Page 1

Park przy Opolskiej nabiera wyrazu - str.4 Propozycje wypoczynku letniego w mieście - str.8

Nr 13 (227) 6 - 19 lipca 2018

Wymień stary piec – skorzystaj z dofinansowania Z początkiem lipca rozpoczął się nabór wniosków do gminnego programu ochrony powietrza: „Oddychaj bez smogu”. Program przyjęty do realizacji uchwałą strzeleckiej Rady Miejskiej umożliwia zainteresowanym mieszkańcom uzyskanie dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła – starych kotłów centralnego ogrzewania, pieców kaflowych, etażowych i innych. Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach programu jest zastąpienie starych pieców nowymi źródłami ciepła lub podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna kwota dofinansowania pozwoli na pokrycie jednej trzeciej części kosztów wymiany pieca, ale nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Nabór wniosków potrwa do końca sierpnia, więcej w materiale na stronie 3.

Strzelecka delegacja w Rostoku Siedmioosobowa delegacja Strzelec Opolskich reprezentowała nasze miasto podczas 38 Zjazdu Miast Nowej Hanzy, związku miast basenu mórz: Bałtyckiego i Północnego. W tegorocznym zjeździe wzięły udział delegacje prawie dwustu miast hanzeatyckich. Nasi delegaci czynnie uczestniczyli w wydarzeniach związanych ze zjazdem Nowej Hanzy, który w tym roku został zorganizowany przez niemieckie miasto Rostok, obchodzące 800-lecie swojego istnienia. Więcej na stronie 3.


2

www.sok.strzelceopolskie.pl

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Warto o tym pamiętać a nawet wpisać ten numer do telefonów naszych seniorów. W Strzelcach Opolskich ruszyła infolinia, która jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych i strzeleckich rodzin. Co ważne, jest całodobowa.

Stopklatka

Wycieczkowo w Wilkowicach

Park Przygód i Atrakcji w Wilkowicach to pierwsza wycieczka jaką Strzelecki Ośrodek Kultury zaplanował w terminarzu propozycji w trakcie tegorocznych wakacji. Pogoda dopisała, humory i wrażenia też będą świetne. Jak widać na zdjęciach z wizyty cieszyły się zarówno dzieci jak i odwiedzane przez nie zwierzęta.

Gospodarstwo z Rożniątowa najlepsze w województwie

Ważne telefony Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Ośrodek Pomocy Społecznej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Gminny Zarząd Obsługi Jednostek Strzelecki Ośrodek Kultury Kawiarnia C@fe Kultura Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”

77 4049300 (centrala) 77 4630870 77 4619922 77 4612708 77 4624430 77 4619900 77 4049400 77 4240500 77 4240520 77 4109410

Dyżury aptek

/08.07.2018 – 21.07.2018/ 08.07. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21 09.07. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1 10.07. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16 11.07. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6 12.07. Apteka „Śląska”, ul. PL. Żeromskiego 9 13.07. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2 14.07. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a

15.07. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15 16.07. Apteka „DOZ Apteka, ul. M. Prawego 7 17.07. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21 18.07. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1 19.07. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16 20.07. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6 21.07. Apteka „Śląska”, ul. PL. Żeromskiego 9

Liczby nie kłamią

16 Tyle wniosków wpłynęło na przyszłoroczną edycję Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Procedura wyłonienia projektów do realizacji w ramach SBO 2019, rozpoczęta z początkiem czerwca, wchodzi tym samym w kolejny etap, w którym złożone przez mieszkańców wnioski zostaną poddane weryfikacji. Po jej zakończeniu poznamy wnioski zakwalifikowane do dalszego procedowania.

Podwójny sukces zanotowali w tym roku Sylwia i Andrzej Janczyszynowie z Rożniątowa prowadzący rodzinne gospodarstwo wiejskie. W dwóch konkursach związanych z działalnością rolniczą uzyskali najwyższe oceny w skali województwa opolskiego. 12 czerwca odbyło się podsumowanie XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na szczeblu wojewódzkim, gdzie I miejsce zdobyło gospodarstwo państwa Sylwii i Andrzeja Janczyszynów z Rożniątowa prowadzone wraz z synem Pawłem. Państwo Janczyszyn tym samym będą reprezentować województwo opolskie na szczeblu krajowym konkursu. Laureaci prowadzą gospodarstwo na powierzchni 84 ha i ich głównymi kierunkami działalności są produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej. Gospodarstwo charakteryzuje się niezwykłą dbałością o porządek, a wszelkie prace gospodarcze, jak i modernizacyjne laureaci wykonują bez korzystania z usług zewnętrznych. Państwo Janczyszyn brali również udział w konkursie Agroliga 2018 i podczas pod-

sumowania, które odbyło się 24 czerwca odebrali nagrody za zdobycie III miejsca. Agroliga to konkurs, który gromadzi najlepszych rolni-

ków i przedstawicieli najprężniej rozwijających się firm agrobiznesowych. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest na szczeblu wojewódzkim

Pani Violetcie Zalejskiej wyrazy współczucia i szczerego żalu z powodu śmierci Ojca

Wydawca: Strzelecki Ośrodek Kultury Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 7, tel: 77 424 05 00 www.sok.strzelceopolskie.pl informator@sok.strzelceopolskie.pl Redaktor naczelny: Wiesław Kaczmar Druk: Drukarnia Polska Press Sp. z o.o. Sosnowiec Dwutygodnik powstaje przy współpracy z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich REJ. PR. 596-1/10 Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść nadesłanych materiałów wyborczych, reklamowych i ogłoszeń

składają Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego

przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy podobnych na szczeblu krajowym.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

Ruszył program „Oddychaj bez smogu” Od początku lipca można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany starych pieców. Autorski program gminny „Oddychaj bez smogu” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zasady programu zawarte zostały w uchwale strzeleckiej Rady miejskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Przypominamy zatem, że program skierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy Strzelce Opolskie. W ramach pierwszej edycji programu można będzie uzyskać dofinansowanie w wysokości 33% poniesionych kosztów wymiany starego pieca, lecz nie więcej niż 2500 zł na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła. Z dofinansowania może skorzystać każdy mieszkaniec, który nie prowadzi działalności gospodar-

czej. O przyznaniu dotacji decydować będzie termin przeprowadzenia wymiany źródła ciepła. Wszelkie istotne informacje znajdą zainteresowani w regulaminie programu, który dostępny jest na miejskiej stronie internetowej: www. strzelceopolskie.pl. Tam także dostępne są formularze wniosków, jakie należy złożyć w ratuszu. Nabór wniosków potrwa do końca sierpnia.

Rozmierz walczy o tytuł najpiękniejszej wsi W słoneczną środę, 4 lipca, Rozmierz gościła komisję konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

Spacer ulicami miejscowości był najlepszym sposobem by pokazać budynki użyteczności publicznej, posesje, piękne kamienne mury, a przede wszystkim wspaniałą roślinność i przydomowe tradycyjne ogródki, które oczarowały oceniających. Komisja miała możliwość również podejrzeć, jak najmłodsi spędzają wakacje w Rozmierzy, ponieważ w świetlicy odbywały się warsztaty z ziołoznawstwa dla grupy ponad 70 dzieci. Podczas wizytacji obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji działających we wsi oraz burmistrz Tadeusz Goc, który przestawił Rozmierz jako bardzo aktywną, pielęgnującą tradycje miejscowość, która słynie z izby

tradycji oraz spektakli miejscowego teatru Tradycja. Tegoroczny konkurs „Piękna Wieś Opolska” stawia na upowszechnianie działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach, a jednym z głównych kryteriów jest działalność środowisk lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności. Rozmierz jest wsią w której na takie sprawy zwraca się szczególną uwagę. Mieszkańcy mają nadzieję, co najmniej na powtórzenie sukcesu z 2006 roku, kiedy to Rozmierz zdobyła II miejsce, po cichu liczą jednak na tytuł „Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2018”.

www.strzelceopolskie.pl

Strzelce wśród miast Nowej Hanzy

3

W dniach 21-24 czerwca w Rostoku w Niemczech odbył się 38 Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Wybór miasta-gospodarza tegorocznego zjazdu, dokonany w ubiegłym roku w holenderskim Kampen był nieprzypadkowy: w tym samym czasie miasto Rostok obchodziło 800-lecie istnienia. Zważywszy na przynależność Rostoku do pierwszej Hanzy oraz jego wielowiekowe tradycje morskie i handlowe, organizacja zjazdu miast hanzeatyckich w roku jubileuszowym okazała się być pomysłem wyjątkowo trafnym. W gronie prawie dwustu delegacji miast basenu mórz: Północnego i Bałtyckiego nie zabrakło również delegacji Strzelec Opolskich, które do Nowej Hanzy należą od 1998 roku. W Zjeździe Hanzy udział wzięła delegacja Gminy Strzelce Opolskie w składzie: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Puzik, Wiceprzewodniczący Rady Antoni Karecki, Wiceburmistrz Józef Kampa, Skarbnik Gminy Urszula Killman oraz pracownik referatu sportu i rekreacji Klaudia Długosz. Celem wyjazdu była promocja Gminy Strzelce Opolskie na Jarmarku Hanzy, udział w Zgromadzeniu Delegatów Hanzy oraz rozmowy na temat dalszej współpracy miast hanzeatyckich. Naszą delegację uzupełniali dwaj młodzi strzelczanie, przedstawiciele strzeleckich szkół: Adam Winnicki i Kamil Grzechnik, którzy uczestniczyli w Zjeździe Młodej Hanzy, a do Rostoku dopłynęli z Gdańska jachtem „Generał Zaruski”. Nowa Hanza to związek miast partnerskich założony w 1980 roku w holenderskim Zwolle. Organizacyjnie nawiązuje w części do tradycji średniowiecznej Hanzy, związku miast kupieckich, który w pewnym momencie rozwoju stał się jedną z istotniejszych sił gospodarczych i politycznych dominujących w obrębie obu północnoeuropejskich mórz. Celem Nowej Hanzy jest integracja miast wchodzących w jej skład, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, współpraca miast w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, socjalnej, turystycznej i wymiana młodzieżowa. Utworzona w Zwolle komisja hanzeatycka przygotowała zasady organizacyjne powierzając przewodniczenie stałe nadburmistrzom Lubeki, miasta-założyciela pierwszej Hanzy i przewidując coroczne obchody Dni Nowej Hanzy w miastach członkowskich. Wyboru Rostoku dokonano rok temu w Kampen w Holandii, natomiast w roku przyszłym miasta Nowej Hanzy spotkają się w rosyjskim Pskowie, mieście tworzącym w średniowieczu jedną z republik kupieckich na terenie obecnej Rosji. - Obecność Strzelec Opolskich w związku Nowej Hanzy ma wymiar przede wszystkim promocyjny – opowiadał o pobycie w Rostoku wiceburmistrz Józef Kampa. – Związek liczy obecnie ponad 190 miast z północnej Europy, w trakcie obecnego zjazdu przyjęto w szeregi Nowej Hanzy kolejnych członków. Podczas odbywającego się Kongresu Nowej Hanzy mieliśmy możliwość poznania planów związku odnośnie czterech kierunków wspólnych działań: stymulowanie do nawiązywania kontaktów bezpośrednich pomiędzy miastami członkowskimi, współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie turystyki, kultury, ekologii, edukacji i gospodarki, współpraca organizacji pozarządowych oraz działania w kierunku integracji osób niepełnosprawnych. Niebawem w działaniach związku pojawi się nowy element związany ze współpracą regionalną miast, w ramach Nowej Hanzy. Spośród miast polskich na lidera działań związanych ze związkiem

wyrasta Gdańsk, wiele wskazuje na to, że stanie się liderem w grupie polskich członków Nowej Hanzy. W planach jest już organizowanie regionalnych zjazdów miast członkowskich, to na pewno zdy-

namizuje działalność polskich miast hanzeatyckich chociażby w obrębie współpracy regionalnej – powiedział Józef Kampa.

Młodzi strzelczanie, uczestnicy zlotu Młodej Hanzy, do Rostoku przypłynęli jachtem „Generał Zaruski”

Zlot miast hanzeatyckich przyciągnął na redę portu w Rostoku mnóstwo pełnomorskich jachtów

Efektowna prezentacja rosyjskiego miasta Psków, gospodarza przyszłorocznego zjazdu Młodej Hanzy


4

www.sok.strzelceopolskie.pl

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Z wizytą w Holicach

Coraz ładniej w Parku przy Opolskiej Z dnia na dzień zmienia się wygląd zadrzewionego terenu sąsiadującego ze strzeleckim basenem. Coraz bardziej realnego kształtu nabiera powstający w tym miejscu Park przy Opolskiej, nowe miejsce dla rekreacji mieszkańców Strzelec Opolskich.

Mieszkańcy czeskich Holic, partnerskiego miasta Strzelec Opolskich, obchodzili w przedostatni weekend czerwca swoje święto. Podczas weekendowych uroczystości, wśród wielu delegacji z zaprzyjaźnionych miast nie zabrakło także strzeleckiej reprezentacji.

Nasze miasto reprezentowała czteroosobowa delegacja samorządu: Tadeusz Koteluk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Magdalena Żelazna – sekretarz gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego: Katarzyna Kaliciak i Mariusz Kurzeja. Skład delegacji uzupełniali sportowcy: strzeleccy tenisiści, którzy wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Weteranów Tenisa Stołowego: Polsko-Czeskie rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Holic oraz drużyna piłki nożnej Klubu Sportowego PIAST Strzelce Opolskie, która, uczestniczyła w 48 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Victoria Cup – Memorial Ladi Vojire”. Nasi piłkarze spędzili bardzo pracowity weekend w czeskim mieście rywalizując z 13 drużynami z Czech, Chorwacji, Słowacji i Polski. Strzelczanie już po raz trzynasty wystąpili w tym turnieju. W sobotę drużyna ze Strzelec Opolskich rozegrała 4 mecze. Dzięki dwóm wygranym z FK Blansko 2 : 0 i z TJ Sokol Ru-

doltice 3 : 0, oraz dwóm remisom z SK Holice 0 : 0 i drużyną Banik Prievidza 1 : 1 zajęła w swojej grupie I miejsce. W niedzielę, w drugim dniu turnieju drużyna ze Strzelec Opolskich rozegrała 3 mecze, z czego dwa mecze przegrała i jeden wygrała. Przegrała z Pragą 6 : 0 oraz z Holicami 2 : 0, wygrała 1 : 0 z zespołem FC Chotebor. Ostatecznie drużyna PIAST MOS Strzelce Opolskie w 48 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Holicach zajęła VII miejsce. Skład drużyny ze Strzelec Opolskich: Piotr Mehlich, Adam Sosnowicz, Michał Kałka, Paweł Wiśnia, Łukasz Strzelecki, Maciej Ploch, Paweł Mateja, Łukasz Wagner, Piotr Sapiński, Tobiasz Burzan, Dawid Buczek, Kamil Nawrot, Mateusz Karpa, Kacper Fridrich, Tomasz Waloszek, Maksym Mazurek, Maciej Wiatrowski. Opiekunami drużyny byli trenerzy: Krzysztof Ostrowski, Tomasz Miklasz.

Dla przypomnienia, realizowana w tym miejscu inwestycja gminna mieści się w zadaniu pod nazwą: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I”. Inwestycja zawiera w sobie szereg prac, które w efekcie zmienią to miejsce nie do poznania. Prowadzone prace już doprowadziły do zmian ukształtowania terenu, przeprowadzono jego rekultywację oraz wykonane zostały prace pielęgnacyjne na porastającym teren drzewostanie. W chwili obecnej trwają prace przy układaniu alejek spacerowych i drogi głównej prowadzącej przez przyszły park. W kolejnych etapach pojawią się nasadzenia nowych roślin, krzewów i drzew, w ustalonych planem miejscach pojawią się także elementy małej architektury czyli ławki, plac zabaw dla dzieci, stojaki rowerowe, lampy oświetleniowe czy kosze na śmieci. Uzupełniniem projektu będą elementy przeznaczone dla żyjącej w tej części miasta fauny: budki lęgowe dla ptaków, schrony dla jeży czy budki dla owadów. Wartość inwestycji wynosi 1 117 500 złotych, a zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Spacerowe alejki w większości są już gotowe

Strzelecki Budżet Obywatelski 2019

Mieszkańcy zgłosili szesnaście projektów Do 23 czerwca trwał pierwszy etap wyłaniania zadań do realizacji w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. W wyznaczonym terminie do strzeleckiego Urzędu Miejskiego wpłynęło szesnaście projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy. Teraz przejdą etap weryfikacji, który zdecyduje o tym, które z nich zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W tym roku zmieniły się nieco zasady udziału mieszkańców we współdecydowaniu o wydatkowaniu publicznych pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego. Istotna zmiana dotyczyła miedzy innymi zakończonego właśnie etapu, w którym nie można było zgłaszać projektów związanych z budową nowych placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. Zmiana nie dotyczyła jednak doposażania czy remontów już istniejących obiektów tego typu.

Ważna zmiana dotyczy etapu weryfikacji złożonych przez mieszkańców projektów, czyli etapu, przez który obecnie przechodzą zgłoszone wnioski. Wszystkie zgłoszone projekty przechodzą weryfikacje formalną i merytoryczną, co jest zadaniem powołanej przez Burmistrza Komisji do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. W poprzednich edycjach wnioski, które były niekompletne lub nie zwierały wszystkich wymaganych

Trwa budowa głównej drogi przyszłego parku

„Kochać – tak łatwo, żegnać – tak trudno.”

Koleżance Violetcie Zalejskiej łącząc się w bólu składamy wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powody śmierci

Taty Koleżanki i Koledzy ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury

informacji były odrzucane na tym etapie. Zmiany zasad powodują, że w przypadku stwierdzenia braków podczas weryfikacji projektów ich autorzy będą wzywani do uzupełnienia brakujących elementów. Istotną zmianą jest także możliwość wniesienia odwołania od negatywnej weryfikacji wniosku. Zgłaszający będą mieli możliwość dowołania się od decyzji do Burmistrza wciągu trzech dni roboczych, w takim samym czasie Burmistrz będzie miał czas na rozpatrzenie odwołania. Warto zatem, aby wnioskodawcy pamiętali o nowych możliwościach regulaminowych. Przypominamy także, że ostatnia zmiana dotyczy głosowania, w którym – według nowych zasad – może głosować każdy mieszkaniec

Gminy Strzelce Opolskie bez względu na wiek. O ile do tej pory do etapu głosowania dopuszczano mieszkańców, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 16 lat życia, to od najbliższej edycji głosować będą mogli także mieszkańcy poniżej tego progu wiekowego, o ile rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Weryfikacja zgłoszonych projektów trwać będzie do 20 lipca, wówczas zostanie ogłoszona lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji społecznych. Natomiast do 31 lipca jest czas na składanie odwołań i ich rozpatrzenie przez Burmistrza, ten etap zamknie ogłoszenie zatwierdzonej listy projektów zakwalifikowanych do konsultacji społecznych.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

www.strzelceopolskie.pl

5

Jubileuszowe Dni Kadłuba

Uroczyście świętowano w tym roku święto sołectwa Kadłub. Okazja była w końcu nie byle jaka, bowiem tegoroczne Dni Kadłuba obrosły patyną 20-lecia. Jubileuszowe Dni Kadłuba połączono także z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub i 15-lecia Odnowy Wsi Sołectwa Kadłub Wieś, dwóch stowarzyszeń mających znaczącą rolę dla rozwoju wsi.

W programie jubileuszowego festynu na uczestników czekały zawody biegowe dla małych i dużych, plenerowy turniej szachowy, piknnik rodzinny i zabawa do białego rana. Do tego pyszności przygotowane przez kadłubskie gospodynie.

- „Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni i myślimy, że za rok zorganizujemy imprezę podobnie” - mówiła Gabriela Puzik, sołtys Kadłuba Wsi. Impreza dofinansowana była ze środków gminy w ramach projektu Kadłubskie Święto Aktywności Sportowej.

W miodowej społeczności To już kolejny projekt z programu Działaj Lokalnie, któremu patronuje Strzelecki Ośrodek Kultury. Tym razem w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbywają się zajęcia związane z ochroną pszczół pod nazwą „W miodowej społeczności”.

Twoje M już na pierwszym piętrze Dużo zmieniło się na placu budowy przy ulicy Bocznicowej, gdzie powstaje blok mieszkalny w ramach Gminnego Programu „Twoje M”. Powstający w tym miejscu budynek mieszkalny sięgnął już pierwszego piętra i powoli wspina się na kolejną kondygnację.

Mieszkańcy uczestniczą m.in. w zajęciach plastycznych, technicznych, tworzą też biżuterię i magnesy. Bawią się przy tym dobrze i integrują. Wspomniano działania odbywają się z programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amery-

kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym interesującym i pożytecznym projekcie.

„Twoje M” to autorski program gminy Strzelce Opolskie, która pełniąc rolę społecznego dewelopera, wspólnie z przyszłymi właścicielami budowanych mieszkań buduje blok miesz-

kalny. W ramach tej wspólnej inwestycji powstanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny. Podzielony będzie na trzy klatki schodowe z użytkową częścią podziemną. W

budynku planowanych jest 27 mieszkań o powierzchni użytkowej od ok. 45m² do ok. 74m². Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 799 520 złotych, z terminem realizacji

do 28 czerwca 2019 roku. Patrząc na tempo wykonywanych prac można sądzić, że termin oddania bloku do zamieszkania może nastąpić znacznie szybciej.


6

www.sok.strzelceopolskie.pl

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA Nowa forma prowadzenia drobnego biznesu bez obciążeń ZUS Na czym polega działalność nierejestrowa? Taką formę działalności gospodarczej wprowadziły ustawy tak zwanej Konstytucji Biznesu, uchwalone przez sejm na początku roku. Drobna działalność zarobkowa może być prowadzona w sposób wolny, bez konieczności wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wiążących się z tym konsekwencji. Osoba wykonująca taką działalność nie będzie otrzymywała numeru REGON oraz nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kogo dotyczy? Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, które w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu należnego w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie w 2018 r. – 1050 zł). Przez przychód należny należy rozumieć kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Działalność nierejestrową mogą wykonywać również osoby, których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorcy wykreśleni z CEIDG po tej dacie mogą rozpocząć działalność nierejestrową dopiero po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia działalności gospodarczej. Jakim obowiązkom podlega osoba prowadząca działalność nierejestrową? Osoba taka ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie będzie miała obowiązku występować o nadanie jej numeru NIP. Inne ustawy i akty prawne mogą nakładać dodatkowe obowiązki, które należy wykonywać nawet w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej (np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej czy obowiązek spełniania odpowiednich wymogów sanitarnych w przypadku sprzedaży produktów spożywczych). Jak będzie rozliczany podatek dochodowy w przypadku działalności nierejestrowej? Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. To rodzaj przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik rozlicza te przychody w swoim zeznaniu rocznym PIT-36. Zakończenie działalności nierejestrowej Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli zarejestrować się jako „typowy” przedsiębiorca. Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy 1050 zł w danym miesiącu, to działalność ta staje się automatycznie działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie progu. Dodatkowe informacje o działalności nierejestrowej można uzyskać w Referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pok. 16) lub znaleźć na stronie: www.biznes.gov.pl/nierejestrowa.

Dotacje dla Przedsiębiorców!

Nawet 20 mln zł wsparcia na projekt! Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowało i uruchomiło projekt strategiczny: Pakiet dla średnich miast. Informujemy małych i średnich przedsiębiorców, że nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (POIR) już się rozpoczął i potrwa do 5 grudnia 2018 r. Jest to druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu, przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 20 mln zł wsparcia na projekt. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie: www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub nieprzygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych w skutkach. Przyczynami tych wypadków najczęściej są: • zły stan techniczny maszyn, zwłaszcza brak osłon i hamulców, niesprawny układ kierowniczy, • używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań, • regulacja i smarowanie maszyn będących w ruchu oraz manipulowanie przy nich, • używanie nieodpowiedniej odzieży, • remontowanie sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzędzi. W celu zmniejszenia ryzyka wypadku, maszyny wykorzystywane w gospodarstwie powinny być wyposażone w kompletne i nieuszkodzone osłony. Pozwola to uchronić osobę obsługującą przed uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchome elementy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, pasy, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby, wały przegubowo-teleskopowe (na całej długości), końcówki wałów wystające poza korpus maszyny i inne ruchome elementy. Osłonięte powinny być także elementy robocze : noże, bijaki (stałymi osłonami), tarcze pił i szlifierek kątowych (osłonami regulowanymi), elementy tnące maszyn żniwnych (osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas pracy).

Przed rozpoczęciem pracy kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, różnego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz rozsiewaczami nawozów mineralnych, należy uprzedzić osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się na odległość mniejszą niż 50 m od pracującej maszyny. Ciągniki, przyczepy, maszyny wyposażone są w schodki lub drabinki i uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie; podesty robocze – w barierki. Należy zadbać, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane (np. ze smarów, błota). Jeżeli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub środki transportu należy wykorzystywać drabinę. Nie wolno zeskakiwać z przyczepy, schodzić lub wchodzić po dyszlach i kołach. W celu ułatwienia agregowania maszyn lub przyczep z ciągnikiem i wyeliminowania udziału drugiej osoby (narażonej w czasie sprzęgania na przygniecenia), montuje się zaczepy podwieszane na sprężynach lub wyposażone w podpórki, a ciągniki wyposaża się w automatyczne zaczepy i haki. Prawidłowo wykorzystane znacznie zwiększają bezpieczeństwo obsługujących. Ciągnik i maszyny samobieżne należy wyposażyć w apteczkę oraz w gaśnicę proszkową, a kombajn – dodatkowo w gaśnicę pianową. Maszyn należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego nie powinno się: • używać ciągników nieprzystosowanych konstrukcyjnie do danej pracy, • przewozić ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, w skrzyni rozrzutnika obornika, na przyczepach i innych środkach transportowanych

lub maszynach do tego nieprzystosowanych, • zezwalać na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, burtach; na wsiadanie w czasie jazdy; na przebywanie na ciągniku i maszynach, • zezwalać na przebywanie między ciągnikiem a maszyną współpracującą oraz na wchodzenie na dyszle, zaczepy, ramy i inne części ciągnika lub maszyny w czasie pracy, • dopuszczać do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn samobieżnych w pomieszczeniach o słabej wentylacji, ze względu na możliwość zatrucia spalinami, • uruchamiać ciągnika i maszyn samobieżnych w pomieszczeniach drewnianych i w magazynach materiałów łatwopalnych, z uwagi na zagrożenie pożarowe, • wykorzystywać kombajnów i ciągników kołowych bez kabiny lub ramy ochronnej do pracy na znacznych pochyłościach. Co pewien czas powinno się robić przerwy w pracy. Kiedy jest się wypoczętym można lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu, można pracować bardziej efektywnie i przede wszystkim bezpieczniej. Aby ustrzec się wypadków należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, a także używać odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić ten fakt do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba, w dowolny sposób : - osobiście - telefonicznie - na piśmie - pocztą elektroniczną

Parking w budowie Praca wre także na budowie przyszłego parkingu pomiędzy ulicami: Kościuszki i Piłsudskiego. Miejsce tak bardzo potrzebne dla zmotoryzowanych mieszkańców Strzelec Opolskich i przyjezdnych znacznie rozwiąże problem braku miejsc parkingowym w obrębie centrum naszego miasta. Parking powstaje w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie”. W ramach prowadzonej budowy powstanie droga gminna łącząca ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego wraz z miejscami postojowymi po obu jej stronach oraz chodnikiem i ścieżką pieszo-rowerową. Inwestycja zawiera w sobie także budowę dróg manewrowych z miejscami postojowymi i oświetleniem, monitoringiem

oraz infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, mała architektura, toaleta publiczna, punkt ładowania samochodów elektrycznych, ogrodzenie). Całość inwestycji zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Krok z Kadłuba. Wartość inwestycji została ustalona na 2 396 108,48 złotych.


dzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00036199/0. owego w Strzelcach Op. działka nr 1133/85 posiada https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

zestrzennego nr przetargu 2 obszaru ograniczonego ulicami: o I ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej PKP Przedmiotem w Strzelcach Op., teren na którym położona jestw przetargu ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gminnej położonej Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Zakładowej, oznaczonej działką nr 1133/85 z mapy 6 o ymbolem P/S/Ur-tereny obiektów produkcyjnych, pow. 0,1141ha, zabudowanej nieużytkowanym obiektem kubaturowym kwalifikującym się do rozbiórki. wość Dla przyłączenia do sieci energetycznej i wodnonieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00036199/0. ym stanie Zgodnie zzagospodarowania. zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działka nr 1133/85 posiada oznaczenie użytku Ba. drogi dlatego przetarg zostałnrograniczony Na publicznej, podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 obszaru ograniczonego ulicami: Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego oraz terenami PKP w Strzelcach nieruchomości działkami 1133/67, Op., teren na którym oznaczonych położona jest działka nr 1133/85 oznaczony jestnr na rysunku planu symbolem P/S/Ur-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość posiada a stanowić poprawę warunków zagospodarowania. możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. Działka nr 1133/85 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego przetarg został ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych sąsiednich nieruchomości oznaczonych działkami nr 1133/67, nr 1133/60, nr 1133/98 i nr 1133/43, dla których może ona stanowić poprawę warunków zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.600 zł brutto Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej) W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które: 1. wpłacą wadium w wysokości 160 zł. do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Op. najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 17.07.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto; 2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu z księgi wieczystej w celu potwierdzenia tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego do jednej z działek nr 1133/67, nr 1133/60, nr 1133/98 i nr 1133/43 oraz kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomość gminnej położonej w Strzelcach Op. oznaczonej działką nr 1133/85” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2, (I piętro, sekretariat), najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 17.07.2018r.

ości wynosi 1.600 zł brutto

z. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego śliwca 1 (sala Rady Miejskiej)

które:Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. b naul. Zamkowa konto2 wUrzędu dniu 23.07.2018r.Miejskiego w Strzelcach Op. Spółdzielczym w znajduje Leśnicy Oddział w Strzelcach Op. Pełna treść ogłoszenia się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 ę wniesienia wadium uważa sięwww.strzelceopolskie.pl, datę wpływuwww.gzmk.strzelceśrodków oraz publikowana jest na stronach internetowych opolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gmin-

przedłożenie odpisu księgiOp.wieczystej w celu nego Zarządu Mienia Komunalnegoz w Strzelcach ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl. ania wieczystego do jednej z działek nr 1133/67, u wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie oznaczonej mość gminnej położonej w Strzelcach Op. oznaczonej Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2, u 17.07.2018r. argu wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu az GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Plac Myśliwca 1 Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach elceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail:

www.strzelceopolskie.pl

7

DYREKTOR GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 4/1G o powierzchni użytkowej 28,10m2. W garażu brak jest instalacji wodnej i elektrycznej, a najem garażu nastąpi w istniejącym stanie technicznym. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,30zł + 23% VAT . Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 1000 w Strzelcach Op. w siedzibie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego przy ulicy Zamkowej 2, (sala, II piętro) Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. wpłata wadium w wysokości 180zł, najpóźniej do dnia 30.07.2018r. przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 z dopiskiem: „Przetarg na najem garażu przy ul. Krakowskiej 4/1G”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto GZMK. 2. okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub motocykla, będącego w posiadaniu oferenta, 3. złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu. Garaż będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie GZMK lub telefonicznie tel. 77- 461-99-10. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem umowy najmu oraz regulaminem przeprowadzenia przetargów, które dostępne są w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 1. Najemca garażu zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta stosowna umowa najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet przyszłego czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami GZMK w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 (tel. 77 461-99-09 lub mail: k.zielinska@gzmk.strzelceopolskie.pl, w sprawach technicznych 77 461-99-10, mail: d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl).

DYREKTOR GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32B/2G o powierzchni użytkowej 16,40m2. Przetarg ograniczony jest do najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich. W garażu brak jest instalacji elektrycznej, wodnej a najem garażu nastąpi w istniejącym stanie technicznym. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,30zł + 23% VAT Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 1100 w Strzelcach Op. w siedzibie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego przy ulicy Zamkowej 2, (sala, II piętro) Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. wpłata wadium w wysokości 100zł, najpóźniej do dnia 30.07.2018r przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 z dopiskiem: „Przetarg na najem garażu przy ul. Opolskiej 32B/2G”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto GZMK. 2. okazanie dowodu stwierdzającego tożsamość, celem potwierdzenia najmu w budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich, 3 okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub motocykla, będącego w posiadaniu oferenta, 4. złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu. Garaż będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie GZMK lub telefonicznie tel. 77- 461-99-10. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem umowy najmu oraz regulaminem przeprowadzenia przetargów, które dostępne są w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 1. Najemca garażu zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta stosowna umowa najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet przyszłego czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami GZMK w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 (tel.77 461-99-09 lub mail: k.zielinska@gzmk.strzelceopolskie.pl, w sprawach technicznych 77/461-99-10, mail: d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl).


8

www.sok.strzelceopolskie.pl TROCHĘ KULTURY

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Zapraszamy

osoby niepełnosprawne na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2.

Oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne od pon.-pt w godz. 8-15 w 7-u pracowniach:

      

gospodarstwa domowego, techniczno – modelarskiej, rękodzieła artystycznego, hodowlanej, ogrodniczej, tkackiej wikliniarskiej.

Dodatkowo w ramach zajęć zapewniamy zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz zajęcia z psychologiem. Poza tym: zajęcia świetlicowe, imprezy okolicznościowe i wyjazdy krajoznawcze.

Zapewniamy dowóz busem WTZ.

Jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, skończyłeś 16 lat, nie chcesz dłużej siedzieć w domu, tylko zdobywać nowe umiejętności i zawierać nowe kontakty - PRZYJDŹ NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAWADZKIEM. Więcej informacji pod numerem Tel: 77 404 96 11 https://www.facebook.com/warsztatyterapiizajeciowejzawadzkie

informator_13(227).pdf  
informator_13(227).pdf