Page 1

Nieuwsbrief InterTeen – Jeugdbeweging in Nijmegen Februari 2010

Leuk dat je (en daarmee bedoelen wij ook ú) de Powermail weer geopend hebt! We vertellen je graag in het kort waar we mee bezig zijn.

CITY IMPACT

17 oktober 2009 was een historische dag in Nijmegen. Het was namelijk... City Impact!! We hebben geprobeerd zo veel mogelijk chris­ tenen in Nijmegen op de been te krijgen, en volgens mij is dat ook zeker gelukt. ’s Ochtends hadden we al bijna 100 mensen in de aula van het Stedelijk Gymnasium geladen, om daar een stuk toerusting te krijgen over evangelisatie. Het enthousiasme laaide steeds verder op, en na de lunch waren we niet meer te houden. In een ­lange optocht vertrokken wij naar City Impact Plaza (oftewel het Mariënburgplein). Daar waren ze nog volop bezig om het podium op te ­bouwen want pas vanaf 2 uur ging onze vergunning in om ‘herrie te maken’ dus werden we allen vast op pad gestuurd om mensen uit te nodigen voor de eerste show op het Mariën­ burgplein om 2 uur. Daarbij waren we volgeladen met rozen om deze uit te delen aan de mensen die we tegen­ kwamen, om zo een aanknopingspunt te hebben om ze te vertellen dat ze mooi zijn, geliefd, zeer kostbaar en hooggeschat in Gods ogen.

Om 2 uur was het tijd voor de eerste show. De rappers en David de Vos (van Go and Tell) hebben ieder op hun eigen manier het evange­ lie verteld, om te zaaien bij verschil­ a: m m ra lende doelgroepen. og pr nd te Och Na de show heb­ ben we nog veel meer rozen uitgedeeld. We hebben met mensen mogen bidden en hun het goede nieuws mogen vertellen. Het was echt zo prachtig om te zien. De hele binnenstad van Nijmegen was vol van rode rozen. Je kwam steeds meer mensen tegen waarvan je wist dat ze al aangesproken waren, omdat ze al een roos in hun hand hadden. Mooi om te zien hoe een­ zame mensen opfleurden als je ze aansprak en ze een roos aanbood. En alle straat­muzikanten waren ook van rozen voor­ zien. Elke roos bracht wel een lach op een gezicht, en ik hoop dat het bij allen ook een stukje hoop heeft gebracht.

Toerusting

Rozen uitdelen

Later op de middag was het tijd voor de tweede show. We begaven ons allen weer naar City Impact Plaza om nu ook een spetterend


optreden te zien van de dansers van InterTeen. De AmenBrothers (breakdance) en Ready2Go! (streetdance) had­ den de handen in één geslagen om David de Vos een geweldige op Ma riënburgplein dans neer te zet­ ten. Steeds meer mensen bleven staan om te kijken en samen met de muziek, kregen de dansers vele mensen in beweging. Deze keer was het woord ook aan Geert Balder (van Go and Tell). Hij getuigde van wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Hierna zijn we weer teruggegaan naar het Stedelijk Gym en hebben we de ervaringen met elkaar mogen delen. We hebben elkaar kunnen bemoedigen met verhalen over wat er die mid­ dag allemaal was gebeurd. Avondprogramma In de paar uur daarna waren er veel voorberei­ dingen voor het avondprogramma. Het was wel enigszins een gekkenhuis, maar een positief gekkenhuis. Ook daar doorheen ervoer ik zegen. Er was een heerlijke avondmaaltijd waar we ons goed mee hebben kunnen vullen. Vanaf half 8 druppelde de zaal vol en om 8 uur begon de avond. De rappers mochten de spits afbijten, om vervolgens met z’n allen een heerlijke tijd van aanbidding te hebben, geleid door de InterTeen band. Ook de dansers ­hebben weer laten zien wat ze in zich hebben en David de Vos heeft een krachtige boodschap gebracht. Die avond zijn een aantal mensen tot God ­gekomen, een geweldig moment. We hebben deze historische dag springend en dolenthousi­ ast afgesloten.

Prijs God dat we zo’n mooie gelegenheid had­ den om Nijmegen te bereiken. Dank Hem voor het mooie weer wat we hadden en bid voor de mensen die deze dag bereikt zijn, dat het zaadje wat we hebben mogen zaaien uit mag groeien, en de oogst zichtbaar zal worden. Hou ook de mensen in gebed die die dag hun leven aan Jezus hebben gegeven. Stefanie Versteegen

BEDANKT

Namens de organisatie van City Impact ­Nijmegen willen we alle teams, medewerkers, voor­bidders en deelnemers bedanken voor hun inzet, enthousiasme en daadkracht! We vonden het geweldig om deze dag met jullie samen te werken in het Koninkrijk van onze Vader! Ook alle kerken die financieel en geestelijk naast ons stonden willen we enorm bedanken dat ze deze actie mogelijk hebben gemaakt! History Op www.interteen.nl/history vind je foto’s en clips van de City Impact. Ook kun je er de ­boodschap van David de Vos terugluisteren.

ACTIVITEITEN Komende activiteiten 16 feb InterTeen Special met Dirk Vreug­ denhil (ChristenUnie Nijmegen) 27 feb Think BIG, InterTeen Night met Gregg Montella uit de VS 19 mrt Conferentie Tijd om te leven t/m 21 maart, met John Keating 27 mrt InterTeen Night met aanbiddings­ leider Rich Di Castiglione 24 apr InterTeen Chill-out Meer info: www.interteen.nl


CHILL-OUT

De InterTeen Chill-out van november was een super groot feest. Sion band trad op en dat betekend super vette praise! Ook de spre­ ker, Lucas de Sion Band Vreugd, was Chill-out echt vet, hij sprak heel duidelijk en je kon er veel van leren. Er werd ‘s middags ook gevoetbald! Dit was wat minder bezocht dan normaal, maar niet minder leuk... De avond was een vette show ikzelf heb mee­ geholpen in het Sound & Light team, en dat was ook echt gezellig. ‘s Avonds ook nog even lekker een wedstrijdje hamburgers eten gedaan, Kortom, was gewoon super! ;-) Tobias van Essen

BEJAARDEN ACTIE

Op woensdag 23 december zijn we naar het Zorgcentrum De Doekenborg geweest om samen met de bejaarden kerst te vieren en Gods liefde te laten zien die naar hen uitgaat. We zijn toen als kerstkoor liederen gaan zingen met de ouderen tijdens de lunch, Jacolien op de gitaar en Co op de piano. Het was erg bijzonder om zo als het ware wat meer leven en liefde het bejaardentehuis in te blazen en God was zeker met ons! Tijdens het zingen kregen sommigen ouderen spontaan tranen in de ogen en ik denk dat opdat moment de heilige Geest bezig was harten aan te raken. Nadat we alle liederen hadden gehad ­hebben we een kleine pauze gehad om wat te drinken en te kletsen. Daarna hebben we de liederen

UPDATES

Nieuw postadres: Per januari 2010 is ons postadres: InterTeen, Postbus 1612, 6501 BP, Nijmegen Financieel jaarverslag ‘09 / Begroting ‘10 Heb je interesse om inzicht te hebben in het financieel jaaroverzicht van 2009, of de begroting voor 2010, neem dan contact op met onze penningmeester Matthias Herlaar: matthias@interteen.nl nog een keer opnieuw gezongen en daarna kregen we een gratis soepje voorgeschoteld. We zijn toen tijdens het eten bij de ouderen aan tafel geschoven om ook wat gesprekken aan te gaan. De vrouw waarmee ik in gesprek was, was zelf ook gelovig en vond het ook wel bijzon­ der dat we zo tijdens de kerst kwamen ­zingen. Ze vond het ook fijn om een keer met wat jongeren een gesprek te houden en vond dat jongeren dat eigenlijk wel vaker zouden moeten doen. En na een lang gesprek en een heerlijke kop soep was de bejaarden­actie geslaagd en was het weer tijd om naar huis te gaan. Baruch van Beek

Kerst 2009

Mooie ontm zorgcentrum Doetingen in e Doekenborg


TIMON

Na 2 jaar intensieve samenwerking hebben we in december afscheid genomen van Timon Borgdorff. Hij heeft in deze tijd Jacolien ge­coached in het leiden van aanbidding met een band.

umme

We zijn Timon dankbaar voor zijn investering in InterTeen, we hebben veel van hem geleerd, en nog meer van hem genoten!

rcamp

Wie nog meer van Timon wil zien en horen, moet even kijken op: www.timonenmichielband.nl

Nieuwjaarsduik

Het leek ons leuk om het nieuwe jaar in te luiden met een nieuwjaarsduik. Maar aangezien we het niet zo zagen zitten om de koude zee in te gaan, hebben we besloten om de nieuwjaarsduik te houden in subtro­ pisch zwemparadijs Center Parcs in Heijderbos. Met 35 jongeren hebben we met zijn alle het zwembad, de glijbaan en de wildwater­ baan ‘­onveilig’ ers nee rT te In gemaakt. 35 Met

op Center Parcs

We hebben echt een gezellige en avontuurlijke tijd gehad met elkaar! Van al dat wilde gedoe krijg je honger, maar Unox was niet de sponsor van onze nieuw­ jaarsduik. Gelukkig wisten we de weg naar de McDonalds te vinden.

in gesprek met:

BEN KRAAIJENBRINK Tijdens InterTeen zie ik vaak het Sound&Light team bezig met op en afbou­ wen. In dat team zit ook Ben en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij bij InterTeen terecht is geko­ men en wat zijn Ben Kraaijenbrink dromen zijn voor Summercamp ‘09 InterTeen. Vertel eens wat over jezelf ‘Ik woon in Wijchen en doe de opleiding Mechatronica op het ROC in Arnhem. Verder ga ik ‘s zondags naar de Parousia gemeente in Nijmegen.’ De eerste keer InterTeen ‘Dat weet ik niet meer zo goed maar dat zal de tweede keer InterTeen zijn nadat het was opge­ start. Vanaf die keer ben ik bijna altijd geweest. Tijdens de eerste keren InterTeen ging ik als bezoeker maar later ben ik gaan helpen met opbouwen en helpen bij de techniek.’ Tegen­ woordig doet Ben voornamelijk de techniek en leidt hij een hele groep enthousiastelingen bij het opbouwen. Wat mij altijd verbaasd is dat de techniek altijd op tijd af is en het nog altijd werkt. Dat mag denk ik ook eens gezegd worden, want zonder hen was het maar donker en stil. Waarom InterTeen? ‘Het is leuk, gezellig en InterTeen is een groot getuigenis voor veel mensen om ons heen. Waar ik op mijn manier aan mee mag dragen.’ Jouw wens voor InterTeen ‘Dat InterTeen verder groeit, ook in de mensen.


Voor een grotere impact en diepgang. Zodat we met z’n allen dichter bij God kunnen komen.’ We want more! ‘GROEI en dat veel mensen Jezus mogen leren kennen als hun Redder en op die manier een persoonlijke relatie met God kunnen hebben.’ Interview door Mariska van Geest

CONFERENTIE

We kijken uit naar een heel bijzonder weekend. Van 19-21 maart organiseert Beréa Nijmegen samen met Pinkstergemeente Jozua en Inter­ Teen de conferentie ‘Tijd om te leven’.

met: • John en Sandra Keating • InterTeen band • Fire&Gold • Whatthefaith band

Dit is niet zomaar een ‘zoveelste conferentie’, maar we geloven dat dit ­weekend een beginpunt van een totale vernieuwing in onze stad zal zijn! John Keating uit Engeland heeft een paar jaar geleden een krachtige visie voor Nijmegen gekregen, en God liet hem weten dat hij in Nijmegen uitgenodigd zou worden. Dat moment is nu aangebroken! We geloven dat God fantastische dingen gaat doen, en dat liefde, relatie en eenheid hier krachtige sleutels voor zijn.

“Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken (...) waarin alles zal worden hersteld.” Handelingen 3v19-21

We willen jou uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn! Leiders lunch Voor leiders (van kerken, jeugdgroepen en organisaties) is er op zaterdag 20 maart een leiders lunch. Hiervoor kun je je opgeven via onderstaande website. Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.tijdomteleven.com

Summercamp 23-27 AUG 2010 Vroegboekkorting t/m 28 februari www.interteen.nl

€ 100

€ 65,-


Bedankt voor het lezen van de Powermail! heb je nog opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief dan horen we het graag! We besluiten met een aantal dank- en gebeds­ punten!

GEBED We zijn dankbaar voor... • De geslaagde City Impact dag • We zijn dankbaar voor de mensen die Jezus hebben aangenomen (voor de eerste keer of opnieuw) • Al onze trouwe medewerkers • Onze visie om relevant te zijn, en de mogelijk­heden die we daarin krijgen • Een geweldige kerstactie met de bejaarden • Nieuwe plannen voor het Tell the world team o.a. om vaker bejaarden te bezoeken. • De InterTeen band. Hoe ze gevormd zijn, en alle kansen die ze krijgen • 2 jaar samenwerking met Timon Borgdorff • Vast gebedsteam, vol passie en toeweiding • Het adviesteam, dat hun tijd wil investeren om het kernteam te coachen Wil je bidden voor ... ? • De conferentie ‘Tijd om te leven’, dat het een tijd van verfrissing en herstel zal zijn, waarin we God ontmoeten en zijn plannen ontdekken • Athletes in Action actieweek in de zomer

POWER!

We zijn heel dankbaar voor alle geloofs­ partners, die met geloof en daden naast ons staan. InterTeen wordt mogelijk gemaakt door deze ondersteuning! Power Partners Misschien wil je erover denken om InterTeen financieel te ondersteunen. We noemen je dan onze Power Partner! Kijk voor meer informatie op www.interteen.nl/powerpartner. Kracht van gebed We geloven sterk in de kracht van gebed! Als wij het onzichtbare zien, kan God het onmoge­ lijke doen. Bedankt voor jouw gebed! • Afhankelijkheid van God (leiding en wijsheid) • Eenheid onder de leiders van de kerken • Het Chatzone team (nazorg), voor open ogen om de nood bij de jongeren te zien • Het vinden van een nieuwe locatie • Groei in geloof • Groei in onderlinge vriendschappen • Groei, dat meer jongeren die zich bij ­InterTeen aansluiten • Groei van ons netwerk (o.a. met de gebeds­ beweging New Generation) • Groei in visie • Zegen en voorziening in onze financiën

WWW. INTERTEEN.NL

Powermail is de nieuwsbrief van Stichting InterTeen en verschijnt een paar keer per jaar. Ontvangen per e-mail? Meld je aan op www.interteen.nl/powermail.

InterTeen draait volledig op giften. Wil jij met geloof en daden naast ons gaan staan? Word dan Power Partner. Kijk op www.interteen.nl/powerpartner

Stichting InterTeen Postbus 1612, 6501 BP Nijmegen e-mail: info@interteen.nl website: www.interteen.nl

Bank: Rabobank Wijchen, rekeningnummer 1199.17.270 t.n.v. Stichting InterTeen Uw gift is aftrekbaar van de belasting (ANBI)

Powermail februari 2010  

Nieuwsbrief van InterTeen Nijmegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you