Page 1

KSIĘGA ZNAKU – ZASTOSOWANIE  

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Część 2

01.  TYPOGRAFIA 02.  ZESTAW AKCYDENSÓW 03.  TECZKA FIRMOWA 04.  WIZYTÓWKI 05.  PAPIER FIRMOWY 06.  ZESTAW KOPERT 07.  NADRUKI 08.  SYSTEM WYSTAWIENNICZY 09.  OZNAKOWANIE


01.  TYPOGRAFIA

Font zastosowany w akcydensach informacyjnych:

Myriad Pro Light

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ abcdefghijklłmnoprstuwxyz 1234567890 Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ abcdefghijklłmnoprstuwxyz 1234567890 Myriad Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ abcdefghijklłmnoprstuwxyz 1234567890


02.  ZESTAW AKCYDENSÓW

–  wizytówka –  papier firmowy –  koperta –  teczka ofertowa

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (centrala): (95) 7 115 600 tel.: (95) 7 115 600

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

NIP: 599-24-62-314

Jan Kowalski

ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 7 115 502 faks: +48 95 7 115 560

stanowisko

NIP: 599-24-62-314

jan.kowalski@lubuskie.uw.gov.pl

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl


03.  TECZKA FIRMOWA

Teczka – format A4


04.  WIZYTÓWKI

Wizytówka dwustronna – ogólna  50 x 90 mm

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim NIP: 599-24-62-314

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

Wizytówka dwustronna – imienna 50 x 90 mm

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Jan Kowalski

ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 7 115 502 faks: +48 95 7 115 560

stanowisko

NIP: 599-24-62-314

jan.kowalski@lubuskie.uw.gov.pl

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


05.  PAPIER FIRMOWY

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

NIP: 599-24-62-314

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

NIP: 599-24-62-314


06.  ZESTAW KOPERT

Zestaw kopert – format DL, C5 i C6

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl


07.  NADRUKI

Nadruk na długopis, pióro – wersja monochromatyczna

Nadruk na długopis, pióro – wersja w kolorze


07.  NADRUKI

Nadruk na płytę CD


07.  NADRUKI

Nadruk na torbę papierową


08.  SYSTEM WYSTAWIENNICZY

Rollup


08.  SYSTEM WYSTAWIENNICZY

Ścianka wystawiennicza z trybunką


09.  OZNAKOWANIE

Tablica główna

GODZINY PRACY URZĘDU: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

3 PIĘTRO

PARTER Wydział spraw obywatelskich

710 - 715

Wydział spraw obywatelskich

710 - 715

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

716

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

716

Ewidencja ludności

717

Ewidencja ludności

717

Dowody osobiste

718 - 720

Dowody osobiste

718 - 720

Referat działalności gospodarczej

721

Referat działalności gospodarczej

721

Referat spraw mieszkaniowych

722

Referat spraw mieszkaniowych

722

1 PIĘTRO

4 PIĘTRO

Wydział gospodarki przestrzennej i nieruchomościami

1718, 1720

Wydział gospodarki przestrzennej i nieruchomościami

1718, 1720

Kierownik wydziału

1718 - 1720

Kierownik wydziału

1718 - 1720

Wydział ochrony środowiska

1721

Wydział ochrony środowiska

1721

Wydział inwestycji

1722

Wydział inwestycji

1722

Wydział finansowo- księgowy

1723

Wydział finansowo- księgowy

1723

2 PIĘTRO

5 PIĘTRO

Wydział spraw obywatelskich

2710 - 2715

Wydział spraw obywatelskich

2710 - 2715

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

2716

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

2716

Ewidencja ludności

2717

Ewidencja ludności

2717

Dowody osobiste

2718, 2720

Dowody osobiste

2718, 2720

Referat działalności gospodarczej

2721

Referat działalności gospodarczej

2721

Referat spraw mieszkaniowych

2722

Referat spraw mieszkaniowych

2722

Referat spraw mieszkaniowych

2722

Referat spraw mieszkaniowych

2722

Referat działalności gospodarczej

2721

Referat działalności gospodarczej

2721

Dowody osobiste

2718, 2720

Dowody osobiste

2718, 2720

Ewidencja ludności

2717

Ewidencja ludności

2717

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

2716

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

2716

Wydział spraw obywatelskich

2710 - 2715

Wydział spraw obywatelskich

2710 - 2715

2 PIĘTRO Wydział finansowo- księgowy

5 PIĘTRO 1723

Wydział finansowo- księgowy

1723


09.  OZNAKOWANIE

Tablice informacyjne kierunkowe


09.  OZNAKOWANIE

Tablice przydrzwiowe – wersja 1


09.  OZNAKOWANIE

Tablice przydrzwiowe – wersja 2


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 7115 600 faks: +48 95 7115 803

urzad@lubuskie.uw.gov.pl www.lubuskie.uw.gov.pl

LUW-ksiega_znaku-zastosowanie  

LUW-ksiega_znaku-zastosowanie