Stockholmsmodellen fettavskiljare 0,5 (installationsanvisning)

Page 1

Fettavskiljare Stockholmsmodellen 0,5 Stockholmsmodellen 0,5 är lämpad för mindre livsmedelsverksamheter så som korvkiosker, cafeér, sopp-, sushi- och thaikök. Fettavskiljaren installeras i Stockholm med en godkänd dispens från Stockholm Vatten & Avfall. Interspol Systems kan söka dispensen och ordna installationen.

Vänsterutförande

Högerutförande

Interspol Stockholmsmodellen 0,5 Längd 800 mm

www.interspol.se

Bredd 547 mm

020-300 000

Höjd 495 mm

Liter/sekund 0,5 l/s

Volym ca 100 liter

– samlad expertis inom VA-tjänster


INLOPP TÖMNING UTLOPP

HÖJD OCH LÄNGD

547 ±3

855 ±3 800 ±3 Min 495 Max 535

BREDD

76,50 50

400 50

Min 441,50 ±3

50 ±3

Min 371,50 ±3

121,50

50

51,50

76,50

www.interspol.se

020-300 000

– samlad expertis inom VA-tjänster