Page 46

46

RVOZ NIEUWS

FOTO ROBBERT ROOS

Stichting EcoWare gaat voor Impact! Goed personeel is goud waard. Daar weet Bas ter Burg van stichting EcoWare alles van. Maar dan moet je wel ergens mogen werken of kunnen werken. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. “Stichting EcoWare staat voor ondernemen met maatschappelijke impact op de eerste plaats”, vertelt Bas ter Burg. “Onder het motto ‘Iedereen mag meedoen’ verdient iedereen bij ons een (tweede) kans. Of het nu gaat om mensen die deelnemen aan een van onze werkervarings- of arbeidsritme trajecten of de verstrekking aan maatschappelijke doelgroepen van opgeknapte computers, laptops, fietsen of scootmobielen die onze deelnemers produceren.” Bij deze verschillende processen staat hergebruik van materialen en duurzaamheid voorop. Alles gebeurt zoveel mogelijk circulair, voor zowel mens als materiaal. “Mensen die na lange tijd weer ergens aan de slag kunnen, voelen hoe fijn het is om nuttig bezig te zijn of weer ergens onderdeel van uit te maken. Daarbij focussen we ons op wat er haalbaar is”, aldus Bas ter Burg. “Mensen die zichzelf al afgeschreven hadden, zie je hier weer helemaal opbloeien.”

EcoWare mag dan een stichting zijn, het komt voor Bas ter Burg en zijn mensen net zo hard op ondernemen aan als in elk ander bedrijf. Het jaar 2018 was voor het team een jaar, waarin een flinke scale-up gemaakt werd om de organisatie door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Daarbij is een gedegen bedrijfsvoering, zonder structurele subsidies, essentieel. Ter Burg: “Ons team is gegroeid van vijf vaste medewerkers naar acht en zal de komende jaren nog verder groeien. Met onze trajecten en productie hebben we in 2018 ruim 5.000 mensen uit de maatschappelijke doelgroepen kunnen helpen. Daar ben ik erg trots op.” Om dit allemaal te kunnen realiseren, werkt EcoWare nauw samen met verschillende gemeentes en diverse Stichtingen Leergeld. Ter Burg: “Daarnaast hebben we een samenwerking met een groot aantal bedrijven dat hun afgeschreven ICT-apparatuur via ons afvoert. In de toekomst willen we onze activiteiten uitbreiden en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Daarbij hanteren we de volgende criteria: hergebruik van goederen en materialen, het moet uitvoerbaar zijn binnen het leerwerkbedrijf, ten behoeve zijn van een maatschappelijke doelgroep en een positieve bijdrage leveren aan de exploitatie.” Bas ter Burg is een van de vaste bezoekers van de bijeenkomsten van de RVOZ. “Ook als stichting ben je steeds aan het ondernemen. Dan is het lidmaatschap van ondernemersvereniging RVOZ van groot belang. Het geeft mij de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier andere ondernemers te ontmoeten en contacten te leggen met bedrijven met wie ik een samenwerkingsverband aan zou kunnen gaan. Regelmatig zijn er interessante lezingen of sprekers waar je altijd iets van opsteekt, of die je een andere kijk op zaken geven. Tijdens de netwerkborrels is het leuk om bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen.”

Profile for INTO Business

Zoetermeer INTO business Lente 2019