Page 1

Golvspackel i fuktiga miljöer - en riskkonstruktion Vid avjämning av källargolv av betong, platta på mark eller inspackling av golvvärme finns risk att fukt tränger upp genom betongen, vilket gör att spacklet bryts ner och tappar i hållfasthet. Lösningen på problemet heter PCI Novoment M1 fluid - ett golvbruk som klarar riktigt tuffa fuktförhållanden. PCI Novoment M1 fluid är ett flytande golvbruk med unika egenskaper som klarar fukten utan problem. Produkten kan läggas i tjocka skikt utan sprickproblem och den härdar snabbt. Du kan spackla in vattenburen golvvärme eller värmekablar tryggt och enkelt på källargolvet.

På terrassen eller balkongen bygger du upp fallet och kan snabbt gå vidare med montage av PCI:s utvändiga tätskiktssystem. PCI Novoment M1 fluid är det ideala ROT-bruket för mindre jobb som garage, men passar lika bra till belastade ytor som bassängprojekt eller inom industrin.

Det ideala ROT-bruket • Avjämna eller laga • In- och utvändigt* • 5-80 mm tjocklek • Mycket låg krympning • Till golvvärme • Gångbar efter 3 timmar • Plattsättning efter 5 timmar • Tätskikt i våta utrymmen efter 18 timmar*. • Även som färdig golvyta utan beläggning. * I PCI Guiden hittar du konstruktioner med tätskikt för våtrum invändigt och för terrasser och balkonger utvändigt. Beställ eller ladda ned PCI Guiden på www.pci-sverige.com

Äventyrsbadet i Piteå har fått nya betonggolv, i och runt bassängen. 80 ton PCI Novoment M1 fluid levererades.

BASF AB Box 7144, 402 33 Göteborg Tel: 031-26 84 60, e-post: info@pci-sverige.com, www.pci-sverige.com

PCI Fuktiga golv  

PCI Fuktiga golv

PCI Fuktiga golv  

PCI Fuktiga golv

Advertisement