Page 4

R

ZACZYNAMY OD REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Rejestracja to pierwszy a zarazem jeden z najważniejszych etapów w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Tylko w ten sposób otrzymasz dostęp do całej palety usług oferowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Będziesz miał m.in. pełen dostęp do wszystkich ofert zatrudnienia będących w naszej dyspozycji, a także otrzymasz swojego indywudualnego doradcę. Warto? Oczywiście, że tak!

STRONA

6

Aby się zarejestrować musisz wejść na naszą stronę internetową www.pup.gda.pl. W zakładce zatytułowanej „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące aktywizacji zawodowej, oferowanych form wsparcia ... oraz różnych wariantów rejestracji. Do wyboru masz kilka opcji. My proponujemy Ci skorzystanie z najwygodniejszego i najprostszego sposobu, jakim jest rejestracja przez Internet. Możesz jej dokonać na dwa sposoby: I. Zgłoszenie do rejestracji (rezerwacja terminu wizyty)

Opcja ta dotyczy osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. II. Pełna rejestracja internetowa Wariant ten dotyczy osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Istnieje także możliwość „tradycyjnej” rejestracji, na zasadach obowiązujących dotychczas - bez pośrednictwa komputera oraz Internetu. W takim przypadku zapraszamy naszych klientów do siedziby PUP w Gdańsku. Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej odbywa się na II piętrze, w pokoju numer 220 (obowiązuje system kolejkowy). Dziennie w ten sposób może się jednak rejestrować maksymalnie 10 osób. Po dokonaniu rejestracji zostanie Tobie wyznaczony termin wizyty w urzędzie u doradcy klienta, który od tąd będzie Twoim stałym opiekunem.

katalognr.pdf