Leiden Intobusiness Maart 2011

Page 55

‘Leiden wil ondernemers helpen om verder te komen’ Wethouder Robert Strijk is enthousiast over het Open Design Project: “Leiden wil de creatieve economie in onze stad stimuleren. Dit project is daar een mooie aanjager voor. We constateren dat het bedrijfsleven in het algemeen en de maakindustrie in het bijzonder weinig gebruik maakt van de specifieke talenten en vaardigheden van creatieve bedrijven en instellingen, zoals ontwerp- en communicatiebureaus, grafische opleidingsinstituten en kennisinstellingen. Maar ook de overheid heeft vaak de nodige kennis en ervaring in huis om het bedrijfsleven verder te helpen. Productinnovatie wordt echter vaak vroegtijdig gestopt - of komt zelfs helemaal niet op gangomdat de waan van de dag regeert, er geen geld voor is, de noodzakelijke kennis ontbreekt of de marktvooruitzichten niet helder zijn. Wij willen ondernemers helpen om verder te komen en bieden daarom de gelegenheid om deel te nemen aan sessies waarin de mogelijkheden concreet worden aangegeven.”

tot allerlei suggesties en aanbiedingen. Wij maken een productverhaal en doen een voorstel voor de verdere ontwikkeling. Het is de bedoeling dat we vijf van deze sessies in Leiden gaan doen.” Daarnaast heb je nog twee andere methodes. Open Design Search is een koppelmethode. “Een bedrijf komt één op één bij ons met een idee, maar ze weten niet meer hoe ze verder moeten. Wij zoeken in ons bestand van zestienhonderd partijen naar partnerships.” Bij Open Design Challenge heeft een bedrijf geen ideeën meer. “Wij maken een zoekprofiel en zetten dat uit binnen ons netwerk. Tijdens een bijeenkomst geeft het bedrijf nog een toelichting. De deelnemers aan de bijeenkomst komen vervolgens met concepten en ideeën. De juiste oplossing wordt geselecteerd. We bouwen vervolgens een businesscase en begeleiden al dan niet de productontwikkeling.” Via het project Nieuwe Bedrijvigheid Haaglanden en de startersbeurs van de Kamer van Koophandel raakte Kamphuis in gesprek met de gemeente Leiden. Het voorstel voor Open Design in Leiden viel in goede aarde. “Wij gaan vijf sessies voor

vijf verschillende doelgroepen organiseren. De gemeente draagt hier financieel aan bij. Het gaat ons om de samenwerking tussen bedrijven waardoor dingen die blijven liggen, weer worden opgepakt. Als wij met een bedrijf contact willen leggen, weten ze al dat wij van tevoren een schifting hebben gemaakt. Wij kunnen pretenderen dat het echt iets interessants is voor dat bedrijf.” Creatieve sector De eerste van vijf bijeenkomsten vindt begin april waarschijnlijk plaats in Kunstcentrum Haagweg 4 plaats. “Ook kunstenaars en mensen in de creatieve sector kunnen waardevolle ideeën hebben”, stelt Kamphuis, die al bezig is met een tweede cluster met Bio Science Park, de Universiteit Leiden en de Kamer van Koophandel rond het thema ‘Life & Health’. Om de eerste bijeenkomst in te vullen, heeft de gemeente Leiden Sanne Dresmé en Jennifer Verbeek benaderd. Zij maken onder meer deel uit van de Stichting Peen en Ui. “Het lijkt mij een hele goede kans voor de stad en de creatieve sector in Leiden”, meent Dresmé. “Je hebt onder andere Haagweg 4 als kunstcen-

trum, je hebt het Aalmarktproject met OPEN | Makers aan de Markt, er is veel beweging binnen de sector van de kunsten, creatief en cultureel Leiden. Het is goed als er eens op een middag op een andere manier aandacht aan ideeën binnen die groepen wordt gegeven en mensen met concrete plannen kunnen komen.” Samen met Verbeek gaat Dresmé de creatieve sector uitnodigen voor de bijeenkomst in Kunstcentrum Haagweg 4. Vanwege haar netwerk en betrokkenheid in de sector is Dresmé voor dit project gevraagd. “Naast Peen en Ui werk ik onder de naam Lokaal7a als ontwerper vanuit een plek op Haagweg 4, en ben dus ook ondernemer, maar ik zal zelf niet pitchen.” Wie aan zo’n sessie mee wil doen of denkt een inbreng te hebben, kan contact opnemen met Kamphuis. Design Business Netwerk Bankaplein 3 2585 EV Den Haag T 070 - 464 16 64 E info@deb-denhaag.nl I www.deb-denhaag.nl LEIDEN INTOBUSINESS 55