Page 1

В I Д П О Ч И Н О К — П Е Р Е Д А Й

Ж У Р Н А Л

Д Р У З Я М !

50 000 н а к л а д

27.05.2014 14:40

КАТАЛОГ червень – серпень

1001 варiант

вiдпочинку

Т У Р I В ЛІТО

2’(54)14 РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

www.intour.com.ua

О Б Р А В

Dodatok_2-14.qxd Page I


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page II

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»! ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ НА КУРОРТІ КАРЛОВИВАРИ, ЩО Є ЧЛЕНОМ НАЙПРЕСТИЖНІШОГО АЛЬЯНСУ НАЙКРАЩИХ ГОТЕЛІВ СВІТУ «THE LEADING HOTELS OF THE WORLD»!

ЦІЛКОВИТО НОВА КОНЦЕПЦІЯ СПАДОГЛЯДУ В ЛІКУВАЛЬНИХ «SPA SUITES» МАКСИМАЛЬНО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА УСАМІТНЕННЯ УСІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВОДЯТЬСЯ В ОДНОМУ ЧАСОВОМУ ІНТЕРВАЛІ, НА ОДНОМУ МІСЦІ Й ЗАВЖДИ ОДНИМ І ТИМ САМИМ ПЕРСОНАЛОМ ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР 14 РІЗНИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ПОНАД 3500 КВ. М СПА ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ ВЛАСНІ КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД 126 РОЗКІШНИХ НОМЕРІВ І АПАРТАМЕНТІВ ТРИ РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 1


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 2


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 3


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 4


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 5

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№2 (54) 2014

«Мiжнародний туризм» № 3 (117)’2014

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Художнiй редактор Борис ТАРАСЕНКО Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Над номером працювали художники: С. Горобець, Б. Тарасенко Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «РемаEПринт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486E2820, 486E8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254E5190, 254E5191, 254E5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

152 сторiнки яскравих вражень ПЕКІН Храми, кухня та опера ХОРВАТІЯ Камінь, зелень і синь ТУРЕЧЧИНА Куполи, водоспади і гори

АДЖАРІЯ Старе, нове і вічне

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 6

Правильний

курс, або Таласотерапія в запитаннях і відповідях Ñïîä³âàºìîñÿ, íàø³ ÷èòà÷³ âæå äîáðå çíàþòü, ùî òàêå òàëàñîòåðàï³ÿ. Öÿ ñèñòåìà îçäîðîâëåííÿ º îäíèì ³ç êîçèð³â ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³ «Aldemar Resorts».

A

«Aldemar» — один із беззаперечних ліде рів таласотерапії у світі. Його фахівці лю б’язно погодилися відповісти на редакційні запитання. Адже вони, як і ми, переконані, що існують стереотипи в морелікуванні та є недобросовісні терапевти, які можуть за пропонувати вам не зовсім той курс. Отже… Купання в морі — це і є таласотерапія? Море саме по собі не лікує. Для цього потрібен центр таласотерапії зі спеціаль ним обладнанням і медикамиспеціаліс тами. Такими, які б допомогли якнайпов ніше використати властивості 133 морсь ких компонентів, що зосереджені в 40 мор

6

ських мінералах. Як мінімум відразу піс ля забору води її належить підігріти до тем ператури людського тіла. Таласотерапія лікує морською водою? Так, а ще — морськими грязями, водо ростями, піском... Застосовуються серії сухих і вологих процедур, які сприяють профілактиці, оздоровленню та відновлен ню краси. Існують і препарати на основі морських компонентів. В «Aldemar» вам запропонують чудову марку «Thalion». Таласотерапевтичним стає будьякий басейн із підігрітою морською водою? Звісно, ні. Від самого початку він має бути спроектований як гідтротонізуючий:


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 7

тобто повинен забезпечувати оновлення води, її пі дігрівання та фільтрацію, роботу внутрішніх і зов нішніх водних форсунок. Морська вода справді є «рідним» середовищем для нашого тіла? Авжеж. Вона дивно схожа за складом на плазму крові в організмі людини. Це відкриття зробив ще 1904 року французький біолог Рене Квінтон. Чи можлива таласотерапія в центрі міста? Аж ніяк. Процедури передбачають найсвіжішу во ду та інші компоненти з моря, вони зберігають свої властивості не більше доби. Таласокурорт мусить зна

ходитися на березі моря, як водолікарня — біля ці лющих джерел. Окрім того, серед факторів таласо терапії — морський клімат і свіже морське повітря. Що відбувається з нашим тілом під час курсу таласотерапії? Швидкість обмінних процесів в організмі зрос тає на 11–15 відсотків. Дихання поглиблюється, при цьому поліпшується повітряний обмін. Шкіра, нігті та волосся прискорено оновлюються і збагачу ються мінералами завдяки морським солям. При скорюється виведення шлаків з організму. Кількість червоних кров’яних тілець зростає відсотків на 10. ➧


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 8

Яких проблем зі здоров’ям допомагає позбутися таласо? Артрозу, запального ревматизму, наслідків травм і операцій, целюліту, ожиріння, передчасного ста ріння, астенії, серцевосудинних захворювань, за хворювань дихальних шляхів, гінекологічних і сто матологічних проблем, порушень функції щитопо дібної залози… Чи має бути у штаті таласоцентру лікар? Відвідувачам призначаються певні процедури, залежно від стану їхнього здоров’я. Хто ж краще за лікаря оцінить цей стан? Більше того, багато про цедур проводяться під медичним наглядом.

8

Правда, що бажано ще до поїздки визначитися із програмою в таласоцентрі? Якщо говорити про «Aldemar», то бажано. Тоді ви відразу впишетесь у графік наших доволі попу лярних центрів і не витрачатимете дорогоцінний час відпустки на черги та з’ясування. Більше того, замовивши таласокурс у турагента, ви отримаєте знижку на проживання! Що б ви виділили з таласопропозицій «Aldemar»? Гідротонізуючий басейн «AquaRoyal®», басейн «AquagymAquastream», індивідуальні кабінети гід ротерапії, крапельний душ (з масажем у дві й чоти ри руки), гідромасажні ванни з водоростями та ефір


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 9

ними оліями, ванна «Thalaxion» для стимулювання кровообігу та боротьби із целюлітом, Cellu M6… Є програми від болю у спині, від набряків ніг, вел неспрограми, курси для схуднення... Плюс неймо вірна насолода від масажу і чарівна косметологія. Чи для отримання оздоровчого ефекту досить буде провести в таласоцентрі вихідні? Позитивні результати досягаються мінімум за 6 днів. Ідеально — повторювати програму лікування раз на півроку, краще восени та навесні. Але й за ви хідні ви зможете подарувати собі гарні самопочут тя та настрій! Будьяка терапія, в тому числі таласо, нагадує картину з пазлів, яку ви можете зібрати з нашою до помогою. Для неї важливими є і комфорт, який ви отримаєте в готелях «Aldemar Royal Mare Thalasso» на острові Крит і «Aldemar Royal Olympian Spa & Thalasso» на півострові Пелопоннес, і здорове та смачне харчування в наших ресторанах, і фізичне навантаження у фітнесцентрах та на численних спортмайданчиках, і той спокій та втіхи, які пода рують наші готелі всій вашій родині. Ми зберемо цей пазл разом, приїжджайте! Головне — обирайте правильний курс! ■

www.aldemarresorts.gr 9


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 10

Побачити

Париж

і… жити Àïàðòîòåëü «La Reserve Paris» ç àñîö³àö³¿ «Design Hotels™» çàïðîøóº íàñîëîäèòèñÿ êðàºâèäàìè Åéôåëåâî¿ âåæ³ òà ªëèñåéñüêèõ ïîë³â ïðîñòî ç âàøèõ ðîçê³øíèõ àïàðòàìåíò³â.

Н

Найбільша гордість 5зіркового закладу — його виняткове роз ташування в самому серці Парижа, міста романтиків і бізнесменів, столиці світової моди. Будівля «La Reserve Paris», зведена ще в XVI столітті, чудово поєднується з навколишнім оточенням, доповню ючи собою гармонійну картину умиротворення та шику. Інтер’єр аристократичної господи оновлено під керівництвом усе світньо відомого дизайнера Ремі Тесьєра. Тут поєдналися останні технічні знахідки, сучасні тенденції оздоблення, затишок і комфорт старих добрих часів. У готелі знайдете безліч послуг і зручностей, включаючи чудово обладнані центри здоров’я і краси, фітнес і бізнесцентр… «La Reserve» пропонує 10 розкішних апартаментів на 4 поверхах. З кожного відкривається дивовижна панорама Парижа. Надихає і створює домашню атмосферу стильний декор. Одно, дво і трирів неві помешкання різного класу чудово обладнані й для ділових лю


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 11

дей, і для відпочивальників: є робоча зона з орг технікою та бездротовим інтернетом, а також зо на відпочинку з широкоекранним телевізором і найсучаснішою кухнею. Діткам пропонують спе ціальні ліжечка, стільчики й матраци. Можна на віть привезти домашнього улюбленця. Щоранку покоївка приготує сніданок за ваши ми вподобаннями. Можете також готувати самі, а хочете — замовте особистого кухаря.

Насолодіться всіма перевагами 5зіркового сер вісу. Бізнесмени можуть скористатися послугами секретаря та перекладача, романтична парочка — лімузином для прогулянки нічним Парижем, від почивальники — чудовим басейном у «Villa Thal go», доглядом за дітьми, екскурсбюро… Вирушайте відкривати свій Париж. Будьяка ваша екскурсія матиме чудовій початок і кінець — «La Reserve Paris». ■

Фото надані асоціацією «Design Hotels™»

www.lareserveparis.com www.designhotels.com


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 12

Подорож

на Крабі ß íå õîò³â ïîêèäàòè öüîãî ìîðñüêîãî êðàþ ³ âåðòàòè äîäîìó. Íåïåðåáîðíèé ñèíäðîì «÷åðâîíèõ â³òðèë» îâîëîä³âຠêîæíèì, õòî ï³ä êðèëîì ë³òàêà ÷è âïåðøå, ÷è âäåñÿòå áà÷èòü Êðàá³ — êîøòîâíó ä³àäåìó Òà¿ëàíäó íà ÷îë³ Àíäàìàíñüêîãî ìîðÿ. Àíäð³é ÏÈÐÎòÂ

P

Романтичні несподіванки почались од разу. Щойно потрапивши до свого багато зіркового готелю, я гайнув на море і не по вірив своїм очам. Достославного крабій ського пляжу, обіцяного в усіх буклетах і на усіх сайтах… не було! Хвилі докочува лись до лежаків і робили спроби возз’єд нання зі спокійним басейном. Посеред ши роченної протоки, чітко між суходолом і кучерявим островом, бовваніло чималень ке мангрове дерево. Того ж вечора, перейшовши до згада ного дерева вже по сухому, я сповна насо лодився і «ямайським ромом» тропічних сутінків, і химерними морськими огірка ми та зірками в калюжах, і мелодійними піснями тайських молодичок, які старан но збирали тих істот у кошики… Струмки, де бавиться макрель Водні процедури тривали в національ ному парку «Боккхорані». Їхали недовго — на Крабі все близько і дороги чудові. Як і дерев’яні помости, по котрих зручно кро кувати непролазними джунглями. Особ ливо якщо під ногами течуть річки і дзюр кочуть струмки. Вода була така прозора, що страшенно захотілося занурити у неї розпашілі руки та обличчя. Але прихилившись ближче,

я роздумав. У мулі вовтузилися ракине бораки та крабчикидерябчики... А у воді сновигали підозрілі тіні, в яких я не роз пізнав жодного з відомих мені іхтіозаврів. Веселі рибалки не змогли мені нічого по яснити, тільки чомусь вказували на рот зі словами «амам». Течія привела до болотяної дельти. Уз бережний ліс зачарував. Нарешті вдалося зблизька роздивитися мангри. 54 види їх можуть жити практично без кисню і в со лонющій воді. Ось чому в Таїланді їх спе ціально розводять — кращого «буферу» від розмиття берегів годі й шукати. В обіймах ПіПі Другого дня з гирла подібної річки на потужному катері я вирушив до архіпела гу ПіПі. Головний елемент тропічного едему — морська гладінь. Вона тут ірреального, не вимовного відтінку, не підвладного жод ній камері чи навіть «Фотошопу». В бух ті МайяБіч, де знімався відомий фільм «Пляж», бірюзова затока сполучається зі сліпучим, майже діамантовим піском, бур штиновими скелями й малахітовими за ростями лісу. Коротким перешийком я ви йшов до нефритового острівця ідеально круглої форми — хоч вправляй у перстень ➧


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 13


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 14

МОРСЬКА ПРОВІНЦІЯ КРАБІ Саме так офіційно називається одE ин із 76 регіонів Таїланду. Розташована на півдні країни і, крім суходільної частини, включає 130 райE ських островів. Крабі та Бангкок розділені 800 кілоE метрами, які найлегше здолати літаE ком (щоденні рейси, 1 година льоту) чи автобусом (12 годин). Від ПхукеE та ходять швидкісні катери (2 години). Провінцією пересуватися зручно на тукEтуках, таксі та мініEбусах. ЦіE ни — помірні.

велетня з тайських казок. Схоже, тут працює якась ювелірна майстерня природи, куди лю дині не варто втручатися. Добре, що місцеві це розуміють: на ПіПіЛе (Маленькому ПіПі) заборонено будьяке будівництво. А ось на ПіПіДоні (Великому ПіПі) циві лізація схопила Індійський океан у звабливі обій ми. Уздовж набережної пришвартовано сотні ав тентичних човнів (окрім велосипедів, це єдиний транспорт на острові). Туттаки — десятки за тишних ресторанчиків у вигляді плетених хати нок, під стріхами яких у клітках виспівують рай ські пташки. Дивне святкове збудження змушує відпочивальників не тільки хлюпатися в лазуро вих хвилях і засмагати, а й бігати з місця на міс це, пританцьовувати, співати, частувати одне одного тропічними фруктами… Мене також пригостили кокосами з ПіПі — найсмачніши ми у Таїланді. На Бамбу, третьому острові архіпелагу, я на решті занурився у воду. Коралові рифи ваблять і рибок, і дайверів, і простих туристів, які роз дивляються красу підводного царства з берега. Звісно, рибки кусаються, медузи жаляться, але що вдієш: мистецтво вимагає жертв, а морська братія — жерти… Секрет Дуріана Грея Кокоси тільки розпалили спрагу до сокови тої екзотики. Хочеться дуріана — купуйте і їжте, не зважайте на назву. Звісно, якщо зможете: за пах гнилого м’яса, попшиканого дезодорантом, потребує певної роботи над собою... У Таїланді права дуріанів суворо обмежено. Зокрема, їм за боронено перебувати в готелях і літаках. Попри ці умовності майже в кожному придорожному

ресторані можна побачити кумедну жанрову сценку: голова тайської родини із задоволенням наминає обчищений дуріан, а його дружина та купа дітей спостерігають за цим звіддаля із ша нобливим острахом... На щастя, не дуріаном єдиним живуть база ри провінції Крабі. Популярних фруктів тут не один десяток. Я ходив уздовж прилавків і чем но куштував те, на що вказували місцеві гурма ни. Запам’яталися рамбутани, мангостини і лічі, натомість папайя і манго особливого враження не справили. І все ж найсмачнішими здалися крабські ананаси. Ще дужче мені сподобались ананасові плантації, серед яких на моє прохан ня зупинився бусик. Колюче сизувате листя стир чало з яскраворудого грунту, наче його покли кало до життя не рідне сонечко, а зірка з глибо кого космосу… Антоній і Клеопатри Неодмінна й популярна атракція Крабі — га рячі джерела. Не проминіть національного пар ку «Клонг Тона»! Тутешні гори добре (до 60 гра дусів!) зігрівають мінеральну водичку, що парую чими каскадами стікає до озерця. У скелястому ложі утворилися глибокі ванни, зручніші за міл кі мисочки турецького Памуккале. Я сидів по шию в персональній калабані, під ставляючи натомлену спину пружним гарячим струменям, а поруч грілася велика тайська ро дина, трохи ошелешена моїм сусідством. Усі бу ли в одязі — дівчата ледь не у вечірніх туалетах. Очевидно, й від мене чекали чогось більшого за плавки. Натомість у чималенькому Смарагдовому озе рі панували демократія і космополітизм. Теплень ➧


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 15


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 16

кісточками невідомих плодів, а зпід коріння вибивалися ще не займані сучасними Клеопат рами кришталеві потічки… Крабоподібна гуманність Назва міста Крабі, столиці однойменної про вінції, не має стосунку до смачних членистоно гих тваринок. Півтора століття тому в околиц ях цього рибальського поселення знайшли дав ній меч — «крабі», який і подарували першому губернаторові регіону. Ймення прижилося, про те пізніше набуло зоологічного забарвлення. То му віднедавна на річковій набережній (річка теж називається Крабі) туристів зустрічає велична бронзова мамакрабиха в оточенні трьох малят. Нашвидкоруч фотнувшись із металевими стра ховиськами, гості починають нервово озиратися: до них долинають пахощі ексклюзивної крабсь кої кухні. Так, будьяка програма перебування на Крабі не обходиться без море та річкопродуктів. Це було прекрасно: сидіти над водою в затиш ному сарайчику на опорах, відкритому теплому вітерцю і звукам повсякденного життя рибалок... Хоча просто помріяти в такій «харчівні» жод ного разу не вдалося — переміни неймовірних страв йшли одна за одною. А кульмінацією всіх меню завжди виступав великий краб в оточенні почту з небачених молюсків, риб і земноводних. Ось тільки смажених на бананових шкурках жу ківплавунців я так і не скуштував…

ка водойма вмістила і наглухо закутаних малай зійських мусульманок, і спокусливих індусок у прозорих сарі, й веселих європейок у суто умов них бікіні. Я не наважився скласти жінкам компанію і втік через джунглі до Бірюзового озера, куди рід ко доходять туристи, зате часто — варани та бан дерлоги. І хоча скарбів загубленого міста біля во дойми не знайшлось, я отримав величезне задо волення від лісу. У кронах стометрових дерев гомоніли птахиносороги, жбурляючи в мене

16

З висот і глибин Я був у повному захваті й від крабів, і від Кра бі. Як і мільйони моїх попередників. Люди оці нили цей край ще 35 тисяч років тому — такий вік мають найдавніші місцеві поселення. Мож ливо, саме тут розташовані найдавніші тропіч ні курорти у світі. Моя гіпотеза підтвердилась у печерах Кхао КханапНам. Величезні зали зі сталактитами і сталагмітами свого часу служили надійним при хистком для тутешніх неандертальців. Для пов ноти доісторичного щастя печерні люди влаш тували навіть безпечний вихід на пляж, куди не міг доступитися жоден шаблезубий тигр. Із кро кодилами боролися просто — вигороджували палями ділянки річки. Скелі неймовірних форм — це «візитка» Кра бі. Одна з них доросла до розмірів справжньої гори. На її вершині заховався буддійський мо настир з Тигровою печерою, головною святинею провінції. Туристів вона вабить загадковими від битками на камінні, напрочуд схожими на ти грячі сліди, причому навіть науковці губляться у здогадах стосовно їхнього походження. У пе чері зберігся слід Просвітленого, який колись молився на цьому місці. Напевно, за часів Будди ще не існувало 1237 високих сходинок, якими я буквально виповз нагору: спека стояла страшенна. Але на верши ні відкрилися такі казкові далі, що натомлене тіло збадьорилося, почуття очистились, а душа полинула за обрій... ■


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:40

Page 17


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 18


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 19

Блакитні мрії від

Ãðåöüêà ìåðåæà ãîòåë³â «bluegr Hotels & Resorts» ïðåäñòàâëÿº óêðà¿íñüêèì ãîñòÿì ï’ÿòü ãîòåë³â — ï’ÿòü ìð³é íà òë³ ñèíüîãî ìîðÿ òà áëàêèòíîãî íåáà îñòðîâà Êðèò.


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 20

K

Компанія «bluegr Hotels & Resorts» — серед найавтори тетніших у грецькій індустрії гостинності. Вона заснова на ще 1985 року й нині здобуває престижні міжнародні нагороди. Дітища компанії — це три готелі на Криті, ко жен посвоєму ексклюзивний, міський дизайнготель в Афінах та ще один чудовий заклад проживання — на ост рові Родос. Їх об’єднує філософія компанії, сконденсо вана у словах: «Пробудіть свої почуття. Відновіть свій ро зум і тіло через елементи природи. Надихніться чудови ми смаками, краєвидами й ароматами».

MINOS BEACH ART HOTEL***** deluxe Митці насолод Саме таке амплуа притаманне працівникам цього го телю на острові Крит. Мешканців закладу оточують пред мети мистецтва, а його самого можна вважати еталоном «жанру» артбутикготелю.

20

Його чудові бунгало чекають у мальовничому тихому місці на березі моря, в оточенні пишних квітучих садів, на півострові, з якого відкривається дивовижний краєвид відомого критського курорту АгіосНіколаос. Це улюбле не місце тих, хто цінує справжність і природність, красу і мистецьке оточення. На території готелю щосезону онов люється експозиція картин грецьких та іноземних модер них художників, сучасних скульптур. Це робить готель схожим на художню галерею. Таку, в якій можна жити і в якій розкіш зведена до рівня мистецтва. «Minos Beach Art Hotel» — шедевр колекції готелів від грецької компанії «bluegr Hotels & Resorts». Він є членом престижної асоціації «Small Luxury Hotels of the World» («Невеликі розкішні готелі світу») і вважається одним із найкращих на острові Крит. Стиль артготелю відтворює архітектурний образ Схід ного Криту з його рибальськими селищами. Бунгало май


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 21

же торкаються лагідних вод моря, вілли естракласу ма ють просторі тераси та власні басейни. У головній будів лі та віллах пропонуються 7 видів помешкань — від «Ju nior Suite» площею 40 квадратних метрів до 150метрової «Presidential Villa». Комфорт тут «повний і остаточний». Нехай нарочита простота таверни «Терпсис» не вво дить вас в оману — страви за традиційними грецькими рецептами вразять багатством відчуттів, а «критські ве чори» розвеселять автентичними співами й танцями. Бар «Діонісос» привабить розслабленою атмосферою та еле гантністю, бар «Ібіскус» порадує найкращими прохолод ними напоями та смачнющим морозивом, а в пляжному барі «Pure Lounge» можна випити фреш, насолоджуючись при цьому краєвидом затоки Мірабелло. Ресторани «Ба хус» і «Амброзія» зачарують шедеврами міжнародної кух ні з найкращих і найсвіжіших продуктів. Усе це — в по єднанні з відмінним обслуговуванням, розкішною обста новкою та привільним настроєм.

Можливо, пік насолод вам принесе «Ananea Spa». Тут у казковій атмосфері релаксу вас проведуть усіма колами насолод. Масажі, ароматерапія, музика, процедури з ви користанням винятково чистих, без штучних домішок за собів — це тут, в «Ananea Spa». У «Minos Beach» є бутики «Inblu» з наймоднішими одя гом та аксесуарами, найсучасніший конференцзал, кор ти та інші спортмайданчики, дайвінгцентр влаштовує надводні й підводні пригоди. За бажання можете замови ти дітям няню. У бутикготелі, який за визначенням не може бути великим, є все для всіх — і на найвищому рівні. Поза своїми межами гостинний заклад пропонує екс курсії та прогулянки берегами прекрасної бухти Мірабел ло, вулицями старовинного АгіосаНіколаоса, на розта шований неподалік легендарний острів Спіналонга, до затонулого міста Опус, колоритного села Крица з візан тійськими церквами і далі — до інших прославлених «ві зиток» Криту. ➧


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 22

SENSIMAR MINOS PALACE HOTEL***** Романтика і розкіш На тому ж Криті, біля того ж АгіосНіколаоса, знай дете цей розкішний заклад для усамітненого романтич ного морського відпочинку. Він розташувався на мисі, з якого відкривається чарівний краєвид АгіосаНіколаоса та лазурові води бухти Мірабелло. 5зіковий готель про понує розкішний відпочинок в атмосфері спокою та ре лаксації, з якої можна виринати в гамір нічного життя, екскурсій та шопінгу. У доглянутих садах комплексу прокладено стежки для прогулянок. Мальовничий пляж належить лише мешкан цям готелю. Широкий вибір курортних номерів, сьютів

22

і бунгало, басейни, спацентр, тренажерний зал, спор тивні майданчики, водні забави, риболовля, снорклінг, розважальні вечори — все це та інше стане приємними ознаками вашої відпустки. Ресторан «Amalthea» пропонує грецькі й інтернаціо нальні страви та запрошує на тематичні вечори. На від критій терасі чекає таверна з традиційною критською кух нею. Бари потішать напоями від провідних виробників Греції та світу. Для когось мінусом цього готелю виявиться неможли вість проживання в ньому дітей до 16 років. А ось для тих, хто в ньому проживатиме, це однозначно плюс — на них чекає безтурботна романтика.


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 23

CANDIA PARK VILLAGE**** Апартаменти «allinclusive» Оригінальний економготель у тих же прекрасних місцях: одно та двоповерхові затишні будиночки з чере пичними дахами та дерев’яними балкончиками, вимо щені камінням вулички, площа з невеликою годинни ковою вежею, безліч квітів, величезні сосни, пляж… Скрізь панує спокій та розміреність. Складається вражен ня, що гуляєш не готелем, а тихим старовинним містеч ком під час сієсти. І до центру АгіосаНіколаоса — лише дві хвилини їзди!

На гостей чекають три типи 2 і 3кімнатних апарта ментів — standard, superior і sea front suite. Усі — з повним спектром вигод і кухонними куточками. Мрія сімейних туристів! (До речі, можна приїхати з невеликим собачкою чи котиком). Харчування — за системою «allinclusive»: тричі на день — «шведський стіл», місцеві алкогольні та безалкогольні напої. До послуг — 2 ресторани, 3 бари, 2 басейни, мініклуб для дітей, дитмайданчик, корти, спорт майданчики, водні види спорту... У будьякому із закладів «bluegr» ви відчуєте, що зна чить втілювати «блакитні мрії». ■

www.bluegr.com

23


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 24

ХОРВАТІЯ

Камінь, зелень і синь Íàø ìàðøðóò ïîºäíàâ ñòîëèöþ Õîðâàò³¿, êóðîðòí³ óçáåðåææÿ òà îäèí ³ç íàé÷óäåñí³øèõ ëàíäøàôò³â ó ñâ³ò³. Ó ö³é íåâåëè÷ê³é, àëå òàê³é áàãàò³é íà «åêñêëþçèâè» êðà¿í³ ìîæëèâ³ ùå é íå òàê³ òóðêîìá³íàö³¿. ²ðèíà ÃÎÐÎÁÅÖÜ

П

Îëåêñàíäð ÃÎÐÎÁÅÖÜ, ²ðèíà ÃÎÐÎÁÅÖÜ

Після відвідання численних хорватсь ких старожитностей нам почало здаватися, що країна займає щонайменше півЄв ропи. А поринаючи в її природу, ми взага лі забували про час і простір. Беззапереч на перевага відпочинку в цій країні — її компактна територія, «щільність» розта шування природних і культурних пам’я ток і можливість чергувати релаксацію на пляжах із вільним пересуванням у пошу ках вражень. Нам це вдалось якнайкраще у престурі за сприяння Хорватської ту ристичної спілки. ЗАГРЕБ Новий давній знайомий Прибуття до країни було не зовсім ти повим — через Загреб. Шкода, але україн

ські туристи (й не лише вони) вкрай рідко відвідують хорватську столицю. Звісно, не без «старань» турагенцій. Надто вже да леко це від адріатичних узбереж і від сте реотипних уявлень про відпочинок та екс курсії в Хорватії. Хоча в цьому є і певна перевага Загре ба як турнапрямку — тут навіть у вихідний в історичному центрі приємно поблукати на самоті, без юрб японських туристів. На відміну від узбережних курортів, За греб — місто не давньоримське, а австро угорське. Його навіть часом називають «південним Будапештом». Гм, справді, на гадує Будапешт, тільки менших масшта бів і в дуже затишному образі. Тут є своя Буда — Верхнє місто з Каптолом, свій Пешт — Нижнє місто, є навіть фунікулер


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 25

По Плітвицьких озерах — електрокатером.

на зразок будапештського, який виконує, скоріше, декоративну функцію. Власне, цим той фунікулер нагадує київський, чи не так? До речі, місто у нас асоціювалося зі Львовом. І з Ригою, і з Віднем… Одне слово, тут часто впізнаєш уже колись ба чене. Втім, це приємно, особливо зважаю чи на привільну атмосферу «іграшкової», як і вся Хорватія, чепурної столиці. Тут не має помпезних будівель і парадних буль варів у центрі, зате є чудова туристична ін фраструктура та інформаційні центри для туристів, легко орієнтуватися на транспорті. І дивитись є що. Історичнотуристич не осердя Загреба поділяється на три час тини: Нижнє місто (Дольни град), Верхнє (Градець) і Каптол. Спокійним кроком йо го можна перетнути менше ніж за годину. Від вокзалу вирушаємо Нижнім містом. Модерн, готика, кольорові черепиці — вгадується вплив Угорщини. Що казати про архітектуру, коли у ХІХ столітті жити в Загребі й не знати угорської мови було нонсенсом. Перед вокзалом — площа короля Томі слава з його ж пам’ятником. Цей монарх вважається засновником першої держави хорватів, яка існувала в Х столітті. З про тилежного боку від вокзалу — Хорватсь кий народний театр, відкритий у 1895 ро ці. Виявляється, не такою вже й «тюрмою

народів» була Австрійська імперія. Чи мож на було уявити Український народний те атр у Києві за часів Російської імперії?.. На межі з Верхнім містом потрапляємо на площу бана Йосипа Єлачича. Це ще один «стовп» хорватської національної ідеї. Правда, бан (тобто губернатор) Єла чич тоді ще й не мріяв про державну не залежність, зате чинив потужний спротив мадяризації. Серед угорців він зажив сла ви як «душитель» їхньої революції — за ради хорватів підтримав цісарський уряд проти повстання в Будапешті. У період со

ціалістичної Югославії пам’ятник демон тували, а за незалежної Хорватії відновили. Край Нижнього міста позначає вули ця Іліца, на яку нанизані торгові центри, пасажі, бутики, колоритні ресторани та кав’ярні. Перепад висот між Нижнім і Верхнім — мінімальний, але з фунікулера відкрива ється гарний краєвид. А з оглядового май данчика ліворуч від фунікулера — ще кра щий. Проте НАЙкращий — з башти пра воруч: видно старовинні й нові райони столиці, гори… ➧

У національному парку «Плітвицькі озера» ходять в основному по містках і дерев’яних настилах.

25


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 26

Опатія з готелю «Ambassador»*****.

Центром Верхнього міста і всього по літичного життя Хорватії є площа свято го Марка. Вона невелика, як і все тут. На ній — храм цього святого (ХІІІ) з ефект ним мозаїчним дахом, резиденція уряду та Сабор — хорватський парламент. А ось і Каптол, це католицький центр країни. Свого часу він був осердям єпис копства, який потім злився із Градцем у єди ний Загреб. Головна визначна пам’ятка тут — Кафедральний собор (XV–ХХ). Храм шанують як усипальню кардинала Алоїзія Степінаца, духовного лідера і борця за хор ватську націю під час Другої світової вій ни та в соціалістичний період. На площі перед собором — фонтан із позолоченою статуєю Діви Марії на колоні. При всій новизні вражень Загреб зали шає відчуття давнього і доброго знайомо го. А ще, побувавши тут, легко провести паралелі між боротьбою наших двох наро дів за свою державність. До речі, в турін фоцентрі можна отримати буклети і путів ники українською! САМОБОР плюс На десерт до столиці Перш ніж вирушити на південь, ми от римали смачну інтермедію. Можна довго розповідати про щедро ти столичних ресторанів, але після одно

26

го з них нас запросили на десерт за місто. На десерт — у буквальному сенсі: туристич нокулінарним брендом містечка Самобор є особливе тістечко «кремшніт». Насоло дитися ним та запашним вермутом «бер мет» у колоритному куточку Хорватії з’їж джаються столичні мешканці та інтуристи. Є тут і цікавенькі музеї та галереї, і Старе місто ХІІІ століття, і лісовий променад… На довершення трапези ми побували у винарні «Корак». У Хорватії багато малень ких винних господарств, продукція яких високо цінується. Ми ж мали нагоду оці нити ще й сімейний затишок, селянську щедрість і європейську вишуканість вино робів. Молодик, який нас приймав, окрім чудового вина, почастував і ніжною теля тинкою з печі. І все примовляв, що це при готувала «бабка», те і те зробила чи сказа ла «бабка»... А де ж сама бабуся? «Траву ко сить». І справді, старенька орудувала елект рокосаркою. Трудівниці вже далеко за сім десят. Дай Боже здоров’я і вдячних гостей! ПЛІТВИЦЬКІ ОЗЕРА Намисто з води і піни Небагато країн похваляться відразу сі мома об’єктами, занесеними ЮНЕСКО до Списку світової спадщини. Саме до та ких належать Плітвицькі озера, на які ми взяли південний курс зі столиці.

16 озер парку сполучені між собою 92 каскадами водоспадів! Цей феномен вва жається одним із найдивовижніших у сві ті. Неповторний витвір природи виник, за геологічними мірками, не так давно — якісь 4 тисячоліття тому. Струмки і пото ки, водоспади і цівки — їхній заспокій ливий шум, то гучний, то ледве чутний, сповнює увесь простір парку, зливаючись зі співом птахів, жаб’ячими хорами, плюс котінням форелі та шелестом листя. Як утворилося таке чарівне царство вод? Звісно, у чарівний спосіб. Вода в озе рах магічна, вона містить дуже багато мі нералів, які, з часом зсідаючись, утворю ють пористий камінь — туф. Цей «будма теріал» наростає тут по метру за 30 років і протягом недовгого часу змінює течію води та сам ландшафт. У воді обростає каменем усе — від упалих дерев до окре мих листочків. Неабияку естетичну й природничу цін ність являють собою букові, соснові, яли нові та інші ліси. В них водиться багато тварин, які в інших куточках Європи дав но позникали. Наприклад, нас попере джали про те, що в околицях водоспадів гуляють ведмеді — мовляв, обережно, не лякайте, не кривдьте їх... Ми гуляли по парку спеціальними стеж ками з дощок (їх прокладено, щоб жодної


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 27

Вулички старого Пореча.

ромашки туристи не затоптали), катались на катері з екологічним електродвигу ном, споглядали зграї риб у блакитно прозорій воді…Огортав особливий спо кій і безтурботність, а замість втоми від екскурсії ми отримали потужний заряд енергії. Що тут скажеш — магія! ОПАТІЯ Прогулянка зі знаменитостями І ось ми на морі. На Адріатиці, перли ною якої здавна вважається Опатія. Як що точніше — із середини ХІХ століття. А до того тут був лише бенедиктинський монастир, центр абатства. Згодом один кмітливий багатій оцінив унікальний клі мат і морські принади цього чарівного куточка й збудував тут віллу «Анжеліна». На ній у затінку дубів та олив полюбляли відпочивати король Пруссії Вільгельм ІІ, Антон Чехов, Айседора Дункан, Густав Малер… Поступово куточок умиротво рення перетворився на місце великосвіт ської тусівки. Вона сподобалася багатьом сильним світу. Австрійська імператриця МарiяАнна, приїхавши сюди на тиж день, була зачарована красою Опатiї так, що лишилася на все літо. Сучасна Опатiя — центр Опатійської Рив’єри, провідний курорт прекрасного регіону Кварнер. Клімат тут м’який i до

Візантійська мозаїка в храмі святого Євфразіуса.

сить вологий, саме йому місто завдячує буйною рослинністю. Символ міста — нiж нi квіти японської камелії, що розпуска ються біля підніжжя Учки. Із вершини цієї гори (1400 м) відкривається гарна па норама. Учка захищає Опатiю від морсь ких вiтрiв, створюючи у затоці особливий мікроклімат. Зазвичай тут на кілька граду сів тепліше, ніж в околицях. Є навіть ду же екзотичні рослини, такі як магнолії, пальми та бамбук. Готелі ж облямова

ні розкішними вічнозеленими дерева ми, що сповнюють повітря неповторним ароматом хвої. Нам місто запам’яталося насамперед морським променадом: з одного боку від нього — море, з іншого — вулички, що ве дуть угору. В оточенні ампіру, бароко й ін ших архітектурних стилів кожен відчує се бе королем або королевою. Для гурма нів є широкий вибір затишних рестора нів i кафе. Можна мило посидіти й у ви ➧

Середмістя Ровіня.

27


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 28

Ровінь та сусідні острівці із дзвіниці собору.

шуканому мiсцi, й у простій, майже сiльськiй об становці таверни. Відпочивати в Опатiї приємно цілий рік. Зруч не розташування курорту дає змогу поєднати від починок iз культурними заходами, шопiнгом і шикарними спапроцедурами. Ми побували й на південному краї Опатійсь кої Рив’єри, на курорті Ловран. Там чекав ще один аристократичний морський променад із віллами ХІХ століття. Відпочинок у Ловрані дещо дешев ший, ніж в Опатії, спокійний і вишуканий.

МАРШРУТ ВАШОГО ЛІТА Столиця Хорватії — Загреб — варE та відвідання, хоча несправедливо обійдена авіачартерами та екскурE сійними маршрутами. Доцільно завітати сюди бодай на короткий час у турах містами Балкан, на шляху до морських курортів ХорE ватії чи унікальних Плітвицьких озер. Сайт Туристичної спілки Загреба: www.zagrebtouristinfo.hr.

28

МОЩЕНИЦЯ. Курортфортеця Враховуючи, що у Хорватії ми не вперше і вже бачили Плітвицькі озера, Мощениця стала го ловним відкриттям подорожі! Мініатюрне і з усібіч захищене середньовіч ними мурами містечко здіймається над узбереж жям на високому пагорбі. Його будинки сходять ся колами до церкви святого Андрія, тож згори воно нагадує морську мушлю, яку припливом ви несло на пагорб. З висоти понад 170 метрів над пляжем відкривається неозорий краєвид бухти. При цьому життя 120 мешканців Мощениці про ходить у тисняві середньовічних вуличок. Але життя те не стихає вже понад тисячу ро ків. Мощениця вирує криками новонароджених і туристським гамором. У місцевій школі навча ються 16 дітей. Містечко має мера, який просто

нарозхват — з нами привітався, дуже вибачався, але мусив поквапитись у справах. Ми теж по дались у своїх — до етнографічного музею та му зеюолійниці, де колись чавили маслини. Потім був обід на терасі «Перун», на тлі простотаки запаморочливої панорами… Мощениця — місце для витривалих туристів (до пляжу ведуть 750 сходинок, є де скинути ка лорії!), але враження дарує унікальні. ПОРЕЧ і те, що поруч Далі ми мандрували вже Істрією. Великий півострів на півночі Хорватії обрисами нагадує серце і легко западає в серце гостя… Пореч — головний істрійський курорт, біль ше того — найвідвідуваніший туристичний центр Хорватії, саме втілення веселощів і розкутості. Його вулиці повсякчас сповнені сміхом і моло дими голосами, біля пляжів завжди чутно плюс кіт відпочивальників і навіть під покривом ночі в кафе ви знайдете собі співрозмовника... Старе місто займає невеличкий півострів, іс торія якого почалася у ІІ столітті до нашої ери, коли тут господарювали римляни. Всі епохи ли шили на ньому свій архітектурний слід. Найві доміший об’єкт — базиліка святого Євфразіуса (VI) зі Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Славу Поречу принесли її візантійська мозаїка та краєвид із дзвіниці.


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 29

Від Старого міста чудовий променад у затінку столітніх сосон веде до готелів. Уз бережжя Пореча має найбільше закладів гостинності у всій Хорватії, а його турис тичні пропозиції — серед найрізноманіт ніших і найякісніших. Магічний УМАГ Він теж розмістився на півострівці, що випинається в море. Втім, колись це був острівець, його лише в наші дні остаточ но приєднали до материка. Умаг — одне з найзахідніших міст Хор ватії, розташоване біля кордону зі Слове нією. Минуле і сьогодення в ньому конт растує і переплітається: архітектурні спо руди епохи іллірійців, кельтів, римлян в історичній частині міста змінюються су часними спортивними клубами і готель ними комплексами на морському березі. Геральдичний символ Умага — лев, а туристичний — тенісна ракетка. Адже міс то відоме як центр спорту. Зокрема, що року тут проводять відомий міжнародний турнір «Croatia Open» — перше змагання такого класу в Східній і Центральній Єв ропі. Відповідно, тенісні корти Умага — серед найліпших у Хорватії. Ну, а кулінарним символом міста ми б назвали морепродукти. Їх тут безліч — від молюсків до риби. Смачно!.. Романтичний РОВІНЬ Так, цьому місту можна сміливо при своїти звання найромантичнішого в Хор ватії. Колись Жуль Верн обрав місцем дії свого роману «Матіас Сандорф» саме Ро вінь, архітектурне обличчя котрого незвич не до неповторності. Старий Ровінь із невисокими, тради ційно хорватськими будинками, бруків кою та зеленими скверами вивищується на ідеально круглому півострові, оточено му 22 острівцями, що додають узбережжю мальовничості. У центрі — собор святої Євфимії XVIII століття із дзвіницею зав вишки 57 метрів. Бронзова фігура на її вер шині вказує напрямок вітру. Вулички Ро віня — вузенькі й круті, стіни будинків спускаються просто в море... У місто за кохуєшся з першого погляду, а візит сюди

Антична Тріумфальна арка в Пулі.

згодом пригадуєш, мов казку, в якій по щастило побувати. Має Ровінь й інший бік, і романтизму в ньому теж хоч відбавляй. Це славнозвіс ні пляжі, що неабияк ваблять туристів. А відомий розважальний центр зробив Ро вінь одним із найвеселіших місць істрій ського узбережжя. Велика і велична ПУЛА Це місто — найбільше в Істрії. Порів няно з «іграшковими» містечками узбе режжя Пула зі своїм 65тисячним населен ням — справжній мегаполіс. Про заснування міста згадується в дав ньогрецькому міфі про аргонавтів. Потім воно було римською колонією, значно піз

Готель «Park Plaza Histria Pula»****.

ніше — австрійською військовоморсь кою базою. Пулу багато разів руйнували вороги, але завдяки розташуванню на пе ретині торгових шляхів місто щораз відро джувалось і процвітало. Нині це морсь кий порт і міжнародний турцентр. Прогулянка центром Пули — то подо рож сходинками історії. Головною її при надою є величезний давньоримський ам фітеатр, молодший брат Колізею, здатний вмістити 20 тисяч глядачів. Плюс (заги найте пальці) руїни античного форуму та тріумфальної арки, візантійський мавзо лей, середньовічні романські й готичні церкви, ратуша, венеційська фортеця... Багато раритетів зберігає Археологічний музей Істрії. Щороку тут проводяться кінофестиваль і фестиваль оперної музики. Запрошують музеї, театри, дискотеки, колоритні кав’яр ні... Понад 50 тисяч гостей за рік відгуку ються на поклик Пули. А ще Пула для туриста — це головний міжнародний аеропорт Істрії. До нього, на відміну від столичного, прямує багато літаків з України. Ми ж прилетіли до Заг реба, а відлітаємо з Пули. І наші враження значно багатші, ніж у сусідів по салону… ■ Редакція вдячна за пізнавальний маршрут Хорватській туристичній спілці (croatia.hr).

29


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 30

Хорватське Òóðñåçîí ó ö³é êðà¿í³ íàäòî ùåäðèé íà ÿñêðàâ³ ïî䳿, ùîá óì³ñòèòè ¿õ â îäí³é ïóáë³êàö³¿. Òîìó çîñåðåäèëèñÿ íà íàéîðèã³íàëüí³øèõ ³ òèõ, ùî ÷åêàþòü ó çíàéîìèõ íàøèì òóðèñòàì ì³ñöÿõ. Òàê áè ìîâèòè, îçíà÷èìî ñïåêòð. «Слідами Віннету» 2–7 червня Паклениця

Виявляється, Віннету, вождь апачів, ман дрував по національному парку «Паклени ця», біля водоспадів річки Крка та Пліт вицьких озер. Правда, лише у фільмах за мо тивами творів Карла Мая. Зйомки велись у мальовничих місцях Хорватії. До них цьо го сезону запрошують організатори захо дів «Слідами Віннету». Зможете покатати ся на коні, спробувати себе у стрільбі, а уве чері посидіти біля багаття з індіанцями та ковбоями. www.rivijerapaklenica.hr

30

літо

«Cest is d’best» 5–12 червня Загреб Дійство на кілька днів перетворить центр Загреба на яскравий світ цирку та вулично го театру. У центрі столиці не лишиться й метра, не окупованого вуличними масови камивитівниками. Зупиніться й дозвольте клоуну розсмішити вас до сліз. Нехай акро бат переконає, що людське тіло значно рух ливіше, ніж ви могли уявити. Жонглери і по жирачі вогню загіпнотизують вас своїми шоу… І не скупіться на оплески та дрібні купюри. Усі ці люди приїхали сюди з різних країн світу показати все, на що здатні твор чість і вигадка. www.cestisdbest.com

«Пула супepіop» 12–14 червня Пула Мешканці істрійського міста Пули пи шаються своєю давньоримською історією. Особливо цікаво відвідати місто, коли вули ці Пули перетворюються на сцени антично го театру — місце дії уславлених комедій і трагедій. У ці дні Арена знову переживає свої величні часи, коли за її мурами билися хо робрі гладіатори. Красуні одягають стародав ній одяг, історичні вистави заворожують світ лом і звуком, а істрійські делікатеси та вина доповнюють естетичні насолоди. У червні всі дороги ведуть до Пули! www.istriapula.com


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 31

Теніс: «Croatia Open» 17–27 липня Умаг

«Велика Фіуманка» 12–15 червня Рієка Краєвид Рієцької затоки всіяний чис ленними вітрилами — картина заворожує. Спортсмени, які займаються вітрильним спортом, раз на рік збираються з усього сві ту на регату «Велика Фіуманка». Вона від бувається за маршрутом: Рієка — Омішаль — Рієка. Тут найдосвідченіші «морські вовки» викладаються до останку. Цього року під час великих перегонів проводиться і регата для журналістів — «ПресФіуманка». От би потрапити… www.fiumanka.eu «Казановафест» 26–28 червня Врсар Венеційський спокусник Джакомо Каза нова двічі бував у Врсарі, на півострові Іст рія. Нинішній курорт і тоді славився розва гами, вином «рефошк» та вродливими жін ками. «Казановафест» — фестиваль кохан ня та еротики. Через літературні вечори, ви ставки, лекції, покази еротичних фільмів, концерти буде представлена вічна тема ко хання, яку сам Казанова так яскраво розкрив у своїх мемуарах. www.casanovafest.com «Літні дубровницькі ігри» 10 липня — 25 серпня Дубровник Можна сміливо сказати, що все це міс то — один великий музей. «Літні дубровни цькі ігри» — найдавніший і найвідоміший хорватський фестиваль. Він із року в рік зби рає найкращих композиторів, солістів та ор кестри світу, виконання яких у стародавніх будівлях із чудовою акустикою надає подіям особливого шарму. Драматичні твори та ба лети відбуваються на вулицях і площах. По риньте в атмосферу старовини, впустіть гар монію в душу! www.dubrovnikfestival.hr

Провідні спортсмени Хорватії, Європи та світу, а також їхні шанувальники щороку в липні з’їжджаються до старовинного міс течка Умаг на півострові Істрія, щоб насо лодитися престижними змаганнями з тені су та ретельно підібраною розважальною програмою. «Croatia Open» в Умагу не раз здобував нагороди «Awards of Excellence» за рівень організації. www.tenistra.com Імперське місто 18–19 липня Опатія Монументальна архітектура та прекрас

ні парки Опатії віднесуть вас у світ казок, у якому принци на білих конях просять руки принцеси. Адже в часи австроугорської мо нархії це був улюблений курорт королів, ім ператорів, принців і знаті. Часто гостювали тут і митці в пошуках відпочинку та натхнен ня. Протягом липня їх знову можна зустрі ти на вулицях. Городяни одягають дворян ські костюми і беруть участь у театралізова ному заході, який повертає всіх на кілька століть назад. www.opatijatourism.hr «Літні дні неандертальця» 1–31 серпня Крапіна

Одна з «візиток» міста Крапіна на самій півночі Хорватії — всесвітньо відомий Му зей неандертальців. Його експонати, а також розкопки в околицях міста, засвідчують, що регіон є однією з колисок людства. Цей факт і відзначають у Крапіні весь серпень. Відбу ваються екскурсії, лекції, міжнародні нау кові конференції, культурні заходи, цікаві ігри для дітей, демонструються археологіч ні виставки. www.tzgkrapina.hr Дні Діоклетіана 16–19 серпня Спліт

Палац Діоклетіана й так є головним сим волом 1700літнього Спліта. Городяни ще більше возвеличують його розкішним теат ралізованим дійством. Переходами і залами палацу гуляють люди в тогах, вузькими ко ридорами линуть запахи середземноморсь кої кухні, на набережній влаштовують про цесію старовинних карет. «Імператора Діо клетіана» і його «почет» перевозять до Пе ристилю, де правитель, як у давні часи, звер тається до громадян... Здається, що ви ніко ли і не жили у ХХІ столітті. www.visitsplit.com Вечори далматинської «шансони» 22–23 серпня Шибеник Ніде у світі не почуєш нічого навіть близь ко схожого на далматинську пісню. Принай мні так вважають хорвати... Хай там як, а ча рівні мелодії Далмації є одним із символів Адріатики. Традиції далматинської «шансо ни» представляє фестиваль у Шибенику, за снований на честь 700річчя міста. www.sansonasibenik.hr Дні вина 29–30 серпня Врбник, о. Крк Вина з Врбника — одні з тих, якими особ ливо пишаються хорвати. Щороку в серпні у цьому місті збираються знавці, виробники і ті, хто просто любить насолодитися келихом другим. Щодня проводяться презентації та дегустації. Можна з перших рук купити якісні напої, покуштувати оригінальні смаколики острова Крк, ознайомитися з виноробним і виноградарським обладнанням та проникну ти в секрети цієї справи. Будьмо в Хорватії! www.vrbnik.hr

Більше анонсів культурних подій — на сайті Хорватської туристичної спілки: croatia.hr.

31


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 32

о. ГОЗО

Острів

Радості, або Як відчути себе Одіссеєм

Комфорт — один зі стовпів мальтійського відпочинку. Сонце, море, свіже повітря, засмага пристає на ходу…

Ìàëüò³éñüêèé àðõ³ïåëàã ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ îñòðîâ³â. Íàéá³ëüøèé — âëàñíå Ìàëüòà, ïðåêðàñíà ³ ñòàðîäàâíÿ. Íàéìåíøèé — Êîì³íî, ìð³ÿ äàéâåð³â. ² ñåðåäí³é çà ðîçì³ðàìè — Ãîçî, ì³ñöå ñïîêîþ, çåëåí³ òà ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê. Îëåêñàíäð ÊÀÄͲÊÎÂ

32

O


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 33

Краєвид бухти і порту Мджарр із порому дорогою на острів Гозо.

Покупатися в бухті Рамла та поніжитися на піщаному пляжі приїздять не лише туристи, а й самі мальтійці.

Дивовижний задум Творця — арка4вікно «Zerka», що стало символом Мальти.

O

Острів Гозо — повна протилежність своїх сусідів. Він зустрі чає вас не історичноурбаністичним пейзажем, а зеленим роз маєм: садами, виноградниками й баштанами, а також тим не звичайним одвічним затишком, який тут зберігся, напевно, з часів, значно раніших від нашої ери. Потрапивши сюди, мож на сміливо ховати свій годинник у валізу і не думати про час. Ні, час тут не зупинився, просто він нікуди вас не квапить. Легендарний Одіссей не встиг і оком змигнути, як провів на Го зо сім років, мов один день, загостювавшись у солодкоголосої німфи Каліпсо. Чарівні краєвиди, лагідне сонце, чудове Серед земне море — що ще потрібно для повноцінного відпочинку? Пляж у бухті Рамла з ніжним жовтогарячим піском вважаєть ся одним із найкращих на всьому мальтійському узбережжі. Са ме тут знаходиться грот, у якому жила спокуслива німфа. Поруч із прекрасним берегом немає жодного готелю, що свідчить про те, як тут розумно і з благоговійним трепетом ставляться до при роди та легенд своєї землі. У бухті Двейра, що на південному сході острова, можна зазир нути в природну арку «Zerka», або «Лазурове Вікно», яка стала одним із головних символів Мальти. Тут час за допомогою вітру й

хвиль прорубав 50метровий проріз у кам’яній брилі, дивлячись у який, можна насолодитися казковим пейзажем. Часом може зда тися, що це портал в інший вимір або якусь доісторичну епоху. Але варто поквапитися побачити його, бо той же хронос нещад ний до свого творіння й продовжує руйнувати арку — через кіль ка десятиліть вона може зникнути. Поруч, в узбережних гротах і печерах, можна знайти корали феєричної краси. Оце і є улюблене місце пірнальників з усьо го світу. Найвідоміший дослідник моря ЖакІв Кусто вважав мальтійське узбережжя справжнім раєм для дайвінгу. Зовсім поруч розташована ще одна визначна пам’ятка — скеля Фунгус (Генерал), заввишки понад 60 метрів. На ній ко лись ріс дивомох з унікальними цілющими властивостями. Лицарі Мальтійського ордену пильнували його як зіницю ока. Наприкінці XVIII століття за наказом Великого магістра Піно скелю зробили взагалі недоступною для простих смертних. Але не вберегли заповітну рослинку… Славиться острів і своїми доісторичними храмами. У невели кому містечку Шара знаходиться одна з перших на землі культо вих будівель — Джгантія (Вежа Гігантів). Їй понад 6 тисяч років, ➧

33


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 34

Так у доісторичні часи в мегалітичних храмах спілкувалися з космосом і заряджались енергією.

ЦІКАВІ ЦИФРИ Площа острова Гозо — 67 кв. км, у десятки разів менша за будьEякий район в Україні. Населення — понад 30 тисяч осіб, із них близько 6 тисяч припадає на місто Вікторія. Щільність населення — 464 людиE ни на кв. км, що майже у 8 разів більE ше, ніж на Київщині. При цьому Гозо вважається аграрною територією. Кількість готелів — 12 (від 2 до 5 зірок). Відстань від о. Мальта — 6 км, до о. Сицилія (Італія) — близько 90 км.

На Гозо сіль добувають так само, як сотні років тому. І там само.

вона старша за єгипетські піраміди і взагалі є най давнішою окремо стоячою спорудою на Землі. Джгантія складається з двох мегалітичних храмів у формі листків конюшини, якщо дивитися зверху. Вони збудовані з брил вагою кілька тонн кожна. Коли оглядаєш споруду, виникає запитання — як у ті далекі часи людям вдавалося підіймати такі ван тажі без потужної техніки? Відповідь лишається загадкою. А неподалік знайдена ще одна неймовірна пам’ятка — оберіг родючості, величезна кам’яна статуя, близька родичка наших степових «скіфсь ких баб» — «Венера Мальтійська». Девіз Мальтійської республіки — «Звитягою та сталістю» — добре проявляється на Гозо. Ос трів’яни пишаються своєю воєнною стійкістю і національною незалежністю. Адже свого часу Мальта пережила безліч грабіжницьких набігів з моря, і її мешканцям доводилося покладатися тільки на свої сили, міцність мурів і власну острів ну економіку. Навіть на тлі Мальти острів Гозо видається самобутнім, тож не дивно, що він має власну сто лицю. Місто засноване ще в римські часи. До 1887 року воно називалося на арабський манір Раба том, а потім його нарекли на честь англійської ко

ролеви — Вікторією. Столиця розташована в цен трі острова й оточена могутніми стінами Цитаде лі, зведеної лицарями для захисту від османів і пі ратів. Нині твердиня «окупована» музеями, серед яких — палац губернатора, в’язниця, зброярня лицарів, археологічний, природничий… Із Гозо, можна побачити Сицилію, до якої ру кою подати — близько 90 кілометрів. І не лише по бачити, а й з’їздити туди пасажирським катамара ном або швидкісним поромом. Назва острова перекладається з іспанської мо ви як «радість, задоволення». Чи не найбільше за доволення я отримав, побалувавши себе місцевим молодим вином — легким, терпким, із присмаком моря. Пам’ятаєте? — Білі вина створені для вгаму вання спраги, а червоні — для насолоди. Після денного активного відпочинку все турис тичне життя на острові переміщується в рестора ни й таверни, розкидані повсюди. Тиха музика, затишна обстановка, вишукана кухня — і кожен вечір стає незабутнім. Гучні дискотеки — рідкіс ний виняток. Гозо є «житницею» острівної держави й забез печує всю країну свіжими фруктами, овочами, мислимими й немислимими консерваціями, а та кож активно працює на експорт. Особлива пере вага надається всіляким томатам: сушеним, ма ринованим, в’яленим і в багатьох інших смачних варіантах. Купуючи помідори десь у Лондоні чи Парижі, на упаковці можна побачити знайому назву — «Гозо». Як Земля не може обійтися без свого супут ника Місяця, так і без Гозо ваша мальтійська по дорож буде неповною. Спізнайте Радість! ■ Щиро дякуємо за подорож по чудових островах Мальтійському управлінню з туризму (www.visitmalta.com).


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 35


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 36

У напрямку літа До початку літнього сезону 2014 р. один із провідних українських туроператорів «Join UP!» влаштував вечірку в рамках роудшоу «Let’s Go SUMMER».

Т

уристичне літо закликали в Києві у виE ставковому центрі «М17». Відкриття роE удEшоу пройшло у форматі «Grand Prix». БуE ли запрошені партнери туроператора «Join UP!». Загалом захід відвідали понад 200 предE ставників турринку. Програма була динамічною, веселою, сповненою конкурсів, розіграшів і приємних сюрпризів. Зокрема, гості могли спробувати свої сили в ролі пілота справжнього гоночE

36

ного боліда. Господарі презентували бонусE ну програму для турагентів «YES!» та каталог літнього сезону «I love I know», у якому з люE бов’ю та знанням справи розкрито найяскраE віші грані кожної країни. Турагентів — лідеE рів із продажу путівок за підсумками зими 2013–2014 — нагородили цінними призами, а трійка переможців одержала кубки у стилі «Join UP! Grand Prix». Сюрпризи від органіE затора — розіграші рекламних турів і знижок.

«Родзинками» вечора стали святковий торт і феєрверки. Гості насолодилися живим звуE чанням музичного гурту «Cherokey» та отриE мали задоволення від живого спілкування в неформальній обстановці. РоудEшоу від «Join UP!» проходило із 7 по 15 квітня в Києві, Донецьку, ДніпропетровE ську, Харкові, Одесі та Львові. Туроператор провів цікаві семінари в залах найкращих гоE телів України.


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 37


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 38


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 39

На

Ó òðàâí³ ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíó ²ëüõàì À볺â â³äêðèâ ãîòåëü «Samaxi Palace Platinum By Rixos»*****. ϳä îñîáèñòèì êîíòðîëåì êåð³âíèêà äåðæàâè òóò áóðõëèâî ïðîãðåñóº òóðèçì.

президентському

Д

Донедавна Азербайджан був відомий насамперед своїми наф тою та газом. Саме завдяки природним ресурсам, а точніше — їх ефективному використанню, в країні почали розвивати і ту ристичну сферу. Подібний шлях уже пройшли нафтоносні краї ни Близького Сходу. В Азербайджані ще благодатніші умови для успіху: повна безпека і спокій, неповторні зелені ландшафти, чисте гірське повітря, каспійські пляжі, унікальні нафталанові та водні оздоровниці, гірськолижні курорти, не кажучи про ба гатющу культурну спадщину тисячоліть. Одна з туристичних перлин Азербайджану — місто Шамаха з її фортецею Гюлістан, соборною мечеттю Джума, мавзолеями та іншими старожитностями. Поруч, у мальовничій місцевості, розташоване старовинне село Шереділь. Воно почало перетво рюватись на центр туристичного паломництва завдяки відкрит тю 5зіркового красеняготелю «Samaxi Palace Platinum By Rixos». Заклад має все, що може запропонувати одна з провідних мереж гостинності у світі — «Rixos»: дизайнерські інтер’єри, номери — від сьютів до президентських, два ресторани, вісім барів, спа центр, численні спортивні майданчики, дитяча зона розваг, до рослі забави — від більярду до цікавих веломаршрутів. Персо нал готелю пройшов вишкіл під керівництвом іноземних профі. Президент Азербайджану особисто відкривав цей готель. Ільхам Алієв ревно дбає про розвиток туризму в країні, вважаю чи його одним із головних шляхів розвитку суспільства. Вітаю чи працівників нового об’єкта, голова держави зазначив, що іноземні інвестиції в національний туризм свідчать про довіру, яку світові партнери відчули до Азербайджану завдяки його системному економічному поступові, вони збагнули перспек тивність туристичної діяльності в цій країні. Останніми роками лише в Баку з його старовиною, новітньою архітектурою та сфе рою розваг відкрито 8 готелів міжнародних систем «Four Sea sons», «Fairmont», «Marriott», «Hilton», «Kempinski», «Jumeirah», «Sheraton» і «Hyatt». До колоритної країни потяглись інозем ні туристи. Готельєри та керівництво дружньої нам держави дуже спо діваються, що їхні старання оцінять і українці. Приїжджайте, все буде на рівні! ■ Публікацію підготовлено за сприяння посольства Азербайджанської Республіки в Україні

рівні


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page 40


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page III


Dodatok_2-14.qxd

27.05.2014

14:41

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 2-2014  

Summer 2014

Catalogue of Tours 2-2014  

Summer 2014

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded