Page 1

ECOLOGIZARE LUCRĂRI CIVILE

ŞI INDUSTRIALE


SR EN ISO 9001 : 2008 SR EN ISO 14001 : 2005 SR OHSAS 18001 : 2008

ELIBERATE DE: SC MANAGEMENT CERTIFICATION SRL

Prezentare companie INTEX ECO CONSTRUCT este o companie cu capital integral privat înfiinţată în anul 2004, fiind înscrisă la Registrul Comerţului sub numărul: J13/5074/2004 având cod fiscal RO 16050404. Compania îşi ghidează ac vitatea după două direcţii de business principale: ecologizare (colectare deşeuri periculoase, deşeuri nepericuloase, distrugeri marfă neconformă, lucrări care se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor norma ve şi în concordanţă cu standardele Uniunii Europene) şi lucrări civile şi industriale. INTEX ECO CONSTRUCT dispune de autorizaţiile de mediu Nr: 193/19.04.2011 şi Nr.118/15.03.2012 sub incidenţa căreia poate desfăşura următoarele ac vităţi conform cod CAEN 6024 şi 9002: 3811; 3812; 5210; 4677; 4941; salubrizare şi alte ac vităţi similare, cum ar fi: transport deşeuri de la generatori cu mijloace auto proprii, colectare-manipulare deşeuri de la generatori şi transportul acestora la agenţi economici autorizaţi pentru valorificare/neutralizare/eliminare. În al patrulea trimestru din 2014, se va da în folosinţă depozitul ecologic de colectare, tratare şi neutralizare deşeuri periculoase. INTEX ECO CONSTRUCT în cadrul ac vităţii din cod CAEN 3900 efectuează depoluări, dezafectări rezervoare, decantoare, denisipatoare, rezervoare de produse petroliere (curăţarea manuală sau mecanică a incintelor respec ve; evacuare reziduurilor rezultate prin pompare, manual sau mecanic în incinte specializate sau mijloace de transport auto specializate şi predarea acestora către societăţi de valorificare respec v eliminare. Categoriile de deşeuri acceptate pentru a fi colectate şi transportate sunt: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 – cu aprobare specială din partea Direcţiilor de Sănătate Publică şi a Direcţiilor Sanitar Veterinare şi de Siguranţă a Alimentelor şi 19, aşa cum sunt denumite prin H.G 856/2002 privind evidenţa ges unii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. INTEX ECO CONSTRUCT are peste 40 de angajaţi, răspunzând prompt şi cu cel mai înalt grad de profesionalism, tuturor solicitărilor primite.

Structura ac vităţii Compania noastră, realizează următoarele puri de lucrări: Distrugeri de mărfuri şi deşeuri organice şi anorganice; Construcţii staţii de epurare de mică şi mare capacitate; Intervenţii la accidente şi dezastre; Decontaminări soluri in-situ şi ex-situ; Lucrări de ecologizare în conformitate cu planurile impuse de beneficiar (servicii la cheie); Conducte de motorină, benzină, inclusiv transversări şi subtransversări; Conducte de aducţiune şi evacuare; Rezervoare de depozitare; Instalaţii de procesare; Staţii de pompare; Staţii de încărcare descărcare pentru terminal; Confecţii metalice; Puţuri de apă; Clădiri industriale; Montaj/demontaj conducte; Ac vităţi de depoluare/demontare rezervoare şi conducte.

INTEX ECO CONSTRUCT asigură deasemenea procurarea, instalarea şi punerea în funcţiune precum şi alte servicii necesare pentru întreţinerea şi reparaţia în industria petrolieră. Compania noastră execută lucrări civile ca: sisteme de canalizare, construcţii civile şi industriale şi reparaţii navale. În prezent societatea deţine toate autorizaţiile în domeniu (mediu, ISCIR, protecţia muncii, etc.) pentru desfăşurarea ac vităţii în condiţiile solicitate de lege. Societatea este cer ficată cu sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008. Cu dotarea actuală, compania poate executa terasamente, infrastructuri, diguri, echipamente supuse controlului ISCIR, montaj de u laje. Personalul companiei se ridică la un număr de 35 persoane, incluzând: ingineri, economiş , tehnicieni, maiştri, tehnologi mediu, sudori autorizaţi, lăcătuşi, montori, izolatori, mecanici auto, mecanici u laje cu experienţă în industria petrolieră, gaze naturale şi GPL.


Infrastructură & Logis că Compania dispune de capacităţi de producţie în suprafaţă totală de 10.000mp ce cuprinde:      

Depozit ecologic pentru preluare, depozitare, deşeuri periculoase şi nepericuloase; Atelier mecanic reparaţii u laje; Atelier prelucrări mecanice; Atelier tâmplărie; Atelier sudură; Atelier vopsitorie.

Dotarea cu u laje de şan er este formată din:                        

1 Wola; 1 automacara 18 to; 1 vidanjă 10 to; 1 automacara 16 to; 1 automacara AMT – UMT 25 to; 1 buldoexcavator Komatsu; 1 buldozer S1600; 5 motos vuitoare; instalaţii de sablare; compresoare; pompe lichide vâscoase (uleiuri, păcură); pompe pneuma ce an -ex pompe produse alimentare; echipamente de descarcerare şi tăiere an -ex; instalaţii de vopsitorie cu o capacitate aprox. 2500mp/h exterior; 6 grupuri termice de sudură; 2 ateliere mobile; 7 capacităţi organizare de şan er; 3 autou litare cu capacitate sub 3,5 tone; 2 autou litare cu capacitate mai mare de 3,5 tone; 2 remorci Pancar; 1 Automacara Telemac HT-125; 2 Mini încărcătoare frontale BobCat; 1 Mini excavator pe senile Takeuchi.

Lucrări reprezenta ve Printre cele mai reprezenta ve lucrări în domeniul petrolier şi nu numai, amin m:    

                

subtraversarea Dunării a conductelor de benzină-motorină, beneficiar PETROTRANS; ecologizare rezervoare la Ins tutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele , GRIRO S.A. BUCUREŞTI, SOMIC S.A. BRAGADIRU; curăţat separatoare OIL TERMINAL; depoluare batal petrolier prin aplicare de tratament biodegradabil şi tratament mecanic respec v colectarea, transportul şi depozitarea finală/eliminarea deşeurilor periculoase de pul parafinei, provenite din curăţarea spaţiului interior al conductelor de transport ţiţei aflate în exploatarea S.C CONPET S.A PLOIEŞTI; decontaminare chimică ZIM ROM CONSTANŢA; decontaminare şi neutralizare agenţi chimici HAPAG LOYD - CSTC CONTAINERE AGIGEA; colectare şi neutralizare reziduuri petroliere APMC; decontaminări containere şi cubitainere contaminate cu substanţe chimice beneficiar S.C HANJIN SHIPPING, S.C MEDITERANEEAN SHIPPING; lucrări de dezafectare pentru rezervoarele metalice, transport reziduuri petroliere beneficiar S.C FERMIT S.A; dezafectare rezervoare produse petroliere OMV PETROM S.A.; lucrări de inves ţii fabrica de tex le, Năvodari, în valoare de 1.200.000 EURO - Antreprenor General, beneficiar S.C. SEVEN ARX S.R.L.; lucrări de sortare, împachetare, manipulare, transbordare produse export, Târgovişte, în valoare de 268000 USD, S.C. ARKAS DACIA S.R.L.; lucrări de ecologizare S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.; lucrări de ecologizare ŞANTIERUL NAVAL TULCEA; lucrări de colectare, sortare, ambalare în condiţii speciale MSC FLAMINIA, beneficiar REEDEREI NSB; lucrări de debitare metale în condiţii periculoase MSC FLAMINIA, beneficiar REEDEREI NSB; lucrări de intervenţie la accidente şi depoluare in-situ, beneficiar S.C. KLACSKA ROMÂNIA S.R.L.; lucrări de intervenţie la accidente şi depoluare in-situ, beneficiar S.C. TREIRO S.R.L. BUCUREŞTI; distrugeri de mărfuri şi deşeuri, beneficiar S.C. HUB DACIA S.R.L.; distrugeri de mărfuri şi deşeuri, beneficiar S.C. ROMAR SHIPPING AGENCY S.R.L.; distrugeri de mărfuri şi deşeuri, beneficiar MAERSK


Str. Industrială, nr 22, Ovidiu, România Tel/Fax: 0372766026 / 0241484065 e-mail: office@iececologic.ro C.U.I. RO 16050404 J13/5074/2004 IBAN RO 84 INGB 0004008186758913 ING

www.iececologic.ro

Prezentare firma  

Prezentare Firma Intex Eco Construct

Advertisement