Page 1

Ж У Р Н А Л

Д Р У З Я М !

50 000 н а к л а д

16:11

КАТАЛОГ жовтень – грудень

Т У Р I В ОСІНЬ–ЗИМА

3’(58)15 РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

В I Д П О Ч И Н О К — П Е Р Е Д А Й

24.09.2015

www.intour.com.ua

О Б Р А В

Dodatok_3-15.qxd Page I


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page II

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»!

■ ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР ■ 14 РІЗНИХ МЕДСПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ■ ПОНАД 3500 КВ. М. СПА# ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ ■ ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД ■ УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У СПА#АПАРТАМЕНТАХ

126 РОЗКІШНИХ НОМЕРІВ ТА 26 АПАРТАМЕНТІВ ■ ДВА РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ ■ ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ ■ БУТИКИ, ПРИМІЩЕННЯ ■ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ, КАЗИНО


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 1


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 2

www.princessegypthotels.com sales@princessegypthotels.com www.facebook.com/Golden5Princess


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 3


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 4


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 5

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№3 (58) 2015

«Мiжнародний туризм» № 5 (125)’2015

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Художнiй редактор Сергій ГОРОБЕЦЬ Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Над номером працювали художники: С. Горобець, Б. Тарасенко Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «РемаLПринт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486L2820, 486L8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254L5190, 254L5191, 254L5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

148 сторiнок яскравих вражень РОМАН НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ Рушій палацу «Україна» ТАЇЛАНД Слони і зелений туризм NASA Краєвиди Всесвіту

ОПІШНЕ Люди і глина

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 6

Кубок України з бодибілдингу 2015 року. Гаврищук — абсолютний чемпіон.

Прагнення

абсолюту Íàø ã³ñòü — áîäèá³ëäåð Ðîìàí Ãàâðèùóê. Àáñîëþòíèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè. Àáñîëþòíèé ÷åìï³îí ªâðîïè. Àáñîëþòíèé ÷åìï³îí ñâ³òó. Âëàñíèê òèòóëó «Ì³ñòåð Âñåñâ³ò». Íå çíàëè? Òî âè ïðîñòî í³÷îãî íå çíàëè ïðî áîäèá³ëäèíã! ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

6


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 7

Коронний «шпагат» Романа Гаврищука.

Чемпіон зі своїм наставником — головою Федерації бодибілдингу України Валерієм Луцаком.

У

Український «Містер Всесвіт» за вітав до редакції після чергового між народного тріумфу — у Голландії вкот ре підтвердив своє звання абсолют ного чемпіона Європи з бодибілдингу (англ. bodybuilding — тілобудівницт во). Хлопця з геркулесовими форма ми ми помітили ще у вікно, на вулиці пропустити його важко. Проте кра їна дуже мало знає про свого героя. Можливо, нйбільше — про виступ у телешоу «Танцюють усі», де він бук вально «порвав» журі та глядачів своєю пластикою. Отже, знайомимось і знайомимо. ГАВРИЩУК Роман. Киянин, на родився в місті Теофіполь на Хмель ниччині. Закінчив Подільський дер жавний аграрнотехнічний універси тет. У дитинстві захоплювався баль ними танцями та боксом. З юності займається бодибілдингом. Зріст — 178 см. Вага на змаганнях — 99–101 кг. Об’єм біцепса — 51 см. Об’єм грудей — 134 см. Об’єм талії — 83 см.

— Яка подорож стала для вас найяс кравішою? — В індійське місто Варанасі — «місто мертвих». У 2010 році там був чемпіонат світу з бодибілдингу і я став чемпіоном сві ту в категорії до 100 кілограмів. Ми поле тіли невеликою командою на чолі з прези дентом нашої федерації Валерієм Луцаком. Екзотика у Варанасі вирує. Там я пере конався, що не все так погано в нашій кра їні. (Усміхається). Контрасти вражають: є надзвичайно багаті люди, але повно й таких, які за долар готові на все. Здавалось, існують лише найвищі й найнижчі, нічо го середнього. Ми жили в красивому чо тиризірковому готелі, а коли виходили, то потрапляли на іншу планету: машини об’їжджають священних корів, скрізь сміт тя, люди сплять під парканами. Щось їх веде до Варанасі, якась святість місця, яка лишилася для мене загадкою. Сподо балися подитячому щирі, відкриті душею люди. А загалом Варанасі стало шоком, від якого я відходив тиждень. — Мандрувати любите, маєте можли вості для цього? Що в них шукаєте? — Люблю, а можливостей хотілося б побільше.

Якщо говорити про відпустку, то най краще для мене — це море, пляж плюс пляжний волейбол. Відповідно, це пере важно спекотні країни, де не дуже хочеть ся багато бродити. Хочеться розслабити ся душею і тілом. У мене й так по життю вистачає руху: постійно в залі, на ногах, кудись поспішаю, їжджу на змагання… — Від чого ви відпочиваєте? Бодибіл динг — ваша професія? — Бодибілдинг — скоріше, хобі. А від почиваю я від роботи персонального тре нера. — Складімо географічну карту ваших досягнень — де і що було? — Уперше далеко поїхав на змагання до Росії, в Тюмень, у 2007му, коли був юніо ром. Став там другим, як і в Будапешті то го ж року. Через три роки у Відні став аб солютним чемпіоном Європи в доросло му розряді, а невдовзі — чемпіоном світу у Варанасі. У 2011му виступав лише на світовій першості в Малайзії, привіз «брон зу». У 2012му на «світі» в Таїланді здобув ➧

7


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 8

У рідному залі «КиївСпортКлубу».

абсолютне чемпіонство, а потім у Німеч чині став «Містером Всесвіт». 2013 року на батьківщині, в Києві, підтвердив титул абсолютного чемпіона Європи. А потім у зв’язку із травмою та іншими перипетія ми настала дворічна перерва у спортивній кар’єрі, після якої я нещодавно, в червні, знову став «абсолютним» у Європі, від відавши Голландію. — Після юніорських других місць ви «стрибнули» в дорослі абсолютні чемпіони Європи. Як так? — Коли в Росії троє твоїх головних су перників є росіянами, стати переможцем просто нереально. Зважайте: це спорт, у якому, знаючи суперників, дуже легко пе редбачити результат, тобто я знав, на що претендую. Водночас судді мають змогу підіграти «своїм». Подібне сталося в червні у Голландії. Я здобув європейську «абсолютку», а на ступного дня на комерційному турнірі рап том «програв» тим самим людям, у яких без проблем виграв напередодні. Обу рювалися знавці, вибачалися голландські спортсмени, але судді вирішили так. Кін

8

цевий турнір провели блискавично: за чо тири хвилини і при мінімумі публіки. На віть фото змагань не викладено в інтер нет. Дуже груба робота. — Що означає «абсолютний чемпіон із бодибілдингу»? Перемоги в основних версіях, як у професійному боксі? — Ні, цікавіше. Спочатку всі змагають ся у своїх вагових категоріях, а потім пе реможці шикуються в одну лінію й серед них визначають абсолютного чемпіона. Найменший може виглядати краще за най більшого і навпаки. На «абсолютку» завжди чекають, це го ловна подія чемпіонату континенту або світу. — А ваш «Містер Всесвіт» — це той са мий титул, що в Арнольда Шварценеггера? — Подібний, але за версією іншої світо вої федерації бодибілдингу. То — NABBA, а це — NAC. — Проведіть для нас із читачами екс курсію світом бодибілдингу — де відбува ються найпрестижніші змагання? — Звичайно, в Америці. Найпрестиж ніші — це «Арнольд Классік» та «Містер

Олімпія». Навколо них обертаються най більші гроші, у них беруть участь профе сіонали. Але треба розуміти, що це лінія федерації IFBB, до якої Федерація боди білдингу України не має відношення. Во на належить до WBBF, яка утворилася в результаті розколу IFBB у 2010 році. Час тина спортсменів і функціонерів були не задоволені зловживаннями й створили власну структуру. — Тобто члени української федерації не можуть виступати у найпрестиж ніших змаганнях світу, що проводяться в Америці? — Взагалі в цьому спорті є Америка і є окремо решта світу. В Штатах бодибіл динг — це велика індустрія. Багато спе ціальних спортзалів, цілі відділи спеці ального харчування в супермаркетах, ку па різноманітної символіки, фанклуби... Більшість тренажерів і засобів харчуван ня — звідти. В Америці до бодибілдерів ставляться поособливому, вони мільйо нери. Мають штат обслуги, ні в чому не знають потреби і займаються лише собою. Їх спонсорують відомі спортивні бренди.


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 9

Курортні забави з дружиною Маргаритою.

У відпустці найкраще для мене — море плюс пляжний волейбол. Хочеться розслабитися ду шею і тілом. Й так постійно в залі, на ногах, ку дись поспішаю, їжджу на змагання… ■ У нашій країні лише одиниці розуміють ся на цьому й готові підтримувати. За все життя я не мав жодного спонсора. Українські атлети живуть як усі: робо та, дім, клопоти, нерви… У Європі теж приблизно так, тільки з поправкою на різ ницю в рівні життя. Щоб виступати на «Арнольд Классік» і «Містер Олімпія», потрібно отримати «про карту», взявши призові місця на певних змаганнях в Америці, пройти кваліфікацій ні турніри. Це значні ресурси часу і коштів. — Ви професіонал чи аматор? — У нас, як і в Європі, якщо ти зароб ляєш цим спортом — ти професіонал, як що ні — аматор. Проте у нашій всесвітній федерації WBBF лише створюється про дивізіон. На змаганнях є грошові призи, але во ни погоди в житті не роблять. А контрак ти спортсменів із великими компаніями навіть для Європи — рідкість. — Як Україна виглядає у світі бодибіл дингу, які її заслуги? — На цьому чемпіонаті Європи ми стали третіми в загальному заліку. Раніше

здобували й «золото». Мали світову «брон зу». Україну знають, із нею рахуються, нас бояться. — Звучить круто... Чи правда, що укра їнці, слов’яни мають особливу схильність до силових видів спорту? Так запевняв в ін терв’ю нашому журналові відомий стронг мен, дослідник спорту Сергій Конюшок. — Правда. У бодибілдингу найсильні шими є Україна, Росія, Угорщина… Ну, й американці. Але вони не їдуть на зма гання поза Америкою — вважають, усі по винні їхати до них. І поки що решті світу немає чим їм заперечити. — Оці ваші м’язи — це «органічний» про дукт чи результат біотехнологій? — У всіх видах спорту, навіть у шахах, є допінгконтроль, якщо ви про це. Тих, хто зловживає анаболічними стероїдами, і так видно неозброєним оком, їх швид ко знімають зі сцени. — Ви за освітою біотехнолог… — Це стосується складання раціону для тварин, людей і в тому числі спортсменів, хоча останнє не дуже виражено. Коли я вступав на факультет, то розумів, що це мо

же знадобитись у спорті. Певні знання, здобуті там, тепер мені допомагають. Спочатку я мріяв про академію при кордонних військ, але вступити не вда лося. Потім зрозумів, що вийшло на кра ще, бо довелося б «зав’язати» зі спортом. А потрапив я туди, куди треба, — до Кам’ян цяПодільського. — Вибачте, але де Кам’янецьПоділь ський — і де «Містер Всесвіт»?! — У міському тренажерному залі я по знайомився з колишнім головою місцевої федерації бодибілдингу Олександром Де целем. Дуже шляхетна людина з німець кими коренями, гарними манерами, пра вильним підходом до справи. Він уміє по яснити учню, що треба. Узявся мене тре нувати. З ним я літав на перші юніорські змагання. Фактично це був мій єдиний у житті тренер із бодибілдингу, далі я зай мався сам. Зараз наставником вважаю Ва лерія Луцака — він завжди і підкаже, і мо рально підтримає. — Дивлячись на вас, думаєш, що тре нуєтесь цілими днями… — Оманливе враження. Перетренову ватись у жодному разі не можна. Займа юсь я по годині 45 разів на тиждень, зате дуже інтенсивно і за індивідуальним пла ном. А заробляю, тренуючи інших. Це 8–10 занять за день, з восьмої ранку до восьмої вечора. Плюс приділяю час своє му харчуванню: успіх бодибілдера на 80 відсотків — це дієта. — До речі, яка вона у вас? ➧

9


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 10

Роман і Маргарита перед весіллям зняли в Херсонесі, у ще українському Криму, лавсторі для гостей в античному стилі.

Із синочком Данилком.

— Для кожного періоду тренувань — своя. У період набору м’язової маси можу дозволити со бі солодке (дуже його люблю). В інші періоди виключаю з раціону певні продукти. За тиждень перед змаганнями все дуже жорстко: головне — виключається вода. Отоді починаєш розуміти, що вода — величезне благо! Колись мій тато, який служив у десанті в Середній Азії, розказу вав про моменти, коли він за чашку води віддав би, скажімо, машину. Я зрозумів його, лише по чавши виступати. Зневоджувати тіло треба для досягнення мак симальної рельєфності тіла. Іноді спортсмени до водять себе до межі життя і… не казатиму цього слова. Через помилки траплялися летальні ви падки. Втрата свідомості — нерідкісне явище. — Складно уявити таких геркулесів вразливи ми… А що ви їсте?

У бодибілдингу є Америка і є окремо решта світу. Провідні атлети там — мільйонери. Ми ж в Україні живемо як усі: клопоти, нерви… Єв ропейці — теж, із поправкою на рівень життя. ■ — Перед змаганнями — на день до кілогра ма м’яса, два десятки яєць плюс риба, овочі для засвоєння білків. І при цьому ходжу голодним. Організм не насичується самими білками. — Як вам живеться з такою зовнішністю? Любите увагу? — Живу, як усі. Увага буває зайвою. Скинеш футболку на пляжі, й одразу відчуваєш безліч поглядів, які тиснуть. Хтось і пальцем тихень ко покаже — думає, що не бачу… — З якими стереотипами щодо бодибілдерів ви стикаєтеся, чи можете їх спростувати? — Можу. Кажуть, «культуристи — без мізків». Ну, я непогано закінчив школу, був найкращим у таборі з шахів. «Тупий» імідж створили підваль ні «качелли», які крім «заліза» нічого в житті не хочуть бачити. Кажуть, ми нерухливі, нам навіть складно хо дити. (Сміється). Я і в футбол граю, і у волей

10

бол, і бокс намагаюсь не кидати, і кілометражі бігаю. Як у шість років сідав у «шпагат», так сі даю і зараз. — Я бачив вас у телешоу «Танцюють усі». Ви вразили всіх своєю рухливістю і «шпагатом». Але як?!. — Розтягувати треба — так гармонійніше розвивається тіло. Хоча не всі бодибілдери це розуміють. — Що вас змусило вийти на ту сцену? — На «Танцюють усі» я зовсім не збирався. Друг підбив мене на «Україна має талант». Я роз робив із хореографом програму, навіть виступив із нею на чемпіонаті України з бодибілдингу, по тім відзняв диск і надіслав на телебачення. Але виступати не став, не той був період у житті. А через півроку раптом — запрошення на кастинг іншого проекту цього ж каналу — «Танцюють усі». За два дні до зйомок! Навідріз відмовився: я встиг забути номер та й морально був не готовий. Про дюсер умовила мене зустрітися й буквально за десять хвилин «уболтала». І як це їй вдалося?.. Зйомки були у Києві, в залі авіаційного уні верситету, але чомусь я виступав за… Донецьк. Може, організаторам потрібна була сенсація для кожного міста? — До речі, донецькі були тоді при владі… — (Сміється). Може, зіграло й це… Одне слово, журі було в ступорі. Але на хорео графію мене запросили. Це було жахливо — су цільне інтенсивне заняття з шостої вечора до дванадцятої ночі. Три кілограми з мене злетіло! — Це вам не бодибілдинг! (Сміх). — Зрештою, в «сотку» я не потрапив, із хлоп ців відібрали лише одного. Людям, які щодня займаються танцями, я не конкурент. Для чого виступав? Із любові до танців. А ще з бажання показати, що бодибілдери — зовсім не незграби. — Взагалі любите експромт, екстрим? — Залежно від настрою і життєвих факторів. Коли мене щось «присаджує», немає потягу до авантюр. І тоді мене рятує тренажерний зал. Там я можу зайти у свою «матрицю», вигнати весь негатив із потом, працею. — Що вам іще додає позитиву, крім спорту, по дорожей і танців? — Водіння машини. У мене BMW «сімка». Люблю цю марку. — У нас у журналі буде публікація про музей «Мерседеса». — Ось «Мерседес» не люблю. У музеї BMW я б із радістю побував. А взагалі останнім часом думки займає ма ленький син (йому скоро рік). Я відбився від компанії, став далеким від розваг. Лише спорт, робота і сім’я. — І на завершення — кілька слів про вашу малу батьківщину. Що там хорошого для туриста? — У містечку Теофіполь на Хмельниччині — хороші ландшафти і… спорткомплекс. Серйоз но — якби не він, може, моє життя склалося б зовсім інакше. Якби такі були в кожному місті України, ми б дали фору всім країнам, у всіх ви дах спорту! ■ Фото з особистого архіву спортсмена


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 11


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 12

Ó «êîðîë³âñòâ³ óñì³øîê» äîáðå íå ëèøå â³äïî÷èâàòè, à é ïðàöþâàòè. ijëîâèé òóðèçì ïåðåäáà÷ຠòå é ³íøå. Êîðïîðàòèâí³ ïîäîðîæ³ ðîçâèâàþòü, çãóðòîâóþòü ³ çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ íà âñå æèòòÿ. ³êòîð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ TCEB

Команду –

до Таїланду!

Тісне партнерство та широкі перспективи.

О

Дедалі актуальнішою стає одна з найдавніших форм ту ризму, коли людина здійснює подорожі світом виключно з діловою метою. Це називається МІСЕтуризм: М — Mee tings (зустрічі), I — Incentives (заохочувальні поїздки), С — Conferences або Congress (конференції, конгреси), E — Ex hibitions чи Events (виставки, події). Загалом — заходи, спрямовані на розвиток, мотивацію і навчання персона лу, партнерів і клієнтів компанії, а також на представлен ня компанії, її цінностей, поглядів і можливостей. У світі вони давно виокремилися в певний вид індустрії подоро жей. Отже, якщо у випадку простого відпочинку вас від правляють у відпустку до моря, то в разі МІСЕтуру — у відрядження. Хоча зовсім не без традиційних відпускних задоволень тропічної країни.

12


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 13

Виставкових і торгових центрів, готелів Таю не позичати.

«Отак виліпимо і свій бізнес...».

У Таїланді MICE офіційно з’явився 1991 року. Причому зая вив про себе з неабиякою помпою. Королівство приймало 46ту зустріч Світового банку та річні збори Міжнародного валютно го фонду. Обидва заходи відбувались у щойно відкритому роз кішному конференццентрі королеви Сирикіт і провістили дер жаві фантастичне майбутнє у сфері MICE. Нині, згідно з рей тингами світових асоціацій, Таїланд займає 25те місце на пла неті серед країн, найпопулярніших для проведення конферен цій і виставок. 2002 року в країні засноване Бюро конгресів і виставок Таї ланду (TCEB), яке займається просуванням у світі та розвитком цього сектору економіки. І розвивається він неабияк! МІСЕ у Таїланді дає 13 відсотків загального прибутку від туризму, од нієї із провідних галузей держави. У бюро запевняють, що сек тор зростатиме на 15 відсотків за рік! Пустив МІСЕтуризм корені й в Україні — принаймні, між народні конференції із цієї галузі в Києві відбуваються регуляр но. Наші компанії поки що не в перших рядах ділового туриз му в Таїланді. А ось російські колеги внаслідок територіальної близькості та значних фінансових можливостей першими від ➧

13


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 14

Бізнес9тренінг у вигляді майстер9класу з тайської кулінарії. Обережно, гострі враження!

крили цю нішу. З усіх їхніх поїздок до Таю ділові становлять аж п’яту частину. Задоволені й гості, й відправники, й господарі. Ну, а що випробував росіянин, те українцеві не зашкодить. Чому Тай? Діловий туризм у Таїланді йменують «серйозними заходами для серйозних людей». За період свого «дорослішання» сервіс удосконалювався гігантськими темпами. І якщо сьогодні рап том усі континенти світу вирішать провести міжнародні вистав ки або зустрічі одночасно, Таїланд спроможний надати кожно му з них по унікальному бізнесцентру світового формату. Готові до прийому гостей відразу з усіх материків і нові «по вітряні ворота» країни — аеропорт «Суварнапумі», який більше нагадує станцію для посадки інопланетних кораблів. А незлічен на кількість готелів і комплексів відпочинку задовольнить сма ки клієнтів будьякого сегменту МІСЕ — від учасників науко вого конвенту до ексклюзивтуристів.

14

Але МІСЕтуризм живе не лише справами, а й розвагами, бо яка ж без них робота? Таїланд дуже самобутній і дає безмежні можливості для подієвого туризму. Це одна із провідних країн світу за кількістю свят і фестивалів, та ще й яких екзотичних! Навіть найскромніші з них супроводжуються народними гулян нями, ярмарками, яскравими шоу та феєрверками. Улюблени ми серед туристів є тайський новий рік — Сонгкран (відзнача ється у квітні), а також ЛойКратонг — свято вогнів на воді. У ПівденноСхідній Азії Таїланд беззастережно утримує лі дерство у спаіндустрії, щороку отримує за неї безліч престиж них нагород, таких як «Asia Spa Awards» або «World Travel Awards». Широкий спектр послуг для краси та здоров’я — важливий ко зир для розвитку MICEгалузі. Для ділових мандрівників це чу дова можливість поєднати приємне з корисним! Зразковим напрямом ділового туризму тут можна назвати і Teambuilding — командне будівництво, згуртування колективів. У Таїланді працівники не просто відпочинуть, засмагаючи у шез лонгах на незайманих пляжах, а ще й візьмуть участь у спеціаль но орієнтованих командних іграх. Пропонується ціла безодня програм — від банальної вже «Мафії» чи «Для справжніх чоло віків» до таких новинок, як «Хіпітур», під час якого команди створюють свої власні маленькі «острови» з усім необхідним для життя справжніх «дітей квітів». До ваших послуг та уваги — дай вінг, зіптури, скелелазіння, каякінг, велотури історичними міс цями, готування тайських страв, майстеркласи з шовкопрядін ня, національні ігри… Такої корпоративної поїздки не замінить жоден психологічний тренінг, який проводиться серед нудних стін офісу. А груповий пакет дасть змогу отримати вагомі зниж ки на придбання туру. Незамінний Таїланд і для учасників incentiveтурів, тобто за охочувальних поїздок для провідних працівників чи особливо важливих клієнтів. Ну як іще ліпше можна віддячити підлег лому, ніж порцією захопливих пригод і релаксу серед екзотики? За рік у Таїланді відбуваються сотні найрізноманітніших між народних галузевих виставок: від садівництва, виробництва меб ➧


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 15


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 16

Виготовлення та розпис традиційних парасольок розвивають зосередженість і почуття прекрасного.

УСЕ Є, ПРИЇЖДЖАЙТЕ Таїланд має: ■ 63 аеропорти, 8 із яких — міжнародні; ■ 8 експоцентрів світового класу загальною площею 200 тис. кв. м; ■

понад 7000 готелів;

понад 100 000 ресторанів і кафе;

понад 200 полів для гольфу, 30 із яких — світового класу. ■

2015 року тут відбудеться понад 500 міжнародних бізнесLзаходів.

■ Дайвінг після конференції: «А отут ми поставимо медіапроектор…».

16

лів, одягу чи продуктів харчування до машинно го обладнання, логістичних послуг та освіти. Крім того, країна набуває дедалі більшої популярнос ті як майданчик для конференцій, симпозіумів і самітів. Бангкок посідає 16те місце у світі за кількістю проведення Conventions and Exhibi tions. І не лише завдяки ультрасучасній інфра структурі міста, гармонійно вплетеній в історич ний візерунок, а ще й ціновій доступності. Орга нізація виставок, конференцій і семінарів у цій країні супроводжується наданням спеціальних MICEтарифів на оренду виставкових площ, готелів, транспорту тощо. Крім того, MICEтур до Таїланду — це ще й із точністю вивірений бюджет, у якому всі витра ти ретельно оптимізовані. Ціни, певно, найниж чі у ПівденноСхідній Азії, а європейським та близькосхідним точно дають фору.

Куди саме? Найпопулярнішим МІСЕнапрямком краї ни, звісно, є столиця. Загальна площа виставко вих комплексів у Бангкоку — понад 400 тисяч квадратних метрів, а п’ятизіркових готелів для проведення MICEзаходів — загалом під 80. Се ред основних експозиційних майданчиків мож на назвати Міжнародний торгововиставковий центр (BITEC), ВЦ «IMPACT Arena» і згаданий уже Національний виставковий центр імені ко ролеви Сирикіт (QSNCC). Друге місце в рейтингу популярності серед МІСЕтуристів займає Паттайя. У ній розташо ваний найбільший у країні виставковий центр «Pattaya Exhibition & Convention Hall». Острів Пхукет і курорт Хуахін більше підхо дять для проведення семінарів і тренінгів для не великих команд. Там не знайдеш великих експо центрів, зате є безліч готелів, що надають послу ги на найвищому рівні. Останнім часом динамічно розвивається ін дустрія ділового туризму на півночі країни. Міс то Аюттайя — адміністративний центр одно йменної провінції, стародавня столиця Таїлан ду — стало одним із п’яти офіційних претенден тів на проведення Всесвітньої універсальної ви ставки «ЕКСПО2020». Активно набирає обертів «північна столиця» Таїланду — Чіангмай. У березні цього року там відкрили новий експоцентр світового класу, на понад 52 гектарах якого розташовано кілька ви ставкових, концертних і конференцзалів, ресто рани і готель, розрахований на 10 тисяч осіб. Обираючи місце проведення MICE на карті Землі, світові організації дедалі частіше зупиня ються на діловому Таїланді. Бо він готовий до заходів навіть міжпланетних масштабів. ■


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 17


24.09.2015

16:11

Page 18

Лижня

Фото ANTO

Dodatok_3-15.qxd

економкласу, або Найкращий антистрес за найменші гроші Äåâ³ç íèí³øíüîãî ã³ðñüêîëèæíîãî ñåçîíó — «ßêíàéäåøåâøå!». Òðàäèö³éíî äîðîãèé âèä â³äïî÷èíêó â³ä÷óâ íà ñîá³ âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ïåðòóðáàö³é. Ìè ï³äãîòóâàëè îãëÿä òóðèñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ó äóñ³ ÷àñó. Ñåðã³é Ô²ËßÍÈÍ, òóðåêñïåðò

С

ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ, æóðíàë³ñò

Фото «Gie Atout France»

Складно придумати кращий зимовий відпо чинок, ніж гірські лижі. Тільки уявіть — знову неповторні краєвиди білосніжних вершин, за пах глиці, рипіння білого «вельвету» під лижа

18

ми, рум’яна від морозу та веселощів компанія, ковток гарячої кави на засніженому схилі… Ку рортологи запевняють, що активний відпочи нок узимку в горах оздоровлює лiпше, ніж уліт ку пляжування на морі. Можна вирушати «із зими в літо», але навіщо, коли в холодної пори є свої неповторні принади. Хоча… Одне іншо му не заважає. То що ж готує нам новий зимовий сезон? Він не обіцяє шалених відкриттів. Скоріше, харак тернішими для нього будуть не так «відкрит тя», як «закриття» певних турнапрямків. Через зниження платоспроможності населення про відні компанії скоротили свої програми, від даючи перевагу нижньому та верхньому ціно вим сегментам. З іншого боку, попит є. Багато наших грома дян втомилися від суспільного напруження і хо чуть надолужити «відкладений» літній відпочи нок зимовим. І це правильно: треба буде чимало працювати над оновленням країни, а щоб ба гато трудитися — потрібно відпочивати. Сезон відбудеться! Який — багато в чому залежатиме від нашого з вами вміння не переплачувати. ➧


Фото ANTO

Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 19


24.09.2015

16:11

Page 20

Фото ANTO

Dodatok_3-15.qxd

Багато громадян втомилися від суспільного на пруження і хочуть надолужити «відкладений» літ ній відпочинок зимовим. І правильно: треба бу де чимало працювати над оновленням країни. ■ Подолайте стереотипи Вони шкодять не лише ментально, а й фінансово, проте властиві здебільшого початківцям або тим, хто досі не став на лижі. Скажімо, поширеним гірськолижним стереотипом є те, що Альпи дуже дорогі, а Карпати — дешеві. На справді на відомих альпійських курортах можна прожи вати за значно менші гроші, ніж на єдиному українсь кому курорті європейського класу. Посправжньому до рогі лише скіпаси — за вартістю вони на порядок пе ревершують вітчизняні лижні абонементи. Але це пов ністю виправдано з огляду на неймовірну кількість трас, швидкість і комфортність підйомників, підготовку спус ків і решту атрибутів альпійської гостинності. Вас не зму сять довго стояти в черзі, а потім чургикати старим під йомником, на якому ви змерзнете і, не дай Боже, ще й обморозитеся. Гірські лижі самі по собі — доволі дорогий відпочи нок, у цьому стереотипі є частка істини. Якщо додати до дороги ще й проживання, скіпаси, купівлю або прокат спорядження — справді, недешево. Але ж лижі можна орендувати вдома! У Києві прокат є у Протасовому Яру, і дехто ним уже користується саме в такий спосіб. Тіль

20

ки не забудьте поцікавитись, які авіаком панії перевозять лижі безкоштовно. Облиште застарілі уявлення, «озбро юйтеся» відповідним спорядженням — і гайда розвіювати по вітру офісну сидяч ку. Лише один стереотип хочемо вам на в’язати: для початківця завжди потрібен надійний порадник. Частково беремо та ку роль на себе.

Подорожуйте самостійно Випробуваний спосіб зекономити — податися на від починок власним авто. Краще — скооперувавшись кіль кома родинами. Гірськолижні туристи напрочуд схиль ні до великих і веселих компаній — може, тому що дов гими осінніми та зимовими вечорами насумувалися самі, може, через очікування новорічних свят, а може, просто давно не спілкувалися з друзями. Факт залиша ється фактом: на пляжі вкрай рідко вирушають кілько ма сім’ями, а ось на лижі... Отже, на авто — і вперед! Ко жен може порахувати кілометраж у «Google Maps» і при кинути кількість пального, GPSнавігатор не дасть за блукати, а винайняти помешкання легко через інтернет. Заощадити можна й на інших видах транспорту. По їзд, скоріш за все, обійдеться дешевше за автобус, а авто бус — за літак. Але й у повітряному варіанті маєте шан си заплатити менше. Скажімо, замовляючи перельоти завчасно, припустімо, за півроку, а також вишукуючи за допомогою інтернету складні стикувальні маршрути, можна знайти дуже цікаві варіанти. Дешеві перельоти без обіду, в нічний час, із мінімумом багажу — це до лоу коставіакомпаній. Щоправда, нині вони поводяться


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 21

дивно — скоротили кількість рейсів і ставлять ціни не зовсім «лоу». Якщо їдете великою компанією, легко заощадити на проживанні. Винайняти будиночок на кілька кімнат, як правило, дешевше, ніж окрему кімнату. Плюс цілком реально буде прибирати і готувати самим. Така «суха» оренда у горах Болгарії чи навіть Австрії коштує «копій ки». Реальний варіант для великих родин і студентських компаній. Він ще не дуже поширений серед українців, але з огляду на західний досвід — перспективний. Загалом, що менш «розкручений» курорт ви обере те, що далі від його центру поселитеся, що менше зірок буде на закладі та меншу кількість послуг ви замовите, то вам буде дешевше.

Фото ANTO

Довіртеся фахівцям Подорож — це завжди пригода, яка розширює свідо мість і насичує життя так, «щоб було що згадати». Бажа єте цього — збирайтесь і вирушайте назустріч незнано му, ні — залишайтеся в улюбленому кріслі з чашкою чаю. Ті, хто хоче пригод, але не бажає проблем, звертають ся до туристичних фірм, адже самостійна мандрівка має свої мінуси. Коли ви самі собі туроператор, то мусите відшукати в інтернеті підхоже житло, враховуючи всі ню анси, почитати про нього відгуки, завчасно подбати про маршрут, транспорт, харчування, потреби та інтереси всіх учасників групи. А головне — ви повинні взяти на себе відповідальність перед друзями та їхніми дружина ми. І перед своєю теж, не забувайте! Задоволена жінка — задоволені всі… Уявіть ситуацію. Вечір, мороз. Ви із двома іншими ро динами приїжджаєте до облюбованого шале, а воно за чинене. Господарі передумали когось заселяти, та й по

всьому. Скажімо, влаштували ремонт. Ви ж контракту не підписували? А з вами діти… Якщо ви не готові до таких варіантів — вам до турфірми. Не треба дуже лякатись оплати: в епоху тотальної поін формованості взагалі важко нав’язати комусь дорожнечу. Навпаки, можете компенсувати собі витрати тим, що на масових напрямках туроператори мають власні блоки місць у літаках і готелях, «оптові» ціни на них від власни ків. Візит до туроператора особливо актуальний, якщо ви не встигли придбати квитки завчасно і за низькою ціною або хочете відпочивати в популярному місці у «високий» сезон. Важливо також, що відпочинок починається з мо менту посадки в літак, потяг чи автобус, не треба напру жуватися за кермом. Зрештою, можна відзначити цей початок келихом шампанського в салоні лайнера… Дуже важливими і корисними є багаторічний досвід і поінформованість турфірми. Вам підкажуть, де і як не «влетіти» у зайві витрати, причому врахують вік, інтере си та спромоги кожного члена вашої родини. Фахівці допоможуть оформити візи, розробити автомобільний маршрут, забронювати перевірені готелі тощо, а також — увага! — проконтролюють ваші переміщення та за до помогою своїх представників і зв’язків на місцях поспри яють у вирішенні можливих проблем. Та чому лише фірми? «Трендом» найближчих років мо жуть стати гірськолижні школи та клуби у Києві, Одесі, Львові... Вони «ставлять» людей на лижі та підвищують рівень їхньої спортивної майстерності, а ще самі влаш товують групові виїзди на різноманітні курорти. Тут вам і фаховий супровід без мовного бар’єру, і особистий роз виток, і чудова компанія, і демократична ціна. Вечора ми — не лише традиційне «апрескі», а й перегляд відео вашого катання з детальним «розбором польотів». ➧


24.09.2015 16:11

Фото «TVB Stubai Tirol / Stubai Glacier»

Dodatok_3-15.qxd Page 22


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 23

Економічна географія Із Карпатами більшменш ясно: гірсь Випробуваний спосіб зекономити — податися колижний курорт альпійського рівня там на відпочинок власним авто. Краще — скооперу один — «Буковель». Але всі стараються по селитись у радіусі 50 кілометрів від голов вавшись кількома родинами. Гірськолижні ту них трас, бо вартість проживання на само ристи схильні до веселих компаній. му курорті можна порівняти з альпійською, ■ причому зовсім не в низькому сегменті. Скіпас за вартістю теж «інтегрується в ЄС». Славське, Драгобрат та інші курорти Українських їхня перевага зводиться до славнозвісного «оллінклю Карпат, на жаль, поки що за якістю сервісу далекі від Єв зиву» в харчуванні. Розваги й екскурсії обмежені, траси ропи, тому це — для загартованих екстремалів, яким, не вражають різноманітністю. Помірна ціна за дуже якісне катання — це Високі та треба сказати, всетаки вдасться там заощадити. Найкращим економним закордонним варіантом за особливо Низькі Татри у Словаччині. Територіальна близь лишається зимова Болгарія. Навіть після вступу до ЄС кість, гарне обладнання і доглянутість схилів, можли і оновлення курортів вона зберігає помірні ціни. До Бол вість екскурсій та лікування на термальних джерелах — гарії здійснюються чартерні авіарейси, курсують автобуси усе це приваблює, незважаючи на порівняно невели і поїзди, можна доїхати й власним авто — вибір за вами. кий спектр трас. Можна перетнути майже всю Європу й опинитися в Польське Закопане — недороге і симпатичне, але є, ско ріше, не суто гірськолижним, а просто зимовим курор Андоррі. Щоправда, мініатюрна гірська країна між Фран том для сімейного відпочинку. Природні красоти, лижні цією та Іспанією не втішить дешевизною доїзду, може школи, екскурсії до Кракова, кінні прогулянки, ковбас піднести погодний сюрприз, зате порадує різноманіт ки на вогнищі, колоритні харчевні, широкий вибір по ними та гарно обладнаними трасами. Є ще така «екзотика», як фінські чи норвезькі гірсько рівняно недорогих готелів і шале… Але покататися «по дорослому» практично ніде, та ще й біля підйомників лижні курорти. Мусимо заспокоїти прихильників «гір, у яких ти ще не бував»: це одні з найдорожчих країн сві неабиякі черги. Невідкритою для наших гірськолижників залишаєть ту, і вони не зовсім вписуються у наш економогляд. Ка ся Румунія. А там чекають цікаві курорти з хорошим спів татися там непогано, але дуже недешево, стиль помеш кань як на їхню вартість — скромний. Треба мати особ відношенням ціни та якості. Близькі до України та досить сніжні — курорти Па ливий смак до нордичного дизайну і стриманості в усьо ландокен і Сарикамиш на півночі Туреччини. Проте вся му, щоб отримати максимум задоволення. Крім того, ко ➧

23


24.09.2015

16:11

Page 24

Фото МЕЕ Болгарії

Dodatok_3-15.qxd

Австрія вабить транспортною доступ ністю (в тому числі автобусною) та підко рює неосяжним вибором курортів і варі антів проживання — від невеликих готе лів до шале, від недорогих пансіонів до зовсім дешевих будиночків на відлюдді. Велика родина чи компанія друзів знай ■ дуть для себе тут дуже цікаві пропозиції. Добре знайомі українцям австрійські курорти розташовані приблизно в одному ціновому діа пазоні. Виділити можна, скоріше, супердорогі: Ішгль, СанктАнтон, Кітцбюель, Лех. Дорожнеча на них пов’я зана насамперед із давньою та славною історією цих місць, традицією відпочинку аристократів і, відповід но, розрахованою на цю публіку інфраструктурою. Людям, які хочуть платити не за імідж, а за можливості, підходять курорти на зразок ЦелльамЗеє. Тут справді гарно, дуже різноманітні засоби розміщення, чудова ін фраструктура, траси, краєвиди, чарівне озеро. Непода лік — інші курорти, які дають нагоду змінити ландшафт катання. Мінусом ЦельамЗеє якраз є його популярність: у пік сезону на трасах буває складно проштовхнутися. А ще в Австрійських Альпах — десятки (!) невеликих гірськолижних курортів, не відомих нашим туристам, але здатних стати для них справжнім відкриттям. Місця на зразок долини Флахау неподалік від Зальцбурга пі дійдуть охочим покататися без нав’язливого товариства гостей із країн СНД. Останнім часом це неабищо. Ку рорти у згаданій долині маленькі, затишні й не сліплять вогнями нічного життя, зате траси в них сполучені між собою та мають спільні скіпаси. Краєвиди й атмосфе ра дуже приємні, а ціни зовсім не зашкалюють. Самому зорієнтуватись у неймовірному виборі милих гірськолижних закутків Австрії складно. Може допомог

Найзручнішим економним варіантом за кордо ном залишається зимова Болгарія. Навіть після вступу до ЄС і оновлення курортів вона зберігає ціни, яких в Альпах досягти неможливо. роткі приполярні дні не дадуть досхочу насолодитися прекрасними пейзажами та катанням на оленячих і со бачих запрягах. Усетаки вибагливого гірськолижника незмінно тягне в Альпи. Вони охоплюють кілька країн, неосяжні за тери торією й доволі різні, але словосполучення «альпійський клас» має свій сенс. На одному курорті там чекають 150, а то й понад 200 кілометрів трас, а це означає милий сер цю гірськолижника широкий вибір схилів і пейзажів. За вартістю проживання можна знайти навіть вигідніші міс ця, ніж десь у Татрах чи на Балканах (геть стереотипи!). На загальному тлі вигідно вирізняється своїм співвід ношенням ціни та якості Франція. Її мешканці полюб ляють апартаменти. Часто це звичайні квартири під найм, тільки на гірськолижних курортах. Якщо готелі там дешевими не назвеш, то такий варіант проживання вас приємно здивує. Апартаментів у Франції дуже ба гато. Можна знайти таку дешевину, якої не відшукаєш і в «економкраїнах». Що цікаво, студенти, які живуть по восьмеро у кімнаті хостелу, можуть кататися на од них трасах із принцами та шоузірками в Куршевелі чи Шамоні. На жаль, скіпаси теж коштують однаково для всіх. Але є один секрет, який знають турфірми: можна об’єднати вартість житла і лижного абонементу, тоді па кет послуг буде в півтора рази дешевшим.

24


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 25

ти досвідчена турфірма. Але там зараз не дуже люблять роздавати поради. Знаєте, це як із по купками побутової техніки: прийшов у магазин, оглянув і… замовив в інтернеті. Тому нехай вам пощастить із турфірмою, а їй — із вами. Якщо ж говорити про найдорожчу гірсько лижну країну Альп, то це, безумовно, Швейца' рія. Вона така не тому, що там найвищі гори або найкращі траси. Найвищими там є рівень жит тя і репутація курортів. Хоча вартість не обов’яз ково відповідає якості. Старі підйомники Санкт Морица за ціною суперсучасних — таке в декого може викликати шок. Дивно, але в облюбовано му світовими топполітиками та економістами швейцарському Давосі з цим краще, можна знай ти відносно недорогі варіанти відпочинку, при цьому катання там дуже класне, і до підйомни ків майже немає запитань. Ключове слово — «майже»…

Фото «Gie Atout France»

Мандруйте у часі Без зусиль заощадити можна, правильно об равши час відпочинку. Традиційно дешевші для гірськолижників періоди на більшості курор тів — це початок і кінець сезону, а також друга половина січня й перша — лютого. «Найвищим» сезоном зазвичай є період но ворічних і різдвяних свят. Раніше він тривав лише тиждень — від католицького Різдва до Нового року. Але туристи із країн СНД додали до нього тиждень від Нового року до православного Різд ва — європейці це називають «рашен Крістмас».

На початку й у кінці сезону можна добряче зекономити, але «пролетіти» зі снігом. Минула зима була в цьому сенсі дуже показовою — у Кар патах, Татрах і Балканських горах курорти ви явилися не готовими до напливу туристів. Стоя ла плюсова температура, гармати неспроможні були забезпечити всіх штучним снігом, і кожен відпочивав без лиж як умів. Тут не зайве нагада ти про Альпи, супернадійні у погодному плані. Та й у всіх інших. Особливо обережним треба бути з кінцем сніж ного сезону — переконайтеся, чи не припадає на нього «їхня» Пасха. Під час неї ціни злітають до небес! А що ж із лютим — найморозянішим, най сніжнішим і, напевно, найгірськолижнішим місяцем? Може, десь він і дешевший, але, ска жімо, на альпійських курортах Франції саме то ді починається дитячий бум. У цій країні шко лярів на зимові канікули відпускають пізніше, ніж у нас, і в різних регіонах — у різний час. Ду же мудро придумано, щоб уникнути збільшення дорожнього трафіку, перевантаження музеїв і виникнення черг на гірськолижні підйомники. Але ціни на курортах зростають. Що цікаво, минулорічна шкільна зима в Ук раїні мала особливості, подібні до французь ких, — через економію на опаленні канікули бу ло збільшено, що дало змогу економити на від починку. Може, ситуація повториться? Не втрачаймо вигоди! І тоді відпочинок на ли жах стане подвійним антистресом. ■

ПРО АВТОРА Сергій Філянин — директор із туризL му туристичної компанії «АртексL94», організатор гірськолижних турів, авL тор унікальних програм «SkiLsafari», гірськолижник із багаторічним стажем. «Артекс94» — один із найвідоміших українських туроператорів, який уже відзначив 20Lріччя. Надає всі види туристичних послуг гірськолижникам і не тільки. Докладніше — на artex.com.ua


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 26

«Gruner Baum», àáî «Çåëåíå äåðåâî», — ñïåö³àëüíî ñòâîðåíå òóðèñòè÷íå ñåëî, ðîçê³øíèé á³îãîòåëü, ÿêèé ïðîïîíóº â íàéêðàùèõ âàð³àö³ÿõ ïðàêòè÷íî âñå, ÷èì â³äîì³ Àëüïè.

Альпи

від і до

С

«Село» розташоване на всесвітньо відомому курорті БадГаштайн, на краю національного парку «Високий Тауерн», за сто кілометрів від Зальцбурга з його міжнародним аеропортом. Воно вхо дить до асоціації малих лакшеріготелів «The Small Luxury Hotels» і мережі біоготелів «BioHotels». Ось уже понад 100 років цей багатий на традиції готельний комплекс відносять до найкращих у долині Гаштайнерталь. Тут із задоволенням зупинялися австрійський ерцгерцог, перський шах, зіркові актори й музиканти.

26


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 27

Фешенебельний заклад пройшов шлях від мисливсь кого будиночка до 4зіркового готелю. Тепер тут розміс тилися 5 будинків у зальцбурзькому стилі. Вони вміщу ють 80 сімей, у повному розпорядженні яких — 70 гекта рів власних угідь «Gruner Baum»! Масивні каміни та ках леві печі, оздоблення теплим деревом, м’які килими на

підлозі, старовинний живопис і антикварні меблі ство рюють у будинках атмосферу традиційного альпійсько го помешкання. Спа — теж цілком в австрійських традиціях. Комп лекс «Thermal Natural Spa» пропонує програму велнесу, що забезпечить вам спокій і релаксацію. Взимку діє кри ➧

27


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 28

тий басейн, а влітку — ще й відкритий. Обидва заповнені тер мальною водою із джерела на території готелю. Можна розсла битися в сауні й парильні, позайматися спортом у тренажер ному залі з краєвидом Альп. Розраховуйте і на послуги першо класних лікарів, прийміть лікувальний курс масажу і ванн. У са лоні краси «Shiseido» проводять омолоджувальні процедури, пілінг та обгортання. Ресторан «Зеленого дерева» першим на курорті БадГаштайн здобув нагороду «Золотий ковпак» саме як біоресторан. Кухарі віддають перевагу багатим на варіації стравам австрійської та світової кухонь із найкращих місцевих інгредієнтів. Усі напої з широкої винної карти вироблено виключно з екопродуктів. Гурманів не розчарують бар у стилі старовинної аптеки з чудо вим каміном, самобутнє кафе й елітарний лаунжклуб.

28

І яке ж здоров’я без активності на природі! Піші прогулянки та велотури з фантастичними краєвидами змусять забути про повсякденну метушню, як і рафтинг, каньйонінг, парапланеризм, скелелазіння, сеанси йоги… Насичена тижнева програма «Ran ger» включає канатний парк, прогулянки на сегвеях, риболов лю, гриль, походи зі смолоскипами, боулдерпарк для скеле лазіння і багато іншого — все безпосередньо на величезній те риторії комплексу! А ще ж є гольф: 18лункове поле розташо ване лише за два кілометри від «села». Узимку — звісно, лижі! Придбавши скіпас, ви можете насо лоджуватися 760 кілометрами трас славетного гірськолижного регіону «Ski Amade». Плюс прогулянки на снігоступах, катан ня на кінних санях, будівництво іглу… «Gruner Baum» — чудовий спосіб пізнати Альпи від і до! ■


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 29

www.hoteldorf.com


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 30

Àâñòð³éñüêèé êóðîðò Áàä-Ãàøòàéí â³äîìèé ÿê ïàôîñíèé ã³ðñüêîëèæíèé öåíòð äëÿ àðèñòîêðàò³â — «àëüï³éñüêå Ìîíòå-Êàðëî». Àëå â òåïëó ïîðó òóò íà ïåðåäí³é ïëàí âèõîäÿòü óí³êàëüí³ êðàñîòè òà âåëíåñ. ²ðèíà ÃÎÐÎÁÅÖÜ Îëåêñàíäð ÃÎÐÎÁÅÖÜ


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 31

Водоспад у Бад9Гаштайні: 3 рівні, 340 метрів висоти!

П

Про БадГаштайн улітку треба знати те, що тут архітектурні ансамблі ХІХ століття чудово вписуються в альпійський ландшафт, у самому центрі міста гримить потужний водоспад — сим вол курорту. Здоровий спосіб життя тут виража ється в численних турмаршрутах горами та оз доровленні на водах. Слова не можуть передати, яке враження все це справляє. Дорослі люди, які не вперше за кордоном, зокрема, в Альпах, всер йоз порівнюють свій візит до БадГаштайна з пе ребуванням у казці. Ну, а тепер про все — докладніше. Зелений трикутник У центрі федеральної землі Зальцбург, на ви соті 100 метрів над рівнем моря, розкинувся уні кальний у своєму роді регіон гірського відпочин ку — Гаштайн. До нього входять три курорти: Бад Гаштайн, БадХофгаштайн і Дорфгаштайн. На на шу думку, перший можна назвати відпочинковим містом, другий — селищем, а третій — селом. Цей зелений «Бермудський трикутник» уліт ку «затягує» насамперед прихильників активно го відпочинку на природі. Та на якій природі! Дивовижні гірські пейзажі, аристократичні кок тейлі повітря, засмагання біля гірських ручаїв, купання у прохолодному Гаштайнському озері…

А ще — ідеально впорядковані альпійські турис тичні стежки, захопливі рафтинг і каньйонінг, кінні прогулянки, висококласні тенісні корти… А ще ж у БадГайштайні розташований найдав ніший гольфклуб Австрії! Нам вистачало спортивної активності на влас ному курорті біля БадГаштайна. Свій виїзд сю ди ми присвятили головним чином міським про ➧

Такими гарними корівоньки урочисто приходять восени додому з пасовиськ.

31


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 32

Щось імперське присутнє у шпилі казино, в ба гатоповерхових будинках з архітектурними «над мірностями», в усьому образі міста, яке реаль но перетнути за двадцять хвилин. ■ гулянкам, які самі по собі здатні спалити геть усі зайві калорії, отримані в місцевих рестораціях. Богема та лижники Термальні джерела в цих місцях були відомі ще стародавнім римлянам. Потім кельти шукали в долині Гаштайн золото (і знаходили!).

32

У XVII столітті запаси коштовного ме талу остаточно вичерпались, і нова пора процвітання настала через двісті років завдяки австрійському ерцгерцогові Фер динанду III та його інтересу до спарегіо нів. Німецький кайзер Вільгельм I побу вав у БадГаштайні двадцять разів! Коли він помер, городяни відправили в Берлін вінок із 3000 едельвейсів! У часи канцле

ра Отто фон Бісмарка курорт називали «дипломатичним спа»: тут збирався полі тичний бомонд, до якого згодом долучив ся і культурний: його відвідували Шуберт і Шопенгауер. Наступним імпульсом для розвитку ку рорту стала залізниця, яку проклали сюди на початку ХХ століття. До того БадГаш тайн уже міг похвалитися сузір’ям першо класних готелів, що назавжди визначили його вигляд. А в 1909 році уперше відчи нив двері «Grand Hotel De l’Europe», що майже одразу став символом богемного життя. Архітектор хитро приліпив його до скелі, тож споруда нагадує айсберг: із парадного входу вона п’ятиповерхова, а насправді має десять рівнів. Термальної води відтоді спливло багато, утримувати


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 33

Отаке «каскадне» середмістя.

таку величезну будівлю стало задорого, тож номери були роз продані під апартаменти. Але пожити тут, як і раніше, можна — помешкання здаються піднайм. Внизу розташоване славно звісне казино, яке відкрили в 1984му, та ресторан з азійським ухилом. Черговий виток інтересу до БадГаштайна виник після Дру гої світової війни. У 1946 році побудували перший гірськолиж ний підйомник на гору Граукогель. Завдяки цьому в 1958му на курорті відбувся чемпіонат світу з гірських лиж. У 70х і 80х життя трохи сповільнилося, а в 90х у БадГаштайні побували Боно, Лайза Мінеллі, інші зірки екрану та сцени. Останніми роками центром культурного життя стала… ко лишня гідроелектростанція. Запущена в 1914 році, тепер вона служить артрезиденцією для молодих митців. Щоліта вони приїжджають на чотири тижні, безкоштовно живуть у готелі «Регіна» і працюють у студіях артрезиденції. Хтось знімає філь ми, хтось малює психоделічні полотна, хтось відновлює техно логію створення гобеленів… ➧

33


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

А ВОСЕНИ? «Селянська осінь» — так у долині Гаштайн офіційно називається сезон, який відкривається веселим святом у кінці серпня. Протягом золотої поL ри року місцеві мешканці прикрашаL ють свої оселі дарами ланів і садів, влаштовують ярмарки та колоритне свято повернення худоби з літніх паL совиськ. Це час народної музики, траL диційних костюмів і смаколиків. У долині Гаштайн — аж 350 промарL кованих піших туристичних маршруL тів, актуальних восени, а також 40 опоL ряджених гірських хатин на висотах від 120 до 1800 метрів. Доступними є всі види гірського спорту на аматорL ському та професіональному рівнях. Тільки не забувайте, що альпійсьL ка осінь коротка — у кінці жовтня вже починається гірськолижний сезон. Докладніше про можливості регіоL ну — на www.gastein.com.

34

16:11

Page 34

Угору+вниз БадГаштайн — квінтесенція того, чого за звичай не зустрінеш у горах. Він немов спеціаль но створений, щоб неквапливо гуляти його ву личками і милуватись архітектурою в стилі belle epoque. Щось імперське присутнє у шпилі кази но, багатоповерхових будинках, прикрашених архітектурними «надмірностями», в усьому об разі зовсім невеличкого міста, яке, не розгляда ючись, реально перетнути за двадцять хвилин. А розглядаючись, можна отримати цілий день задоволення. Місто, розташоване на терасах, росте швид ше вгору, ніж ушир. Тут майже немає горизон тальних маршрутів. Складно уявити, як вдалося звести високі кра сиві будівлі на невеликих клаптиках землі між схилами. Більшість розташовані одна над од ною — і це не традиційні австрійські дво та три поверхові «білі з деревом» будиночкигастхофи, якими ми милуємося на всіх курортах, а справж ні міські споруди. Абсолютно приголомшливий краєвид відкри вається з мосту в бік водоспаду. Кришталево

чиста крижана вода з шаленою швидкістю і гур котом долає три величезні сходинки загальною висотою понад 340 метрів! Камені так відполі ровані стихією, що вже самі по собі дуже гарні, а навколо, на майже прямовисних стінах скель, ростуть величезні ялини — одвічна сила приро ди! Взимку водоспад не замерзає, а лише оброс тає «бородами» бурульок і буруль. Радонові радощі Весь Гаштайн спрямований на релакс гостей. Зранку покатався на гірському велосипеді (взим ку — на лижах), нам’яв собі все, що міг, а потім вирушаєш в один зі спацентрів або до штолень із радоновими джерелами. Загалом у місті 18 га рячих джерел із температурою 45 градусів. Ті, хто їде до БадГаштайна восени чи навес ні, робить це переважно заради радонових што лень, а точніше — заради лікування найрізнома нітніших хвороб. Тут працює комбінація природ них лікувальних чинників, забезпечених джере лами, що прориваються зі скель: високий вміст радону в повітрі, тепло у штольнях (до 41,4°С), мікроклімат шахт і, звісно, сама гаряча (42–47°С)


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 35

Туристичне село «Grьner Baum» за 10 хвилин їзди від центру Бад9Гаштайна.

Альпаки в Альпах?

Затягує зелений «Бермудський трикутник»: пейзажі, коктейлі повітря, туристичні стеж ки, рафтинг і каньйонінг, кінні прогулянки, класні корти… ■ вода, насичена радоном. Аби приймати процедури, варто проконсультувати ся з лікарем — хоч удома, хоч у БадГаштайні, де діагностика на висоті. Трохи закладає вуха, коли підіймаєшся на висоту 1700 метрів і потім за глиблюєшся у штольні на 5 кілометрів. У основному корпусі готуються до процедур та відбувається лекція німецькою. Потім усі перевдягаються у ха лати, сідають у вагончики. Потяг просувається вглиб штольні, а вам потрібно вийти на своїй, заздалегідь визначеній зупинці. Кожна «станція» має певний рівень вологості й температури. Чоловіки та жінки вирушають до різних «саун» штолень із гарячим повітрям, де голяка п’ють радонову воду та пітніють. Ра дон тут скрізь, але його концентрація дуже низька, тому треба кожну годину пити і пітніти, пити і пітніти... Лікар неодмінно пересвідчиться, чи добре ви почуваєтесь. А потім — у головний корпус, до центру здоров’я, для спокій ного розслабленого відпочинку. Хоча є й зона активного відпочинку, що має величезний відкритий басейн і три криті басейни з атракціонами. Після всіх вод і масажів пацієнти БадГаштайна доповнюють лікування естетотерапією на вулицях та в околицях міста, дедалі збільшуючи дальність прогулянок. Потім, поздоровілі, вони пересідають на велосипеди або коней і вирушають на ті альпійські луки, де не тягне думати про чад цивілізації. Тож усім хочеться не виїжджати звідси аж до настання гірськолижного сезону! ■


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 36

www.grandhotelwien.com

У серці

Відня Áåçäîãàííèé ³ ðåñïåêòàáåëüíèé «Grand Hotel Wien» ðîçòàøîâàíèé ïðîñòî á³ëÿ ëåãåíäàðíî¿ â³äåíñüêî¿ Îïåðè. Ó íüîìó ñïëåëèñÿ âîºäèíî êëàñè÷íà àòìîñôåðà àâñòð³éñüêî¿ ñòîëèö³ òà òåõíîëî㳿 ÕÕ² ñòîë³òòÿ.

P

Рекомендація типу «один із найкращих готелів Відня» не буде занадто пиш номовною для цього закладу. Бо не виключено, що він таки найкращий. Сер віс і вишуканість неможливо точно виміряти, і все ж 2009 року готель був ви знаний найкращим у світі за версією «Топ500» журналу «Travel Leisure». Це той випадок, коли заклад прикрашає місце, а місце — заклад. Ось облю бований городянами та гостями проспект Рингштрассе. Поруч — славетний оперний театр, просто навпроти — відомий торговий центр. Збудований тут у далекому 1870 році, готель поєднує величну австрійську архітектуру, внутріш ню пишність і вишколеність обслуги, що зробило його зразком розкоші та смаку. В різний час тут відпочивали Карузо, Брамс і Паваротті, а Йоган Штра ус відзначав свій 50літній ювілей. Усі помешкання у «Grand Hotel Wien» — це досконалий комфорт і тради ційний віденський стиль. Дорогі тканини, антикварні меблі, класичний декор і сучасні вигоди. Аристократична атмосфера й водночас затишок.


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 37

Жодний готель у прекрасному місті не запропо нує вам такого розмаїття ресторанів і барів. Можете насолодитися витонченими європейською та япон ською кухнями, помріяти з келихом чудового вина чи зарядитись енергією бадьорості від букету справж ньої віденської кави. Ресторан «Le Ciel» на 7му, верх ньому, поверсі готелю — безумовно, один із найкра щих у Відні. Він підтримує атмосферу імперської Ав стрії: ідеальна чистота, найкращі страви, елітне сто лове срібло…

У «Grand Hotel Wien» проводяться і різдвяні бали, і наукові та бізнесконференції. Заклад володіє найбіль шим у місті банкетним залом «Quadrille» на 500 осіб. Бізнесцентр дивує елегантністю та функціональністю. Готель не лише охоплює весь п’ятизірковий спектр послуг — від цілодобового сервісу в номерах до няні для ваших дітей, він ще й «розмовляє вашою мовою» (пер сонал знає сім мов, включаючи російську) та має спе ціальні пропозиції. І жодної комісії за бронювання! Це старий добрий Відень і це його «Grand Hotel». ■

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу «Grand Hotel Wien» (www.grandhotelwien.com).


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 38

Ïðèºìíà àòìîñôåðà, áåçäîãàííèé ñåðâ³ñ, ðîçê³øí³ àïàðòàìåíòè, êóõíÿ íàéâèùîãî ãàòóíêó ³ íàâ³òü ë³êóâàííÿ «All-Inclusive» ó âëàñíîìó íîìåð³... Öå íàéâ³äîì³øèé ÷åñüêèé êóðîðò Êàðëîâè-Âàðè òà éîãî íàéâ³äîì³øèé ãîòåëü «Carlsbad Plaza»*****Superior.

Г

Готель «Carlsbad Plaza» за відносно короткий час зумів заявити про себе на всю Європу, здивувати та утвердити свої високі стан дарти. Разом із кількома іншими рекреаційнооздоровчими закла дами він підхопив естафету багатої історії карловарського курорт ного лікування, перейняв перевірену століттями традицію і зба гатив її інноваціями. Оздоровлення в КарловихВарах налічує кілька століть. За цей час курорт став улюбленим місцем відпочинку й лікування для ба гатьох відомих осіб, таких як німецький поет Йоганн Вольфганг

38


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:11

Page 39

Гете, перший президент Чехословаччини Томаш Масарик або російський цар Петро І. І звичайно, чеський та німецький ко роль, імператор Священної Римської імперії Карл IV, ім’я яко го носить сам курорт. Якби всі ці люди жили в наш час і завіта ли до КарловихВар, вони неодмінно б зупинилися не десь, а в готелі «Carlsbad Plaza». Гості тут почуваються мов у казці. Готель під одним дахом умі щує все, що необхідно для незабутнього відпочинку та лікуван ня. Просто в готелі б’є одне з відомих карловарських джерел — «Вржидло». Окрім звичайних ванн і пиття вод, тут пропонують послуги «Carlsbad Clinic», у якій професіонали спа і велнесу при водять пацієнтів до гармонії тіла та думки. Одна з «фішок» готелю «Carlsbad Plaza» базується на унікаль ній концепції лікування «AllInclusive» у номерахапартаментах «спасьют». У цих помешканнях гості живуть і водночас їм тут забезпечують ексклюзивне лікування та релакс у режимі мак симальної приватності. Кожний із шести побудованих «спасью тів» має кілька приміщень загальною площею понад 50 квадрат них метрів, включаючи ванну кімнату, кімнату з багатофункціо нальною ванною для прийняття різних видів водолікувальних процедур, кабінет масажу та кімнату для релаксації з лежаками,

каміном і телевізором. Гостям такого номера не доведеться пе реходити з однієї кабінки в іншу для прийняття різних лікуваль них процедур. Маніпуляції здійснюють одні й ті самі фахівці, тож не треба зайвий раз нікому нічого пояснювати про свої впо добання. Відповідно, процедури більше не розбиватимуть день курортника. Гості зможуть заощадити час, який натомість ви користають для інших видів відпочинку або екскурсій чарівним історичним містом. Якщо ж ви належите до щасливців, яких не мучать недуги, і приїдете до КарловихВар заради місцевої природи, архітек тури і чарівних потаємних куточків, то проведіть вечір у ресто рані французької кухні «La Boheme», зазирніть під кришку шеф кухаря в ресторані «Sorrento», посидьте з гарним напоєм біля каміну в супроводі готельного оркестру, випробуйте удачу в «Carlsbad Plaza Casino» чи відкрийте для себе з допомогою кон сьєржа можливості для занять спортом у місті й на околицях. Отже, чи хотіли б ви опинитися в атмосфері істинної розко ші та комфорту, подарувати відпочинок душі й тілу, відновити гармонію своїх життєвих сил і просто покоролівському відпо чити? Тоді завітайте до «Carlsbad Plaza» в КарловихВарах. Усе буде суперіор! ■

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Carlsbad Plaza».

www.carlsbad+plaza.com

39


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page 40

У сяйві Ïàëàñ-ãîòåëü «Barriere le Majestic Cannes» ðîçòàøîâàíèé íà íàáåðåæí³é Êðóàçåòò, ïðîñòî íàâïðîòè Ïàëàöó ôåñòèâàë³â, äå ñòåëÿòü ÷åðâîíó äîð³æêó ç³ðêàì ê³íî. Ãîñòèíí³ñòü çàêëàäó â³äïîâ³äຠì³ñöþ.

40

Л

Легендарний п’ятизірковий готель понад 80 років пропо нує відвідувачам розкішний та стильний відпочинок в центрі світського життя. Кінозірки, митці, бізнесмени зі світовими іменами з готовністю залишали автографи у «Книзі відгуків». Досконалості немає меж, готель постійно поліпшує свій вигляд і навіть… зростає. У 2010 році відкрив нове крило, чим збільшив свою площу до 10 тисяч квадратних метрів. Бюд жет проекту — понад 80 мільйонів євро. Нині до послуг вель мишановних гостей — 265 шикарних номерів та 84 сьюти, у тому числі 2 пентхауси. Нещодавно «Le Majestic» провів реновацію — поновому декорував ванні кімнати в половині помешкань, змінив тех нічні принципи за останніми віяннями у цій сфері... Та най більший резонанс викликали зміни у президентському сьюті, який оформлено в стилі культового фільму 1960х років «Ме лодія з підвалу». Картину за участю славетних французьких акторів Жана Габена та Алена Делона знімали саме в «Le Ma jestic Cannes». Гості «Le Majestic» можуть цілий рік насолоджуватися від критим басейном із підігріванням, відпочивати на приват ному пляжі, займатися водними видами спорту, розслабля тись у спацентрі, скуповуватись у бутиках, організовувати ділові заходи та віддаватись азарту в казино. Діти теж можуть шикарно відпочити! Про це господарі по дбали спільно із французьким брендом «Jacadi». До послуг —


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page 41

червоної доріжки

особливий одяг, меблі, аксесуари, гурман ські страви, дитячий клуб і червона доріж ка перед кінотеатром! У «Le Majestic» є власний ресторан на пляжі, традиційне французьке брассері «Fouquet’s Cannes», а п’ять років тому тут відкрився новий ресторан «La Petite Mai son de Nicole» — братблизнюк відомого закладу в Ніцці, який цінують за цікаві ін терпретації середземноморських страв. За страви тут відповідає прославлений шеф

кухар П’єр Гарньєр, який лише цього ро ку став володарем 3 зірок «Мішлен». Із 1 жовтня 2015 року в готелі діє спе ціальна гастрономічна пропозиція на дві особи за 279 євро: розміщення на одну ніч у номері зі сніданком, VIPвітанням і лан чем у брассері. «Le Majestic» постійно тішить приєм ними сюрпризами. Наприклад, цього лі та він проводив найвеселіші на Лазурово му Березі пляжні вечірки «La Folie Douce»,

які базувались на альпійських лижних ку рортах. Тепер готель пропонує провести теплий сезон із шампанським «Pommery Rose Apanage» у барі «Le Fouquet’s Cannes». Замовляєте пляшку за 199 євро — безкош товно отримуєте на ніч номер для двох, діє з 1 листопада 2015 року до 31 березня 2016го. Нехай романтика моменту і розкіш міс ця запам’ятаються на все життя. А ще кра ще — повторюються знову і знову! ■

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Le Majestic Cannes».

www.lucienbarriere.com

41


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page 42


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page 43


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page 44


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page III

» ІЯ ES Ц IT ЕП SU НЦ SPA КО У « ВА НЯ НО АН В КУ ЛІ

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»!

ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР | 14 РІЗНИХ МЕДСПЕЦІАЛІЗАЦІЙ | ПОНАД 3500 КВ. М. СПА# ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ | ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД | УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У СПА#АПАРТАМЕНТАХ | 126 РОЗКІШНИХ НОМЕРІВ І 26 АПАРТАМЕНТІВ | ДВА РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ | ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ | БУТИКИ, ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ, КАЗИНО.


Dodatok_3-15.qxd

24.09.2015

16:12

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 3-2015  

Winter 2015

Catalogue of Tours 3-2015  

Winter 2015

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded