Page 1

PROJEKT FUNDACJI INTERNATIONALER BUND POLSKA

Akademia Aktywności Społecznej Tychy, Ruda Śląska, Gliwice, Rybnik, Katowice, Erfurt. wrzesień 2010r. – wrzesień 2011r. Projekt realizowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji „Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”


Partner wiodący: Partnerzy:

Fundacja Internationaler Bund Polska Stowarzyszenie Młodzi Europy – Ruda Śląska

Jugendmigrationsdienst Erfurt – Młodzieżowe Centrum Migracyjne Erfurt (Niemcy) Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska Gesellschaft für Beschäftigung, Bildung und soziale Dienste des Internationalen Bundes Erfurt – Przedsiębiorstwo pożytku publicznego - Centrum Edukacyjne (Niemcy) Stowarzyszenie "Morela" na Rzecz Osób Wymagających Wsparcia i Pomocy Psychologicznej Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych – Rybnik „Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”


KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE: - Młodzież od 13 do 30 roku życia CEL PROJEKTU: - Zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym oraz wsparcie młodzieżowych liderów chcących podjąć działania w ramach organizacji pozarządowych. GŁÓWNE MIEJSCE DZIAŁAŃ: - Tychy i Ruda Śląska

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”


RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU X 2010 – Pokaz filmu, Debaty, Prezentacje miast i grup partnerskich, Konkurs na logo i hasło projektu, promocja platformy e-learningowej. XI 2010 – Wydanie „Miejskiego Ekspressu”, Wizyta w: CIS i Stowarzyszeniu „MORELA”, Warsztaty z dziennikarzem „Promocja, – czyli co jest ważne”, Warsztaty z emisji głosu, Pokaz filmu, Debaty, Spotkanie z samorządowcami. XII 2010 – Miejska Gra Terenowa, Debaty, Warsztaty z autoprezentacji, Warsztaty z konstytucji i podstawowych praw człowieka, Pokaz filmu. I 2011 – Warsztaty z emisji głosu i komunikacji niewerbalnej, Debaty, Pokaz filmu, Warsztaty „Obywatelstwo europejskie”. Akcja promująca 1% dla OPP. II 2011 – Spotkania z osobami ważnymi dla przemian demokratycznych, Warsztaty z dostępu do informacji publicznej, Spotkania z osobami tworzącymi prawo, Warsztaty „Demokracja w Internecie”, Wizyta młodzieży niemieckiej, Miejska Gra Symulacyjna. „Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”


III 2011 – Trening kreatywności – wyjazdowe warsztaty dla 20 uczestników, Wydanie „Miejskiego Ekspressu”, Pokaz filmu. IV 2011 – Dyskusja nt.”Informacji, a propagandy w Internecie”, Pokaz filmu, Warsztaty „Jak korzystać ze swoich praw”, Historie młodych osób walczących o demokrację. V 2011 – Warsztaty „Wolontariat – tak warto”, Akcja ”Europejski Tydzień Młodzieży”. VI 2011 – Warsztaty „Przygotowanie projektu do Programu Młodzież w działaniu”. Pokaz filmu. Wydanie „Miejskiego Ekspressu”. Warsztaty „Prawa człowieka i obywatela”. VII 2011 – Pokaz filmu. IX 2011 – Konferencja podsumowująca projekt – Tychy. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE PO URUCHOMIENIU NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI www.ib-polska.pl „Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”


Koordynator: Piotr Mazurek Kontakt: cistychy@gmail.com Tel. 32 219 10 10

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”

Akademia Aktywności Społecznej - informacja  

Polsko-niemiecki projekt. Ramowy harmonogram projektu

Advertisement