Page 1


dowiedz się więcej lub szukaj nas na:


ZAMIAST WSTĘPU Drogi Czytelniku. Poszukiwanie własnego miejsca na współczesnym rynku pracy, to z pewnością trudne i często wymagające zadanie. Zmierzyć się będziesz musiał z licznymi wyzwaniami, przyjdzie Ci także rozwiązać kilka dylematów, a na swojej drodze do sukcesu zapewne napotkasz też na wiele trudności. Pamiętaj jednak, że na zakręcie swojej zawodowej kariery nie jesteś sam, możesz liczyć na pomoc i profesjonalne wsparcie. Odważ się z niego skorzystać, to przecież nic nie kosztuje. Bilans zysków może Cię z kolei pozytywnie zaskoczyć, podobnie jak długa lista usług oferowanych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej. O wszystkich dowiesz się z kolejnych stron tego katalogu. O tym jest zresztą cały biuletyn, który w tej chwili trzymasz w swych dłoniach, o wsparciu oraz pomocy, o skutecznym poszukiwaniu nowego zatrudnienia, o Twoim sukcesie na rynku pracy. Z Tobą i dla Ciebie. Na koniec pozostaje mi już tylko trochę banalne, ale przecież ważne życzenie - przyjemnej lektury i samych sukcesów.

Roland Budnik


R

ZACZYNAMY OD REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Rejestracja to pierwszy a zarazem jeden z najważniejszych etapów w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Tylko w ten sposób otrzymasz dostęp do całej palety usług oferowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Będziesz miał m.in. pełen dostęp do wszystkich ofert zatrudnienia będących w naszej dyspozycji, a także otrzymasz swojego indywudualnego doradcę. Warto? Oczywiście, że tak!

STRONA

6

Aby się zarejestrować musisz wejść na naszą stronę internetową www.pup.gda.pl. W zakładce zatytułowanej „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące aktywizacji zawodowej, oferowanych form wsparcia ... oraz różnych wariantów rejestracji. Do wyboru masz kilka opcji. My proponujemy Ci skorzystanie z najwygodniejszego i najprostszego sposobu, jakim jest rejestracja przez Internet. Możesz jej dokonać na dwa sposoby: I. Zgłoszenie do rejestracji (rezerwacja terminu wizyty)

Opcja ta dotyczy osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. II. Pełna rejestracja internetowa Wariant ten dotyczy osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Istnieje także możliwość „tradycyjnej” rejestracji, na zasadach obowiązujących dotychczas - bez pośrednictwa komputera oraz Internetu. W takim przypadku zapraszamy naszych klientów do siedziby PUP w Gdańsku. Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej odbywa się na II piętrze, w pokoju numer 220 (obowiązuje system kolejkowy). Dziennie w ten sposób może się jednak rejestrować maksymalnie 10 osób. Po dokonaniu rejestracji zostanie Tobie wyznaczony termin wizyty w urzędzie u doradcy klienta, który od tąd będzie Twoim stałym opiekunem.


ODSETEK OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z e-REJESTRACJI

77% 70%

51%

25%

2010

2011

2012

2013


D

DROGOWSKAZ” KARIERY

”OBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, tę starą prawdę zapewne znamy wszyscy, nie każdemu jednak od razu udaje się ruszyć we właściwym kierunku. Właśnie dlatego osoby wchodzące na szlak poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy mogą liczyć na praktyczną pomoc.

STRONA

8

Metaforyczny a zarazem dosłowny „Drogowskaz”, to krótkie zajęcia grupowe prowadzone przez doświadczonego doradcę klienta. W ramach szkolenia dowiesz się wszystkiego o funkcjonowaniu urzędu pracy, jego strukturze czy oferowanych formach wsparcia. Poznasz zasady rządzące stażami, robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi oraz dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Będziesz też sprawniej poruszał się pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi PUP, dzięki czemu łatwiej Ci będzie uzyskać oczekiwane wsparcie. Część zajęć poświęcona będzie też aktywnemu poszukiwaniu pracy oraz Twoim prawom i obowiązkom wynikającym z posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Solidna porcja praktycznej wiedzy oraz doświadczenie trenerów prowadzących szkolenie sprawi, że po ukończeniu zajęć przynajmniej jednej rzeczy możesz być pewny - swoje pierwsze kroki na rynku pracy postawisz we właściwym kierunku. Zajęcia w ramach „drogowskazu” odbywają się codziennie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu - tak zwanym pokoju giełd, w sali numer 28 (parter). Ze względu na swoją tematykę, zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich osób rejestrujących się w gdańskim PUP po raz pierwszy.


D

POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ SPECJALISTĘ DO TWOICH USŁUG Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem! Słynna sentencja Thomasa Mertona ma swoje zastosowanie również, a może przede wszystkim, na rynku pracy. Właśnie dlatego ścieżką prowadzącą Cię do zatrudnienia będziesz szedł razem ze swoim doradcą. Możesz mu całkowicie zaufać, to prawdziwy specjalista w swoim fachu - pośrednik pracy i doradca zawodowy w jednej osobie.

STRONA

10

Swojego osobistego doradcę poznasz wkrótce po rejestracji. Na pierwszym spotkaniu ustalicie najważniejsze zasady współpracy oraz cele jakie zamierzacie razem osiągnąć. Potem przyjdzie czas na rzetelną analizę Twoich mocnych i słabych stron. Poznasz swoje talenty, a także obszary które wymagają dalszej pracy. Gdy wszystko będzie już jasne stworzony zostanie dla Ciebie zindywidualizowany profil wsparcia oraz Indywidualny Plan Działania (IPD). Dzięki temu poruszanie się po rynku pracy będzie jeszcze łatwiejsze i skuteczniejsze.

Jeśli masz pytania, nie bój się ich zadawać. Doradca klienta, to swoisty concierge, osobisty doradca, który jest do Twojej dyspozycji gdy go potrzebujesz. Możesz się z nim skontaktować mailowo, telefonicznie lub osobiście.


INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA PROSTA STRATEGIA

Czujesz, że brakuje Ci pomysłów na dalsze działanie? Masz pomysły, ale nie wiesz jak je zrealizować, a może potrzebujesz wsparcia w uporządkowaniu swojej wizji kariery?

STRONA

12

Zapraszamy Cię do skorzystania z doświadczenia naszych doradców klienta w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania. Pomożemy Ci uporządkować i ustrukturyzować wiedzę o zasobach, które już posiadasz i których potrzebujesz, aby zrealizować swoje plany zawodowe. Czym jest IPD? Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej dla Ciebie metody, prowadzącej do podjęcia efektywnych działań dostosowanych do Twojej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Jest to narzędzie prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Polega na określeniu zadań jakie otrzymasz do samodzielniej realizacji jak i działań, które podejmie urząd pracy.

Ponadto w ramach IPD można uzyskać: 1. Umiejętność aktywnego poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 2. Nowe kompetencje (szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, doświadczenie zawodowe). 3. Wsparcie w utworzeniu własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).


Proponujemy Ci nowe podejście, nowe możliwości, nowe narzędzia Nasze wspólne działania doprowadzą Cię do zrealizowania planów zawodowych, w tym podjęcia satysfakcjonującej pracy. Twój doradca dostosuje indywidualnie do Twoich potrzeb odpowiedni profil i zaproponuje formy pomocy stosowane w ramach poszczególnych profili. W zależności od profilu pomocy możesz skorzystać m.in. z: •dostępnych ofert pracy zamieszczonych na www.pup.gda.pl •indywidualnego poradnictwa zawodowego •pomocy z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy w ramach Treningu Umiejętności Osobistych i spotkania ze specjalistami w Centrum Rozwoju Osobistego. •szkoleń zawodowych, które realizowane są w formie grupowej (plan szkoleń znajduje się na ww.pup.gda.pl) oraz indywidualnej pod potrzeby pracodawców •dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia •stażu zawodowego w ramach, którego nauczysz się oraz nabędziesz nową wiedzę i umiejętności. Za odbywanie stażu otrzymasz stypendium.

Ważną częścią wsparcia są także spacjalne bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie. Mogą z nich korzystać osoby bezrobotne do 30. roku życia. Bon szkoleniowy - otrzymasz go jeżeli uprawdopodobnisz, że po wnioskowanym szkoleniu podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą możesz otrzymać bon o wartości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Bon stażowy - zostanie ci wręczony jeżeli masz pracodawcę chętnego przyjąć Cię na staż i po zakończeniu stażu zatrudnić na okres 6 miesięcy, możesz wystąpić o przyznanie bonu stażowego, w ramach którego zostaną Ci sfinansowane: stypendium, ryczałt na dojazdy. Bon zatrudnieniowy - to z kolei propozycja dla absolwentów szkół wyższych. Mogą oni złożyć wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego, który stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Bon na zasiedlenie - możesz o niego wystąpić w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wartość bonu wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia.

katalognr.pdf