Page 1


Wydawca: STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH 25-211 Kielce ul. Wrzosowa 44 tel. 41 200 12 00 fax. 41 200 12 10 e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl Zespół redakcyjny: Redaktor prowadzący: Małgorzata Czajkowska - Neupauer tel. 41 200 13 90 e-mail: czajkowska.neupauer@powiat.kielce.pl Agata Lisowska tel. 41 200 13 91 e-mail: lisowska.a@powiat.kielce.pl Agnieszka Madetko tel. 41 200 13 92 e-mail: madetko.a@powiat.kielce.pl Ewelina Michta e-mail: michta.e@powiat.kielce.pl e-mail: kalejdoskop@powiat.kielce.pl Fotografie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kielcach Kolportaż: „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego” dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w urzędach miast i gmin powiatu kieleckiego oraz w wersji elektronicznej na stronie www.powiat.kielce.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów bez zgody Wydawcy jest zabronione.

Szanowni Czytelnicy! 30 sierpnia w Nowinach wraz z rolnikami powiatu kieleckiego podziękowaliśmy za tegoroczne zbiory. Współorganizatorem Powiatowego Święta Plonów była gmina Sitkówka – Nowiny. Cieszę się, że nasza uroczystość była tak udana. Dziękuję gminom, które wzięły udział we wspólnym świętowaniu, a także wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się, by wydarzenie miało wyjątkowy charakter oraz piękną ludową oprawę. Szczególnie dziękuję twórcom wieńców dożynkowych za podtrzymywanie wspaniałej tradycji. Wszystkie wieńce gmin z terenu naszego powiatu były piękne i dumnie prezentowały się podczas Święta, a każdy z nich był swoistym dziełem sztuki ludowej oraz wyrazem radości z tego, czym obdarzyła nas Matka Ziemia. We wrześniowym numerze „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego” gorąco zachęcam do zapoznania się z relacją z dożynkowych obchodów. Natomiast na okładce mogą Państwo podziwiać zwycięski wieniec powiatu kieleckiego, uwity z niezwykłą starannością przez utalentowaną twórczynię ludową - panią Józefę Bucką z Kostomłotów II w gminie Miedziana Góra, której jeszcze raz z całego serca gratulujemy i nisko się kłaniamy. Z kolei w dziale „Znani Nieznani” przybliżamy sylwetki laureatów drugiego ważnego konkursu rozstrzygniętego podczas Dożynek Powiatowych - „Piękna i Bezpieczna Zagroda - przyjazna środowisku”. W tym miesiącu opisujemy też jak przebiegał niezwykle udany XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. Wspaniała atmosfera i rekordowa liczba uczestników sprawiła, że tegoroczna edycja Przeglądu na pewno zapisze się w historii naszych powiatowych imprez kulturalnych. Tradycyjnie zachęcam również do zwrócenia uwagi na stałe działy naszego miesięcznika, w których jak zawsze staramy się zawierać najbardziej istotne i ciekawe dla naszych mieszkańców informacje czy porady. Życzę miłej lektury! Michał Godowski Starosta Kielecki

W Y DAW N I C T WO B E Z P Ł AT N E Nakład: 3000 egz.

2

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

K I E L E C K I E G O -

W R Z E S I E Ń

2 0 1 5


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Rekordowy przegląd w Chmielniku Ponad 600 wykonawców zobaczyliśmy podczas XVI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów.

Tropikalne upały nie odstraszyły miłośników muzyki ludowej, którzy licznie przybyli 9 sierpnia na chmielnicki Rynek. Popisy wokalne i taneczne obserwowali m.in.: starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Marek Kwiecień, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro oraz radni powiatowi: Bogumiła Kowalczyk, Stanisław Rękas, Katarzyna Stańko i Zdzisław Zapała. Nie zabrakło włodarzy gminy Chmielnik - Pawła Wójcika i Mariusza Ściany oraz przewodniczącego Rady Miasta Sławomira Wójcika.

zechciało wystąpić, w tym 31 Zespołów Śpiewaczych, 21 solistów i 7 Zespołów Pieśni

Jako pierwszy na scenie swoje umiejętności zaprezentował Bronisław Skowroński. Jury miało niełatwe zadanie przed sobą. - Oceniać będziemy zgodność ubioru z tradycją. Będziemy starać się wypatrzeć elementy, które nie pasują do siebie w stroju. Zwrócimy uwagę na repertuar, w szczególności na gwarę, czy jest zachowana. Ważnym elementem będzie też ogólne wrażenie – powiedział Ryszard Zięzio, przewodniczący jury.

Obecni byli również posłowie Marek Gos i Lucjan Pietrzczyk, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz wójtowie i przewodniczący rad gmin z terenu powiatu. Przed godz. 13 zabrzmiała już muzyka ludowa na chmielnickim Rynku. Na scenie zaprezentowali się ubiegłoroczni laureaci. Następnie przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie imprezy. - Starostwo Powiatowe w Kielcach po raz szesnasty zorganizowało Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów. - Program dzisiejszego wydarzenia jest bardzo ambitny. Ponad 600 wykonawców

i Tańca. To jest rekordowa liczba uczestników. Chciałbym podziękować burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miasta w Chmielniku za wsparcie naszego wspólnego przedsięwzięcia - mówił Michał Godowski, starosta kielecki. - Życzymy wszystkim samych dobrych wrażeń i dobrej zabawy.

W trakcie przeglądu swoje popisy wokalne i taneczne pokazywali zarówno doświad-

Tegorocznymi zwycięzcami XVI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów zostali:  w kategorii Zespoły Pieśni i Tańca: 1. Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” 2. Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty” 3. Zespół Pieśni i Tańca„Wincentowianie”

Po raz pierwszy przyznano Grand Prix - dla Zespołu Pieśni i Tańca z Morawicy.  w kategorii Zespoły Śpiewacze: 1. Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie” 2. Zespół Śpiewaczy „Źródło Sanicy” 3. Zespół Śpiewaczy „Nidzianecki” K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

czeni artyści, jak i ci dopiero stawiający pierwsze kroki na scenie. Po raz pierwszy przed większą publicznością wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wabio” z gminy Nowa Słupia. Udanym debiutem może pochwalić się także Zespół Pieśni i Tańca z Morawicy, który powstał w lutym 2015 r. - Bardzo dynamiczny występ. Patrząc na liczbę uczestników dzisiejszego przeglądu mogę śmiało powiedzieć, że widoczny jest powrót do korzeni. Powstają nowe koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, w których występują dorośli i co mnie bardzo cieszy, dzieci – zauważył przewodniczący Jan Cedro. Z dużym zainteresowaniem występy oglądała Irena Budzyńska z Kielc. - Co roku przyjeżdżamy do Chmielnika. Lubimy słuchać przyśpiewek ludowych – powiedziała pani Irena. Podczas Powiatowego Przeglądu wręczone zostały nagrody kulturalne dla twórców z powiatu kieleckiego za 2014 rok. Wyróżnienia przyznawane są od 2001 r. przez samorząd powiatu kieleckiego tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju ruchu artystycznego w naszej malej ojczyźnie. W kategorii indywidualnej nagroda powędrowała do Stanisława Gratki, organizującego plenery malarskie w Celinach. Wyróżnienia otrzymali Beata Kępińska, pisarka i Krzysztof Korban, muzyk. Nagroda w kategorii zespoły dorosłe przypadła legendzie folkloru świętokrzyskiego - Zespołowi Pieśni i Tańca „Ciekoty”. W kategorii dziecięcej przyznano wyróżnienia Zespołowi Dziecięcemu „Nutki” i Emilii Chlewickiej. Agata Lisowska

K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

Wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”, Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki”, Zespół Śpiewaczy „Chełmowianki”.  w kategorii soliści: 1. Hubert Pietrzykowski 2. Marianna Śmiłowska 3. Szczepan Królikowski

Wyróżnienia: Marta Stojecka, Agata Sałata, Lucyna Lipczyńska, Zofia Wilk. 2 0 1 5

3


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Rolniczy trud doceniony

Rolnicy z powiatu kieleckiego dziękowali za plony. Na dożynki, które odbyły się w gościnnych Nowinach przybyły setki mieszkańców z całego regionu, dla których była to okazja do zabawy i podsumowania plonów. Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocznym Dożynkom Powiatu Kieleckiego, których współorganizatorem była gmina Sitkówka – Nowiny. Tego dnia rolnicy z powiatu kieleckiego wspólnie z osobami pracującymi w rolnictwie wyrazili radość i dziękczynienie za zebrane plony. Podczas mszy, która odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Nowinach poświęcono chleb i wieńce dożynkowe. We mszy wzięli udział starosta kielecki - Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach - Bogdan Gierada, Marek Kwiecień i Józef Szczepańczyk, sekretarz powiatu - Barbara Piwnik, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - Jan Cedro, radni powiatowi, samorządowcy z gmin powiatu kieleckiego, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji rolniczych. Bochenki chleba trzymali starostowie tegorocznych dożynek - Renata Błaszczyk z Pierzchnicy i Grzegorz Kasperek z Sitkówki - Nowin. W wieńcach jest całe życie - W tych wieńcach i bochenkach chleba złożone jest symbolicznie całe nasze życie – mówił niezwykle wzruszająco podczas homilii ks. Michał Grochownia z diecezji sandomierskiej. – Dzisiaj rolnicy przynieśli całoroczną pracę. Jest tutaj to, co było dobre

i piękne w naszym życiu i to, z czego jesteśmy dumni. Po mszy, barwny i rozśpiewany korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą

z Nowin wśród przydrożnych dekoracji ruszył na stadion sportowy Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, gdzie odbywała się część obrzędowa, artystyczna oraz wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego. To tu starostwie dożynek przekazali gospodarzom - staroście kieleckiemu Michałowi Godowskiemu oraz wójtowi gminy Sitkówka - Nowiny Sebastianowi Nowaczkiewiczowi chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, który został podzielony wśród uczestników święta plonów. - Obiecujemy dzielić ten chleb sprawiedliwie, na ile pozwalają nam nasze możliwości, aby nikomu w powiecie kieleckim go nie zabrakło - powiedział starosta. Włodarz powiatu nawiązał także do trudnej aury pogodo-

Wieńce oceniała komisja konkursowa w składzie: Marek Kwiecień - Członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Łukasz Barwinek - wicewójt gminy Sitkówka - Nowiny oraz Janina Skotnicka (Muzeum Narodowe w Kielcach).

4

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

wej, która nie sprzyja uprawie. Podziękował wszystkim rolnikom oraz pracującym na roli. - Jako Zarząd Powiatu robimy wszystko, aby nasza rzeczywistość zmieniała się nie tylko

w obszarze dróg, przeciwdziałania bezrobociu, ale wszędzie tam gdzie samorząd jest potrzeby. Wójt Sebastian Nowaczkiewicz również podkreślił ciężką pracę rolników. - Wasza praca jest wyjątkowo trudna i nieprzewidywalna. Ale to dzięki pracy rolników możemy dzielić się chlebem i mamy co jeść. Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Cedro mówił o etosie pracy rolnika. - Tylko rolnik potrafi zrozumieć ciężką pracę drugiego rolnika, dodatkowo nieprzewidywalność pogody powoduje, że praca ta jest niezwykle ciężka. Każdy rolnik zasługuje na ogromny szacunekpowiedział przewodniczący. W imieniu władz samorządu wojewódzkiego rolnikom dziękował Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - Samorząd województwa, tak jak do tej pory, będzie działał na rzecz szeroko rozumianych obszarów wiejskich. W swoich działaniach popieramy sektor rolnictwa, który jest strategicznym ogniwem naszej gospodarki, ale także sektor obszarów wiejskich, który jest miejscem życia. Ten najpiękniejszy Goście dożynek mogli podziwiać ustawione obok sceny najpiękniejsze wieńce dożynkowe z gmin powiatu kieleckiego, misternie wykonane z tegorocznych zbóż, owoców i warzyw, które jak co roku wzięły udział w konkursie. Prace reprezentantów ze wszystkich gmin oceniała komisja konkursowa. Zgodnie z regulaminem wieniec musiał mieć kształt korony i zawierać cztery zboża: żyto, pszenicę, jęczmień i owies. - Wszystkie wieńce były przez nas szczegółowo analizowane, wszystkie piękne, ale

K I E L E C K I E G O -

W R Z E S I E Ń

każdy inny. Zgodnie wybraliśmy ten, który był bardzo misternie wykonany, który wyróżniał się precyzją wykonania i oryginalnością - podkreśliła członkini jury - Janina Skotnicka. W tym roku za najpiękniejszy uznano wieniec wykonany przez Józefę Bucką z gminy Miedziana Góra. Artystka była niezwykle wzruszona zwycięstwem. Warto dodać, że uwity przez nią w ubiegłym roku wieniec reprezentował region świętokrzyski i tryumfował w dożynkach prezydenckich w Spale. Zdobył największą liczbę punktów. - Jestem bardzo szczęśliwa - mówiła pani Józefa. Przyznała, że jej dzieło powstało w zaledwie 2,5 tygodnia. - W tym roku kwiaty są niezwykle kolorowe, stąd mój wieniec również taki jest. Artystka przyznała, że w misternej pracy tworzenia wieńca tradycyjnie pomagał jej mąż. W części artystycznej na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe i folklorystyczne z powiatu kieleckiego. Wystąpiły między innymi Wierna Rzeka, Bolechowiczanie, Kowalanki, Chełmowianki, Śladkowianki i Szewczanki. Zabawa na powiatowych dożynkach trwała do późnego wieczora, a koncert gwiazdy wieczoru - kapeli „Jędrusie” - przyciągnął tłumy. Rozstrzygnięto także konkursy „Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku” i „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego”. Konkurs na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego I miejsce: Kamila i Paweł Braciszewicz zam. Śladków Mały gm. Chmielnik II miejsce: Ewa i Piotr Tumiłowicz zam. Antonielów gm. Łopuszno III miejsce ex aequo: Dorota i Artur Mendak zam. Dębno gm. Nowa Słupia oraz Janina i Piotr Rękas zam. Drugnia gm. Pierzchnica. Konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku” I miejsce: Joanna Miszczyk zam. Maleszowa gm. Pierzchnica. II miejsce: Zbigniew Wawrzoła zam. Olszówka gm. Łopuszno. III miejsce: Marianna i Józef Więcławscy zam. Kowala Mała gm. Sitkówka - Nowiny. Agnieszka Madetko 2 0 1 5


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Poznajmy starostów dożynek Renata Błaszczyk z gminy Pierzchnica i Grzegorz Kasperek z gminy Sitkówka – Nowiny to tegoroczni starostowie Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Sitkówka – Nowiny. Starostowie pełnią na dożynkach szczególną rolę, ponieważ reprezentują rolników

punkt skupu mleka. Roczna produkcja to ok. 80 tys. litrów. – Przejęliśmy gospodarstwo po rodzicach męża i powoli rozwijaliśmy je. Na początku była stara obora, pięć krów i kury – wspomina pani Renata. Gospodarstwo państwa Błaszczyk jest zmechanizowane, w 2008 roku skorzystali

36 lat, żonaty, ma dwuletniego syna. Pan Grzegorz wraz z żoną Katarzyną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 5,5 hektara. Uprawia zboża (jęczmień, pszenżyto i pszenicę). Oprócz prowadzenia gospodarstwa, tegoroczny starosta dożynek powiatowych jest pracownikiem Publicznego Gimnazjum w Nowinach. - Gospodarstwo przejąłem po rodzicach.

Nasza gmina nie słynie z terenów rolnych, ale od zawsze pracowałem na roli i postanowiłem dalej prowadzić gospodarstwo. To ciężki kawałek chleba, ale warto – tłumaczy. Gospodarstwo dzięki funduszom unijnym zostało doposażone w sprzęt rolniczy. Pan Grzegorz od 23 lat jest członkiem OSP w Woli Murowanej. Chętnie angażuje się działania społeczne w gminie. (alis.)

Organizatorzy Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Sitkówka - Nowiny dziękują wszystkim, którzy wsparli uroczystość. Są to: NORDKALK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - Ruda Strawczyńska  Bank Spółdzielczy w Kielcach  TES Sp. z o.o. - Niwki Daleszyckie  KH - KIPPER - Kajetanów  Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Sp. z o.o. - Mosty  Kruszywa Pietrzak Spółka Jawna - Krzywda  TRAKT - Górki Szczukowskie  BIO - MED Sp. z o.o. - Kielce  Firma Usługowo-Handlowa „LECH” Pióro Leszek - Górno  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku  PHU AUTO-TECH Zbigniew Dragan, Janusz Wiszowaty – Łagów  Budownictwo Drogowe BUDAR - Królewiec Poprzeczny  Ubojnia Drobiu Saladra s.c. - Przyjmo  AUTO - COMPLEX Szałas Marian - Brzeziny  

z całego powiatu i w ich imieniu, zgodnie z obyczajem kończącym żniwa, dziękują za zbiory. W kulminacyjnym momencie obchodów święta plonów w Nowinach przekazali symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów gospodarzom dożynek - staroście kieleckiemu i wójtowi gminy. Renata Błaszczyk zamieszkała w Górkach w gminie Pierzchnica, 47 lat, mężatka, 4 dzieci (trzy córki i jeden syn). Pani Renta wraz z mężem Bolesławem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni około 30 hektarów. Specjalizują się w produkcji mleka, mają 18 krów i 7 jałówek. Prowadzą także

z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki pozyskanym funduszom zmodernizowano maszyny rolnicze. Także obora państwa Błaszczyków jest w części zmechanizowana. - Życie i praca na wsi są teraz inne niż kiedyś. Jest o wiele łatwiej dzięki maszynom – dodaje starościna dożynek. Pani Renata jest radną gminną (przewodnicząca Komisji Samorządowej) i chętnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Grzegorz Kasperek, zamieszkały w Woli Murowanej w gminie Sitkówka - Nowiny,

Bank Spółdzielczy w Łopusznie ROMANO GLITA - Skiby  Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy  Zakład Robót Drogowo - Mostowych Janusz Pędzik - Kielce  Zakład Kamieniarski „PRZYWAŁA” - Chęciny  Zakład Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej Iwański Edward - Górno  ROSAD Dudek Andrzej - Raków  Adam Bielas CZYSTOPOL - Włoszczowa  Hotel & Restauracja Jutrzenka - Chmielnik  „TRANSBUD” Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. j. - Strawczyn  W y t w ó r n i a Wę d l i n „ Sz u s t e r ” Magdalena Szuster - Zgórsko  Cukiernia „Kalinka” Paweł Buras - Zgórsko  Piekarnia „Kwiatkowski” Robert i Agnieszka Wierzbiccy - Trzcianki  AWEX Król, Sidło, Grudzień Sp.j. - Daleszyce.  

120 lat służby Polsce

Ruch Ludowy w Polsce obchodzi 120. rocznicę działalności. To najstarszy zorganizowany nurt polityczny odwołujący się do wartości demokratycznych i chrześcijańskich, służący przede wszystkim dobru i godności człowieka. Aktywność polityczna ludowców rozpoczęła się w zaborze austriackim i kolejno rozszerzała na pozostałe polskie ziemie. W ciągu tych lat z szeregów Ruchu Ludowego wywodzi się kilka wielkich postaci naszej najnowszej historii: Wincenty Witos, Maciej Rataj, Stanisław Mikołajczyk, Mikołaj Kozakiewicz. Ruch Ludowy od początku swojego istnienia opierając się na polskiej tradycji i odwołując do wartości bliskich wszystkim Polakom, nie rezygnuje jednak z pragmatyzmu oraz nowoczesności. Od z górą 100 lat rozszerza krąg patronatu politycznego i dąży do ponadklasowości wyrażając opinię szerokich kręgów społeczeństwa - nie tylko mieszkańców wsi, ale i miast, robotników i inteligencji. Historia kilkakrotnie oddała Ruchowi Ludowemu możliwość reprezentowania patriotycznych postaw obywatelskich, zwłaszcza w godzinach próby, kiedy waż-

na była obecność jak najszerszych mas do obrony lub odbudowywania ojczyzny. Warto podkreślić rolę partii chłopskich w mobilizacji sił w wojnie polsko - bolszewickiej 1919-20, gdzie w ó w c ze s n e j armii polskiej 70 procent stanowili chłopi, poderwani do walki odezwą Wincentego Witosa. Podczas II wojny światowej obok Armii Krajowej ważną siłę partyzancką stanowiły Bataliony Chłopskie, a w okresie powojennym Polskie Stronnictwo Ludowe

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

było główną siłę opozycji antykomunistycznej. Chłopskich żołnierzy i działaczy

nie ominęły żadne z represji dotykających patriotów.

K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

Przypadające w tym roku 120 - lecie Ruchu Ludowego to święto nie tylko elit, przywódców, ale przede wszystkim anonimowych rzesz patriotów, ludzi oddanych ojczyźnie, dla których ważne są tradycja, wiara, Polska i jej dobro. To 120 lat wizjonerskiej pracy społeczników, entuzjastów rozwoju małych ojczyzn i budowania pomyślności całego narodu. Dzisiaj Ruch Ludowy reprezentowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe współrządzi krajem i korzystając z wieloletniego doświadczenia prowadzi Polskę oraz jej gospodarkę, zwracając szczególną uwagę na nowoczesność, innowacyjność i postęp. W życie wprowadzane są wizje ludowców, którzy 120 lat temu rozpoczynali organiczną pracę dla dobra i rozwoju zjednoczonej ojczyzny, a ludowy nie oznacza tylko chłopski, rolniczy, ale powszechny - jednoczący ludzi, dla których wspólnymi wartościami są tradycja, nowoczesność, Polska. Małgorzata Czajkowska - Neupauer 2 0 1 5

5


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Dla większego bezpieczeństwa - Dokonaliśmy przeglądu oznakowania dróg powiatowych i gminnych w rejonie stu szkół na terenie powiatu kieleckiego – mówi Józef Szczepańczyk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które od września rozpoczęły naukę w szkołach, Starostwo Powiatowe w Kielcach po raz pierwszy we współpracy z policją, przedstawicielami urzędów gmin i zarządcami dróg sprawdziło oznakowanie dróg naszego powiatu w rejonie szkół i placówek oświatowych. Działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły. - Od 22 lipca na terenie powiatu kieleckiego była prowadzona lustracja dróg, która miała na celu sprawdzenie poprawności w oznakowaniu pionowym i poziomym, widoczności oznakowania, wyposażenia w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zbadanie stanu nawierzchni i właściwego oświetlenia. Dokonano kontroli otoczenia 100 szkół znajdujących się na terenie powiatu kieleckiego – mówi Józef Szczepańczyk. Do najczęstszych stwierdzonych uchybień należą: nieprawidłowe ustawienie znaków drogowych, brak tabliczki T-27 tzw.

„agatki” umieszczanej dla oznaczenia przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci, zamontowanie nieprawidłowych elementów ogrodzenia segmentowego przy wyjściu ze szkoły oraz boiska, brak odnowienia oznakowania poziomego oraz brak widoczności znaków drogowych. - Spostrzeżenia i uwagi kontrolujących zostały ujęte w protokołach pokontrolnych, które trafiły do zarządców dróg - mówi członek Zarządu. - Wszystkie te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły. Znaki drogowe są uzupełniane, a te nieczytelne, uszkodzone wymienione na nowe. Uczestniczący w akcji sierż. Krzysztof Szczepanik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach stwierdził, że tego typu akcje są niezwykle cenne. - Bezpieczeństwo dzieci jest szczególnie istotne – mówi policjant. – Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w pobliżu szkół.

Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym chętnie włączyliśmy się do akcji Starostwa, dzieląc się fachową wiedzą w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Zależy nam na tym, by drogi były oznakowane w sposób bezpieczny i czytelny, szczególną uwagę zwrócimy na przejścia dla pieszych, stan sygnalizatorów

świetlnych oraz barier zabezpieczających. Warto dodać, że mundurowi przez cały rok będą także przeprowadzać w szkołach prelekcje na temat podstawowych zasad prawidłowego zachowania się na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Agnieszka Madetko

W trosce o nasze zdrowie

- W powiecie kieleckim jest zbyt wiele budynków, w których występują materiały zawierające azbest – mówi Marek Kwiecień, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Azbest jest odpadem niebezpiecznym i szkodliwym dla zdrowia człowieka oraz otaczającego środowiska. - Był szeroko stosowany w kilku dziedzinach gospodarki, w budownictwie, energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Jednak największa jego ilość została wykorzystana w budownictwie, głównie do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe, elewacje budynków, rury wodociągowe, kanalizacyjne – mówi Marek Kwiecień. Od 2007 roku powiat kielecki realizuje zadania wynikające z programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032, poprzez rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji dotyczących konieczności usuwania azbestu oraz niebezpieczeństw związanych z jego szkodliwym oddziaływaniem.

6

- Na stronie internetowej starostwa, w zakładce „Dla ekologii”, znajduje się obszerny materiał poruszający zagadnienia dotyczące azbestu – mówi Dorota Skalska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska kieleckiego starostwa. Warto wspomnieć, że w latach 2007 – 2011 powiat wspomagał finansowo gminy, które ze swoich terenów usuwały wyroby zawierające azbest. - Gminy obecnie realizują to zadanie korzystając ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku wszystkie gminy złożyły wnioski do WFOŚiGW o pomoc finansową - mówi Marek Kwiecień. - Według naszych danych nadal jest u nas wiele do zrobienia w tym zakresie. Największa ilość wyrobów azbe-

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

stowych pozostałych do usunięcia znajduje się w Piekoszowie, Bielinach i Łopusznie. Wszystkie gminy, przy wsparciu funduszy zewnętrznych, sukcesywnie usuwają azbest ze swoich terenów, a przecież musimy pamiętać, że należy go usunąć do 2032 roku. Największą ilość azbestu usunięto na terenie gmin Morawica i Sitkówka-Nowiny. Najmniej wyrobów zawierających azbest w ciągu ostatnich lat usunęły gminy Bodzentyn, Chmielnik i Raków. W sumie, w skali powiatu, w latach 2013-2014 usunięto 3 804,892 Mg azbestu. Wielu mieszkańców nie ma też wiedzy, że to na nich spoczywa obowiązek poinformowania gminy o występującym na ich posesjach azbeście – informację przedkłada się corocznie do 31 stycznia, jak również o konieczności zgłoszenia w Wydziale Budownictwa robót budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych z eternitem). - Aby podnieść świadomość mieszkańców, powiat będzie prowadzić kampanię informacyjną na temat azbestu – mówi

K I E L E C K I E G O -

w r z esie ń

Marek Kwiecień. Ważne: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), na właścicielach nieruchomości zawierających azbest, ciąży szereg obowiązków. Jednym z nich jest sporządzanie inwentaryzacji i ujmowanie jej wyników w postaci „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, przedkładają informację uproszczoną tj. zawierającą dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej wójtowi/burmistrzowi/ prezydentowi corocznie, w terminie do 31 stycznia, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Agnieszka Madetko 2 0 1 5


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

O najważniejszych sprawach... Wicestarosta kielecki – Zenon Janus

Zenonowi Janusowi podporządkowane są: Wydział Obsługi Infrastruktury, Zespół ds. Edukacji, Powiatowe Szkoły Ponadgimnazjalne, Powiatowe Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach. - Bardzo ważnym wydarzeniem w obszarze edukacji było rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Mimo, iż nieco obawialiśmy się o tegoroczny nabór, sytuacja okazała się bardzo zadowalająca i mamy się czym pochwalić. Nabór w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku okazał się nawet wyż-

szy niż zakładaliśmy, z czego bardzo się cieszymy. Aktualnie trwają przygotowania do uroczystości nadania nowego imienia – Władysława Łokietka Zespołowi Szkół Nr 2 w Chęcinach. W tej placówce także przygotowujemy październikową uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Warto podkreślić, że nadanie imienia - patrona szkole ma wielkie znaczenie wychowawcze i ułatwia pracę pedagogiczną. Szkoły dokonują tego wyboru w sposób bardzo przemyślany,

w codziennej pracy wykorzystują autorytet patrona i traktują go jako wzorzec wychowawczy. Ze spraw bieżących - przybyło nam nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego. Kolejnych 10 nauczycieli powiatowych placówek edukacyjnych uzyskało stopień nauczyciela mianowanego – jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ważnym i radosnym dla nas wydarzeniem było również oddanie do użytku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie nowoczesnych boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki nożnej z nawierzchnią tartanową oraz nowym oświetleniem i infrastrukturą. Na starcie Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzę owocnej pracy oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada

Bogdanowi Gieradzie podporządkowane są: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz inne powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i inne w zakresie pieczy zastępczej. rozwiązania zastosowane przez PCPR w Kielcach przyczyniły się do udoskonalenia metod wspierania rodzin i wzbogaciły ofertę pomocową podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Olsztynie byli bardzo zainteresowani wypracowanymi przez nasz zespół praktykami i rozwiązaniami w zakresie realizacji projektu. Odwiedzili także powiatowe jednostki działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku. Uważam, że spotkanie było bardzo cenną inicjatywą i sprzyjało wymianie doświad-

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Marek Kwiecień

Markowi Kwietniowi podporządkowane są: Wydział Budownictwa, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. - Pragnę poinformować, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Kielcach podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015 - 2022, w perspektywie do roku 2032”. Powiat kielecki włącza się w rozpowszechnianie informacji na temat konieczności usuwania materiałów zawierających azbest oraz niebezpieczeństw związanych z jego szkodliwością dla

organizmu ludzkiego. Na terenie naszego powiatu jest ciągle bardzo dużo budynków, w których zastosowano materiały budowlane z azbestem. Warto jak najszybciej usuwać ten niebezpieczny produkt. Najwięcej azbestu w naszym bezpośrednim otoczeniu znajduje się w pokryciach dachowych, elewacjach budynków oraz rurach wodociągowych czy kanalizacyjnych. Zachęcam gorąco do zapoznania się w tym numerze Kalejdoskopu z artykułem „W trosce o nasze zdrowie”, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o wymaganiach i procedurach związanych z usuwaniem azbestu z terenu zabudowań.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Józef Szczepańczyk

Józefowi Szczepańczykowi podporządkowane są Wydział Komunikacji i Transportu oraz Powiatowy Zarząd Dróg. - Obecnie sprawą priorytetową w zakresie komunikacji i drogownictwa staje

się przygotowanie projektu budżetu na rok 2016, w tym także wytypowanie inwestycji, których finansowanie będzie się odbywać przy wsparciu środków zewnętrznych. Mam tu na myśli pieniądze z budżetu państwa

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

czeń w zakresie tego niezwykle ważnego dla nas projektu. Na wrześniowej sesji Rady Powiatu w Kielcach zostały zatwierdzone informacje o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki społecznej za pierwsze półrocze 2015 roku. W najlepszej sytuacji finansowej nadal jest Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, natomiast w najsłabszej – Szpital Powiatowy w Chmielniku. Szpital ten mimo braku kłopotów z ilością pacjentów i bardzo dobrej opinii w rejonie, niestety nadal nie jest w stanie podołać wynikom finansowym m.in. ze względu na niedoszacowany kontrakt z NFZ. Ważnym wydarzeniem minionego miesiąca były Dożynki Powiatu Kieleckiego oraz Gminy Sitkówka - Nowiny. W związku z faktem, iż miałem przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego Dożynek, pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji oraz uświetnienia tego niezwykle istotnego dla mieszkańców naszego powiatu święta. Przede wszystkim dziękuję współgospodarzowi naszej uroczystości - panu Sebastianowi Nowaczkiewiczowi - wójtowi gminy Sitkówka - Nowiny za wspaniałą współpracę. Podziękowania kieruję także do sponsorów Dożynek, którzy są szczegółowo wymienieni w relacji ze święta plonów znajdującej się na str. 5 naszej gazety. Dziękuję również pracownikom Starostwa, którzy byli zaangażowani w organizację tego dużego przedsięwzięcia. i budżetów gmin, które wyrażą wolę wspólnych realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Chodzi o remonty, przebudowę dróg i budowę chodników przy naszych drogach powiatowych. Rozpoczynamy także prace nad przygotowaniem się do sezonu zimowego, a więc odśnieżania dróg powiatowych oraz ich utrzymania w standardach zapewniających bezpieczną jazdę.

K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

2 0 1 5

Zebrała: Małgorzata Czajkowska- Neupauer

- W tym miesiącu w ramach pilotażowego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zorganizowana została wizyta studyjna. Gościliśmy członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej z Olsztyna. Głównym celem spotkania była wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Należy podkreślić, że nowe

7


RADA POWIATU KIELECKIEGO

Klub radnych PSL Doświadczenie wykorzystywane w służbie dla mieszkańców Szanowni Państwo! Mieszkam w Strawczynie, od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu lokalnej społeczności, czwartą kadencję pełnię funkcję sołtysa. Jest to praca na rzecz mieszkańców, która wymaga zaangażowania i wsłuchania się w ich potrzeby. Bardzo lubię tego typu wyzwania i postanowiłam rozszerzyć obszar działalności społecznej, kandydując do Rady Powiatu Kieleckiego. Wybór na pełnienie tej funkcji przyjęłam z wielką radością. Pracę radnej traktuję jako wielkie wyróżnienie i duże zobowiązanie wobec swoich wyborców, a zarazem mieszkańców powiatu kieleckiego. Mandat radnej skłania do znacznie szerszego spojrzenia na problemy naszej powiatowej społeczności. W działalności społecznej wykorzystuję wieloletnie, samorządowe doświadczenie, które zdobyłam pracując w Urzędzie Marszałkowskim oraz pełniąc funkcję sołtysa. W bezpośrednich kontaktach poznaję problemy i potrzeby mieszkańców oraz pomagam w ich rozwiązywaniu. Często są to problemy konkretnej rodziny, ale też te dotyczące grupy ludzi: np. braku właściwej infrastruktury (dróg dojazdowych, chodników i oświetlenia ulicznego zwiększających bezpieczeństwo pieszych), świetlic, dostępu do usług medycznych itp. Te właśnie zagadnienia składają się na potrzeby naszej społeczności, których zaspokajaniem powinny zająć się samorządy. Potrzeb jest zbyt dużo, aby zostały zrealizowane z dochodów gmin, czy powiatów. Wraz z nowym okresem programowania 2014-2020 pojawiły się szanse na skorzystanie po raz kolejny z dofinansowania przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. Nadszedł czas na przygotowanie się do sięgnięcia po te pieniądze. W tym zakresie niezbędna jest znajomość problematyki oraz współpraca i zaangażowanie zarówno radnych gminnych, jak i powiatowych, co pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i przyczyni się do rozwoju naszych gmin i powiatu, a tym samym wpłynie na podniesienie poziomu życia nas - mieszkańców. Serdecznie zapraszam na swoje dyżury w Urzędzie Gminy Strawczyn. Jestem również do Państwa dyspozycji pod numerem 693-088-014. Monika Jabłońska Radna Powiatu Kieleckiego dyżury w każdy wtorek w godz. 16:00 - 16:30 w Urzędzie Gminy Strawczyn, I piętro, pok. nr 15.

Jan Cedro tel. 668 849 564 e-mail: jancedro@vp.pl

Marek Partyka tel. 669 692 030 email - partyka.marek@qmail.com

Stanisław Rękas

Bogdan Gierada tel. 41 200 12 00 e-mail: gierada.b@powiat.kielce.pl

tel. 604 775 006

Michał Godowski tel. 41 200 12 00 e-mail: godowski.m@powiat.kielce.pl

Krzysztof Smolarczyk tel. 698 309 815, e-mail: ksmolarczyk@onet.pl

Monika Jabłońska tel. 693 088 014 e-mail: monia1237@onet.pl

Katarzyna Stańko tel. 505 579 333 e-mail: katarzynastanko@interia.pl

Zenon Janus tel. 41 200 12 00 e-mail: janus.z@powiat.kielce.pl

Józef Szczepańczyk tel. 41 200 12 00 e-mail: szczepanczyk.j@powiat.kielce.pl

Mateusz Karliński tel. 668 142 244 e-mail: mateusz.karlinski@qmail.com

Janusz Wojkowski tel. (41) 312 02 09, kom. 602 842 558 e-mail: spwzdol@o2.pl

Bogumiła Kowalczyk tel. 664 969 292 e-mail: bogumiła.kowalczyk@gazeta.pl

Zbigniew Zagdański tel. 501 362 247 e-mail: sekretarz@nowaslupia.pl

Zdzisław Zapała

Marek Kwiecień tel. 41 200 12 00 e-mail: kwiecien.m@powiat.kielce.pl

tel. 695 360 171 e-mail: kzapala@onet.pl

Danuta Żebrowska

Stefan Pacak tel. 693 849 794

8

W A NKE IP REZ ELZ ER ACD ĘK PIO EW IGA T O U W- K IwE L r C A zC Hesie ń K A L E J D O S K MOA TPE R IPA ŁOY PWR ZIY GAO TT O U

tel. 509 035 452 e-mail: zebrowska.d@nowaslupia.pl

2 0 1 5


RADA POWIATU KIELECKIEGO

Klub radnych PiS Kazimierz Bielecki

Szanowni Rolnicy, mieszkańcy Powiatu Kieleckiego

tel. 724 660 019, e-mail: bielecki.kazimierz@wp.pl

Dożynki są świętem głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji. Ten piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. W dniu tego rolniczego święta wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba, kierujemy do wszystkich mieszkańców wsi w Powiecie Kieleckim. Ciesząc się z zakończonych żniw, pragniemy wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić i podziękować za Waszą pracę i plony, za pielęgnowanie i poszanowanie ojcowizny. Szczęść Boże! W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Bielecki

Jacek Kuzia

Tomasz Brożyna tel. 604 498 002 e-mail: tomasz.brozka@onet.eu

Mirosław Gębski tel. 603 210 806 e-mail: miroslaw.gebski@wp.pl

Irena Gmyr tel. 889 047 341 e-mail: irenagmyr@wp.pl

Krzysztof Soboń

Andrzej Michalski

tel. 604 972 406 e-mail: jkuzia@poczta.fm

tel. 508 304 410 e-mail: korab2@interia.pl

tel. 604 066 628 e-mail: krzysztofsobon12@qmail.com

Radni niezrzeszeni Robert Kaszuba (PO)

Ryszard Barwinek (SLD)

Grzegorz Ciepiela (PO)

Marian Zarzycki (SLD)

tel. 501 460 631 e-mail: snm@poczta.onet.pl

tel. 501 520 117 ciepielka1974@gmail.com

tel. 609 543 553 e-mail: barwinek.ue@wp.pl

tel. 668 277 787 e-mail: zarzycki.m@op.pl

Szanowni Państwo! Jako radny reprezentujący okręg Gminy Górno i Bodzentyn zauważyłem, że dobrym trendem jest fakt, iż pomimo różnic poglądowych większość kolegów i koleżanek Rady Powiatu potrafi wspólnie usiąść przy stole i opracować plan, który skutkuje rozwojem poszczególnych gmin. Jednym z widocznych wskaźników do oceny stanu danej gminy jest infrastruktura drogowa. Na terenie każdej z naszych gmin jest sieć różnorakich dróg. Od początku istnienia Powiatu Kieleckiego funkcjonuje niepisana zasada: „każda gmina na swoim terenie wskazuje potrzebę inwestycji na drogach powiatowych, jak również zabezpiecza środki na ten cel”. Skutkiem takich partycypacji jest wykonany remont drogi w miejscowościach Wzdół Parcele - Kamionka - Podmielowiec w Gminie Bodzentyn, trwające prace przy szlaku pieszo - rowerowym w miejscowości Św. Katarzyna - Wilków - Mąchocice, oraz zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Górno na budowę chodnika w miejscowości Krajno Drugie i Cedzyna od ronda wzdłuż zalewu do Leszczyn. Jest to moja pierwsza kadencja radnego w powiecie, ale współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczestnictwo na sesjach i udział w wydarzeniach organizowanych na terenie naszych gmin daje mi możliwość wsłuchania się w głos społeczności lokalnych. Dzięki temu poznałem kilka zaległych spraw, jak sprawa odprowadzenia wód opadowych z rowów przy drodze powiatowej w Bęczkowie Skała, oraz częściowy brak rowów odwadniających wzdłuż drogi powiatowej w Skorzeszycach. Poznałem oczekiwania i potrzeby mieszkańców w wielu sprawach. Jedne z ważniejszych to: poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z drogi od Niestachowa na drogę krajową 74 w Radlinie, budowa chodnika w miejscowości Skorzeszyce i Górno Zawada, dokończenie odbudowy drogi w miejscowości Krajno Zagórze, Bęczkowie Gościniec oraz remonty dróg: Bodzentyn - Psary Kąty, Hucisko, Śniadka Druga, Leśna - Siekierno. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są ogromne oraz wymagające ogromnych nakładów finansowych. Niemniej jednak wierzę, że najbliższa perspektywa pozyskiwania środków unijnych, oraz konsekwentna realizacja Strategii Rozwoju Powiatu przyniesie oczekiwane skutki. Współpraca i dobre stosunki są warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu, do polepszenia warunków życia mieszkańców i zapewnienia im bezpieczeństwa. Dobra wola i chęć tworzenia jest nieodzownym sprzymierzeńcem zadań, jakie czekają nas przez najbliższe lata. Możliwości mamy wiele i od nas samych zależy pełne ich wykorzystanie dla rozwoju i przyszłości naszych dzieci, bez względu na dzielące nas różnice. Radny Powiatu Kieleckiego, Grzegorz Ciepiela

R Z YI GAO TTO WU A N EK PI R EZ E LZ RE A CD Ę KP OI WE I AGT UO W– Kw I E LrC AzC Hesie ń K A L E J D O S K MOA TPE R I APŁ YO PW

2 0 1 5

9


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Energetyka odnawialna ruszyła w Chęcinach

- To kierunek z przyszłością – stwierdzają jednogłośnie uczniowie klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jedenastu chłopców rozpoczęło naukę w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach na nowym kierunku kształcenia – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To ich pierwsze chwile w szkole średniej, ale też pierwsze kroki w uzyskaniu zawodu technika energetyki odnawialnej. W klasie są chłopcy z pobliskich miejscowości, ale również tacy, którzy by uczyć się w ZS nr 2 w Chęcinach mieszkają w bursie. Energetyka odnawialna w Chęcinach to jedyny taki kierunek w całym powiecie kieleckim, dlatego też uczniowie, którzy go

wybrali są pierwszymi, którzy wykształcą się w nowej, pożądanej na rynku pracy profesji. Pytani o swoje motywacje do wyboru nauki w tej klasie, zgodnie przyznają, że kierowali się kryterium użyteczności zawodu. - Klasę pomogła mi wybrać mama, to ona mnie zmotywowała. Ważne jest też to, że mój brat pracuje w tej branży i chciałbym w przyszłości zająć się tym i pomagać mu – mówi Karol Badowski, uczeń I klasy. Uczniowie w trakcie nauki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki. Zdobędą też umiejętność używania rysunku technicznego, kosztorysowania w budownictwie czy poznają język obcy dostosowany do branży budownictwa. Niektórzy z uczniów pierwszej klasy snują marzenia o własnej firmie w branży odnawialnych źródeł energii. Jak podpowiadają im starsi koledzy, którzy w kwietniu i maju tego roku uczestniczyli w ramach projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w praktykach zawodowych w Güssing w Austrii, gdzie mieli możliwość zapoznania się z układami fotowoltaicznymi, technologią solarną, pompami ciepła oraz leśnictwem ekologicznym, odnawialne źródła energii to technika przyszłości. - Widzieliśmy, że w miejscowości, w której byliśmy odnawialne źródła energii, takie jak

solary używane były na co dzień. W Polsce też staje się to coraz popularniejsze, dlatego gdybym dziś miał wybierać kierunek kształcenia na pewno rozważałbym energetykę odnawialną – mówi Grzegorz Garncarski uczeń III klasy. Dyrektor ZS nr 2 w Chęcinach Halina Kołodziejczyk przyznaje, że szkoła jest dobrze przygotowana do kształcenia nowych fachowców. – Mamy pracownię wyposażoną w odpowiedni sprzęt, salę do prowadzenia zajęć interaktywnych e-video klasa, laboratorium do nauki języka, pracownię komputerową z oprogramowaniem graficznym Corel i AutoCad – mówi dyrektor. Chłopcy z I klasy są optymistycznie nastawieni na przyszłość, mają nadzieję, że zdobyte w szkole umiejętności pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. – Perspektywy wzrostu udziału energetyki odnawialnej w całkowitej produkowanej energii są duże, dlatego kształcenie w tym kierunku jest perspektywiczne – tłumaczy Zenon Janus, wicestarosta kielecki. Ewelina Michta

Kadrówka w Kielcach

Po raz 50. odbył się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Po kilkudniowej wędrówce z krakowskich Oleandrów uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej dotarli do Kielc. W tym roku na trasę wyruszyło około 200 osób. Wśród osób witających uczestników Marszu był starosta kielecki Michał Godowski. Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy „kadrówki” po wejściu do Kielc złożyli kwiaty na grobach poległych legionistów przed historyczną figurką Najświętszej Marii Panny u zbiegu ulic Krakowskiej i Spacerowej oraz przed pomnikiem legionowej „czwórki”. Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności, gdzie Komendant Marszu zdał meldunek o przybyciu do stolicy województwa świętokrzyskiego. W trakcie uroczystości starosta Michał Godowski wręczył puchary zwycięskim drużynom, które uczestniczyły w zawodach biegowych odbywających się każdego roku podczas Marszu.

10

Oficjalne uroczystości zakończono Apelem Poległych przez pałacem biskupim i zwiedzaniem sanktuarium Józefa Piłsudskiego. 6 sierpnia i 12 sierpnia 1914 roku –

latach. Pierwsza Kompania wyruszyła z krakowskich Oleandrów w czwartek, 6 sierpnia o godz. 3.30. Marsz prowadził przez Bibice, Michałowice, Słomniki, Miechów, Jędrzejów

wymarsz i wejście do Kielc – te daty na stałe wpisały w historię Polski, jak i naszego regionu. Nie były to daty klęski, lecz zwycięstwa. Marsz, który rozpoczął walkę o wolność zakończył się sukcesem. Polska odzyskała niepodległość po ponad 120

do Kielc. Na ziemię kielecką Kompania wmaszerowała 11 sierpnia. W Brzegach zarządzono postój na obiad. Następnie po przejściu przez Chęciny Kadrówka ulokowała się na nocleg w lesie na Czerwonej Górze naprze-

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

K I E L E C K I E G O -

w r z esie ń

ciwko stacji kolejowej Bolechowice. Planowano na następny dzień wmarsz do Kielc. 12 sierpnia bataliony Kadrówki wkroczyły do stolicy guberni kieleckiej. I Kompania Kadrowa stała się zalążkiem 1. Pułku Piechoty, który następnie rozrósł się do I Brygady Legionów Polskich. Cel ideowy i polityczny, jaki został postawiony przez Józefa Piłsudskiego Kompanii został zrealizowany. Na teren Królestwa Polskiego wkroczyły jeszcze przed wojskami austriackimi oddziały polskie - pierwsze regularne oddziały wojska polskiego od zakończenia Powstania Styczniowego. Dzięki temu Polska siła zbrojna zaistniała w rozpoczętej I wojnie światowej. By upamiętnić te wydarzenia członkowie Związku Strzeleckiego i żołnierze Wojska Polskiego w 1924 r. zorganizowali Pierwszy Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Później powrócono do tej tradycji na początku lat 80. Pierwszy powojenny marsz odbył się w sierpniu 1981 r., a po 1989 r. powrócił do formuły przedwojennej. (alis.)

2 0 1 5


POWIAT NA WEEKEND

Zespoły Chóralne na Świętym Krzyżu

W Chałupkach (nie tylko) garnki lepią

Melodie o charakterze religijnym, patriotycznym oraz z repertuaru muzyki poważnej w wykonaniu zespołów chóralnych zabrzmią w niedzielne południe, 4 października na Świętym Krzyżu.

Jest takie miejsce w powiecie kieleckim, które zasłynęło w Polsce i w Europie, jako jeden z ważniejszych ośrodków garncarskich – w 1935 roku działało tu aż 69 warsztatów, w których lepiono i wypalano gliniane garnki i figurki. To Chałupki w gminie Morawica. Chałupki , położone niecałe 20 km od Kielc, w kierunku Pińczowa, to niewielka miejscowość, w której ślady tradycji garncarskich odkrywali nawet archeologowie – najstarsze odnalezione tu fragmenty naczyń pochodzą z XVI-XVII wieku. Najprężniej ośrodek garncarski działał w Chałupkach pod koniec XIX wieku, przetrwał też II wojnę światową. Na tej ziemi kwitło garncarstwo użytkowe i artystyczne, a dziś wielowiekową tradycję garncarzy kultywuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa. Powstałe w 1998 roku muzeum jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce. X jubileuszowy Przegląd Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego odbędzie się w wyjątkowej scenerii Bazyliki Mniejszej Misjonarzy na Świętym Krzyżu. Jak zwykle wielbiciele chóralnej muzyki będą mogli usłyszeć chóry profesjonalne, działające przy parafiach w naszym regionie czy zespoły folklorystyczne, które specjalnie na tę okazję przygotowują repertuar z zakresu muzyki sakralnej i chóralnej. To niezwykła gratka dla melomanów. Starostwo Powiatowe w Kielcach organizuje Przegląd już od 10 lat. – Dzięki temu wydarzeniu mieszkańcy powiatu kieleckiego mają niezwykłą szansę zapoznania się z dorobkiem artystycznym chórzystów działających na terenie naszego regionu i nie tylko – mówi starosta kielecki Michał Godowski – Tradycja śpiewu sakralnego jest niewątpliwie bardzo ważna i należy ją pielęgnować – dodaje Bożena Gumułka, naczelnik Wydziału Informacji i Promocji kieleckiego starostwa. W ubiegłych latach podczas Przeglądu Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego przed publicznością zaprezentowały się m.in. Chełmowianki z Nowej Słupi, Chór Miejsko-Gminny Michael z Daleszyc, Chór Parafialny Gloria z Łopuszna, Chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin Sabbaton, chór Nowina z Nowin, Chór Parafialny z Kościoła Św. Józefa w Zagnańsku. W tym roku czekają nowe atrakcje – specjalnym, wyjątkowym gościem będzie chór z Bawarii! Zapraszamy do posłuchania chóralnej muzyki, która zabrzmi w niedzielę (4 października) w Klasztorze Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu! (em) Kunszt toczenia garnków był przekazywany w rodzinach zamieszkujących Chałupki z pokolenia na pokolenie. Wyrabiano tu naczynia i figurki charakteryzujące się starannym wykończeniem, ciekawą ornamentyką i szczególnie naklejanymi wolutami. Dziś wiele naczyń i figur glinianych stworzonych w Chałupkach znajduje się w zbiorach muzealnych m.in. Muzeum Etnografii w Krakowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, a także w zbiorach muzeów zagranicznych. Wystawa w Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach obejmuje dzieje garncarstwa ludowego i składa się z dwóch części: ekspozycyjnej i warsztatowej. Część ekspozycyjna prezentuje piękno wyrobów glinianych produkowanych w Chałupkach i obejmuje wyroby garncarskie, które wyrabiali mistrzowie tego rzemiosła: Armańscy, Głuszkowie, Sowińscy, Możdżyńscy, Kuchnowie czy Wojowie. W tej części znajdują się również wspaniałe dzieła mistrzów garncarskich, którzy zajmowali się produkcją ceramiki figuralnej – możemy zobaczyć figurki autorstwa Stefana Sowińskiego, Elżbiety Klimczak czy Feliksy Armańskiej . W części warsztatowej możemy przyjrzeć się autentycznemu, dwukomorowemu piecowi garncarskiemu, w którym zademonstrowany jest sposób ułożenia naczyń przygotowanych do wypału. Tutaj też znajdziemy urządzenia i narzędzia niezbędne w procesie produkcji garnków i figurek glinianych. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach zaprasza codziennie w godzinach od 10.00 do 16.00. Ewelina Michta

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

Wołowina na jagielokach Przedstawiamy Państwu pyszną „Wołowinę na jagielokach”. Przysmak przygotowany przez KGW Chełmowianki z gminy Nowa Słupia zajął II miejsce w VIII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego. Składniki: 500 g wołowiny, 2 cebule, 2 marchewki, garść suszonych grzybów, 250 ml czerwonego wytrawnego wina, 1 ząbek czosnku, 1 gałązka rozmarynu, 1 łyżeczka majeranku, 0,5 łyżeczki słodkiej wędzonej papryki, 0,5 łyżeczki kolendry, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 3 łyżki oleju z czosnkiem, natka pietruszki lub selera do dekoracji. Placki jaglane: 1 szklanka kaszy jaglanej, 2 jajka, 1 cebula, 1 łodyga selera naciowego, 1 łyżeczka suszonych pomidorów, 2 łyżki oleju z czosnkiem. Wykonanie: Gulasz: Mięso, cebulę, marchew i czosnek pokroić. Rozgrzać olej, mięso, cebulę, czosnek i marchew podsmażyć. Dodać grzyby, rozmaryn, kolendrę, zalać winem. Gotować na małym ogniu ok. 1-1,5 godziny, podlewając wodą. Doprawić solą i przyprawami. Mąkę uprażyć na suchej patelni i zagęścić gulasz. Placki: Kaszę jaglaną sparzyć, gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Po wystudzeniu dodać jajka, pokrojoną drobno cebulę, seler, suszone pomidory. Na patelni rozgrzać olej z ziołami, łyżką wykładać placki, smażyć na rumiano. Wyłożyć na talerz i udekorować natką. K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

2 0 1 5

11


WIEŚCI SOŁECKIE

Radość pomagania

- Myślę, że jestem silna. Najważniejsze to mieć odwagę kierować się własnymi wyborami i nie bać się – mówi Stefania Łoboda, sołtyska z Głuchowa w gminie Raków. Stefania Łoboda przerwała niekończące się czekanie mieszkańców na zmiany. Kiedy inni rozkładali ręce z bezsilności, ona zaczęła działać. Od razu, z efektem. U niej teoria spotkała się z praktyką. Jej siła? – Staram się pomagać, ale konstruktywnie – przyznaje. Sołtysem jest drugą kadencję. Razem z mężem prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo. Hoduje 50 krów mlecznych i 11 herefordów - krów rasy, która należy do najbardziej rozpowszechnionych ras mięsnych na świecie. Kiedy spotykamy się, właśnie kończy pracę. – Może powinnam się uczesać? - zastanawia się – Ale co tam, taka jestem na co dzień i taką mnie ludzie znają.

Z miłości do ziemi - Od dziecka pracowałam na roli. Ciężka praca spowodowała, że jestem silna, twarda. Moje dzieci, których mam pięcioro, uczę szacunku do ziemi, ludzi i zwierząt. Pomagają mi w gospodarstwie. Dwóm synom przepisałam część majątku. Ale wszyscy działamy razem. Podobne myśli towarzyszyły jej gdy zajmowała się swoim sołectwem, gdzie mieszka 170 osób. – Przez lata nic się u nas nie działo. Ludzie buntowali się, zaczęto mówić, że może nasza wieś powinna jednak należeć do Pierzchnicy, bo jest bliżej, a inni chcieli, by należała do Szydłowa. Rodzice posyłali swoje dzieci do różnych szkół w różnych gminach. Wszystko zaczęło się rozsypywać. Dopiero nowa pani wójt Alina Siwonia wzięła się za nas, jak za odzyskanych. Stąd i ja postanowiłam działać – śmieje się kobieta. Pani Stefania zdecydowaną większością głosów została wybrana na funkcję sołtysa. Pokazała, że najniższy

12

szczebel władzy samorządowej może wiele. - Czułam radość, ale też myślałam o kłopotach, bo potrzeb było przecież tak dużo. Pomyślałam, że zadbam o najmłodszych. W sołectwie mieliśmy działkę, która była zapomniana, nieużytkowana. Złożyłam wniosek do gminy o zagospodarowanie tego terenu pod boisko, mieszkańcy pomogli i teraz młodzież gra w piłkę nożną, a młodzież z sąsiednich sołectw przyjeżdża na mecze. Na tym placu organizujemy też zebrania oraz różne uroczystości – mówi z dumą. Kiedy powstało boisko, mieszkańcy zechcieli zbudowania dróg. I tak koleją inwestycją w Głuchowie był ponad 1200 - metrowy odcinek asfaltu. – Wszyscy mieszkańcy byli zaskoczeni. Nie wierzyli, że się uda. Przyznam, że brak drogi był uciążliwością dla nas, szczególnie zimą. Wcześniej dzieci musieliśmy czasem zanosić na plecach na przystanek, takie tu były zaspy – mówi sołtyska. Droga była dla pani Stefanii niezwykłym impulsem do dalszych działań. Przekonała się też, że ma niezwykłą siłę do przekonywania ludzi do swoich inicjatyw. – Obiecałam mieszkańcom, że będzie we wsi wodociąg. I dziś już jest - całe sołectwo zostało zwodociągowane. Ludzie ze łzami w oczach dziękowali mi. Proszę sobie wyobrazić rolnika, który dla swojej trzody czy gospodarki musi przynosić wodę ze studni bądź rzeki. Dzięki tym inwestycjom nasze życie poprawiło się. Uroczysty odbiór sieci wodociągowej odbył się w sierpniu tego roku. Wybudowane zostało łącznie 13 tys. 555 metrów nowej sieci wodociągowej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 1 mln 300 tys. zł, a środki na jego realizację pochodziły z dofinansowana Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

K I E L E C K I E G O -

PROW na lata 2007-2013. - Kiedy zakończono inwestycję, zrobiliśmy dużą imprezę integracyjną. Mieszkańcy tłumnie przyszli i uwierzyli, że władza o nich nie zapomniała. Przyjechał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, starosta kielecki Michał Godowski, wójt Alina Siwonia i radny z tego terenu Stanisław Gratka. Wszyscy do naszego Głuchowa - mówi.

Sołtys dla mieszkańców Przez cały okres swojej działalności sołtys współpracuje z mieszkańcami. - Osobiście zbieram opłaty za śmieci i podatek. Każdego mieszkańca odwiedzam, dopytuje co się dzieje w rodzinie. Teraz mieszkańcy chcieliby świetlicy. Mamy budynek po dawnym kółku rolniczym Głuchowa i Celin. Gmina ma możliwość odzyskania go, wiem że radny Stanisław Gratka będzie się starał nam pomóc. Tutaj powstałoby Koło Gospodyń Wiejskich, może nawet zespół byśmy założyły. Przyszłość widzę dobrze, wielu młodych ludzi zostaje i tutaj zakłada rodziny. Dzieci przybywa, tylko się cieszyć - przyznaje sołys.

Kochają za prostotę Miejscowość rozwija się. Przybywa mieszkańców z różnych stron Polski, najwięcej ze Śląska, którzy zakochali się w tej urokliwej miejscowości. Spokojnej, sielskiej. To tu można zobaczyć jeszcze cały wachlarz kolorowych kwiatów, szumiących drzew, a wszystko nieskalane cywilizacją. Po gospodarstwach przechadzają się dumnie stada kaczek, kur czy gęsi. - Mamy konie, kucyki, krowy. Każdy, kto odwiedza Głuchów, mówi że jest tak pięknie. Warto zjechać z trasy i poczuć specyficzny klimat i urok tego miejsca - zachęca sołtys. Agnieszka Madetko

W R Z E S I E Ń

2 0 1 5


AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Wielki sukces sportowca ze Zgórska

Marcin Borowski, podopieczny Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, zdobył srebrny i brązowy medal Olimpiad Specjalnych na Światowych Igrzyskach w Los Angeles. - Udało się. Jestem bardzo szczęśliwy, bo ciężko trenowałem. Sport to moja pasja, której codziennie się poświęcam – mówi olimpijczyk. W dniach 24 lipca do 2 sierpnia odbyły się XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. To największe tegoroczne sportowe wydarzenie na świecie, to także największa impreza sportowa, odbywająca się w Los Angeles od czasu Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku. W Igrzyskach wzięło udział blisko 7 tysięcy sportowców z niepełnosprawnością intelektualną ze 177 krajów świata. Towarzyszyło im blisko 3 tysiące trenerów i członków sztabów medycznych. Uczestników i organizatorów wspierało ponad 30 tysięcy wolontariuszy, a zmagania na żywo obejrzało blisko pół miliona widzów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. Prezydent USA Barack Obama wraz z małżonką. Polska reprezentacja na Igrzyskach liczyła 60 zawodników, którzy rywalizowali w 15 dyscyplinach sportowych (badmintonie, bocce, bowlingu, gimnastyce, jeździectwie, kajakarstwie, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, piłce nożnej, pływaniu, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, trójboju siłowym i wrotkarstwie). - Województwo świętokrzyskie reprezentowało 4 zawodników. To duże wyróżnienia dla naszych kadrowiczów. Niełatwo było się zakwalifikować się na wyjazd do Los Angeles. Udział w takiej imprezie sportowej pozytywnie wpływa na rozwój osoby niepełnosprawnej. Pozwala cieszyć się rywalizacją, zawiązywać nowe przyjaźnie i poznawać świat. Ponadto pomaga usamodzielnić się zawodnikowi – tłumaczy Dariusz Stachura, dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie.

Powitanie olimpijczyków na lotnisku w Warszawie. Do kraju nasza reprezentacja wróciła z 66 medalami (29 złotych, 18 srebrnych i 19 brązowych). Jednym z medalistów jest podopieczny Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Marcin Borowski, zawodnik klubu olimpiad specjalnych „Super Nowa – Zgórsko”. Marcin zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą oraz brązowy medal w biegu na 100 m. Z młodym olimpijczykiem spotkał się starosta kielecki Michał Godowski. – Marcin godnie reprezentował powiat kielecki. Jesteśmy dumni i cieszymy się z przywiezionych medali. Postawa sportowca pokazuje naszemu społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi obywatelami i mogą odnosić sukcesy – mówi starosta Michał Godowski. - Sukces naszego podopiecznego bardzo nas cieszy. Marcin jest utalentowany,

Sukcesów młodemu olimpijczykowi pogratulował starosta kielecki Michał Godowski. K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

spokojny i zaangażowany w to, co robi. Mieszkańcem naszej placówki jest od 2014 roku – dodaje Jolanta Palusińska, opiekunka i pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Medalista podzielił się ze starostą wrażeniami z pobytu w Los Angeles. - W wolnych chwilach zwiedzaliśmy to piękne miasto, bardzo duże i słoneczne.

Ludzie byli uśmiechnięci i mili dla nas. Cały pobyt i chwile, kiedy wręczano mi medale będę pamiętał do końca życia – opowiadał Marcin. Jak zapowiada, będzie dalej ciężko trenował, aby zdobywać jak najlepsze lokaty na zawodach, w których planuje startować. Agata Lisowska

PRAWA KONSUMENTA Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może samodzielnie zaciągnąć kredyt ? Uwzględniając aktualny stan prawny, osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie może samodzielnie rozporządzać swoim prawem ani zaciągać zobowiązań. Mimo, ze kodeks cywilny posługuje się zwrotem „ważność umowy”, należy przyjąć, że skutkiem braku zgody przedstawiciela ustawowego nie jest ani bezwzględna, ani względna nieważność umowy, lecz powstanie sytuacji określanej w doktrynie jako bezskuteczność zawieszona (S. Grzybowski (w:) System Prawa Cywilnego, t. 1, s. 343; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego..., 2001, s. 89). Cechą charakterystyczną takiej czynności jest uzależnienie jej ważności od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub przez samą osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych po uzyskaniu przez nią pełnej zdolności. W konsekwencji następuje odsunięcie w czasie realizacji praw lub obowiązków z umowy aż do czasu jej ewentualnego potwierdzenia (M. Serwach,

K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

Kodeks cywilny. Komentarz, LEX 2014). Potwierdzenie umowy powoduje, że jest ona ważna od samego początku, od chwili jej zawarcia. Odmowa potwierdzenia umowy prowadzi do jej nieważności, przy czym jest to nieważność bezwzględna. Nieważności tej nie można usunąć w drodze odwołania braku potwierdzenia ani nie można czynności konwalidować (uzdrowić) przez późniejsze jej potwierdzenie. Oświadczenie to powinno być złożone przez przedstawiciela ustawowego (kuratora) osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w odpowiednim tj. realnym, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. Brak jakiegokolwiek oświadczenia kuratora w wyznaczonym mu terminie przez bank jest równoznaczny z odmową potwierdzenia danej umowy. W praktyce inicjatywa usunięcia zaistniałego stanu zawieszenia leży po stronie kontrahenta osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Oprac. Rafał Szyba, Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2 0 1 5

13


ZNANI NIEZNANI

W zgodzie z historią i zwierzętami

Państwo Miszczykowie dawno zmienili pojmowanie czasu wolnego – fascynują się zwierzętami i to im poświęcają swój czas. Ich gospodarstwo zajęło pierwsze miejsce w powiecie kieleckim w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”.

Joanna i Jacek Miszczykowie z Maleszowej z gminy Pierzchnica to laureaci konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. W pięknej i malowniczej miejscowości Maleszowa w gminie Pierzchnica mieszkają wraz z dziećmi państwo Miszczykowie. Jury powiatowego etapu konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” nie miało wątpliwości, że prowadzone przez nich gospodarstwo jest zadbane, estetyczne, bezpieczne i przyjazne środowisku. To miejsce stworzyli razem. Ciekawa przestrzeń, piękna przyroda i cisza, przerywana odgłosami kogutów, indyków czy innego ptactwa. To idealne miejsce na rozkoszowanie się chwilami w otoczeniu krzewów, kwiatów i zwierząt, które towarzyszą nam od początku naszej wędrówki po gospodarstwie Joanny i Jacka Miszczyków.

czasami trafiają do nich przypadkiem – jak sarenka Basia, której matkę zagryzły psy.

lamy – Ada, Ewa oraz mała Majka podchodzą do ogrodzenia. Jest też sporo psów, które porzucili poprzedni właściciele. Pod drzewem widzimy też chorego bociana Wojtka, który nie może już latać. - Czasami narzekam, że mam za dużo pracy, ale gdy pojawi się nowy zwierzak jestem szczęśliwa, a kiedy widzę u kogoś ciekawą odmianę ptaka, to zaraz chcę mieć takiego u siebie – mówi pani Asia. Jej dzień wyznaczają zwierzęta – wstaje o 4, przyjmuje chleb do sklepu i potem zajmuje się zwierzętami – daje wodę, napełnia paśniki, sprząta w wolierach. To tu między zwierzętami jest najbardziej szczęśliwa. – Jak jestem w gościach w Kielcach w bloku to się duszę i chcę zaraz uciekać – przyznaje.

Pasja do historii Gospodarstwo w Maleszowej wyróżnia postawione przy płocie popiersie Jana Ponurego „Piwnika” – to zapowiedz tego, co zobaczymy w jednym z domów gospodarzy.

Gospodarka pod patronatem

– To królestwo męża, tu można godzinami kontemplować historię – mówi pani Joanna.

- Mamy osiem kapliczek, między innymi św. Rocha, patrona ptactwa czy św. Teresy. Wszystkie wykonaliśmy z mężem sami – mówi gospodyni. Święci patroni sprzyjają rozwijaniu gospodarstwa. - W planach mamy kupienie kilku koni huculskich. Obecnie w prowadzeniu ogrodu pomagają mi córki, ale co będzie jak pójdą w świat? - zastanawia się pani Joanna. Nie ukrywa jednak, że otrzymana nagroda jest dla rodziny olbrzymim wyróżnieniem – To świadectwo, że trud i miłość do gospodarki opłacają się. Konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku” po raz siedemnasty zorganizowała Świętokrzyska Izba Rolnicza, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz samorządy powiatowe i gminne. Agnieszka Madetko

Kury diabła i złociste bażanty - Zaczęło się od kilkunastu bażantów, które 12 lat temu otrzymałem od kolegów – opowiada pan Jacek. – I tak każdego roku sprowadzaliśmy coraz to nowsze gatunki zwierząt i budowaliśmy coraz więcej wolier dla zwierząt. Teraz mamy ponad 30 gatunków różnego rodzaju ptactwa, łącznie jest ich ponad 200 sztuk: bażanty diamentowe, złociste, srebrne bananowe, królewskie czy mongolskie, mamy kury ozdobne, zdobyte ze Słowacji kury diabła, silki, białoczuby, gołoszyjki, leghorny, astrolopy, papugi, gołąbki diamentowe, przepiórki, pawie indyki, kaczki biegusy, karolinki. Miszczykowie nie znają ograniczeń w podążaniu za swoją pasją. W swoim azylu stworzyli dom dla innych zwierząt, które

14

– Baśka była bardzo wystraszona, kiedy ją znaleźliśmy. Spałem z nią, tuliłem, przetrwała dzięki specjalistycznemu mleku i wielkiej chęci do życia. To był dla mnie cud – opowiada pan Jacek. W historii sarenki mężczyzna widzi własną. Kilka lat temu zachorował, co doprowadziło do złamania kręgosłupa. Dziś chodzi o kulach. Od tamtej pory gospodarstwem zajmuje się pani Joanna, która jest osobą niezwykle ciepłą, emanującą pozytywnym nastawieniem do życia, ludzi i zwierząt. To za nią krok w krok chodzi uratowany przed śmiercią kucyk. O miejsce przy nodze gospodyni wykłóca się z owieczką. To na jej widok trzy

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

I rzeczywiście w pomieszczeniach mieści się niezwykłe muzeum. - Od małego zbierałem przedmioty związane z historią. Babcia opowiadała o Katyniu, czytaliśmy książki zakazane. Zbierałem pamiątki historyczne z okresu przedwojennego i powojennego – mówi gospodarz. W muzeum jest prawie wszystko – samowary, mundury, cała kolekcja papierosów przedwojennych, telewizory, radia szpulowe, aparaty fotograficzne. Jest też zasuszona, ośmioletnia kiełbasa, a nawet oryginalny sznur, na którym wieszano kiedyś ludzi. - Rzeczy kupowałem od znajomych i po wsiach. Rowery, odznaczenia, stare samochody. Perełką o najwyższej wartości jest krzyżyk z prochami św. Brygidy, który moja mama dostała od sióstr nazaretanek. Całe życie nosiła ten krzyż w torebce, a teraz należy do mnie. Chroni mnie i moją rodzinę – mówi pan Jacek.

K I E L E C K I E G O -

W R Z E S I E Ń

2 0 1 5


abc

URZĘDOWE Zjazdy drogowe do posesji

AKTUALNOŚCI Z POWIATU

z gminnych stron www

Zgodnie ze znowelizowanym w czerwcu 2015 roku prawem budowlanym, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Wystarczy jedynie zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu do właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Wyjątek stanowią zjazdy z dróg krajowych, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę. Aby zjazd nie wymagał pozwolenia na budowę musi spełniać kryteria opisane w rozporządzeniu dot. dróg publicznych ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 14 maja 1999r.), które reguluje m.in. maksymalną szerokość zjazdu i jego połączenie z drogą (skosy, łuki wyokrąglające). Zjazd indywidualny, czyli typowy zjazd do posesji prywatnej (dom jednorodzinny, zabudowa szeregowa) powinien mieć: szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze, nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1.

Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi musi być dostosowane do jej ukształtowania. Na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie może być większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%. Budowa - podstawa prawna Art. 29. ustawy o drogach publicznych określa, że budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.

Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną. Karę zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Bieliny Spośród 19 wieńców, które zagościły na tegorocznych dożynkach powiatowych, wieniec z gminy Bieliny otrzymał wyróżnienie. Bodzentyn Stowarzyszenie „Dąbrowa to my” działające w Dąbrowie Górnej reprezentowało gminę Bodzentyn na Dożynkach Powiatu Kieleckiego. Wieniec dożynkowy wykonany został w całości przez członkinie stowarzyszenia. Dzieło spotkało się z wysoką oceną komisji konkursowej. Chęciny W miejscowości Mosty w gminie Chęciny uroczyście oddano do użytku sieć wodociągową oraz m.in. drogi dojazdowe do pól. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków unijnych. Chmielnik Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach od 4 września br. wprowadza dwie nowe linie komunikacji autobusowej, które będą obsługiwać miejscowości Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie, Zrecze Duże, Łagiewniki oraz Śladków Duży, Sędziejowice. Daleszyce Ze względu na niewielkie zainteresowanie mieszkańców usługą oraz wysokie koszty utrzymania, z dniem 30 września został wyłączony „Samorządowy informator SMS”. Górno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gór-

nie po raz ósmy zakończył realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Wszyscy uczestnicy szkoleń zdobyli certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Łagów Mieszkańcy gminy mogli sami zadecydować na co Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przeznaczy pieniądze w ramach konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Do 20 sierpnia br. trwał nabór propozycji projektów, które chciałyby realizować stowarzyszenia działające w gminie. Masłów Drużyna MSS-Klonówki Masłów udanie wystartowała w nowym sezonie rozgrywkowym piłkarskiej klasy A 2015/2016. W pierwszym meczu wyjazdowym z AZS Politechnika Świętokrzyska wygrała 4-1, prezentując bardzo dobrą grę. Miedziana Góra Po raz pierwszy obradowała Rada Seniorów Gminy Miedziana Góra. Jest to organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, współpracujący z władzami gminy w zakresie spraw dotyczących starszego pokolenia. Mniów Gmina została zakwalifikowana do obszarów zagrożonych suszą. Rolnicy z Mniowa mogą

się ubiegać o pomoc jeżeli szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Morawica 11 października o 2015 r. godz. 15. w hali sportowej „BILCZA” odbędzie się II Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych Gminy Morawica oraz II Otwarty Turniej Rodzinny „Układanie Puzzli na czas”. Nowa Słupia Rozpoczyna się realizacja projektu ,,Z zabawy nauka” w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Słupi. Projekt poprawy ortografii oparty jest na zabawie i radości. Kładzie duży nacisk na kształcenie wśród uczniów przyjaznych postaw wobec ortografii. Pierzchnica W niedzielę 30 sierpnia, w Podlesiu odbył się „Festyn Rodziny na Zakończenie Wakacji”. Do wieczora przybyłych mieszkańców gminy Pierzchnica zabawiali występami artystycznymi członkowie Klubu Wolna Strefa Skrzelczyce w repertuarze teatralnym, tanecznym oraz wokalnym. Piekoszów Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „I Etap Szkółki Kolarskiej”. Zadanie realizowane będzie w okresie od września do listopada 2015 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie gminy. Raków 20 września 2015 r. odbędzie się uroczystość pn. „W dzień św. Tekli ziemniaki będziemy

K A L E J D O S K O P

P O W I A T U

K I E L E C K I E G O – W R Z E S I E Ń

Józef Szczepańczyk - Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym. W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82 zł. Uzgadniając zjazd z zarządcą drogi, musimy pozyskać mapę, na której wrysujemy propozycję zjazdu. Nie musi to być tzw. mapa geodezyjna do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę - wystarczy tzw. mapa nieaktualizowana lub mapa do celów opiniodawczych. Definicja: zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (amad)

piekli”. W tym roku na uczestników czeka ogrom atrakcji, w programie m.in. „Wioska produktu lokalnego”, konkurs kulinarny –„Ziemniak nie tylko pieczony”, rękodzieła ludowe, wesołe miasteczko. Sitkówka –Nowiny W Szewcach odbyły się „Wakacje z pasją”. Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”, przy współpracy i dofinansowaniu pozyskanym z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, zorganizowało niezapomniane wakacje dla dzieci z terenu gminy. Najmłodsi mogli brać udział w warsztatach plastycznych, sportowych, a nawet łuczniczych. Strawczyn Od dnia 16 sierpnia br. na terenie gminy Strawczyn odbywa się szkolenie psów myśliwskich. Kurs przeprowadza Koło Łowieckie „Rosochy”. Zagnańsk 30 sierpnia br. na boisku szkolnym w Samsonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Pierwsze miejsca zajęli: w kategorii seniorów - strażacy z OSP Szałas, w kategorii kobiet – OSP Zagnańsk, w kategorii młodzieżowej – OSP Zagnańsk. Pozostałe miejsca w kategorii seniorów zajęły drużyny: drugie - OSP Zagnańsk i trzecie – OSP Samsonów. Katarzyna Piwowarska

2 0 1 5

15


Z wizytą w Rodzinnym Domu Dziecka

30-lecie Zespo łu Folklorystycznego „Siedleccza

Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Sitkówka

- Nowiny

Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Sitkówka

XVI Powiatowy Przegląd Zespo łów Folklorysty

- Nowiny

cznych i Solistów w Chmielniku

nie”

XVI Powiatowy Przegląd Zespo łów Folklorysty

cznych i Solistów w Chmielniku

Dożynki Wojewódzkie w Sandomierzu

XVI Powiatowy Przegląd Zespo łów Folklorysty

cznych i Solistów w Chmielniku

Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego - wrzesień 2015  
Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego - wrzesień 2015  

Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego - wrzesień 2015