Page 1

Projekt „Akademia Aktywności Społecznej”

Wolontariat europejski, a doświadczenia polskie

Tychy, 9 czerwca 2011r. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.


Czym właściwie jest wolontariat? Każdego dnia wiele osób angażuje się w jednorazowe, cykliczne bądź stałe działania, których wspólną cechą jest nieodpłatna i dobrowolna praca na rzecz innych ludzi, grup lub społeczności. Te działania – tak różne w swojej formie – stanowią jeden z filarów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Łączy je jedno słowo: WOLONTARIAT. Co ono oznacza?


Wolontariat


Wolontariat Europejski Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest drugą Akcją programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.

Wspiera i finansuje projekty opracowane dla pełnoletnich młodych ludzi (18-30 lat) przez organizacje i instytucje z krajów uczestniczących w programie.

Celem Wolontariatu Europejskiego jest rozwijanie poczucia solidarności oraz promowanie aktywności obywatelskiej i wzajemnego zrozumienia wśród młodzieży.


SkarbnicÄ™ wiedzy znajdziesz na www.mlodziez.org.pl


Publikacje niczym przewodnik poprowadzÄ… Was przez wolontariat


Wolontariat Europejski! • Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non profit. • Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą byd realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat.


Kim są Wolontariusze Europejscy? •

To młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat, którzy wyjeżdżają za granicę na okres do 12 miesięcy po to, aby pomagad przy realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej.

Projekty dotyczą zagadnieo takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziedmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi, ksenofobii i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie oraz wielu innych.

Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie stanowią zastępstwa pracy etatowej.

Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.


Uczestnictwo w Wolontariacie Europejskim

Aby wyjechad na Wolontariat Europejski, nie musisz mied konkretnego wykształcenia ani kwalifikacji. Dzięki pracy jako wolontariusz w zagranicznej organizacji pozarządowej poznasz inną kulturę i język, zyskasz nowe doświadczenia oraz nawiążesz międzynarodowe znajomości.


Co wolontariusz ma zapewnione? • • • • • • • •

Pokrycie wszystkich kosztów pobytu ubezpieczenie koszty podróży z miejsca zamieszkania na miejsce projektu i z powrotem wyżywienie i zakwaterowanie kieszonkowe transport lokalny koszty wiz i szczepieo


Gdzie i na jak długo możesz wyjechad? • Projekt Wolontariatu Europejskiego może odbywad się w jednym z Krajów Programu lub w Krajach Partnerskich • Działania Wolontariatu Europejskiego trwają od 2 do 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, czas działania może wynieśd od 2 tygodni do 2 miesięcy. • Projekty odbywają się zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.


Korzyści z Wolontariatu Europejskiego

• • • • •

rozwój różnorodnych kompetencji odkrywanie i rozwijanie własnych talentów lub nowych przełamywanie barier satysfakcja, wiara w siebie, zmiana postaw etycznych kształtowanie postawy obywatelskiej


45 41 40 36 35 28 30 24 23 25 19 17 20 15 15 16 14 14 13 15 11 11 10 10 9 7 10 6 6 7 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 5 11 11 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 0 Austria Czechy Estonia Holandia Islandia Norwegia Szwecja Chorwacja Luksemburg Irlandia Litwa Belgia Łotwa Dania Słowenia Grecja Słowacja Włochy Wielka Portugalia Francja Bułgaria Turcja Rumunia Hiszpania Niemcy Albania BiH Azerbejdżan Serbia Mołdowa Izrael Armenia Czarnogóra Macedonia Rosja Gruzja Białoruś Ukraina

Wolontariusze wysyłani z Polski

Polska Narodowa Agencja Inne Narodowe Agencje


111 120 100 71 80 60 32 40 22 23 29 20 18 18 20 9 10 11 11 13 15 15 7 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Szwecja Holandia Estonia Czarnogóra Grecja Czechy Mołdowa Tunezja Albania Belgia Islandia Serbia Macedonia Bułgaria Dania Białoruś Azerbejdżan Litwa Wielka Węgry Armenia Austria Rumunia Portugalia Łotwa Rosja Gruzja Włochy Turcja Ukraina Francja Hiszpania Niemcy

Wolontariusze goszczeni w Polsce

Polska Narodowa Agencja Inne Narodowe Agencje


Fundacja Internationaler Bund Polska Od 2007 roku realizuje projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 2 - Wolontariat Europejski. Jako organizacja Wysyłająca i Koordynująca gwarantujemy najwyższą

jakość projektu nie tylko poprzez jego organizację, ale również poprzez budowanie zaufania wśród zespołu projektu, koordynatora, organizacji goszczącej i mentorów, którzy są odpowiedzialni za wsparcie, pomoc

i proces uczenia się wolontariusza.


Czym jest Wolontariat Europejski wg obecnych i byłych wolontariuszy, trenerów i akredytorów Wolontariatu Europejskiego? Trudno określić w słowach, jak to jest – trzeba to przeżyć! Sandra Skwierawska, wolontariuszka Wejściem w świat niezliczonej ilości przygód, nowych doświadczeń i wniknięciem w głąb samego siebie. Magdalena Malinowska, wolontariuszka Nauką sztuki dialogu – ponad barierami kulturowymi, ponad stereotypami, szowinizmami, zadawnionymi urazami do innych nacji czy choćby bardzo prozaicznie – to dialog ponad różnicami językowymi. To nauka współpracy i kompromisu. Katja Głuszak, wolontariuszka

Inkubatorem rozwoju młodego człowieka poszerzającym jego kompetencje potrzebne na rynku pracy i w życiu niezależnej jednostki. Dagna Gmitrowicz, trenerka wolontariuszy i organizacji Wolontariatu Europejskiego Być wolontariuszem – być szczęśliwą osobą. Wolontariat Europejski to przemyślane działanie osób zainteresowanych pomocą. Każdy z nas może pomóc, wystarczy chcieć. Tomasz Kosmalski, wolontariusz

Wypowiedzi zawarte w publikacji FRSE „Wolontariat zmienia nas, czyli jak zostać Europejskim Wolontariuszem”


Wolontariat to szansa na poznanie przyjaciół

Na zdjęciu wolontariusze z Niemiec, Rosji i Węgier


Osoby zainteresowane szkoleniami dla wolontariuszy i wolontariatem w Polsce i na świecie zapraszamy do kontaktu po spotkaniu lub w biurze Centrum Integracji Społecznej w Tychach, ul. Edukacji 11 tel. 32 219 10 10, e-mail cistychy@gmail.com Zapraszamy na naszą stronę www.ib-polska.pl Jesteśmy również na

wystarczy wpisać

Internationaler Bund Polska


Dziękuję za uwagę

European Voluntary Service - Tychy 9.06.2011  

European Voluntary Service

European Voluntary Service - Tychy 9.06.2011  

European Voluntary Service

Advertisement