Page 1

Educatieve mogelijkheden met een AverMedia visualizer:

Taal: • Projecteer boekteksten, foto’s en illustraties op een projectiescherm of interactief whiteboard. Erg praktisch voor kleiner formaat boeken of geschreven teksten. • Het vertoonde kan vervolgens, met de meegeleverde AverMedia annotatiesoftware voorzien worden van aantekeningen, en dan opgeslagen worden op de computer. • Het is ook mogelijk om het live-beeld of de opgeslagen beelden te bewerken met de software van het interactieve whiteboard. De AverMedia visualizers kunnen met ieder merk digibord gebruikt worden. • Laat in het groot zien, hoe een bepaalde letter geschreven wordt. • Bespreek een handgeschreven opdracht met de gehele klas (dek met een Post-it de naam v/d leerling af). • Laat de leerling zijn voordracht met foto’s, tekeningen en 3D voorwerpen houden m.b.v. de visualizer. Iedereen in de klas kan het goed zien en de praktijk laat zien dat de leerlingen ook minder huiverig zijn om een preekbeurt voor de klas te houden.

Rekenen: • Laat de kinderen de rekenmethode zien zoals in hun eigen lesboek beschreven wordt. • Behandel daarna de gemaakte opgaven met een schrift of werkboek van een leerling • Gebruik de mogelijkheid om kleine fysieke hulpmiddelen in het groot aan de gehele klas te laten zien: • houten vormen in diverse formaten en kleuren • Cuisenaire staafjes van 1 t/m 10 cm lang • Nederlands en buitenlands geld in papier en munten • Laat 3-D vormen goed van alle kanten bekijken

Wetenschap: • Laat een stuk fruit of boterham zien in het groot en bespreek wat er precies te zien is. • Laat het stuk fruit of boterham in de vensterbank liggen en bekijk het iedere dag met de visualizer in het groot. Bespreek het rottingsproces en de aanwezige bacteriën enz. • Maak iedere dag een paar foto’s en een korte filmopname. Later kunnen deze dan snel achterelkaar vertoond worden om het gehele proces duidelijk te maken. • Vertoon een bloem of plant sterk ingezoomd op het interactieve whiteboard en gebruik de bordsoftware om de diverse onderdelen te benoemen. Met de AverMedia software is het daarnaast nog mogelijk om via het interactieve whiteboard de visualizer te bedienen en zo bijvoorbeeld in te zoomen en foto’s of films te maken. • Gebruik de sterke zoommogelijkheden van de AverMedia visualizers om details sterk uit te vergroten die voor het oog moeilijk of niet zichtbaar zijn. Doordat de arm met lens draaibaar is kunnen ook moeilijk bereikbare levende onderwerpen bekeken worden. Zo kunt u bijvoorbeeld het zwemmen van vissen of kikkervisjes bekijken of het gebit van een leerling. • Bij het demonstreren van een bepaald experiment kunnen nu alle aanwezigen het tot achter in het lokaal goed volgen.


Educatieve mogelijkheden met een AverMedia visualizer: • Netwerkaansluiting: Bij de uitgebreidere modellen is het mogelijk om het beeld via het netwerk naar alle computers in het netwerk door te sturen. Eventueel kunnen de deelnemers zelfs het recht krijgen om via hun eigen computers aantekeningen te maken op het vertoonde. Dit maakt groepsbesprekingen mogelijk. Kunst(geschiedenis): • Verberg een alledaags voorwerp uit het zicht en vertoon alleen een abstract gedeelte ervan op het projectiescherm of interactief whiteboard. • Laat de aanwezigen beschrijven wat ze zien • Laat ze het natekenen • Kunnen ze raden wat het gehele voorwerp is? • Vertoon het gezicht van een leerling of student op het interactief whiteboard en gebruik het om portretten te bespreken. Met behulp van de digibord- of AverMedia software kunnen schetsen gemaakt worden op het vertoonde gezicht. Hierdoor is het opzetten van een portret extra goed uit te leggen. Laat vervolgens de leerlingen/studenten hun buurman schertsen. • Zet een “stilleven” op en laat het door de gehele klas natekenen. Iedereen kan het nu vanuit dezelfde beeldhoek tekenen. • Gebruik de beweegbare arm en lens om technieken te demonstreren die anders moeilijk te zien zijn voor de gehele klas: • Klei- en pottenbaktechnieken • Het gebruik van penseel of kwast voor bepaalde penseelstreken • Het aanbrengen van schaduwen • Laat gedeeltes van een schilderij of tekening uitvergroot zien voor discussie. • Maak structuren zichtbaar door de verlichting van de AverMedia visualizer anders te richten.

Techniek: • Gebruik de beweegbare arm en lens om technieken te demonstreren die anders moeilijk te zien zijn voor de gehele klas: • het aan elkaar solderen of lassen van twee gedeeltes • het correct gebruik van een bepaald gereedschap • het maken van een instructiefilm door het vertoonde op te nemen met de AverMedia visualiser

Muziek, Drama en expressie: • Projecteer een bepaalde houding of gelaatsexpressie en leg het vast in beeld en geluid voor bespreking en/of herinstructie. • Projecteer een door de leerlingen gemaakte tekening als achtergrond voor een op te voeren toneelstuk. • Draai de arm/lens van de AverMedia visualizer naar u zelf zodat u het bespelen van een instrument kunt tonen aan de gehele klas. Zoom in voor een detailweergave van bijvoorbeeld akkoorden op een gitaar of piano. • Sluit een microfoon aan en maak een film met geluid van een optreden van een leerling/student.


Educatieve mogelijkheden met een AverMedia visualizer: Aardrijkskunde: • Bekijk een (lokale) landkaart in het groot op het interactieve whiteboard of projectiescherm. Bespreek de gebruikte symbolen en iconen. • Laat een leerling een route aangeven op de geprojecteerde kaart met behulp van de AverMedia software of de software van het digibord. • Laat grondsoorten sterk uitvergroot zien aan de gehele groep • Laat “souvenirs” van de leerlingen of gebruiksvoorwerpen uit andere landen zien aan de gehele klas.

Geschiedenis: • Vertoon oude en kwetsbare artefacten aan de gehele klas en gebruik het geprojecteerde beeld om de artefacten met ze te bespreken. Wat zien ze? Waar zou het voor gebruikt zijn? • Projecteer oude foto’s of ansichtkaarten van beroemde personen of plaatsen. Deze zijn door ouderdom te slecht om in het klein te bekijken of om door vele handen aangeraakt te worden. • Laat oude foto’s of ansichtkaarten van de buurt zien en stuur de leerlingen er op uit om te onderzoeken wat er van over is. Geef ze een camera mee en vergelijk na terugkomst de oude foto’s met de nieuwe gemaakte. • Vertoon oude “historische” documenten in het groot en behandel hun inhoud met de gehele klas.

Speciaal onderwijs: • De AverMedia visualizers zijn een handig hulpmiddel bij het werken met slechtziende leerlingen. • Vertoon een grote variant van een opdracht of overhoring op het projectiescherm voor de kinderen met Dyslexie. • Laat individuele leerlingen van groep 1 t/m 3 kennismaken met, en reageren op, een live weergave van zichzelf op het interactieve whiteboard of projectiescherm.

Werkbesprekingen: • Gemeenschappelijk nakijken van een gemaakte opdracht. Dek met een Post-it de naam van de leerling af en laat de nadere leerlingen in de klas het gemaakte beoordelen en bespreken.

Voor persoonlijk advies of productinformatie kunt u contact opnemen met: Transcontinenta BV Tarwestraat 29 2153 GE Nieuw-Vennep 0252-687555 audiovisueel@transcontinenta.nl

Educatieve toepassingen van een AVerMedia visualizer  

Een AVerMedia visualizer heeft talloze toepassingsmogelijkheden binnen het onderwijs. Om u op weg te helpen in het gebruik, geven we u hier...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you