Bursztynisko. The Amber Magazine no. 45

Page 94

KONKURSY | CONTESTS

JOYA 2020 Biżuteria artystyczna w czasach pandemii Artistic jewellery in times of pandemic

Maria Jose Vascones 12. edycja targów JOYA skupiała się na wdrażaniu nowych technologii w tradycyjnym rzemiośle, jednak w wyniku panującej obecnie pandemii tradycyjny format targowy przekształcono w wystawę i platformę internetową.

The 12th edition of JOYA focused on the incorporation of new technologies in traditional crafts, however the current global pandemic situation had made us re-made our traditional fair format into an exhibition and online platform.

Wystawa w nowym formacie odbyła się w Centrum Artesania Catalunya (ul. Banys Nous 11) prowadzonym przez Konsorcjum Handlu, Rzemiosła i Mody (CCAM) Autonomicznych Władz Katalonii w dn. 19.09– 29.11.2020, prezentując międzynarodowe grono artystów, którzy przygotowali swoje kolekcje w najbardziej skomplikowanym sezonie pandemicznym.

The new format as an exhibition was held at Artesania Catalunya (Banys Nous 11), of the Consortium of Commerce, Crafts and Fashion (CCAM) of the Generalitat of Catalonia (19.09-29.11.2020) presenting an international selection of artists that produced their collection in the most complicated pandemic season.

Ponad 200 twórców, wśród których znalazły się szkoły i kolektywy (uwzględniając również towarzyszące wydarzenia OFF JOYA), zaprezentowało prace wykonane zgodnie z osobistą wizją i doświadczeniem, biżuterią artystyczną wyrażając współczesność, wyznaczając linię oddzielającą czas sprzed pandemii i po ograniczeniach, jakich doświadczyliśmy w minionym roku. Pomimo trudności udało się wypromować ich prace w formule on-line za pomocą filmów o modzie, artykułów do pism międzynarodowych, premierowej sprzedaży w ponad 200 galeriach na całym świecie, w których do publicznej sprzedaży wybrano 165 wyrobów. Artyści skupieni wokół platformy Klimt02.net za jej pośrednictwem również prezentują wybrane prace do sprzedaży on-line, zakończonej wyprzedażą świąteczną. 92

Bursztynisko 45 | 2021

More than 200 artists, which include schools, collectives and OFF JOYA events presented works made with their personal vision and experience, through art jewellery their expressed the present times, drawing a line before and after the restrictions we had in the past year. Despite the difficulties, we could promote their work online with fashion videos, editorial for international magazines, a sales preview for more than 200 galleries worldwide in which 165 pieces were selected to be sold for the general public. Organized by Klimt02.net, the artists also present a selection of pieces to sale online through the plattform and finished with a Xmas Sale. The online JOYA awards ceremony, awarded the best individual artists and students as the winner of the 12th edition of JOYA - the Korean artist, Namkyung Lee with