Page 1

01.06.2016

11:37

Page I

50 000 н а к л а д

Dodatok_2-16.qxd

КАТАЛОГ

Т У Р I В ЛІТО червень – вересень

2’(61)16

w w w. i n t o u r. c o m . u a

www.visitmalta.com


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page II


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 1


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 2


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 3

ПЕРШИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»!

ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І WELLNESSLAND ■ ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР ■ 14 РІЗНИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ■ ПОНАД 3500 КВ. М. СПА# ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ ■ УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У MEDICAL SPA SUITES ■ САЛОН КРАСИ MAGIC CHARM ■ САНАТОРНО#КУРОРТНЕ ПРОЖИВАННЯ, А ТАКОЖ WELLNESS#ПАКЕТИ З КОРОТКОСТРОКОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ■ 7 ВИДІВ САУН І 5 РІЗНИХ

БАСЕЙНІВ 152 РОЗКІШНІ НОМЕРИ, ІЗ НИХ 28 АПАРТАМЕНТІВ ■ ДВА РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ ■ ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ ■ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ■ КАЗИНО І ДИЗАЙНЕРСЬКІ БУТИКИ ■ ВЛАСНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕРМОМІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 4


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 5

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№2 (61) 2016

«Мiжнародний туризм» № 3 (129)’2016

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Художнiй редактор Сергій ГОРОБЕЦЬ Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «Рема<Принт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486<2820, 486<8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254<5190, 254<5191, 254<5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

136 сторiнок яскравих вражень МАЛЬТА Зірки MTV ШВЕЙЦАРІЯ Світ Чарлі ГРУЗІЯ Гори, мури і тури

ВАЛЕНСІЯ АрхіТекТуризм

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 6

Центр Круїзів України Cruises Center of Ukraine

Круїз на лайнері MSC PREZIOZA

Круїз на лайнері MSC OPERA

Круїз на лайнері MSC MUSICA

06.08.2016 – 13.08.2016 (8 днів – 7 ночей)

25.06.2016 – 02.07.2016 (8 днів – 7 ночей)

21.07.2016 – 04.08.2016 (15 днів – 14 ночей)

День Порт 1 2 3 4 5 6 7 8

Генуя (Італія) Чивітавекк’я (Італія) Палермо (Італія) Валлетта (Мальта) День у морі Валенсія (Іспанія) Марсель (Франція) Генуя (Італія)

Приб. Відпр. – 07:00 09:00 08:00 – 09:00 13:00 09:00

18:00 17:00 15:00 17:00 – 16:00 20:00 –

Каюта внутрішня «Bella» — 1029 євро Каюта внутрішня «Fantastica» — 1129 євро Каюта з вікном «Bella» — 1229 євро Каюта з вікном «Fantastica» — 1329 євро Каюта з балконом «Bella» — 1429 євро Каюта з балконом «Fantastica» — 1529 євро

День Порт 1 2 3 4 5 6 7 8

Приб. Відпр.

Копенгаген (Данія) Варнемюнде (Німеччина) День у морі Берген (Норвегія) Хеллесилт / Гейрангер (Норвегія) Флом (Норвегія) День у морі Копенгаген (Данія)

– 08:00 – 12:00

18:00 19:00 – 18:00

09:00

17:00

09:00 – 09:00

17:00 – –

Каюта внутрішня «Bella» — 829 євро Каюта внутрішня «Fantastica» — 879 євро Каюта з вікном «Fantastica» — 950 євро Каюта з балконом «Bella» — 1329 євро Каюта з балконом «Fantastica» — 1429 євро

У вартість круїзу включено: ● проживання в каюті вибраної категорії; ● цілодобове харчування на борту; ● розважальні програми на борту; ● програми для дітей і дитячий клуб; ● музичні вистави, жива музика, дискотеки, театр; ● користування басейнами, тренажерним залом, джакузі; ● програми на борту судна.

Додатково оплачуються: ● портові збори — від 120 євро з особи; ● візи; ● авіапереліт; ● екскурсії; ● сервісний збір; ● медичне страхування.

День Порт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СанктПетербург (Росія) День у морі Кіль (Німеччина)/Любек Копенгаген (Данія) День у морі Хеллесилт / Гейрангер (Норвегія) Флом (Норвегія) Ставангер (Норвегія) День у морі Кіль (Німеччина) / Гамбург Копенгаген (Данія) День у морі Гельсинкі (Фінляндія) Таллінн (Естонія) СанктПетербург (Росія)

Приб. Відпр. – – 10:00 08:00 –

19:00 – 18:00 18:00 –

08:00

17:30

09:00 09:00 –

17:30 18:00 –

08:00

18:00

08:00 – 13:00 09:00 07:00

17:00 – 21:00 16:00 –

Каюта внутрішня «Bella» — 1769 євро Каюта внутрішня «Fantastica» — 1979 євро Каюта з вікном «Bella» — 2289 євро Каюта з вікном «Fantastica» — 2439 євро Каюта з балконом «Bella» — 2779 євро Каюта з балконом «Fantastica» — 2979 євро Вартість зазначена у євро на особу при 2місному розміщенні.

Центр Круїзів України. Генеральний представник MSC CRUISES на території України Вул. 25ї Чапаєвської дивізії, 2, м. Одеса. Тел.: +38 048 7373 431 Email: info@msccruises.com.ua; www.ccuukraine.com.ua


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 7


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 8

Приємне

з корисним, або Англійські канікули на Мальті Àíãë³éñüêà ìîâà â Ðåñïóáë³ö³ Ìàëüòà º äåðæàâíîþ. Ïðè÷îìó íàâ³òü íå äðóãîþ, à ïåðøîþ. ¯¿ â ö³é îñòð³âí³é êðà¿í³ ìîæíà îïàíóâàòè íå ã³ðøå, í³æ íà Áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ, òà ùå é íåäîðîãî, ö³êàâî òà âåñåëî.

М

Мальта… Назва країни пов’язується в уяві з відпочинком і багатющою історією. Лазурове море, романтичні узбережжя, середньовічні зам ки та собори, пишні традиційні свята і міжна родні фестивалі, численні дискотеки та нічні клуби… Але звідки тут, на півдні Середземного моря, англійська? Архіпелаг довго був британською колонією. Якщо мова імперії стала тут офіційною близько 1800 року, то мальтійська — лише 1934го. Дер жавну незалежність острови отримали аж у 1964 році. Тому практично все населення розмовляє двома мовами — мальтійською та англійською. У школах колишня колоніальна мова, а нині мо

8

³êòîð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ

ва міжнародного спілкування, вивчається з пер шого класу. Більшість преси виходить англійсь кою, мешканці слухають англомовне радіо і див ляться таке ж телебачення, в країні найбільше туристів із Великобританії… Держава використала свою двомовність як найвигідніше, і тепер курси та школи англій ської дають їй вагому частку національного до ходу. Мальта вийшла в європейські лідери з на вчання цієї мови. Сам за себе промовляє той факт, що близько третини німців, бажаючи по практикувати англійську мову, прямують саме на ці острови, хоча їм, певно, ближче було б до Британських.


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:37

Page 9

У межах Європи найбільш налагодже ними системами англомовної освіти во лодіють, звісно, батьківщина мови — Ве ликобританія, ну і Мальта. Тому якщо йтиметься про найдешевший, найзручні ший і найкоротший шлях до місця навчан ня, вибирати доведеться між цими двома країнами. Звісно, британська система авторитет ніша й академічніша. Зате «туманний Аль біон» — зовсім не конкурент Мальті за кіль кістю сонця, фруктів, можливостей весе ло проводити час із користю для здоров’я. Переважно в опануванні англійської тут

роблять акцент насамперед на… відпочин ку та спілкуванні. Мова мальтійців — не без певних національних особливостей, зате вона справді жива, і нею є про що і з ким поговорити. Із ким — це з мальтій цями та студентами з усіх країн Європи, Африки та Близького Сходу. Про що — це про їхнє життябуття, про історію, по літику, мистецтво, розваги, кохання в них на батьківщині. Окрім того, британська англійська кош тує вдвічі дорожче за мальтійську англій ську. На відміну від примхливих мешкан ців Альбіону, мальтійці не комизитимуть

ся з видачею вам візи. А за кваліфікацію викладачів можете не переживати — усі вони пройшли англійськутаки систему виховання у школах, сертифікати TOEFL і жорсткий конкурсний відбір на посаду. На Мальтійському архіпелазі нині діє близько трьох десятків мовних шкіл, що мають ліцензії місцевого Міносвіти. Се ред них є великі, де навчаються одночас но сотні студентів, середні та невеликі, «сі мейні», з маленькими групами. При всіх цих установах чи, як мінімум, біля них є умови для проживання. Визначитися з тимчасовим житлом лег ко, враховуючи товщину власного гаман ця та власні потреби. Це можуть бути не дорогі кімнати на двітри особи у студент ських резиденціях із басейнами (умови скромні, але достойні), дещо дорожчі квар тири, кімнати піднайм або готельні номе ри. Багато мальтійських родин приймають у свій дім іноземних студентів і старанно виконують прописані в контракті зобов’я зання — такий варіант підійде тим, хто готовий до цілодобового занурення в мов не середовище. Харчування обговорюєть ся окремо, індивідуалісти можуть готува ти собі самі. ➧

9


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 10

Усі новоприбулі спочатку складають іспит на знання англійської, щоб визначитися, до якої групи їм дорога. У цей момент бажано пам’ята ти, що недорогі мальтійські мовні школи дуже популярні серед студентів із СНД. Подбайте, щоб не потрапити до групи, яка весь час споку шатиме вас перейти на російську, — це може звес ти нанівець усю ідею опанування мови за кор доном. Але, як правило, керівництво шкіл вра ховує цей чинник при розподілі. До речі, у шко

лі можуть бути російськомовні працівники, які зустрінуть в аеропорту і допоможуть налагодити життя тим, хто ще знає англійську недостатньо. Частогусто навчання у школі складно назва ти уроками. Воно більше схоже на кілька годин приємного спілкування — ніякого «граніту нау ки». Звичайно, все починається з представлен ня та розповідей про себе, родину, місто і краї ну. Потім студенти починають перекладати за головки газет і переказувати цікаві статті, вони обговорюють події у світі, дискутують на різні теми, близькі для більшості присутніх. Й інтер національна група швидко перетворюється на дружню компанію, з якою класно і на занятті, і на відпочинку. Викладачі дотримуються принципу «опану вання протягом уроку», тому домашніх завдань здебільшого не задають. Навчання триває лише до обіду, а решту часу можна присвятити розкрит тю таємниць історії чи принадам дайвінгу, от риманню бронзової засмаги або дискотечному «відриву». У класі, вдома, в кав’ярні, біля басей ну, на вечірках студенти спілкуються виключно англійською. Дехто навіть починає бачити анг ломовні сни… Ясна річ, можливості освіти на Мальті знач но ширші за звичні тут двотижневі курси. На вчання можна розпочати навіть у 3річному віці. Із 12 років діти можуть навчатись у місцевих пан сіонах без супроводу дорослих. Середні школи пропонують спеціальні програми для іноземців. Існують навіть спеціальні мовні курси для біз несменів і керівників вищої ланки. Не кажучи вже про університети, підготуватися до вступу до яких залюбки допоможуть саме тут, на Мальті. ■ Дякуємо за допомогу в підготовці та ілюструванні матеріалу Мальтійському управлінню з туризму (www.visitmalta.com).


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 11


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 12

Колекція насолод Ï’ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü «Boscolo Prague, Autograph Collection» ó öåíòð³ Ïðàãè ìຠäâà îáëè÷÷ÿ — ñó÷àñíå òà ñòàðîâèííå, à òàêîæ òðè ðåñòîðàö³¿ â ð³çíèõ ñòèëÿõ, ÿê³ ºäíຠãàðìîí³ÿ ñìàê³â.

П

Представник розкішної італійської мережі «Boscolo Ho tels» розташований за десять хвилин ходьби від великої та величної Вацлавської площі. Сучасна будівля готелю оформ лена в ексклюзивному стилі ХХІ століття, а історична, з ви сокими стелями, зведена в 1890 році, зберігає вигляд нео ренесансного особняка. За дивовижним фасадом хова ється гідне оздоблення: цінні породи деревини, мармур, фрески, ліплення, картини… «Boscolo» обирають для пере бування у Празі респектабельні мандрівники, світові зна менитості й політики. Гості можуть відпочити в елегантному спацентрі з кри тим басейном, гідромасажною ванною, сауною, масажним кабінетом і турецькою лазнею. Але найбільшою принадою в «авторській колекції» закладу є його ресторації. Їх вважа ють ідеальним місцем для зустрічей між Старим містом і Новою Прагою.

«Salon» — елегантний гастрономічний ресторан, де про понують делікатеси італійської, чеської та міжнародної ку хонь. У вишуканій атмосфері «New York Cafe» сервірують американські сніданки, а на обіди та вечері пропонують ви шукане меню та багату карту вин. «Inn Ox» — це шикарний лаунжбар, інтер’єр якого демонструє гру кольору, сотні ви багливих вигинів із металу та скла. У ньому можна насоло дитися чудовими середземноморськими стравами та висо коякісними напоями з усього світу. Сигарний бар, колишнє банківське сховище, тепер береже дорогущу колекцію сигар, коньяків, лікерів та ексклюзивних вин. Усі ці насолоди мо жуть перекочовувати до зали урочистостей «Opera Ballroom», у царство скла, дзеркал і химерних ламп. Гармонія смаку — ось що панує у цьому куточку Праги. А також «Розкіш без правил», як мовить офіційний слоган готелю «Boscolo Prague, Autograph Collection». ■

prague.boscolohotels.com За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Boscolo Prague, Autograph Collection».


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 13


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 14

Пробудження Ãîòåë³ ãðåöüêî¿ êîìïàí³¿ «bluegr Hotels & Resorts» çàïðîøóþòü ó ñâ³ò íàñîëîä, ÿê³ ñïîâíà â³äêðèþòü âàì ðàä³ñí³ áàðâè æèòòÿ. Òðè ð³çí³ ñïîñîáè äîñÿãòè öüîãî — òðè çàêëàäè íà áåðåãàõ îñòðîâà Êðèò.

14


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 15

чуттів

П

Першокласний сервіс і неповторні куточки при роди — це наріжні камені авторитетної компанії «bluegr Hotels & Resorts». Заснована 1985 року як сі мейна готельна мережа, вона вивела розкішний від починок у Греції на новий рівень. Дітища компанії — це три готелі на Криті, кожен посвоєму ексклюзивний. Вона володіє ще міським дизайнготелем в Афінах і одним чудовим резортом — на острові Родос. Їх об’єднує філософія «bluegr», сконцентрована у словах: «Пробудіть свої почуття. Відновіть свій ро зум і тіло через елементи природи. Надихніться чу довими смаками, краєвидами й ароматами».

15


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 16

«Minos Beach Art Hotel»★★★★★ deluxe РОЗКІШ НА РІВНІ МИСТЕЦТВА Саме таке амплуа притаманне працівникам цього готелю на острові Крит. Меш канців закладу оточують предмети мистецтва, а його самого можна вважати еталоном «жанру» артбутикготелю. Тут 129 різноманітних помешкань. Чудові бунгало «Minos Beach Art Hotel» чека ють у мальовничому тихому місці на березі моря, в оточенні пишних квітучих садів, на півострові, з якого відкривається дивовижний краєвид відомого критського ку рорту АгіосНіколаос. Це улюблене місце для тих, хто цінує справжність і природ ність, красу і мистецьке оточення. На території готелю щосезону оновлюється екс позиція картин грецьких та іноземних сучасних художників і скульпторів. Це робить готель схожим на мистецьку галерею. Таку, в якій можна жити і в якій розкіш зведе но до рівня мистецтва.

16


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 17

«Minos Beach Art Hotel» — шедевр ко лекції готелів «bluegr Hotels & Resorts». Він є членом престижної асоціації «Small Luxury Hotels of the World» («Невеликі роз кішні готелі світу») і вважається одним із найкращих на острові Крит. Стиль артготелю відтворює архітек турний образ Східного Криту з його ри бальськими селищами. Бунгало майже торкаються лагідних вод моря, вілли екс тракласу мають просторі тераси і власні басейни. У головній будівлі та на віллах пропонуються 7 видів помешкань — від

«Junior Suite» площею 40 квадратних мет рів до 150метрової «Presidential Villa». Ком форт тут — на рівні мистецтва. Нехай нарочита простота таверни «Тер псис» не вводить вас в оману — страви за традиційними грецькими рецептами вра зять багатством відчуттів, а «критські ве чори» звеселять автентичними співами й танцями. Бар «Діонісос» привабить роз слабленою атмосферою та елегантністю, бар «Ібіскус» порадує найкращими прохо лодними напоями та смачним морозивом, а в пляжному барі «Pure Lounge» можна

випити фреш, насолоджуючись при цьо му краєвидом затоки Мірабелло. Рестора ни «Бахус» і «Амброзія» зачарують перли нами міжнародної кухні з найкращих і най свіжіших продуктів. Усе це — в поєднанні з відмінним обслуговуванням, розкішною обстановкою та привільним настроєм. Можливо, пік насолод вам принесе «Ananea Wellness Center». Тут у казковій атмосфері релаксу вас проведуть усіма ко лами насолод. Масажі, ароматерапія, му зика, процедури з використанням винят ково чистих, без штучних домішок засо бів — це «Ananea Wellness». У «Minos Beach» є бутики «Inblu» з най моднішими одягом та аксесуарами, най сучасніший конференцзал, корти та інші спортмайданчики. Дайвінгцентр влашто вує надводні й підводні пригоди. За бажан ня можете замовити дітям няню. У бутик готелі, який за визначенням не може бути великим, є все для всіх — і на найвищому рівні. Поза своїми межами гостинний заклад пропонує екскурсії та прогулянки берега ми прекрасної бухти Мірабелло, вулицями старовинного АгіосаНіколаоса, на розта шований неподалік легендарний острів Спіналонга, до затонулого міста Опус, ко лоритного села Крица з візантійськими церквами і далі, до інших прославлених «візиток» Криту.

17


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 18

«Sensimar Minos Palace Hotel»★★★★ КРАСА І СПОКІЙ На тому ж Криті, біля АгіосаНіколаоса, знайдете цей розкішний заклад для усамітне ного романтичного морського відпочинку. Він розташувався на мисі, з якого відкривається чарівний краєвид містакурорту та лазурових вод бухти Мірабелло. 5зірковий готель пропо нує розкішний відпочинок в атмосфері спокою та релаксації, з якої можна виринати в гамір нічного життя, екскурсій та шопінгу. У доглянутих садах комплексу прокладено стеж ки для прогулянок. Мальовничий пляж належить лише мешканцям готелю. 148 курортних номерів,

18

сьютів і бунгало, басейни, спацентр, тренажерний зал, спортивні майданчики, водні забави, рибо ловля, снорклінг, розважальні вечори — все це та інше стане приємними ознаками вашої відпустки. Ресторан «Amalthea» пропонує грецькі й ін тернаціональні страви та запрошує на тематичні вечори. На відкритій терасі чекає таверна з тра диційною критською кухнею. Бари потішать на поями від провідних виробників Греції та світу, ці елегантні заклади відкриті цілий день. Для когось мінусом цього готелю виявиться неможливість проживання в ньому дітей до 16 років. А ось тих, хто в ньому всетаки житиме, чекає безтурботна романтика.


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 19

«Candia Park Village»★★★★ БЮДЖЕТНИЙ ЕКСКЛЮЗИВ Оригінальний бюджетний готель у тих самих прекрасних місцях: одно та двоповерхові затиш ні будиночки з черепичними дахами й дерев’яни ми балкончиками, вимощені камінням вулички, площа з невеликою годинниковою вежею, коло ритні ресторації, безліч квітів, величезні сосни, два пляжі… Скрізь панують спокій і розміреність. Враження — що гуляєш не готелем, а тихим ста

ровинним містечком під час сієсти. І до центру АгіосаНіколаоса — лише дві хвилини їзди. На вас тут чекають три типи 2 і 3кімнатних апартаментів — «standard», «superior» і «sea front suite». Усі — з повним спектром вигод і кухонними куточками. Мрія сімейних туристів! (До речі, мож на приїхати з невеликим псом або котиком). Хар чування — за системою «allinclusive»: тричі на день «шведський стіл», місцеві алкогольні та безалко гольні напої. До послуг — 2 ресторани, 3 бари, 2 басейни, мініклуб для дітей, дитмайданчик, корти, спортмайданчики, водні види спорту... У будьякому з трьох критських готелів ви зна йдете гармонію між природою, творіннями люд ських рук і вашими власними чуттями. Пробу діть себе для справжнього відпочинку!

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо компанії «Bluegr Hotels & Resorts» (www.bluegr.com).


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 20

³äêðèâøèñü ëèøå ð³ê òîìó, «Aria Hotel Budapest» óæå çäîáóâ ñëàâó, ã³äíó ä³ÿ÷³â ñöåíè. Ó íüîìó ñïîâíà â³ä÷óâàºø, ùî ïåðåáóâàºø â îäí³é ç³ ñòîëèöü ñâ³òîâî¿ ìóçèêè.

Мелодії

В

Вирушивши до Будапешта, ви прибу ваєте в аеропорт імені композитора Фе ренца Ліста, зупиняєтеся в готелі у Пешті, поруч зі славетною Оперою, за п’ять хви лин ходу звідти бачите оспіваний «Бла китний Дунай»… Скрізь помітите вплив музичних традицій. Саме в музичному стилі «Aria Hotel Bu dapest» продовжив ланцюжок оригіналь них готелів відомої своєю креативністю мережі «Library Hotel Collection». Старші його брати народились у ХХІ столітті в НьюЙорку та Празі. Будапештська «Aria» — це необароко вий бутикготель із вишуканим дизайном, на який надихнула музика. За допомо гою надсучасних засобів оформлення все редині вдалося відтворити багату і щедру атмосферу історичного угорського пала цу, додавши затишку приватної резиден ції. Унікальний скляний купол Музично го саду з фортепіано всередині служить

20

особливою вітальнею для гостей. Поруч — мультифункціональний простір «Театр «Aria» і «Симфонічний салон». То там, то тут ви зустрінете портрети славетних ком позиторів і дотепні шаржі на них. Завжди до ваших послуг — «музична бібліотека», де можна вільно брати будьякі компакт диски (логічно було б назвати її фоноте кою, але ж колекція готелів іменується «Library»…). В «Aria» вам завжди підкажуть, що цікавого відбувається у музичнотеат ральному житті угорської столиці. Кожне з чотирьох крил будівлі присвя чене своєму жанрові: класиці, опері, джа зу та попмузиці. Усі 44 номери та 5 сью тів засобами дизайну ненав’язливо зану рюють вас у гармонію певного напряму, світ певного композитора чи музичного твору: номер «Ромео та Джульєтта», «Ліст студіо», «люкс» «Жорж Бізе»… Кожне по мешкання — це нове здивування, нове за чарування і нова гармонія. Та приваблює ➧


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 21

комфорту


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 22


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 23

не лише мистецька концепція. У кожному номері є камін. При міщення обладнано за найвищими стандартами: кондиціонер, ультрасучасна мультимедійна система, телевізор із 55дюймо вим екраном, планшет iPad, кавова машина з безкоштовною кавою… Комфорт теж може бути мистецтвом. Як і гастрономія. Особливо — у виконанні ресторану «Stra divari», «Satchmo’s Bar» та «SkyBar». Останній розташований на даху і дає змогу не лише приймати сонячні ванни, а й насоло джуватися з висоти незрівнянною симфонією денного, вечір нього та нічного Будапешта. Гармонією душі й тіла опікується спацентр «Aria Hotel Bu dapest». Гостей тішать процедурами із застосуванням цілющих термомінеральних вод всесвітньо відомої купальні «Сечені». Тут знаються й на угорських травах, вітамінних сумішах та екстрак

тах виноградних кісточок, відомих своїм антивіковим ефектом. Шведська та інфрачервона сауни, парильня, критий басейн, джа кузі, фітнесцентр — є все, що належить мати у спа високого рівня, навіть процедурні кімнати для сімейних пар. У всьому готелі панує дружня атмосфера, і на кожному кро ці чекають приємні сюрпризи. Доступний WiFi по всій терито рії — це проза. А ось безкоштовні щоденні дегустації вин і сирів, «дизайнерські» канапки, смачне печиво і свіжі фрукти сповню ють перебування маленькими відкриттями, тішать смак і ство рюють чудовий настрій. Обирайте номер у готелі та свою мелодію Будапешта! І за кож ного візиту робіть її іншою. ■ За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо «Aria Hotel Budapest».

w w w . a r i a h o t e l b u d a p e s t . c o m

23


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 24

«Òàëàñî» — çâó÷èòü ÿê ìóçèêà. À ùå — ÿê ³ì’ÿ ãðåöüêî¿ áîãèí³ ìîðÿ Òàëàññè, êîòðà ïåðåäàëà ëþäÿì ñåêðåòè ìîðåë³êóâàííÿ. Âîíà íàâ³äóº òàëàñîöåíòðè ãîòåë³â «Àëüäåìàð», ùîá äàðóâàòè çäîðîâ’ÿ, ñïîê³é ³ êðàñó.

С

Справжніми царствами чистої морської води є готелі мережі «Aldemar Resorts» —«Aldemar Royal Mare» на Криті й «Аldemar Royal Olympian» на півострові Пелопоннес. За питаєте, чому саме «Aldemar»? Відповімо: протягом уже 18 років компанія «Aldemar Resorts» є новатором у галузі таласотерапії. А ще курорт «Aldemar Royal Mare» був пер шим, де відкрився центр спа і таласотерапії в Греції.

«Aldemar Royal Mare» За легендою, саме на Криті народився Зевс, головний бог Олімпу, який відає всім світом. А зараз саме на цьому острові можна знайти олімпійський спокій і отримувати божественні насолоди. Допоможе «Royal Mare Thalasso Re sort» — мальовниче курортне містечко у критському стилі, що ніби випливає з прохолодних морських вод і пірнає в густу зелень. Гуляючи його величезною територією, немов потрапляєш у райський сад із найгарнішими та найаромат нішими рослинами планети. Водночас він зонований так, що у кожному блоці бунгало зберігається відчуття затиш ку й окремішності. «Aldemar Royal Mare Thalasso Resort» означає ексклюзив, вишуканість, розкіш, елегантність, мальовничість. І це не просто слова: у 2015 році готель визнано найкращим серед найкращих у світі. У Гонконзі, в рамках вручення нагород

24

організацією «World Luxury Hotel Awards», курорт «Alde mar Royal Mare» визнано абсолютним лідером світового масштабу серед готелів категорії «deluxe» та удостоєно на городи «Luxury Thalasso & Spa Resort». Крім того, за під сумками голосування «World Travel Awards — 2015» уже вде в’яте цей заклад отримав престижну нагороду як «Провід ний спа і велнескурорт Європи» («Europe’s Leading Spa & Welness Resort»). «Royal Mare» на кілька кроків випереджає всі інші тала соцентри світу. Як підтвердження: до його програм таласо терапії 2015 року було включено унікальну методику кріо сауни. У профілактичній терапії це одна з найважливіших інновацій. Доведено, що вона не тільки активізує імунну, ен докринну і гормональну системи, а й забезпечує стійкість до стресів, поліпшує самопочуття і підвищує працездатність. Утім... Досить гучних слів! Настав час тиші й насолоди. Розслабтесь у розкішному номері, порадійте блакиті моря, розгадайте таємницю критської кухні, пориньте у принади літа й істинно критської гостинності… У ресторанах чекають спеціальні меню, створені у спів праці з дієтологами, лікарями та шефкухарями центру таласотерапії. А якщо ви вирішили сьогодні обійтися без моря, то це мало що змінює: крім 2 великих загальних ба сейнів «Aldemar Royal Mare» має 25 приватних при «люк ➧


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 25

25


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 26

сах» та віллах. І, звичайно, вас надихне простір приміщень центру таласотерапії — а це понад 4000 квадратних метрів, які ваблять дизайном та ідеальною чистотою. Гармонійне поєднання процедур (пілінг, зво ложуючий масаж і масаж з ефірними оліями Кри ту) і професіоналізму косметологів подарує ва шому обличчю сяйво молодості, тілу — жадане розслаблення, а шкірі — необхідний догляд. По вернути організму невтомність, а м’язам пруж ність допоможуть ароматична гідромасажна ван на, пілінг тіла і тонізуючий масаж. «Aldemar Royal Olympian» Це гідний послідовник свого критського «ко леги» у плані таласоможливостей і комфорту. Розташований він на узбережжі Іонійського мо ря, у західній частині півострова Пелопоннес, поруч зі стародавньою Олімпією, батьківщиною Олімпійських ігор. «Аldemar Royal Olympian» не раз визнавався найкращим спаготелем у світі, як і найкращим пляжним готелем. Тут можна отримати величез ний заряд життєвої енергії, відчути повну гармо нію з навколишньою мальовничою природою. Центр «Royal Olympian Spa & Thalasso» під корює своїми масштабами, а також світлою та умиротвореною атмосферою. Кімнати для про цедур, басейни, фітнесцентри і косметологічні

кабінети загалом займають 3000 квадратних мет рів. Курортний заклад оснащений найсучасні шим устаткуванням. І кожна деталь тут проду мана й закликає розслабитися. До послуг гостей — надзвичайно широкий пе релік послуг і комплексних програм лікування, оздоровлення та краси: різноманітні масажі, гід ромасажні ванни, обгортання із грязей і водорос тей, рефлексо й ароматерапія, сауна, хаммам, стоунтерапія плюс суперсучасний салон краси. Російськомовні консультанти допоможуть піді брати оптимальний курс. Серед них такі, що по збавляють больових відчуттів, усувають целюліт, сприяють розслабленню і наданню еластичності м’язам спини, поліпшують поставу і зміцнюють м’язи, стимулюють кровообіг і позбавляють від чуття тяжкості в ногах, знімають напруженість, відновлюють сили й душевну рівновагу. Як і в «Royal Mare», тут застосовують кріосауну та інші прогресивні методики. Як і там, пропонують і 2денні мініпрограми, й 4 та 6денні курси. Отже, вирушайте на захід Пелопоннесу, відпо чивайте, оздоровлюйтесь і насолоджуйтеся пре красними надвечір’ями, ідилічним узбережжям, найкращими стравами грецької та міжнародної кухонь і, звичайно, відпочинком у стилі таласо. Та не забувайте, що тут і зараз — ваш шанс на відродження. І що богиня моря Таласса чека ла саме на вас! ■

www.aldemarresorts.gr 26


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 27


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 28


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 29

Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ âîðêøîï ³ç ̲ÑÅ-òóðèçìó íà ʳïð³. Êóðîðòíèé îñòð³â º â³äîìèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ ä³ëîâèõ çàõîä³â, çàîõî÷óâàëüíèõ ïîäîðîæåé ³ êîðïîðàòèâíèõ ïîä³é.

Острів успіху

К

Київ став напрямком ділової подорожі для кіпрських готельєрів та операторів МІСЕтуриз му. Але метою було представлення саме кіпрсь ких «meetings, incentives, conferences und exhibi tions». Господарем заходу «Passion for Success» виступила Кіпрська туристична організація. Наша столиця теж має умови для МІСЕ, і в цьому переконав «Fairmont Grand Hotel», у за лі якого відбулася перша, суто ділова, частина візиту кіпріотів. Домовленостям і угодам пере дували виступи господарів заходу — директора з туризму в «Cyprus Convention Bureau» та «Cyp rus Tourism Organisation» (СТО) Міхаліса Метак саса, голови представництва СТО Івана Гороб ця, а також почесного гостя — посла Республіки Кіпр в Україні Вассоса Чамберлена. «Острів виняткової краси» (один зі слоганів Кіпру) — дуже привабливий напрямок корпора тивного туризму для українських компаній. Се ред його переваг: спрощений візовий режим (діє безкоштовна електронна провіза), активне авіа

сполучення зі столицею та регіонами України, членство острівної держави в Євросоюзі, її роз винута МІСЕінфраструктура з урахуванням різ них бюджетів і розмірів груп, належність Кіпру до топ5 найбезпечніших напрямків світу. Вар то пам’ятати і про суто туристичні принади: най чистіші береги в Середземномор’ї, стародавню історію, національний колорит, традиційну гос тинність, чудові вина і кухню. Останнє кіпріоти продемонстрували україн цям «наживо». Друга частина візиту проходила в ресторані «Eliziy» київського сітірезорту «Цар ський». Тут гості й господарі (було складно зро зуміти, хто в якій ролі) разом частувалися кіпр ськими смаколиками та вином і дивилися ви ступи острівного фолькколективу. Доповнив шоупрограму вітчизняний гурт «Бігуді». Вечір вів улюбленець публіки Дядя Жора. Яскраво і душевно завершилося знайомство учасників заходу й почалася робота заради спіль ного бізнесуспіху. ■

29


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 30

Грандіозна Òàêîþ ¿¿ äëÿ âàñ çðîáèòü îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ãîòåë³â ʳïðó — «GrandResort»*****. Öå âò³ëåííÿ âñüîãî íàéêðàùîãî, ùî ìຠ³íäóñòð³ÿ â³äïî÷èíêó íà «îñòðîâ³ Àôðîäèòè».

30

Н

Неозорі піщані береги, теплі прозорі води, гори, зелені долини, античні містадержави та замки хрестоносців — це Кіпр, острів кохання і насолод. Сюди їдуть по романтику Середзем номор’я. А допомагають відчути її сповна чис ленні кіпрські готелі. Серед найвишуканіших — «GrandResort». Він розкинувся у прекрасному саду на піщаному бе резі, неподалік від стародавнього міста Аматус, за 11 кілометрів від центру Лімассола. Вабить просторою територією, широким спектром по слуг і неперевершеним сервісом. Басейн у формі лагуни — поруч із пляжем. Край водойми зливається з горизонтом… Чудові краєвиди відкриваються і з просторих балконів. Помешкання обладнані за найсучас нішими вимогами: LEDтелевізор, інтернет, сейф під ноутбук, дзеркала на повний зріст… Тут ціла мережа закладів для гурманів: ресто рантераса «Антеа» з місцевою та інтернаціональ ною кухнями, ресторан «Саламін» — із фран цузькою, італійською, грецькою та азійською кухнями, екзотичний «Кохілі» — із завжди свіжи ми морепродуктами, пляжний ресторан «Кіма» — з чудовим буфетом, також ресторан і сушібар


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 31

Кіпр – Лімассол

відпустка w w w. g ra n d re s o r t . c o m . c y

«Кіоші» та етнічний зал «Тікунс» із кіпрськими смаколиками. Також на пляжі є бар «Алоха»: со кифреш, екзотичні коктейлі, газовані напої плюс дитячі дискотеки, всілякі шоу та розваги. У різних куточках комплексу чекають жива музика, фолькконцерти, танці та анімаційні про грами і навіть вечірні кіносеанси з попкорном. У дитячому клубі «Nino Nina» відданий своїй справі персонал догляне за юними гостями. Во ни розвинуть свої творчі навички і трохи навча ться розмовляти грецькою. Тим часом мами зможуть оцінити новий Spa «Муза» з його програмами релаксу, антистресу

та відновлення краси тіла. Розкішний приват ний «Spa Suite» пропонує лише найкраще. Безкоштовно для всіх гостей — оздоровчий центр із критим басейном, гідромасажною ван ною, лазнею та сауною, заняття з аеробіки та пілатесу. Великий теніс, водний спорт, екскурсії, уро чистості в найбільшому конференцзалі на Кіпрі… Усе це теж тут, у «GrandResort». І все складаєть ся у грандіозну картину вашого відпочинку! За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «GrandResort».

31


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 32

’ П ять

зірок півмісяця Ï’ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü «Jumeirah Zabeel Saray», ðîçòàøîâàíèé íà ï³âì³ñÿö³ ðóêîòâîðíîãî «ïàëüìîâîãî» îñòðîâà, â³äçíà÷ຠñâ³é 5-ð³÷íèé þâ³ëåé ³ ãîòóº äëÿ ãîñòåé ÷èìàëî ñïîêóñ.

Ц

Це одне з дітищ міжнародної компанії «Jumei rah Group», «візиткою» якої є «Burj Al Arab», сла ветний дубайський «вітрильник». «Jumeirah Za beel Saray» теж прославився. З моменту свого від криття у 2011 році він здобув понад 60 міжна родних нагород. Його інтер’єри та екстер’єри стали декораціями для таких блокбастерів, як

32

«Місія нездійсненна» та «Welcome back», а без доганний сервіс привабив багатьох знаменитос тей і VIPгостей. Курортний комплекс розкинувся в західній частині півмісяця легендарного рукотворного острова ПалмДжумейра. За задумом творців, «Zabeel Saray» має відтворювати велич епохи Ос манської імперії. У ньому 405 елегантних номе рів, у тому числі 26 вишуканих «люксів» і 38 роз кішних «Royal Residences». Елементи декору руч ної роботи, натуральний мармур, розкішні фрес ки оживляють у пам’яті образи могутньої Отто манської Порти. Традиції східних палаців відчу ваються у продуманому до дрібниць обслугову ванні. У фірмових ресторанах знайомлять із гастро номічною культурою різних країн. «Lalezar» по єднує сучасні віяння з османською розкішшю. «Amala» пропонує найкращі страви Північної Індії. «Al Nafoorah» — ліванський ресторан із кальянною терасою. Елегантний «Imperium» за нурює в атмосферу французької кондитерської з турецькими «родзинками». «Plaj» частує пляж


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 33

ників італійськими закусками та піцами, а вечірніх відві дувачів — морепродуктами. «Sultan’s Lounge» має багатий асортимент кави, турецького чаю і чудових страв. Брендо вий «Rib Room» славиться стейками, вирізкою та картою напоїв. А сучасний танцювальний ресторан «MusicHall» пропонує найкращі страви та музику з усього світу. Додаткові привілеї та максимальний комфорт мешкан ці «люксів» і клубних номерів оцінять на першому повер сі торгового пасажу «The Avenue of Indulgence», в лаунжі «Club Lounge». «Talise Ottoman Spa» — один із найбільших і найшикар ніших спакомплексів на Близькому Сході: 8000 квадрат ➧

33


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 34

них метрів площі, 42 кабінети для індивідуаль них процедур, 3 великі хаммами, окремі зони для чоловіків і жінок, романтичні процедурні для пар, а на мансардному поверсі — окрема VIPзона. Для прихильників активності є тенісні кор ти, два криті басейни з морською водою для та ласотерапії, фітнесцентр, петанк, настільний теніс, водні види спорту… Ба навіть безкоштов ні велосипеди для знайомства з островом Пальм Джумейра. А безпосередньо з причалу готелю здійснюється індивідуальний водний трансфер до «Dubai Marina». Дитячий клуб «Sinbad’s Kids Club» кличе до ігрової зони та аквапарку. Розважальний центр площею близько 1900 «квадратів» підняв сімей ний відпочинок на принципово новий рівень!

34

Усі ці принади набувають особливої приваб ливості у ювілейний для готелю рік. «Jumeirah Zabeel Saray» підготував ексклюзивний річний пакет послуг. Із червня по вересень 2016го мож на зупинитися в розкішному готелі лише за 150 доларів на добу. Із січня по травень та з жовтня по грудень є шанс насолодитися 5денним перебу ванням у номері «Deluxe king room» за 1500 дола рів. У п’ятий день кожного місяця — спецпро позиції спа. І це не всі приємні сюрпризи. Заві тайте і перетворіть свою відпустку на свято! ■ За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Jumeirah Zabeel Saray».

www.jumeirah.com


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 35

35


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 36

Розмах, вибір «Sani Resort» íà ï³âîñòðîâ³ Õàëê³ä³ê³ — íàéá³ëüøèé êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó â Ãðåö³¿. ² ìàñøòàá ó äàíîìó ðàç³ îçíà÷àº, ùî âñ³ çàäîâîëåííÿ ÷åêàþòü íà âàñ â îäíîìó ì³ñö³.

З

За площею курорт уп’ятеро перевер шує князівство Монако. Розташований він неподалік від головних цікавин мате рикової Греції, на прекрасному півостро ві Кассандра, схожому на тризубець По сейдона, у приватному заповіднику над синіми водами Егейського моря та піща ними пляжами, які щороку здобувають міжнародний «Блакитний прапор». На 1000 гектарах первозданної приро ди розмістилися чотири елегантні 5зір кові готелі, які задовольняють смаки ту ристів усяк на свій лад. Поруч зі скелястим мисом Сані чекає класичний «Sani Beach». У пишному сосновому бору — готель бун гального типу «Sani Club» для сімейного відпочинку. Поруч — дизайнерський го тель «Porto Sani». І, нарешті, бутикготель

36


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 37

і клас «Sani Asterias» — улюбленець монарших та ари стократичних родин з усього світу. Перед нинішнім сезоном готельний комплекс традиційно провів реконструкцію. У результаті до ваших послуг — нові надзвичайно просторі сьюти, у тому числі сімейні з кількома спальня ми. З’явились ексклюзиви типу мініспа за кіль ка кроків від помешкання або сьюту із власним хаммамом. «Sani Resort» — єдина грецька компанія, що має власну тревелконсьєржслужбу і представ ництво в аеропорту міста Салоніки. Пропону ють VIPекскурсії, зустрічі та проводжання гос тей, трансфери машинами преміумкласу і на віть на гелікоптерах. Міжнародна гавань для яхт має набережну із сучасним торговим центром, мультибрендови ми бутиками, модними барами, затишними ка фе. Є театр і навіть православна церква. Тут створено всі умови для сімейного відпо чинку. За такого розмаху комплексу і насиченос ті його принадами кожен член родини знайде для себе щось своє, омріяне. У тому числі й діти. Їх ваблять мініолімпійські ігри на пляжі, ігри в басейні, водна аеробіка, екскурсії, пікніки… Вони відпочивають у трьох найкращих клубах при готелях у Європі від авторитетної британсь кої «Worldwide Kids Company». Окремі програ

ми — для малят, а для тинейджерів — свій клуб. Чекають нові ігрові майданчики, дитяча кімна та з електронними іграми, у ресторанах — висо кі стільчики для наймолодшеньких, а в рамках «шведського столу» — кіндерменю. ➧

37


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 38

Активним відпочивальникам «Sani Re sort» пропонує тенісні корти, гірські ве лосипеди, дайвінг, серфінг… За вашим самопочуттям стежитимуть фахівці, й ви неодмінно поздоровшаєте. Взагалі «Sani» грецькою означає «здоров’я». Найкращі фахівці чотирьох ультрасу часних спацентрів трудитимуться над ва шою красою — запропонують різні маса жі, повний набір процедур для обличчя й тіла, а також широкий вибір програм, включаючи курси оздоровлення, схуднен ня та омолодження на основі французь кої елітної косметики «Anne Semonin». Здоровий спосіб життя підтримується вишуканою та корисною кухнею. Шеф кухарі (серед них і «мішленівські») ство рюють свої шедеври з корисних і вітамін них продуктів. Ресторацій у комплексі аж 35, на будьякий смак! Сервіс перевершує всі очікування. Одні заклади внесені до списку найкращих у Європі, інші мають престижну грецьку нагороду «Золотий ковпак». Ресторан «Water» — це смакова феєрія від шефкухаря Еріка Фрешона. З кожним фестивалем «Sani Gourmet» май стерність кухарів зростає, палітра страв збагачується. У травні цього року тут відбувся юві лейний, десятий міжнародний фестиваль гастрономії «Sani Gourmet». На ньому по

38


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 39

бували світові кулінарні знаменитості, власники трьох зірок «Мішлен». Протя гом п’яти днів гості відвідували численні презентації, дегустації та майстеркласи. «Sani Resort» культивує і музичний смак. У липні та серпні «Sani Festival» зно ву збере найкращих музикантів, танців ників та акторів із різних країн. Більшість акцій пройде у власному театрі міжнарод ного класу просто неба. Це не всі принади «Sani Resort», їх не можливо перерахувати. Треба просто при їхати, зорієнтуватись у виборі й гідно оці нити якість у всій неймовірній кількості.

www.saniresort.ru

39


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page 40


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page III


Dodatok_2-16.qxd

01.06.2016

11:38

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 2-16  

Summer 2016

Catalogue of Tours 2-16  

Summer 2016

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded