Page 11

Proponujemy Ci nowe podejście, nowe możliwości, nowe narzędzia Nasze wspólne działania doprowadzą Cię do zrealizowania planów zawodowych, w tym podjęcia satysfakcjonującej pracy. Twój doradca dostosuje indywidualnie do Twoich potrzeb odpowiedni profil i zaproponuje formy pomocy stosowane w ramach poszczególnych profili. W zależności od profilu pomocy możesz skorzystać m.in. z: •dostępnych ofert pracy zamieszczonych na www.pup.gda.pl •indywidualnego poradnictwa zawodowego •pomocy z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy w ramach Treningu Umiejętności Osobistych i spotkania ze specjalistami w Centrum Rozwoju Osobistego. •szkoleń zawodowych, które realizowane są w formie grupowej (plan szkoleń znajduje się na ww.pup.gda.pl) oraz indywidualnej pod potrzeby pracodawców •dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia •stażu zawodowego w ramach, którego nauczysz się oraz nabędziesz nową wiedzę i umiejętności. Za odbywanie stażu otrzymasz stypendium.

Ważną częścią wsparcia są także spacjalne bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie. Mogą z nich korzystać osoby bezrobotne do 30. roku życia. Bon szkoleniowy - otrzymasz go jeżeli uprawdopodobnisz, że po wnioskowanym szkoleniu podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą możesz otrzymać bon o wartości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Bon stażowy - zostanie ci wręczony jeżeli masz pracodawcę chętnego przyjąć Cię na staż i po zakończeniu stażu zatrudnić na okres 6 miesięcy, możesz wystąpić o przyznanie bonu stażowego, w ramach którego zostaną Ci sfinansowane: stypendium, ryczałt na dojazdy. Bon zatrudnieniowy - to z kolei propozycja dla absolwentów szkół wyższych. Mogą oni złożyć wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego, który stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Bon na zasiedlenie - możesz o niego wystąpić w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wartość bonu wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia.

katalognr.pdf