Page 10

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA PROSTA STRATEGIA

Czujesz, że brakuje Ci pomysłów na dalsze działanie? Masz pomysły, ale nie wiesz jak je zrealizować, a może potrzebujesz wsparcia w uporządkowaniu swojej wizji kariery?

STRONA

12

Zapraszamy Cię do skorzystania z doświadczenia naszych doradców klienta w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania. Pomożemy Ci uporządkować i ustrukturyzować wiedzę o zasobach, które już posiadasz i których potrzebujesz, aby zrealizować swoje plany zawodowe. Czym jest IPD? Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej dla Ciebie metody, prowadzącej do podjęcia efektywnych działań dostosowanych do Twojej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Jest to narzędzie prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Polega na określeniu zadań jakie otrzymasz do samodzielniej realizacji jak i działań, które podejmie urząd pracy.

Ponadto w ramach IPD można uzyskać: 1. Umiejętność aktywnego poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 2. Nowe kompetencje (szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, doświadczenie zawodowe). 3. Wsparcie w utworzeniu własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

katalognr.pdf  
katalognr.pdf