Page 1

Stockholmsmodellen - markförlagd

Avluftningsledning

Matavfallsavskiljare Stockholmsmodellen

Fettavskiljare Stockholmsmodellen

INSTALLATIONSANVISNINGAR Matavfallssystemet Stockholmsmodellen levereras färdiga att installeras och driftsättas. Förutom med följande installationsanvisningar från GPA Flowsystem AB/Kessel ska nedanstående installationsanvisningar från Interspol Systems AB gällande matavfallssystemet Stockholmsmodellen följas: 1. Avskiljarna ska installeras på en hårdgjord och vågrät yta samt förankras i mark 2. Matavfallsavskiljaren ska placeras före fettavskiljaren. Matavfallsavskiljarens utlopp ska kopplas samman med fettavskilja rens inlopp 3. För att lutningen mellan matavfalls- och fettavskiljaren ska bli enligt rörstandard måste matavfallsavskiljaren placeras på den hårdgjorda vågräta ytan med en höjd som gör att man får en lutning enligt rörstandard på röret mellan matavfalls- och fettavskiljaren 4. Avskiljarna ska vara vattenfyllda innan återfyllning sker. Återfyllning görs ca 30 cm i taget och materialet ska packas, innan nästa lager fyllning läggs i 5. Om tung trafik kan förekomma måste en tryckutjämningsplatta anläggas i enlighet med nedanstående förslag: Avskiljarens halsar får inte gjutas fast i plattan. Stoppa cellplast, markskiva eller dylikt runt halsen. Tryckutjämningsplattans mått skall vara 1 meter större på vardera sidan, för såväl längd som bredd, än avskiljarens yttermått. Plattan måste armeras med armeringsjärn. Plattans tjocklek skall vara min 200 mm. Plattan förläggs ca 150 mm djupt, eller motsvarande betäckningens höjd, under färdig mark.

www.interspol.se

020-300 000

– samlad expertis inom VA-tjänster

Profile for Interspol System AB

Stockholmsmodellen markförlagd (installationsanvisning)  

Stockholmsmodellen markförlagd (installationsanvisning)  

Profile for interspol