Page 1

RÖRINFODRING eller RELINING? Snabbt, smidigt, miljömedvetet och mycket prisvärt!

Varför bila sönder fastigheter eller gräva upp fina gräsmattor med kostsamma dammiga stambyten? Det finns långt bättre alternativ!

- Varför förstöra fastigheter, utsätta de boende för en dammig smutsig levnadsmiljö eller alternativa boenden, och slänga ut stora pengar i onödan, när man istället kan rörinfodra eller relina? Rörinfodring är en tids- och kostnadseffektiv metod där man med strumpa skapar ett nytt självbärande och hållbart rör inuti det gamla. Man undviker kostsamma återställningar, missnöjda hyresgäster, alternativa boenden, byggdamm med ogynnsam bullrig miljö, och får samtidigt en produkt med minst lika bra om inte bättre egenskaper än ett konventionellt rör. Vi använder främst metoden rörinfodring med strumpa av filtarmerad härdplast som expanderas in i det gamla röret med hjälp av tryckluft. Efter härdning bildas det ett skarvfritt rör helt fritt från Bisfenol A. Med rörinfodring och relining får du ett konventionellt rörs säkerhet och kvalitet men mer prisvärt, och med en kort arbetsprocess som medför mycket mindre olägenheter för miljön och de boende än med hantverkare i huset under flera månader. Relining är en annan metod där man från insidan av det befintliga röret sprutar eller borstar ut korrosionsbeständig härdplast. Denna metod är dock inte lika säker gällande hållbarhet och livslängd. Vi förespråkar därför hellre rörinfodring med strumpa, där kan vi ge andra garantier.

Vi spolar och underhåller alla typer av stammar. En trygg och nöjd kund är alltid vårt mål!

www.interspol.se

020-300 000

– samlad expertis inom VA-tjänster

Profile for Interspol System AB

Rörinfodring eller relining?  

Snabbt, smidigt, miljömedvetet och mycket prisvärt!

Rörinfodring eller relining?  

Snabbt, smidigt, miljömedvetet och mycket prisvärt!

Profile for interspol