__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 38

WAARDEER HET! CIRCULEER HET!

Eerste subsidies toegekend om afval te voorkomen en verspilling tegen te gaan

De gemeente Leiden wil met de subsidie Circulair Verwaarden initiatieven uit de stad ophalen om afval te voorkómen en verspilling tegen te gaan. Woensdag 3 februari vond de eerste pitchbijeenkomst plaats. Er werd een inspirerend en gevarieerd aanbod van 10 initiatieven gepresenteerd. Aan de beoordelingscommissie, Erik Versnel (Rabobank Leiden), Henriëtte van Baalen (De Clercq advocaten) en René Kleijn (Universiteit Leiden), de uitdaging om te bepalen welke initiatieven subsidie krijgen. De initiatieven werden beoordeeld op milieuwinst, hoe innovatief en vernieuwend het initiatief is en in hoeverre het bijdraagt aan de bewustwording van de Leidse inwoners. In totaal is in deze eerste subsidieronde aan vijf initiatieven subsidie toegekend.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur): "De ingediende initiatieven laten een enorme professionele aanpak zien en bewijzen dat creativiteit, duurzaamheid en innovatie heel goed samengaan. Waar mogelijk kunnen initiatieven elkaar versterken en zo het netwerk vergroten."

Zindelijkheidstraining app tegen luierverspilling Metz (Innovattic) en Meijer (Future Diaper Project) willen verspilling van luiers voorkomen met behulp van een zindelijkheidstraining app. Met het voorkómen van verspilling scoren ze hoog op de circulaire schaal: refuse. Ze richten zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, medewerkers van peuterspeelzalen,

kinderdagverblijven en Centra Jeugd en Gezin. Met informatie van deze doelgroepen wordt de eerste pilot van de app uitgewerkt en getest. De verwachting is dat uiteindelijk 2,5% restafval bespaard kan worden; wat ongeveer 1000 ton minder restafval op jaarbasis betekent. En daarnaast levert het een kostenbesparing op voor betrokken ouders en organisaties.

Straatmeubilair van 1-jarig riet VelopA gaat samen met NPSP een onderzoek doen naar de beschikbaarheid van geschikt 1-jarig riet. Voor de Leidse regio wordt zowel de kwantitatieve als kwalitatieve beschikbaarheid van het riet onderzocht en ook de praktische en financiële haalbaarheid om het riet te oogsten. Dit alles met als doel om voor Leiden circulair straatmeubilair, zoals zitbanken, te maken voor de openbare ruimte, waarbij reststromen uit de Leidse regio circulair worden toegepast binnen de eigen gemeente.

Recycling harde plastics

De overhandiging van de cheque aan Thijs Koelemijn van VelopA door Henriëtte van Baalen.

38

Zwaan en Groen gaan als startende ondernemers hard plastic afval recyclen. Van Leidse bedrijven, waaronder kringloopbedrijf Het Warenhuis, zamelen ze plastics in die ze vervolgens vermalen tot het zogenaamde maalgoed. Dit maalgoed wordt verwerkt tot plaatmateriaal, waar vervolgens nieuwe plastic producten van te maken zijn. Het plaatmateriaal en de producten kunnen weer

Profile for INTO business

INTO business Leiden lente 2021  

INTO business Leiden lente 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded