Page 1

Nieuwsbrief InterTeen – Jongerenbeweging in Nijmegen december 2010

Leuk dat je (en daarmee bedoelen wij ook ú) de Powermail weer geopend hebt! We vertellen je graag in het kort waar we mee bezig zijn.

moving on to greater things De eerste InterTeen van een nieuw seizoen op een nieuwe plek. Een seizoen waar we grote verwachtingen voor hebben. We dienen een groot God dus laten we groot geloven! Op deze dag zijn we begonnen met een stuk aanbidding. Liz Fitzgabon uit Ierland leidde ons in aanbidding tijdens de Devotion. God was aanwe­ zig en hadden we een geweldige tijd met Hem.

JC Staddijk ons nieuwe ‘thuis’

Na de lunch ­gingen de teams aan de slag om voor­ bereidingen te treffen voor de eerste avond in onze nieuwe lokatie: Jongerencen­ trum Staddijk!

We moesten natuurlijk even onze weg vinden, maar uiteindelijk was het allemaal voor de avond klaar. Op de avond speelde het Theehuis de InterTeen band op­ Plek om te bidden, eten en nieuw geweldig. Een connecten hoop jongeren waren gekomen om God te ontmoeten, tijd met elkaar door te brengen en een krachtig woord te ontvangen. David sprak deze avond over het thema Moving on to greater things. God wil ons gebruiken in deze stad en zelfs verder! God wil jou gebruiken op de plek waar jij woont, naar school gaat, sport, overal waar jij gaat wil God jou gebruiken om zijn liefde te verspreiden. Hoe gaaf is het dat ondanks wij het niet verdiend hebben, God door ons heen wil werken. Wat een genade en wat enorm gaaf avontuur. Geloof werd gebouwd op deze avond. Vriendschap­ pen werden gelegd en de locatie biedt ons alle gelegen­ heid om daarin door te groeien. Dank u Heer voor uw gewel­ dige plan met ons.

Gave worship tijd in Jongerencentrum Staddijk


VISIE AVOND

De visie avond mochten we in het nieuwe gebouw van de Kerk van de Nazarener houden. Mooi om te zien dat een kerk zijn gebouw beschikbaar stelt waar we onze nieuwe plannen konden presenteren. Tijdens de visie avond hebben we de indrukken en ideëen die we hebben ontvangen bekend gemaakt. Zo geloven we dat we relevant mogen zijn in Nijmegen, maar zelfs daar buiten. Dit gaan we doen door allerlei activiteiten rondom de InterTeen avonden.

Visie avond

Ook wil InterTeen re­ levant zijn op scholen, dit gaan we door samenwerking met de organisatie New Generation doen. New Generation staat voor gebed en het uitdragen van je christen zijn op school.

13 oktober 2010

Zo zal er worden gevoetbald met jongens in de Wolfskuil/Waterkwartier, tijd door gebracht worden met ouderen uit zorgcentrum De Doekenborg, gesport worden met jonge­ ren uit Hatert (Athletes in Action), zal er een Warehouse komen waar jongeren terecht kun­ nen voor een gesprek/vriendschap/spelletjes/ gebed en meer.

ACTIVITEITEN 31 dec Oud & Nieuw party in Weurt 15 jan InterTeen night (i.p.v. 22 januari) 28-30 jan InterTeen Winter WKND in Esbeek met Gregg Montella 26 feb InterTeen Night met Devotion Band 26 mrt InterTeen Night 23 apr InterTeen Night 28 mei InterTeen Night 18 jun Teams dag 25 jun InterTeen Night 17-21 aug Summercamp Meer info: www.interteen.nl

se

e Warehou

Th Hernany:

We hadden gehoopt New Generation in november al te lanceren, maar dit zal wat langer gaan duren omdat NG nog niet helemaal klaar is voor de start in Nederland. We zijn steeds meer gaan ontdekken hoe belang­rijk het is om vriendschappen te bouwen, en vanuit relatie te werken. Dat betekent dat we ons niet willen focussen op korte/eenmalige projecten, maar juist op langere termijn willen kij­ ken. Mensen leren kennen en in hen investeren. Er waren op de visieavond een aantal leiders gekomen en een hoop jongeren. We hopen de volgende keer meer leiders/oudsten/voor­ gangers en ouders te zien op de visie­ avond. We zijn enthousiast en dankbaar voor wat God doet in de stad en willen dat graag uitdelen aan zoveel mogelijk kerken en gemeenten. David Dondorp

Bekijk de nieuwe visie video op www.interteen.nl


TIJD OM TE LEVEN

Tijdens de conferentie van 19-21 maart sprak John Keating uit Engeland over vernieuwing in Nijmegen. John heeft een aantal jaar geleden een woord van God ontvangen over Nijmegen. Een aantal highlights: • God gebruikt de jongeren als een leger. De volwassenen mogen de jongeren hierin ondersteunen. • Je hebt andere gelovigen nodig om te blijven staan. • God zal je testen met wat Hij je kan toever­ trouwen en hoe je daar mee om gaat • De aanbidding werd tijdens de conferentie door 3 bands geleid. Onze eigen InterTeen band, Whatthefaith en Fire and Gold. • Zaterdag was een bijzondere leiderslunch waar verassend veel kerken en organisaties aanwezig waren. Na de lunch is er nog tijd geweest waarin iets werd gedeeld en uit­ eindelijk is er een tijd van gebed geweest. • Op zondagmiddag hebben we met 60 jon­ geren gebowld. Het bowling centrum werd overspoeld door InterTeen en jongeren die waren gekomen om samen plezier te maken. Het was een geweldige tijd om te investeren in vriendschappen!

cd: WE SHINE

Hier zijn we best trots op: de allereerste CD van InterTeen, met live opnames van de InterTeen band, Whatthefaith en Devotion band. De CD is opgenomen tijdens Summercamp 2010 en bevat 7 tracks. Hij is voor 9 euro te bestellen op www.interteen.nl/weshine

Tijd om te bowlen!

Gebed voorn de jongere

‘Nederlanders hebben in de geschiedenis de zee teruggedrongen, en zo land gecreëerd. Wat kunnen jullie nog meer terugdringen en creëren?’ Gregg Montella, april 2010


INTERTEEN april

Zaterdag 24 april begonnen we met een Devo­ tion tijd voor medewerkers, buiten in het zon­ netje. Dit is het moment voor alle medewerkers van InterTeen om samen God te zoeken en met elkaar te bidden of te praten. Hierna ging het Tell The World-team naar het zorgcentrum de Doekenborg. Zes jongeren brengen daar samen met dementerende bejaar­ den een middag door. Vanwege het uitstekende weer gingen we met ze wandelen. Tijdens het wandelen kon je goed merken dat de bejaarden er echt van genoten. Tijd buiten doorbrengen, genieten van het lekkere weer en het sociaal contact... Het kan zo makkelijk zijn om ande­ ren tot zegen te zijn. We hebben naar ons idee gewoon gewandeld en gepraat. Voor ons soms heel normaal maar voor hen was het enorm bijzonder.   Om 17:00 uur gingen we terug naar het Mondial College om spelletjes te spelen en te chillen. De jongeren konden tijdens de workshop van Geke en Jacolien taarten met marsepein versieren.

die enorm rockte. Verder waren er dit keer drie verschillende sprekers en hadden we een hele bijzondere en gave avond. Hernany, Jacolien en Carlijn die op de avond erg open waren over dingen die ze met God hebben meegemaakt. Ook was er een mogelijkheid om je handen te laten wassen om zo gediend te worden net zoals Jezus dat bij zijn discipelen deed. Dit was een heel bijzonder moment. Kortom, het was een gave dag die bestond uit zon, vriendschap, spelletjes en God. Sowieso voor herhaling vatbaar! Ruben Allen

Bungee run :)

Hamburgertjes!

Een Chill-out kan uiteraard niet zonder een BBQ met heerlijke hamburgers, gemaakt door Paul en Anita – onze burger specialisten. Het had iets weg van Summercamp: De gezellig­ heid, spelletjes en het heerlijk weer.

Gezellig eten en

kletsen.

Nadat iedereen klaar was met de spellen en alle hambur­ gers op waren kon het avond­ programma beginnen. Dit keer met de InterTeen band

InterTeen night

Gamen op de Wii

CHILL-OUT IS OUT

Het woord ‘Chill-out’ hebben we in het nieuwe seizoen afgeschaft. We willen al onze activiteiten (InterTeen nights, sport, etc.) zien als moge­ lijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten, en relaties te bouwen.


in gesprek met:

kerkmuren worden overwonnen. In het begin kende ik bijna niemand bij InterTeen en keek ik niet veel verder dan onze eigen kerkdienst op zon­ dag. Inmiddels ken ik wel zo onge­ Onderweg naar Nijmegen veer iedereen die bij InterTeen komt, voor een vergadering over er zijn echt waardevolle contacten uit InterTeen denk ik na wie ontstaan. Verder zie ik dat InterTeen ik zou vragen voor deze jongeren echt kan motiveren om op Powermail. Dan bedenk ik Ik heb al bijna 50 Inter Teen te staan, een verschil te maken, hun me dat Stefanie ook komt, nights meegemaakt talenten te gebruiken en gewoon uit de zij is sinds ik bij InterTeen boot te stappen. Er is ruimte om jezelf kom altijd aanwezig geweest. te ontwikkelen. Alles hoeft niet meteen Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat haar bij in één keer perfect te gaan. Het maakt niet uit InterTeen brengt. als je een keer valt of struikelt er zijn anderen om je weer liefdevol op de been te helpen en je Vertel eens wat over jezelf een nieuwe kans te geven. In mijn ogen zijn we ‘Ik ben Stefanie. Ik ben 17 jaar. Ik ben deze bij InterTeen al Gods koninkrijk in het klein. Een zomer begonnen met Pedagogiek op de HAN. ieder wordt er gewaardeerd en gerespecteerd. Ik heb passie voor kinderen en jongeren en wil Je bent er nooit te jong, te klein of te onwetend.’ hun graag helpen in hun leven met de dingen waar ze zelf niet uit komen. Daar doorheen wil ik Jouw wens voor InterTeen ze ook op Jezus wijzen. Ik ben zelf christelijk op­ ‘Mijn wens is dat we een begrip mogen worden, gevoed en hier ben ik erg blij mee. Als kind heb ook op de middelbare scholen. Dat alle jongeren ik zelf bewust de keus voor Jezus gemaakt en ik in Nijmegen zullen weten dat InterTeen er is, en weet dat Hij altijd bij me is en me helpt wanneer dat je daar altijd terecht kunt. Zodat de jongeren ik het moeilijk heb. Dit wil ik uitdragen naar de dan ook zullen zien dat we anders zijn en ook mensen om me heen.’ naar de InterTeen avond zullen komen in plaats van te gaan stappen.’ De eerste keer InterTeen ‘Ik kom al bijna vanaf het begin bij InterTeen, dus We want more! ik heb al bijna 50 InterTeen nights meegemaakt. ‘Ik wil meer van Gods Geest. Dat de jongeren De allereerste keer dat ik kwam sprak David vervuld zullen zijn met de heilige Geest, dat de Vos. Ik was diep onder de indruk van wat ze zijn gaven zullen ontdekken, ontplooien en er gezegd werd en was nog nooit zo gemoti­ gebruiken. En dat ze niet bang zullen zijn om uit veerd geweest om een verschil te maken in mijn te stappen, want God zal ons leiden!’ Interview door Maris van Geest omgeving. Ook was ik diep onder de indruk van de aanbidding: ik had nog nooit een zangdienst meegemaakt waarbij Hillsong werd gezongen. Wat jammer dat ik dit niet eerder kende. ’ InterTeen moet voor iedereen een veilige plek zijn en blijven. We zijn op zoek naar uitbreiding Waarom InterTeen? van ons Security-team tijdens de avonden in ‘Ik vind InterTeen heel belangrijk omdat ik zie Staddijk. Ben jij 20 of ouder en is dit iets voor dat we een verschil kunnen maken en dat jou? Mail: christiaan@interteen.nl

Stefanie Versteegen

GEZOCHT


summercamp

Het ligt alweer achter ons en lijkt eigenlijk alweer lang geleden. Goed nieuws! Want van 28-30 januari is er een Winter WKND! Summercamp was ook dit jaar weer geweldig! Aan de hand van diverse toffe sprekers zijn we uitgedaagd om te durven schijnen! Waar we ook zijn: we will shine! Thuis, op school, werk, eigenlijk gewoon overal waar we ons leven leiden. De wereld heeft Jezus nodig en niets zal ons tegen houden om voor Hem te schijnen! We hebben zonde in ons leven opge­ ruimd zodat er nog meer ruimte is om te schijnen. Ook in de family-groepjes tijd was er openheid en werden levens gedeeld en nieuwe keuzes/toewijdingen gemaakt. Behalve serieuze en diepgaande ge­ deeltes was er ook de bonte avond, en niet te vergeten de bosspellen, die waren ook dit keer weer masterlijk!

epbaan

Glijden op de ze

Bidden voor elkaar Devotion band

Kijk op www.interteen.nl/history voor foto’s, video en geluidsopnames van Summercamp 2010! Inge Lagerwerf

Bonte avond

Alle Winter WKND info op een rijtje: Datum: 28 t/m 30 januari 2011 Locatie: Esbeek (Noord-Brabant) Sprekers: Gregg Montella en InterTeen team Kosten: H 75 (H 10 korting t/m 31 dec.) Aanmelden op www.interteen.nl Summercamp 2011: Datum: 17 t/m 21 augustus 2011 Locatie: Esbeek (Noord-Brabant) Tarieven en Aanmelden vanaf februari op www.interteen.nl

Group hug

Elke dag heerlijke maaltijden!


ATHLETES IN ACTION

De sportweek van Athletes in Action (AIA) in Hatert is inmiddels een half jaar geleden. Maar dat betekent niet dat Athletes in Action in Nijmegen voorbij is! Tijdens de zomervakantie is een groep van het AIA sportteam enkele keren terug geweest in Hatert om te sporten en contact te houden. Voor het komende jaar gaat er een keer in de maand een groep naar het Johan Cruyff Court. We zien dat er relaties zijn met kinderen en jongeren in de wijk. Als het sportteam in de wijk komt, worden ze herkent en velen kennen ook de namen van de sporters. Enkele meiden hebben regelmatig contact met iemand uit het sportteam die in Hatert woont. Deze meiden zijn laatst ook op de InterTeen Night geweest. Zo gaat het werk van AIA in Nijmegen door. De sportweek afgelopen zomervakantie was een begin. Relaties tussen mensen is iets van meer­ dere jaren. Als AIA in Nijmegen hebben enkele mensen zich toegewijd om te investeren in het contact met jongeren en kinderen in de Hatert. Om relevant te zijn in deze wijk en Gods licht te schijnen. Graag willen we daarom vragen of jij voor dit werk wilt blijven bidden.

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen...

KERSTACTIE 2010 Op 20 december vond de bejaardenactie van InterTeen plaats en zijn we met ongeveer 23 jongeren naar zorgcentrum De Doekenborg gegaan.

Terwijl ‘het christelijke het InterTeen Koor jongerenkoor’, zoals wij aangekondigd werden, langzaam maar zeker binnen kwam druppe­ len, werden in de grote zaal zo’n 40 ouderen geïnstalleerd, met natuurlijk koffie, thee en iets lekkers. Daarna konden wij, met een piano en gitaar, starten met het zingen van een heleboel kerstliedjes! Het doel hiervan was om deze be­ jaarde mensen iets van Jezus’ liefde te laten zien door hen gewoon een leuke middag te bezorgen in deze gezellige tijd van het jaar, die juist voor deze mensen eenzaam kan zijn. Tussendoor was er een pauze waarin een aantal van onze groep even hebben gekletst met een paar bewoners en na afloop kregen wij allemaal een grote bos bloemen, als bedankje vanuit de Doekenborg. Eén van de mooiste momenten van de hele middag vond ik zelf de zaal vol bejaarden die zo hard mogelijk met ons probeerde mee te zingen! Hanneke van de Weetering

Kolossenzen 4:2-3

Bekijk ook de hyves-pagina van AIA Nijmegen: www.aianijmegen.hyves.nl Matthias Herlaar

We werden heel hartelijk bedankt met bossen bloemen


GEBED

We besluiten deze Powermail met een aantal dank- en gebedspunten! We zijn dankbaar voor... • Dat onze eerste CD nu een feit is! • Tell The World-team: nieuwe start om relevant te zijn bij zorgcentrum Doekenborg, aan de hand van activiteiten (zoals wandelen) hebben we erg leuk contact met een aantal bewoners. De bewoners vinden deze aandacht geweldig. Super om dit maandelijks te mogen doen! • De nieuwe contacten bij het AZC. Dat we ook daar relevant kunnen zijn/worden. • On nieuwe thuis: Jongerencentrum ­Staddijk en het goede contact met de staf en de mede­ werkers! • De visie die God ons gegeven heeft. • Nieuwe (en oude) contacten met kerken en jeugdleiders. • Alle keuzes die de afgelopen tijd gemaakt zijn om Jezus te volgen. Sommigen hebben zich laten dopen in hun gemeente, of ze gaan belijdenis doen. WE LOVE IT!

POWER!

We zijn heel dankbaar voor alle geloofs­ partners, die met geloof en daden naast ons staan. InterTeen wordt mogelijk gemaakt door deze ondersteuning! Power Partners Misschien wil je erover denken om InterTeen financieel te ondersteunen. We noemen je dan onze Power Partner! Kijk voor meer informatie op www.interteen.nl/powerpartner. Kracht van gebed We geloven sterk in de kracht van gebed! Als wij het onzichtbare zien, kan God het onmoge­ lijke doen. Bedankt voor jouw gebed! ontslaan door gemeentelijke bezuinigingen. • Veiligheid tijdens alle activiteiten. • Inspiratie voor alles waar we mee bezig zijn. • Groei: Dat er meer jongeren op ons pad zullen komen! • Blijf bidden voor eenheid in Nijmegen!

Wil je bidden voor ... ? • Alle nieuwe ideëen en plannen, zoals het op­ richten van ‘the Warehouse’, New Genera­ tion en de InterTeen tour. • Voorziening in de mensen en middelen. • Zegen en wijsheid voor het kernteam. • Voorspoed en zegen voor Jongerencentrum Staddijk dat ze geen medewerkers hoeven te

BLOG

Powermail is de nieuwsbrief van Stichting InterTeen en verschijnt een paar keer per jaar. Ontvangen per e-mail? Meld je aan op www.interteen.nl/powermail.

InterTeen draait volledig op giften. Wil jij met geloof en daden naast ons gaan staan? Word dan Power Partner. Kijk op www.interteen.nl/powerpartner

Stichting InterTeen Postbus 1612, 6501 BP Nijmegen e-mail: info@interteen.nl website: www.interteen.nl

Bank: Rabobank Wijchen, rekeningnummer 1199.17.270 t.n.v. Stichting InterTeen

InterTeen nieuws lees je het eerste op onze Posterous weblog: www.interteen.nl/blog

WWW. INTERTEEN.NL

Jouw gift is aftrekbaar van de belasting (ANBI)

Powermail december 2010  
Powermail december 2010  

Nieuwsbrief van InterTeen Nijmegen

Advertisement