Bursztynisko. The Amber Magazine no. 44

Page 64

WYSTAWY | EXHIBITIONS

JAROSŁAW WESTERMARK

MATERIALIZACJE

MATERIALISATIONS Anna Wójcik

Jubileuszowa, 40. edycja Legnickiego Festiwalu SREBRO 2019 obfitowała w wystawy i wydarzenia promujące współczesną biżuterię artystyczną (pełna relacja na str. 80). Pośród nich miała miejsce prezentacja twórczości Jarosława Westermarka zorganizowana w ramach cyklu wystawienniczego Sylwetki Twórców. Odbyła się ona w Galerii Sztuki w Legnicy w terminie 01.05. – 16.06.2019 r. Jarosław Westermark, z wykształcenia matematyk, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów-złotników. Projektowaniem i tworzeniem biżuterii zajmuje się od końca lat 70-tych. Należy do grona twórców od lat związanych z legnickimi wystawami biżuterii artystycznej, był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany podczas przeglądów oraz konkursów, występował także w roli jurora. Wystawa indywidualna Jarosława Westermarka Materializacje miała charakter retrospektywny. W prezentowanym zbiorze znajdowały się pierwsze komplety biżuterii wykonane ze srebra w latach 80-tych, liczne realizacje konkursowe oraz prace nowe, wśród których dominuje bursztyn. Na wystawie znalazł się m.in. zestaw biżuterii ze srebra zatytułowany Sople, za który artysta otrzymał w 1979 roku uprawnienia do wykonywania zawodu złotnika (nie tylko Festiwal SREBRO obchodził w tym roku ważne 40-lecie). W Galerii Sztuki pokazano także pierścień Złoty bursztyn nagrodzony w 2017 roku Grand Prix Mercurius Gedanensis, biżuteryjną wersję butelki Kleina czy nóż ze srebra, stali i bursztynu. Fenomen twórczości Westermarka to czystość form oraz perfekcja ich wykonania. Każdy przedmiot wychodzący spod ręki autora jest dokładnie przemyślany i dopracowany. W połączeniu z satyrycznym charakterem prace stanowią zarówno wysokiej klasy dzieła sztuki, jak i doskonałą prezentację rzemieślniczego kunsztu. 64

Bursztynisko 44 | 2020

The 40th, jubilee edition of Legnica SILVER Festival 2019 was full of exhibitions and events promoting contemporary artistic jewellery (the full report can be found on page 80). Additionally, a presentation of Jarosław Westermark’s works took place as a part of exhibition series About the Authors. It was displayed at the Gallery of Art in Legnica (01.05.-16.06.2019). Jarosław Westermark, a mathematician by profession, is one of the most recognized Polish jewellery artists. He has been dealing with the design and creation of jewellery since the early 1980s. He is an artist who has always been associated with Legnica’s exhibitions of artistic jewellery. He has received numerous distinctions and awards in different reviews and contests. He has also been a juror. Jarosław Westermark’s solo exhibition Materialisations is of a retrospective nature. The presented


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.