Page 21

2. Канали комунікації, спікери та аудиторії

19

2. КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ, СПІКЕРИ ТА АУДИТОРІЇ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ Серед учасників фокус груп домінує позиція, що максимально ефективна модель донесення інформації про реформи до населення — поєднання різних методів та каналів комунікації. Використання всіх можливих і наявних засобів масової інформації пояснюється тим, що ключове у процесі інформування населення — охоплення якомога ширших верств населення, з одного боку, й орієнтація різних цільових аудиторій на різні види ЗМК — з другого. Експертна аудиторія також підтримує використання різноманітних ЗМК і методів поширення інформації про реформи. Водночас завжди існують певні об’єктивні обмеження: чи то бюджет комунікативної кампанії, чи строки її проведення, що не дозволяють одночасно використати всі наявні медіа ресурси. Постає проблема їх вибору. Для її розв’язання необхідно зважати на такі чинники: • пріоритетні канали отримання інформації для цільової аудиторії, • рівень довіри до них та власне ознаки ЗМК  — селективність аудиторії, • потенціал охоплення, • швидкість акумулювання аудиторії, • географічна гнучкість, • контроль надання інформаційного повідомлення, • розташування під час надання інформаційного повідомлення. Розглянемо їх детальніше.

Інформування про реформи: практичні рекомендації та українські практики  
Інформування про реформи: практичні рекомендації та українські практики  

Посібник містить практичні поради з комунікації реформ, вибору каналів інформування аудиторії та спікерів. Тут також розглянуто приклади та...

Advertisement