Page 1

).4%2!#4)6)4%)4s62)*(%)$s-/"),)4%)4

$%0%2&%#4%$2!!$,/:%/0,/33).' 6//2$%-/$%2.%$/#%.4 #OMBINEERTOPTIMALEBEWEGINGSVRIJHEID METGRENZELOZEINTERACTIVITEIT


7ILTUDEVRIJHEIDENFLEXIBILITEITOMRONDTELOPEN TERWIJLULESGEEFT $E )NTERWRITE » 0AD ZORGTVOOREENREVOLUTIE

-EESTVERKOCHTE 0ADTERWERELD

INDEMANIERWAAROPLESSENENLEZINGENGEGEVENWORDEN $RAADLOOSVERBONDENMETUWCOMPUTERENEENBEAMERGEEFTDE )NTERWRITE » 0AD

ENDE!WARDWINNENDE)NTERWRITE » 7ORKSPACESOFTWAREUDEVRIJHEIDOMUWLESSENAANTESTURENOVERAL » VANUITDERUIMTE"OVENDIENMAAKTDEFLEXIBELE)NTERWRITE7ORKSPACESOFTWAREIEDERBESTAANDPROGRAMMAOF

WEBSITEINTERACTIEFZODATDESTANDAARDLESOFLEZINGOMGEVORMDZALWORDENTOTEENCOMPLEETNIEUWEERVARING

+ENMERKEN s "LUETOOTH»DRAADLOZETECHNOLOGIEMAAKTHETMOGELIJKOMZELFOVERALINDERUIMTELESTE GEVENTOTM OFTOTZEVENLEERLINGENGROEPENZELFSTANDIGTELATENWERKEN s !WARDWINNENDE MAKKELIJKE )NTERWRITE»7ORKSPACESOFTWAREWORDT'2!4)3 MEEGELEVERDENGEEFTUTOEGANGTOTDIGITALEMOGELIJKHEDEN SIMULATIES TIENTALLENANNOTATIEGEREEDSCHAPPENENTOOLSOMUWLESSENOPTESLAANENTEDELEN METANDEREN » s'EBRUIKDE)NTERWRITE0AD PENVOOREENVOLLEDIGEWEEKUUR METSLECHTSXLADEN

s$EDIRECTESNELTOETSENOPHET0ADZIJNDOORUTEKOPPELENAANEIGENPROGRAMMAS

» BESTANDENOPUWHARDESCHIJFOFVAAKGEBRUIKTE)NTERWRITE7ORKSPACEGEREEDSCHAPPEN s 4EGEBRUIKENMETHET)NTERWRITE» "OARDOFPROJECTEERSIMPELUWLESSENENOFLEZINGEN OPIEDERGEWENSTOPPERVLAKENTOVERDEZEOMINEENINTERACTIEFBORD s 7ERELDWIJDMEESTVERKOCHTEINTERACTIEVE0AD5KUNTERDUSZEKERVANZIJNDATHET GOEDGETESTISENVOLDOETAANDEWENSENVANDEMEESTVEELEISSENDEDOCENT

3PECIFICATIES "ESTURINGSSYSTEEM

7INDOWSINCLUSIEF6ISTA -AC INCLUSIEF,EOPARD EN,INUX

/PSLAGTEMPERATUUR

TO²#

( ARDWARE ) NTERFACE

$RAADLOOS"LUETOOTH#LASS)OF#LASS)) '(Z 0#-#)!CARD 7IRELESS "LUETOOTH'(Z 53"HUB

'ARANTIE

JAAR

2 ESOLUTIE

 LIJNENPERINCH LIJNENPERMM

" ATTERIJCAPACITEIT

UURGEBRUIKNAUURLADEN

4ECHNOLOGIE

%LECTROMAGNETISCH

"EREIK

TOTMINEENOPENRUIMTE

"EDIENINGSTEMPERATUUR

²TOT²#

-AXIMUM0ADSPER COMPUTER

:EVEN

-ODEL

!CTIEFOPPERVLAK

"REEDTE

(OOGTE

'EWICHT

» )NTERWRITE0AD

MMXMM

MM

MM

KG

)MPORTEUR.EDERLAND4RANSCONTINENTA"6 4ARWESTRAAT '%.IEUW 6ENNEP 4ELNR  E MAILINTERWRITE TRANSCONTINENTANL

0!$

Interwrite Learning draadloos Pad  

Interwrite Learning Pad werkt draadloos via Bluetooth en maakt het mogelijk om door de lesruimte te lopen en toch interactief les te geven e...

Advertisement