Page 1

PCI Geofug

Geopolymerfogen med peciclean -effekt 速


Fogen: det känsliga mellanrummet Hygien – en allt viktigare fråga Kakel- och klinkerplattornas keramiska ytor blir allt mer hygieniska, hållbara och lätta att hålla rena – men hur är det med mellanrummen mellan plattorna? Om fogarna är smutsiga förstörs inte bara helhetsintrycket av den kaklade ytan. Genom

Hemma, på hälsoanläggningar och i andra välbesökta lokaler måste renlighet och hygien garanteras.

rengöring med starka rengöringsmedel blir de också mottagliga för inträngande fukt och mögel. Resultatet blir smutsiga fogar och fogar som bryts ner. Rengöring – höga kostnader Särskilt i offentliga lokaler med många kaklade rum, som badrum och toaletter, kan rengöringen av kakelfogar bli en mycket kostsam historia. Många förbrukade

Särskilt i offentliga utrymmen innebär kraven på renlighet att såväl ledning som städpersonal ställs inför stora utmaningar.

arbetstimmar och en stor kvantitet av rengöringsprodukter ger en hög årlig kostnad. Keramiska plattor – många användningsområden Keramiska plattor tillverkas av naturliga råvaror: de påverkar inte den omgivande luften och varken emitterar eller absorberar lättflyktiga substanser. De är robusta, hållbara och hygieniska. Vissa kakeltillverkare kan idag erbjuda funktionella plattor med fotokatalytiska egenskaper och självrengörande effekt. Hållbarhet – miljövänligt byggande Hållbart byggande betyder också mindre slitage och lägre kostnader. Även om kakelplattorna är felfria blir renoveringskostnaderna höga om fogarna är skadade. Nyckelordet är ”livslängd”, att få till stånd en lösning som innebär att kaklade ytor förblir utan defekter och ger ett fräscht och attraktivt intryck - under lång tid.

Idag finns kakel- och klinkerplattor vars hydrofila yta och mikrostruktur gör att plattorna nästan är självrengörande. Vatten bildar en tunn hinna som lyfter upp smutsen så att den avlägsnas. Man efterfrågar hållbara lösningar som ger minskade underhållskostnader och som gör att interiören under lång tid ger ett fräscht och attraktiv intryck.


PCI Geofug Fogen som nästan rengör sig själv ®

Cementbaserad fog

Fram tills idag har den kaklade ytans svaga punkt varit fogarna. PCI har nu utvecklat PCI Geofug , en fog som nästan ®

rengör sig självt med vatten, vilket ger möjlighet att lyckas hålla en mycket hög nivå av renlighet och hygien. Tack vare dess superhydrofila egenskaper, minimerar Peciclean -effekten rengöringsarbetet och gör att fogarna blir ®

avvisande mot olja, fett och smuts. I motsats till hydrofoba ytor där vattnet pärlar sig, kan vattnet istället bilda en mycket tunn hinna på fogens yta. Smutsen får då inget fäste och blir därför lätt att avlägsna. PCI Geofug kan användas på alla keramiska beläggningar ®

Här visas två identiskt kaklade ytor. Den till vänster är fogad med vanlig, cementbaserad fog och den till höger är fogad med PCI Geofug . Båda har utsatts för svåravlägsnad smutsblandning, enligt DIN 14411. ®

inomhus, på väggar och golv - även i våtrum. Den kan användas till fogar med en bredd upp till 6 mm. Fogarna förstörs inte av sura hushållsrengöringsmedel. Det är den idealiska lösningen såväl i hemmet som i kommersiella lokaler.

Ett par minuter senare tvättas ytan med vatten och torkas av med en svamp.

Kontaktvinkel hydrofob

Kontaktvinkel hydrofil

Det är kontaktvinkeln som räknas: På ytan av PCI Geofug är kontaktvinkeln nästan noll. ®

Det innebär att vattnet kan väta ytan fullständigt, underminera smutsen och bära bort den. På hydrofoba ytor bildar vattnet däremot små droppar. Efter avdunstning kan osynliga kalkavlagringar finnas kvar på ytan.

Skillnaden är slående. De cementbaserade fogarna förblir missfärgade medan...


peciclean effekt

®

peci clean effekt

®

Så här fungerar peciclean -effekten. Fogens yta är ®

superhydrofil d.v.s. den tillåter vatten att tränga in i ytan. När vattnet möter fogens yta bildas en obruten vattenfilm som frigör och lyfter upp vätskor och smuts från fogarna. Smutsen följer med tvättvattnet som avlägsnas från de keramiska plattorna. Tack vare PCI Geofug och dess ®

peciclean -effekt håller sig fogen ren och hygienisk under ®

lång tid.

Cementbaserad fog

peciclean effekt

®

Så här fungerar Peciclean-effekten, här illustreras en “rödvinsfläck” Cementbaserade fogar absorberar smuts. Vatten löser bara smutsen delvis och smutsrester blir kvar i fogarna. PCI Geofug med dess peciclean -effekt är oklanderligt ren efter avtorkning. Se filmen på www.pci-sverige.com ®

®

Med peciclean -effekten är situationen annorlunda. Tack vare geopolymer-tekniken är molekylstrukturen superhydrofil. Det innebär att vatten underminerar smutsen och avlägsnar den utan att i princip några rester lämnas kvar. Resultatet: rena fogar som förblir hygieniska och behåller ett fräscht utseende – länge! ®


Fotokatalys – rent och fritt från mögelsvampar tack vare UV-ljus Förutom peciclean -effekten erbjuder ®

PCI Geofug ytterligare en fördel tack ®

vare geopolymer-tekniken; rester som inte genast avlägsnats upplöses över tid med hjälp av UV-ljus - tack vare en fotokatalysisk process. Den ultravioletta strålningen förstör rester av mögelsvampar och håller på så sätt ytan hygienisk. Eftersom allt ljus har en ultraviolett komponent är effekten påtaglig med både naturligt och artificiellt ljus. På kaklade ytor med vanliga cementbaserade fogar bildas avlagringar där smuts kan fastna. På fogar som däremot fogats med PCI Geofug® omintetgörs avlagringarna

Rester bryts ner av ljusstrålar – UV strålningen bidrar alltså till att hålla fogarna hygieniska och rena. Effekten har undersökts och bekräftats av Fraunhofer-Institutet för byggnadsfysik i Holzkirchen.

av ultraviolett ljus, vilket minskar smutspartiklarnas vidhäftning.

Motståndskraftig mot sura hushållsrengöringsmedel Fogar som fogats med PCI Geofug

®

har en karaktär som liknar keramik. Att fogarna är integrerade med keramikplattan skapar en homogen, oerhört hållbar yta. Fogarna har en mycket hög motståndskraft mot sura hushållsrengöringsmedel. Effekten har testats och bekräftats av FraunhoferInstitutet för byggnadsfysik i Holzkirchen. Cementbaserade fogar skadas däremot av frekvent användning av hushållsrengöringsmedel. De tenderar att brytas ner och bli smutsiga allt snabbare.

Sura hushållsrengöringsmedel angriper cementbaserade fogar. PCI Geofug® står emot angrepp av sådana produkter.


g e o p o ly mer t echn o l o gY

Geopolymer-teknik: Vad är geopolymerer? Geopolymerer är oorganiska ämnen som är nära besläktade med natursten. Geopolymerer är hållbara och mycket hårda, precis som stenar. De är uppbyggda av oorganiska komponenter, precis som keramikplattor. Geopolymerernas molekylstruktur och användningen av utvalda råmaterial ger forskarna vid PCI tillgång till ett brett spektrum av möjligheter. Baserat på geopolymerer har man till exempel utvecklat fogmassan PCI Geofug , ®

vars hygieniska yta är så gott som självrengörande. Genom att kunna utnyttja geopolymertekniken på detta sätt går det nu att skapa och bibehålla funktionella, vackra och

Den bekväma geopolymer-fogen

hygieniska kakel- och klinkerytor, vilket ger användarna verkliga mervärden.

PCI Geofug

®

För alla keramiska plattor och mosaik inomhus • Reducerat behov av rengöring, tack vare peciclean -effekten, särskilt ®

PCI Geofug finns i 12 attraktiva kulörer* – vilket garanterar att det finns rätt fogkulör för varje keramisk platta:

motståndskraftig mot olja, fett och smuts

• Står emot angrepp av sura kemikalier i hushållsrengöringsmedel • Härdar utan utfällningar och flammigheter • Finkornig tät yta med homogen färg

40 SVART

12 Anemon

40 mÖRKBRUN

05 MELLANBRUN

19 Basalt

02 Bahamabeige

18 MANHATTAN

21 HELLGRAU

47 Antracit

16 SilverGRÅ

31 CementGRÅ

23 LJUSGRÅ

• Kan användas inomhus på väggar och golv, såväl i hemmet och som i mer

krävande miljöer som till exempel:

-

Hotell och shoppingcentra

-

Kontor, gallerior och utställningslokaler

• Superhydrofil yta för fogar som är lätta att rengöra mellan:

• Kakel och klinker

• Granitkeramik

• Glasplattor

• Mosaik av glas och keramik

Mer information finns i produktbladet på www.pci-sverige.com

*Reservation för färgskillnader i tryck.


Deutsche Steinzeug

Mycket speciella egenskaper Fram tills nu har fogarna varit den kaklade ytans svaga punkt. Om fogarna bryts ner då fogarnas ytor angrips av starka, sura hushållsrengöringsmedel blir de mottagliga för bakterier, mögel och lukt. Följden blir också utfällningar och flammigheter och att det tar avsevärd tid och energi att göra fogarna rena. Den nya geopolymer-fogen PCI Geofug löser dessa problem. ®

Vattnet bildar en film som lösgör och lyfter upp vätskor och smuts ur fogarna som följer med tvättvattnet. Frekvent rengöring med badrumsrengöringsmedel behövs inte längre och tiden för rengöring minimeras.

Christina Baumann, Stuttgart

„Som nybliven mamma anser jag så klart att det är viktigt med hygien. Med PCI Geofug går det lätt och ®

snabbt att göra rent i köket, i badrummet och på toaletten.”


Lätt att använda Kakel och klinker används inom många olika områden i hemmiljöer och i mer krävande projekt. Det är bekvämt att kunna använda samma fogmassa till olika utrymmen. Med dess många användningsområden och lättapplicerade egenskaper blir PCI Geofug ett självklart förstahandsval. ®

Arbetet kan inte bli så mycket enklare. Det är enkelt att blanda fogen med vatten direkt i burken till en klumpfri massa. Fogen är smidig att arbeta med och fyller fogarna ordentligt och tiden innan tvättning måste ske är väl tilltagen. Fogen är lätt att tvätta ren från plattorna och ger inte bekymmer med att fogen bränner fast på plattornas yta. Fogarna skall heller inte eftervattnas, vilket spar tid.

Martin Schmalhorst plattsättare hos KreativFliesen, Rietberg

PCI Geofug har mycket låg dammnivå utan fysiologiska ®

nackdelar och lämpar sig därför väl även till renovering. Eftersom produkten inte innehåller cement så blir fogarna jämna och fina i färgen utan störande utfällningar och flammigheter, något som varit ett återkommande

„Den smidiga konsistensen, välfyllda fogar och

störningsmoment för branschen. Utöver alla praktiska

den enklare tvättprocessen gör appliceringen bekväm.

fördelar för hantverkaren så kan han ge sin kund en fog med

Fogarna blir jämna i färgen och jag slipper störande

peciclean -effekt som ger helt unika värden för de vackert

flammigheter. Tack vare peciclean -effekten kan jag

kaklade ytorna.

erbjuda mina kunder ett betydande mervärde, vilket

®

®

är till fördel för alla inblandade.”


Deutsche Steinzeug

Glänsande resultat Kakel- och klinkerplattornas alla positiva egenskaper, som t.ex. hög motståndskraftighet mot slitage, syror och fläckar gör dem till ett material som kan användas på många olika sätt och kan anpassas till varje individuell smak. Men även fogarna är en viktig del hos alla kaklade ytor. Materialets karaktär, fogens fyllnadsgrad, fogens färg och glans är en avgörande faktor för utseendet i ett kaklat rum. PCI Geofug ger vackra ytor som förblir rena och behåller ®

en homogen färg under lång tid. Fogens keramikliknande egenskaper och utseende samt utbud av olika fogkulörer ger goda möjligheter till individuell anpassning till utvalda keramiska plattor. Möjligheterna har ökat att skapa vackra och tåliga miljöer med kakel, klinker och mosaik.

Ralf Schulte-Ladbeck arkitekt hos Schröder Schulte-Ladbeck, Dortmund

„Fogen har egenskaper som liknar keramikens och tack vare dem bildar fogen och kakelplattan en enhet beträffande såväl utseende som materialegenskaper. Den homogena färgen och den finkorniga täta ytan är ett designgenombrott, Och den funktionella ytan med peciclean -effekten ger ett ®

verkligt mervärde till mina kunder.“


Deutsche Steinzeug

Lång livslängd Förvaltare av lokaler med intensiv belastning tvingas ofta till åtgärder för att bibehålla ett acceptabelt utseende. Kaklade ytor i duschar och toaletter måste ha ett hygieniskt och tilltalande utseende. Bristfälliga fogar kräver kostnadskrävande renoveringsarbeten. För sådana användningsområden är PCI Geofug den idealiska ®

lösningen. Den nya bekväma geopolymerfogen förlänger intervallen mellan renoveringsarbetena eftersom den täta ytan har få porer och är hård, hållbar och robust. Den motstår sura hushållsrengöringsmedel, extrema temperaturer och hög mekanisk belastning. Det innebär minskade kostnader för

Markus Walther Projektledare, Victor’s Bau+Wert AG, Saarbrücken

underhåll, renovering och rengöring.

„Tidigare var cementbaserade fogar som utsattes för täta intervall av sura hushållsrengöringsmedel tvungna att ersättas med regelbundna intervall, vilket ökade driftskostnaderna. Det är nu historia, tack vare PCI Geofug

®

som är framtagen med innovativ geopolymerteknik. PCI Geofug är en god investering som minimerar ®

driftskostnaderna, beträffande både rengöring och renoveringsintervall.“


Intelligenta lösningar från BASF Construction Chemicals Oavsett vilken utmaning du ställs inför och oavsett vilken sorts byggnad du bygger så har BASF Construction Chemicals en intelligent lösning som hjälper dig att lyckas bättre. I våra marknadsledande serier finns ett brett utbud av beprövad teknik som hjälper dig att bygga en bättre värld.

BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg Telefon: 031-26 84 60 Fax: 031-26 84 80 info@pci-sverige.com www.pci-sverige.com

CONICA – Idrottsgolv ®

CONIDECK – Tätskiktssystem för hand- eller sprutapplicering EMACO – Betongreparationssystem ®

HECK MultiTherm – Putssystem på isolering ®

MASTERFLOW – Undergjutningsmassor ®

MASTERFLEX – Fogmassor och fogsystem ®

MASTERSEAL – Ytbehandling och impregnering ®

MASTERTOP - Dekorativa golv och industrigolv ®

PCI – Fäst- och fogmassor, våtrumssystem och golvspackel ®

RAJASIL – Putssystem för fasader och murverk ®

UCRETE – Golvsystem för extrema förhållanden ®

03/2011

PCI Geofug  

PCI Geofug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you