Page 1

Undvik onödiga stopp mitt i rusning! Interspol underhållsspolar smidigt er restaurangs alla avlopp och golvbrunnar.

Vi ger er trygg och bästa service på fettavskiljare och avloppssystem. Tecknar ni serviceavtal med oss så undviker ni onödiga problem såsom dålig lukt, stopp i avloppen och kostsamma översvämningar.

Interspol erbjuder er: • Underhållsspolning avlopp. • BIOMIX fettreducering till fettavskiljare • Byte packningar till fettavskiljare • Rengörning fettavskiljarrum • Samtliga VVS tjänster

www.interspol.se

020-300 000

Vi installerar även fettavskiljare och matavfallssystem. En trygg och nöjd kund är alltid vårt mål!

- samlad expertis inom VA-tjänster

Profile for Interspol System AB

Undvik onödiga stopp mitt i rusning!  

Undvik onödiga stopp mitt i rusning!  

Profile for interspol