenia” Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 101 ( I piętro ), tel. (014) 6882-344

9


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

PLAN SZKOLEē NA II KWARTAà 2009 ROKU Nazwa i zakres szkolenia, liczba godzin

Termin naboru

Obsáuga kasy fiskalnej, minimum sanitarne i BHP Szkolenie obejmuje zaj Ċcia teoretyczne i praktyczne. Obsáuga k asy fi skalnej, te chnika handlu, obsáuga terminalu kart páatniczych, minimum sanitarne. 75 godzin

1-15 kwietnia

Monter konstrukcji stalowych – izoler budowlany Typy rusztowaĔ, konserwacja i zabezpieczanie rusztowaĔ prz ed warunkami atmosferycznymi, monta Ī, umiejĊtnoĞü pracy na rusztowaniach z zachowaniem BHP. 90 godzin

1 kwietnia - 29 maja

Operator wózków jezdniowych Budowa i t ypy wózków jezdniowych, cz ynnoĞci op eratora przy obs áudze wózków, wiadomoĞci z z akresu ustawy o dozorze t echnicznym, p raktyczna n auka j azdy i m anewrowania wymiana butli g azowej. E gzamin przed Komisją UrzĊdu Dozoru Technicznego. 60 godzin

1-15 kwietnia

Technolog robót wykoĔczeniowych MontaĪ e lementów karto nowo-gipsowych, wykonanie g áadzi gi psowej, izolac ji budo wlanych, ma lowanie, ukáadanie okáadzin Ğciennych, sufity podwieszane. 300 godzin

1-15 kwietnia

Opiekun osób starszych i niepeánosprawnych Zagadnienia z zakresu p edagogiki sp ecjalnej oraz gero ntologii, zas ady et yczno-moralne, udziel anie pi erwszej pomocy w sytuacji z agroĪenia Īycia lu b okre Ğlonej n iedyspozycji, podstawowe c zynnoĞci pielĊgnacyjnohigieniczne. 170 godzin

4-18 maja

Florysta z artystycznym pakowaniem prezentów, dekoracją wnĊtrz i obsáugą kasy fiskalnej Technika susz enia ro Ğlin, p rzygotowanie r oĞlin i desykantów, t echniki u trwalania r oĞlin, do bór ma teriaáów do dek oracji, rodza je wieĔców i wiązanek, m ateriaáy p omocnicze, zasad y do boru kw iatów do ko mpozycji, zagadnienia w handlu detalicznym, dekoracja wnĊtrz, obsáuga kasy fiskalnej. 210 godzin

4-18 maja

Szkolenie z zakresu prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej „Moja firma” Administracyjno-prawne aspekty pr owadzenia dzi aáalnoĞci gospodarc zej, rozlicz enia wobec ZU S i US, zarządzanie wáasną firmą, marketing, rachunkowoĞü. 100 godzin

10

4-18 maja


Nr 5/2009

Murarz – tynkarz Zastosowanie przepisów BHP, ppoĪ. i ochrony Ğrodowiska w zawodzie murarz, wykonywanie przedmiaru i obm iaru rob ót murarskich na po dstawie analizy dokumentacji, prz ygotowanie narz Ċdzi, sprz Ċtu i m ateriaáów budowlanych do robót murarskich i tynkarskich, wykonywanie murów noĞnych o róĪnej gruboĞci, wykonywanie nadproĪy i stropó w murarskich, tynków zwykáych dwuwarstwowych na Ğcianach i sufitac h, Ğcianek dziaáowych murarskich, izolacji przeciwwilgociowych w budynku. 250 godzin

Magazynier z obsáugą programu do fakturowania FPP i uprawnieniami na wózki jezdniowe Obsáuga wózków, BHP, obsáuga klienta i organizacja sprzedaĪy, d okumentacja magaz ynowa, obs áuga programu fakturującego FPP oraz nauka kierowania wózkami. Szkolenie koĔczy siĊ egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną UrzĊdu Dozoru Technicznego. 180 godzin

4-29 maja

4-18 maja

Operator koparko-áadowarki oraz operator koparki jednonaczyniowej kl. III Program szk olenia zg odny z progr amem inst ytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnict wa Skalnego w Warszawie. UĪytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy elektrotechniki, nap Ċdy spalinowe, napĊdy hydrauliczne, technologia robót. 170 godzin

1-15 czerwca

Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych ze Ğrodków UE Opracowywanie projektów wspóáfinansowanych z EFS; dokumentacja, zagadnienia związane z rozliczaniem i zarz ądzaniem proj ektu, wprowadzenie d o temat yki europejskiej - programy i fu ndusze struktur alne UE , metody i techniki zarządzania proj ektami, praktyczne aspekty z arządzania funduszami i projektami ( pomoc publiczna, pr ocedury prze targowe, procedura ap likacyjna, k walifikowalnoĞü wydatków, monitoring i sprawozdawczoĞü, warsztaty - przygotowanie wniosku ). 320 godzin

1-15 czerwca

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - metoda TIG ( 141) Program szk olenia zg odny z wytycznymi I nstytutu Spawalnictwa w G liwicach; obejmuje procesy s pajania i pokre wne spa waniu, ob sáuga u rządzeĔ i sprz Ċtu do s pawania; technika i te chnologia spa wania; przepis y, wytyczne i n ormy d otyczące spawalnictwa, konstrukcje s pawane i j akoĞü w spa walnictwie, BHP, prakt yczna nauka spawania. 135 godzin

1-15 czerwca

Kucharz maáej gastronomii Techniki sporz ądzania potraw, n apojów, p rocesy g otowania, p ieczenia smaĪenia, gri llowania, zast osowanie nowoczesnych urz ądzeĔ p od k ątem utrz ymania wysokiego standardu potra w, prezentacja potraw, dekorac ja stoáów, minimum sanitarne. 280 godzin

1-15 czerwca

Magazynier z obsáugą komputera, kasy fiskalnej i programu do fakturowania FPP(*)

2 marca - 15 czerwca

Nowoczesne techniki sprzedaĪy, podstawy towaroznawstwa, wystawianie faktur i paragonów, przepisy dotyczące reklam. 150 godzin (*) szkolenie dla osób poszukujących pracy, mających orzeczony stopieĔ niepeánosprawnoĞci

2 czerwca - 17 sierpnia

11


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Warto wiedzieć - prawo dla każdego

Wypowiedzenie umowy o pracę Kodeks pracy, w art. 30, wyszczególnia pięć sposobów rozwiązania umowy o pracę: 1) porozumienie stron, 2) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, 3) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. W tym numerze omówimy szerzej drugi z wymienionych sposobów - rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli złożonym przez jedną stronę stosunku pracy drugiej. Dla swej skuteczności musi zostać złożone w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Powinno więc mieć formę pisemną. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia to okres, który musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy. W przypadku umowy zawartej na czas nie określony, okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia i - co istotne - liczonego wyłącznie u danego pracodawcy. Sumuje się więc wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, do stażu wlicza się także zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy. ¤Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony wynosi: • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

12

¤Okres wypowiedzenia dla umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodnie, • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. ¤Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1. Umowa musi być zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Strony w umowie przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. ¤Umowę o pracę na zastępstwo wypowiada się z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc (lub ich wielokrotność) kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Zwolnienie na poszukiwanie pracy Pracownik w okresie wypowiedzenia korzysta z pełni praw i jest zobowiązany do należytego wypełniania powierzonych mu zadań. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę, przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi: • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Pracownik może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku, gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie.


Nr 5/2009

Uzasadnienie wypowiedzenia

Upadłość lub likwidacja

Pracodawca, w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nie określony, ma obowiązek wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Powinna ona być obiektywna, prawdziwa i konkretna. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do Sądu Pracy.

W przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów o ochronie pracowników w wieku przedemerytalnym i o ochronie przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W przypadku wypowiadania umów zawartych na czas nie określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej, okres za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, jeśli pozostaje on w tym okresie bez pracy.

Ochrona przed wypowiedzeniem W pewnych okolicznościach prawo pracy przewiduje ochronę przed dokonaniem wypowiedzenia przez pracodawcę. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Chronione są również osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku. Nie dotyczy to osób nabywających uprawnienia do tzw. wcześniejszej emerytury.

Bezrobocie w regionie

Tarnowski rynek pracy w I kwartale 2009 roku Światowy kryzys ekonomiczny, jaki objął prawie wszystkie gospodarki krajów UE, negatywnie wpłynął na rozwijającą się po transformacji polską gospodarkę. W regionie tarnowskim dało się to zauważyć w zwiększonej liczbie osób bezrobotnych oraz fali zwolnień grupowych w wielu znaczących dla regionu, dużych zakładach pracy. Na koniec marca 2009 roku bez pracy pozostawało 12542 bezrobotnych z regionu, w tym 4884 mieszkańców Tarnowa i 7658 mieszkańców powiatu tarnowskiego. W porównaniu do stanu z końca 2008 roku, w I kwartale roku 2009 liczba bezrobotnych w regionie tarnowskim wzrosła o 2055 osób.

Ewa Biel Agnieszka Gębiś

Wprawdzie bezrobocie ma charakter sezonowy i rokrocznie w początkowych miesiącach roku wzrastało, niemniej w bieżącym roku poziom bezrobocia był wyjątkowo wysoki - w porównaniu do marca 2008 roku był o 1795 osób większy. Głównym powodem wzrostu bezrobocia było zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników. Pracodawcy zaczęli prowadzić bardzo ostrożną

13


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

politykę zatrudnieniową, z obawy na nie dający się przewidzieć w dłuższej perspektywie spadek popytu na wytwarzane przez nich produkty bądź oferowane usługi czy towary.

W okresie I kwartału 2009r. siedmiu pracodawców dokonało zwolnień grupowych, na skutek których pracę straciło 295 osób.

W I kwartale 2009 roku liczba ofert pracy jakimi dysponował PUP w Tarnowie zmniejszyła się o 33 % w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego. Tak znaczny spadek spowodował, że więcej osób bezrobotnych w dłuższym okresie czasu pozostaje w ewidencji, poszukując pracy. Kolejnym z ważnych powodów zwiększenia pozio-

mu bezrobocia jest gwałtowny wzrost liczby zwolnień grupowych. Proces ten zaczął się już w drugiej połowie 2008 roku, kiedy to 8 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnienia aż 640 pracowników; faktycznie rozwiązano umowy o pracę z 575 osobami. Początek 2009 roku przyniósł jeszcze większy wzrost zwolnień grupowych w zakładach pracy regionu tarnowskiego. W pierwszym kwartale 2009r. czternaście zakładów pracy zgłosiło zamiar dokonania zwolnień grupowych wobec 733 pracowników. Wśród pracodawców, którzy w bieżącym roku zamierzają dokonać największych zwolnień są: • Zakłady Azotowe w Tarnowie - 250 osób, • Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Montażowych PROREM - 100 osób, • Zakłady Mechaniczne Tarnów - 74 osoby, • Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. - 50 osób, • FSE „TAMEL” w Tarnowie - 198 osób. Pozostałe zakłady zamierzają zwolnić poniżej 15 osób.

14

Pracodawcy, którzy dokonali najliczniejszych zwolnień to: • Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” S.A. - 155 osób, • Zakłady Azotowe w Tarnowie - 73 osoby, • Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. - 26 osób, • Zakłady Mechaniczne Tarnów - 20 osób, • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTECH - 14 osób. Pozostałe zakłady zwolniły poniżej 10 osób. Bieżący rok będzie trudnym okresem dla rynku pracy regionu tarnowskiego. Wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych, polityki kredytowej banków, tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych przez UE, a także stabilizacji na rynkach innych krajów europejskich. Barbara Basiaga


INFORMATOR Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie plac gen. J. Bema 3 33-100 Tarnów tel. (014) 68-82-300 fax. (014) 68-82-301 e-mail: krta@praca.gov.pl up@up.tarnow.pl Filia w Tuchowie ul. Jana III Sobieskiego 23 33-170 Tuchów Tel./fax. (014) 652-63-46 e-mail: krtatu@praca.gov.pl Filia w Żabnie ul. Rynek 17 33-240 Żabno Tel./fax. (014) 645-69-43 e-mail: krtaza@praca.gov.pl

Egzemplarz bezpłatny

Numer 5 PDF  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you