Page 8

8

THEMA GOED PERSONEEL IS GOUD WAARD

-

-

Er is meer behoefte aan woonkwaliteit. Arbeidsmigranten stellen hogere eisen aan ruimte en privacy. Gemeentelijk beleid, waardoor het aantal mensen in een huis wordt beperkt en er maar beperkte toestemming wordt gegeven voor nieuwe alternatieve locaties.

WESSELMAN FLOWERS

Over alternatieve huisvesting gesproken, soms krijgt een ondernemer hiervoor wel toestemming, zoals in Roelofarendsveen. De komende tien jaar mogen er 66 Oost-Europese arbeidsmigranten wonen op het terrein van Wesselman Flowers aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Het college van burgemeester

seizoenarbeiders, kunnen deze bedden verhuurd worden aan arbeidsmigranten van andere ondernemers in de regio. HET ZIJN ZOALS ALTIJD DIE PAAR ROTTE APPELS DIE HET VOOR DE REST VERPESTEN

VOORNAMELIJK POLEN

Polen vormen de grootste groep arbeidsmigranten in ons land. In 2017 stonden er 160 duizend Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarnaast waren er in dat jaar 90 duizend Polen die niet ingeschreven waren. In 2018 kwamen er bijna 25 duizend Polen bij die zich inschreven. Iets minder dan de helft blijft ook daadwerkelijk in Nederland wonen. De anderen en niet-ingeschreven Polen gaan op den duur weer terug naar hun eigen land. Maar ook deze mensen hebben dus tijdelijk goede huisvesting nodig. Inmiddels zijn er officiële instanties en keurmerken die ervoor zorgen dat arbeidsmigranten passende huisvesting krijgen, dus conform de Nederlandse wet- en regelgeving. Het aantal bedrijven met arbeidsmigranten dat zich aanmeldt bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF) groeit. SNF verplicht haar leden/bedrijven zorg te dragen voor een goede en deugdelijke huisvesting. Opvallend is dat de meeste bedden voor arbeidsmigranten, werkzaam bij SNF-bedrijven, zich in ZuidHolland bevinden. DRUK OP DE WONINGMARKT

en wethouders gaf onlangs toestemming om een kantoorgebouw annex bedrijfsruimte om te katten tot woonruimte voor deze mensen. In het kantoorpand worden tien kantoren ingericht als kamer en in iedere kamer worden twee mensen ondergebracht. Verder worden in de bedrijfsruimte 23 studio’s gemaakt, die eveneens geschikt zijn om in te wonen. Elke kamer en studio wordt ingericht voor maximaal twee personen. Een naam heeft Wesselman Flowers ook al bedacht voor de huisvesting: ‘Pride’. De woongebouwen worden al dit najaar in gebruik genomen. De huisvesting kan het hele jaar gebruikt worden. Als Wesselman Flowers bijvoorbeeld in de winterperiode geen gebruik maakt van

GEMEENTEN GEVEN NOG MAAR MONDJESMAAT TOESTEMMING VOOR ALTERNATIEVE HUISVESTING

Echter, de meeste migranten wonen nog altijd in reguliere woningen. Dit legt een grote druk op de woningmarkt en ook heeft dit grote invloed op de andere burgers in de gemeente. Resumé, we kunnen al met al stellen dat het beter gaat: het aantal deugdelijke woningen voor arbeidsmigranten, zoals die van Wesselman Flowers, groeit. De overlast daalt als gevolg daarvan. Maar zoals gezegd zijn we er nog lang niet. Er moet nog een gat worden gedicht. Voor de realisatie van voldoende woningen voor arbeidsmigranten is een grote gezamenlijk inspanning nodig. Van het bedrijfsleven, maar zeker ook van gemeenten. De nood is hoog, het economisch belang is groot en dus moeten wethouders zich in ons land nadrukkelijker met de problematiek van huisvesting voor arbeidsmigranten gaan bezighouden. Het kan dan ook niet anders dan dat dit verhaal nog een vervolg krijgt.

Profile for INTO Business

Zoetermeer INTO business Lente 2019