Page 14

14

REPORTAGE

TEKST MARTIN HOEKSTRA FOTO MARTINE GOULMY

Arnout Reincke (l) en Teunis Sterk

Verdubbeling onderzoekscapaciteit is grote stap voorwaarts

Proefboerderij Zegveld gaat nieuwe fase in Het Kennis Transfer Centrum Zegveld is dé plek waar innovaties ontstaan en ontwikkeld worden voor melkveehouders, bedrijfsleven, onderzoekers, beleidmakers en bestuurders. De Proefboerderij Zegveld kenmerkt zich door de specialisatie op het gebied van proeven op veenweidegronden. “De proefboerderij is van belang voor de landbouwsector, met name de melkveehouderij”, stelt Teunis Sterk, voorzitter van het Kennis Transfer Centrum Zegveld.

De proefboerderij bestaat al meer dan 40 jaar. In 2014 besloot de Universiteit van Wageningen om proefboerderijen in Nederland te centraliseren. De toekomst van Proefboerderij Zegveld stond op het spel. “De specifieke onderzoeken op veengronden zouden onderdeel worden van een groter geheel, met het risico dat de focus verloren zou gaan. Er zijn toen mensen opgestaan om de proefboerderij te behouden”, vertelt Sterk. Onder de financiering van de aankoop van de proefboerderij zaten drie pijlers: leden van de opgerichte coöperatie Kennis Transfer Centrum Zegveld, de Rabobank en het Nationaal

Groenfonds. De eerste drie jaren verliepen naar tevredenheid. In 2018 kwam de boerderij van de buren te koop te staan. De proefboerderij lag ingeklemd tussen de landerijen van de buren. “Je bent het bijna aan jezelf verplicht om die boerderij over te nemen”, geeft Sterk aan. “De landerijen komen veel mooier te liggen. Je krijgt een enorme huiskavel en de onderzoekscapaciteit zou verdubbelen van 45 naar ruim 90 hectare.” Tegelijkertijd speelde veengrond een belangrijke rol in de klimaatdiscussie. Specifiek onderzoek moet mogelijk zijn voor alles wat met veengrond te maken heeft. PROEFBOERDERIJ 2.0

Toen deze twee elementen bij elkaar kwamen, besloot het bestuur van de coöperatie tot overname. Alle partijen werden

De Venen INTO business WInter 2018  

Lees alles over: Brouwers Signs, Topsurf, VMBO On Stage, Rabobank R&V, Jan Spelt, Chris Jaeger Exclusief Vervoer, Bébouw Midreth, Hoogervors...

De Venen INTO business WInter 2018  

Lees alles over: Brouwers Signs, Topsurf, VMBO On Stage, Rabobank R&V, Jan Spelt, Chris Jaeger Exclusief Vervoer, Bébouw Midreth, Hoogervors...