Page 1

SVERIGEMODELLEN MATAVFALLSSYSTEM TANK MARKFÖRLAGD INSTALLATION Avluftningsledning

Matavfallskvarn

Matavfallstank

FÖRDELAR MED SVERIGEMODELLEN MATAVFALLSSYSTEM TANK: Sverigemodellen garanterar ekologiskt matavfall fritt från diskmedel och kemikalier. Ett ekonomiskt, effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt att hantera ert matavfall på. Mindre sophantering skonar kökspersonalen från tunga lyft och svårhanterbara kärl. Minskar risken för spill och lukt vilket skapar en trivsammare arbetsmiljö. Frigör ytor för förvaring och minskar behovet av kostsamma kylda soprum. Man får en bättre arbetsmiljö i sin hantering av det organiska matavfallet som dessutom skapar ett snabbare arbetsflöde i köket.

FUNKTION MATAVFALLSKVARN: Matavfallskvarnen maler det organiska matavfallet till små partiklar som transporteras med hjälp av en pump till matavfallstanken, med minimal eller utan tillsats av spolvatten. Matavfallskvarnen monteras i restaurangens kök eller i något annat lämpligt utrymme.

FUNKTION MATAVFALLSTANK: I matavfallstanken samlas det organiska matavfallet. Matavfallstanken är tillverkade i eterplast. Den finns i flertalet storlekar. Tankarna levereras med förmonterade inlopps- och avluftningsrör och lock med excenterlås.

www.interspol.se

020-300 000

– samlad expertis inom VA-tjänster

Profile for Interspol System AB

Sverigemodellen Markförlagd  

Sverigemodellen Markförlagd  

Profile for interspol