Piotr Mazurek

Piotr Mazurek

Kraków, Tychy, Poland

Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie została założona na przełomie 2004 i 2005 roku.
Od 2009 roku Fundacja prowadzi w Tychach Centrum Integracji Społecznej.

Jej fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która działa w części zachodniej Niemiec od roku 1949, a po 1990 r. również w części wschodniej.

Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne „pomosty” pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazuje przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora.

Internationaler Bund Polska wspiera wolontariat, edukację zawodową młodzieży i dorosłych oraz działa na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

www.ib-polska.pl/AAS/