Page 1

E


yüz '

#

!

-

&

"# (

$

$

olurlarsa olsun -

'

$

) ' dünyaya olan

efendiden, sömürüden ve tahakkümden yoksun, özgür bir * ' Devletler ve otoriteler, her kim $ . ' ' # #

' $ +

,

$

'

$ / sömürüsünden ve talan edilmesinden var eder. ' $ ' ' 0122% $ 0322%

#

$

$

03

$ $ 5

6

%

$

$

#

' .

-

'

' $

egemenlerin d $

$ #

' ' + ', # Özgür, efendisiz ve sömürüsüz bir dünyaya & ' '# '# ' #

$ $

'

/ $ '

$

(

ö

'

-makine halinde toplumun büyük bir $

' (

$

# ' $

'

'

'

$

4 $

'

direnen asilere ve 19.

$%

'

7

%

$ $ # " ,

+

%

' '

4 #

5 #

$

5

' # $ 4 $

'

'# ' 8

# $

'

'

$ $

hareketin


$

#

#

'

belirginl

9

'

$

' '

$ -hatalar-

+

,

'

&

$

$ $

$

# .

$

$ #

$

$

# #

$

$

#

#

) '

' -

'

'

#

#

' kkümü yerle bir # #

$

'

' ' ' bu sistemi yerle bir edip yerine efendisiz ve sömürüsüz bir dünya kurabilecek olan devrimci sürecin önünde bir engeldir. Endüstriyel sis

$ #

. '

'

$

$

$ (

#

'

'

' . $ $ # # # ' '

$ #

;

'

'

'

#

$ '

#

# -

$

'#

#

'

< $

. Kitleleri birer robota v

#

*

#

' $

$

#

8

-

'

#

>

#

&

$

$ ?-

ütlenmelerle yürümelidir. Tekno-ednüstriyel s # 6

$ #

$

#

6 $ ' $ #@, ' > > # un en iyi prototipidir.

$ $

'

>+ '

>

#

$

# -

*

$'

$

# '#

$

$ #

$

'

$

' $

$

'

kitleye indirgeyen, onlarla r

#

# '

sisteme nötr olarak bakmak veya insan $ # ' $ ' = ' $ zincirlerine daha da $

Çünkü

-komünistler veya

#

8 sistemin özü

$

0:

$

' t

#

-

1

#

: yesilanarsi@yahoo.com

# $

#

#

'

http://www.geocities.com/yesilanarsi

$


– nükleer endüstri, sibernetik ve ilgili bilgi teknikleri, biyoteknoloji ve

-

ildir. Marksistlerin ve sendikalistlerin ! "

! !

!

"

# !

!

! sosyal alanda üretimi küçük birimlere yayarak üretimin desantralizasyonuna izin verdi. Otomasyon " $

! $

!

%

& $

!

'

"

%

ömür-boyu usta fabrika "

! "

$

!

! %

#

! icatlara sahiptir. $ !

(

!

! "

" &

& Biy -zaman içinde-

kontrol verir – !

!

!

!

)

% !

süreçler

"

"

"

! %

! maddi ! mozomlar, vs. gibi $ in kontrolü ötesinde teknolojik

$ $

"

"

!

$ !

-

! -

)

"

" -

$ mesul-

1

bir engel olarak sunmada yetkilidir. Böylece bu canavar, * "

+$ $ ! $

"

!

, #

"

& $ $

!

!

! $

/

! " .

! -devlet, sermaye, teknolojik sistemi.

1

! +'

!

&

verm

#


(Türkiye’den güncel) $ $

! !

0

1

1

! 0 !

3

1 4

2

$ "

!

! !

" 2

"

5 "

" 6

#

6

* "

7 ! 6

$

!

! 5 "

7 -

" "

!

2 "

7

8 !

5

! -

9 :

.

"

: " " !

! !

!

!

9

-

3

4

"

" !

0

!

" r sonucudur da denebilir. Herkes

1 "

6

2

! !

!

7 !

9

69

"

" 7

"

7

!

!

"

!

6

76

" "

"

!

"

"

"

"

! "

9

9

"

!

8 2 yöneliktir.

" "

! "

!

" !

"

"

!

!

4

!

izole b

"

"

-

(

5

! " # # $ %& ' " %( Vurgumu burada tekrar yaparak, burada savunulan veya öneril 0 + ' 2

3 "

& -

) '

( ( )(+(

' *+ '

, !

- & (

.

'

/

+ " "

! "

"

!

2

!

!

;

2 !

"

!

ve birlikte etkinlikler düzenleyebilecek. +1 <

& "

"

"

3

4

- !

" "

" -

$

!

$

" $ "

2 "

0 "

! ! 2

$ $ !

"

$

"

! !

!

!

$

"

2 1

"

!

= !

>

!

)

!

Bir Gazete Önerisi "

!

"

2 1 ?

" $ "

0 0

2

"

2

1

"

@

"

2 1 bunlar… $

:

1

$

!

! 5

"

!

"

!

0


)2

& -

)

)

3

“Bir Dil Kelimelerden Daha Eskidir” ve “Hayali Kültür” # &Derrick Jensen $ ) ' &! !" #$% &'()"*

4)

&

"%+ +!,"!-

' '

#

A5

<

'

4

# B

&

sesidir- bizl

+

$ '#

#

, $

$ <

' $

C ' ' belki de bunu çözmek için her hangi bir fakat bir roket ' ' $ geri gelmiyorsa, daha erken veya daha geç hiç biri geri ' ' ' D $ $

D ' '

' '

$

#

' '

$–<

a

)

>

D B

+ E

'

$

' '

# –

,

$

/ $% $ '

$

' '

$

-

$

–'

A-

$ $

$ B '

A

'

' ' bölgeleri durmadan hiper-sömü

$-$

$

' $

$

D

$ # B

# –

#

'

'

.

F

# – ne kadar düzensiz $ Kaynaklar zorla # # # Thomas Friedman CG - McDonald's Si H & I < = $ $ 8-0J% C< $ antropolog Stanley Diamond% CE $ $

F

'

$ – ' $

$ E

/ McDonnell Douglas '

$

/ C

.

$

'

$ $

$

'

' #

' $

$ $

$ ' ' müsaade edilmektedir.

4"

5 $

G itibaren, Ta /

$ $

'

$

$ $

!/ 7 $

$ FC/ $ $ $ K '

=

$

kle

$ $

$ $

$

C


! "

# $ " # % & ' ( ' ( # ! # + , !$ ! /

# -

!

.

!

! #

# ! ) &

! * # !

#

! 011

! ! 2

3 #& 440&

!

' "

5

' !

!

1

6 7# '

!

3#

) !

8' 6 7 &

', 3

!

! 6 ! ! # ) < ', 6

9 :% ;# !

<

<

!

!

! *#

)

) =

<

:

"

&.

* # <!

<

) !

* #

' : )

!

) # #

!# ,

'$

6

C

< ! # ! 6

! E ' # <! !

2 !

<# !

>

! ! <

!

8' #

#

,

? # 3 < ; 3 ! % = 3 D # !

! *

G< <

A 3#B

@ ) @

# !

!

# ' !F

$ <

# !

#

* #

? =

!

< ' "!

!

'

!

!

' :

! *

$

? H!

)

<! *

)

# # C

#

,

!

! !

! * ! #

# F

= E #

<

<

& ! !

!

"! ) '

* !

! I '

) /

!

!

!I *


$

!

! "

! –ve temellerini içinde

!

-

–Anarko-

A

2

! 1 39

B

9

4

* 8

!

!

Katolik Kilisesi’ne

2

1

$

# $ " "

#

B

"

" 6

kendilerini t 6 T =

!

"

Elbette ki, anarko-

!

7

-

2 " 7

69

7

6

7

!

!

-

-

!$ !

-

2

! ispatlar. B

! !

" –

>"

"

" >"

sistemdir –

!

"

! >"

9 ! -

!

7

< 7

" "

!

"

) !

"

AnarkoC

"

-

"

"

"

!

:

6

"

!

*

!

3D $ E 6B 2 – One Big Capitalist’i tercih etmektedirler. Fakat " %

$ ! /7

" $ 4

"

" !

!

B – !

Top 1

3

6 D(01 " !

76B

2 6

0

kabullenmeleri için o zapt 2 F / üretimin güzel

/7 " 71 4 -sendikalizm bazen

! !

"

! 0

/F

-sendikalistler ilk olarak $

$ "

! 7

– ve hatta burjuvadan da daha çok– anarko-

$

2

0" " olarak mahkum edilmektedirler. Hatta Bohem – için bir yol bulunana kadar.

$

" 6"

"

" "

D

7 !

!


!

"

>

!

! %

7

$

2 E 6B

2

-sendikalist /7

% !

G

#

1

62

1

$ –

! !

$

gibi, anarko-sendikalistler de bizi $ -

devrimci ve

F

+4 ! F4 ve anarko-sendik

3 -sendikalist teorideki "gerçek

3 – "

Anarko-

! $

s

! !

-

F

"

6

7

$

" (

! 0

" 3

4

F !

F !

: "

hangi biri için mümkün olup olm

Hem burjuva liberal teorisyenleri hem de anarkoahlaki bir toplum ister. Her ikisi de bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi garanti eden yüksek seviyelerde üretimle pürüzsüz bir biçimde : " = $ ! $ " 2 -sendikalistler ekonomiyi o nedenle demokratik olarak isletilmesi gereken politik bir g $

! 2

-

!

2

– "

"

!

–"

! Bu beni burjuva liberalizmiyle anarko! " : F> (Fredy Perlman). Özgürlük ve demokrasiden bahsederken, burjuva liberalleri ve anarko& yüzden, burjuva liberalleri papa # 3 4 ! % – ve anarko" –% ! +– $ /F9 ! F#

8 " "

" 7

6

$

&

" $

F ! $ " – bütün sosyal sistem ! !" -

yapma kabiliyeti olarak görmemektedirler. Onlar, bunu ilerici, rasyonel bir toplumun F> F " " " $ 2 " " ! 2 " " ! ! ! -sendikalist bir topluma

Toplumla birlikte ! kontrol istiyoruz.– ve bunu bütün anarko-sendikalistler bize önerir – istiyoruz.

! !


4 ,2

)

-

%

! "

6

7

3 4 !

" , solcular

% ""

;

"

"

"

!

#

>

"

: $

H -

# -

!

B

1 '

!

!

!

!

"

?II #

!

e artarak ! !

! !

" '

! !

"

!

;

poli

" " -içinde formal, kitle

" -

!

"

;

" !

" " üzerinde temellenmektedir. 0 " !

$

!

!

"

"

!"

"

$ " . olarak bireysel veya toplumsal kendi kendine etkinlik, kendi kendine idare " !

= !

! !

! Uluslar

!

#

!

" B

!

!

!

!

!

"

G ! "

=

! " " *

! " # " sendikalizmin en parlak dönemi bunlardan biridir. Fakat bunlar he

9

!

G

6J

! "#

$ %!

# "#&%#'

ütün bu

" -

! .JK

?I

-

!


5 67 4 9 0 0: 5

5 8 ;

5/

BOB BLACK 1985

-

&

!

!

komünist-, bireyci-

2 "

"

L 1 =

1

"si

& 1

> "

1

$ ,

'

!

"

!

"

"

! $

!

)

"

!

'

"

!

>

! "

!

"

"

!

!

'

&

" okuyamaz. $ & $

!

"

!

2 2 $

" "

B "

JKMN9"

JKNO# ! !

(

0

2

hemen simdi harbiden hayal edil

!

"

!

$

"

" -kültürünü tercih edecektir. Fakat dev

" ! ! !

$

" !

!

, P

! >

2

1

"

2

$

" -

!

2 !

&

6 "

7!

"

2

7

$

3

$

! " !

6 !

1 6 4

7 &

" tek


! ki “Processed World”

“Fifth Estate” ve “Kick It Over”

9 :

B

*

örgütler bile bunu sezinler. Anti-

rler. Bu

! 3 !

6

7

!

4

6

2

7

"

-

"

"

2

gönüllü birlikteliklerin gücünü ellerinden alarak kendi

B

"

3

4

(e !

2

!

!

! 36

!

2

!

lerin mücadelesi $

$

!

4$

"

!

57

7 ER

:

$nde bugün ak

# /

onlara gö & $ engeldirler. Çünkü kendi d $ ' 9

7

2 !

10 5 (

!

Çünkü bu '

$

'

' ' $ -endüstriyel sistemin bütün yeniliklerini

' $ sistemin d $ # 4 $

$ $

*

$ 5

:22 ( # '#

olmak için mücadele veriyorlar. L2

# K

$ anar

# $

$ #

$ +

, '

%

-endüstriyel kapitalizmin

' I ' -devrimci bir biçimde hareket etmesini engellemektedir. Bugün hala 1800’lerin ideolojilerine ve o dönemin teorik-# $ ' # # $ reformisttir, çünkü tekno-en $ $ $ # ve ö $ ' M Fakat ezilenler tekno$ # # $ AYAKLANMA’ya! #

8 #

#$ I


Sol-

/

Jason McQuinn, Editör >

QQ

! # B

*

! "

!

2

!

!

!

"

! B

-

"

-

süreklilik bulunmayan *

! "

G "

2 3

4"

3

43

!4

, -

"

"

i. ;

$

!%

1

% !

)

!

2

!

ola

"

!

!

Anarko-sendikalizm bu türden bir sol-

2

in, toplumsal adaletin

! -

! , !

$

"

3

4

!hin’in ekolojik anarko'

"

! !

-

! 3

!

4 !

3

!

4

$ "

QQ F

!

!

F

> !"

!

!

" 3%

&

> 1

4 -$

3 !

!

! !

&

4

!

& "

!

"! 3

4 2

+)

"

" -

3 -

"

4% "


dan sol ise çok daha genel olarak, entelektüel ideologlarla oportünist ! pratiklerde parti kendisini kitle hareketinin " # $

$

%

-

&'

(

Bu

FE

0I bildiridir.

* Anarchy - a journal of desire armed.

:22N%

"

%

$ $

– -2000. http://www.anarchymag.org/48/after_leftism.html

" +,,

*-4 milyon

) -

"

)

.

%

0

/ 1

$ )

. 2

$

3

$

4

.

3 0

1

.

$ 5

0

6

1

2 !

$

$ ) zamanlar kendi yiyeceklerini üretebilirken veya toplayab rumda. ) $

2

7 7

8 $

" 2


7

$ 5

kesinlikle

3 789:;-8:%4.7<)=8> 9'?)7'>).7@="'<>ABA: " mak

teknolojinin

emrindeki

kölelere

dön

bu

;

; ; sürdürecek ve sistem kendisini yeniden üretecektir. C

$

! %

-üreti 1 7 ha

0 $

!

$ -

n çöle çevirmesini ve -endüstriyel sistemin

etmesini içeriyor. ekno-

!

;

03

D1

unutturulan yeteneklerimizi ve becerilerimizi ü 9

! aksi E Çünkü biliyoruz ki, sistem üretim olmadan . Bunun için devrimi beklemek yerine, sistemi 9

hayalden öteye gitmeyecektir


$ ) * ,"

! " # Merhamet göstermeden onu paramparça edin! % & % #' " ( & * # + ( ," ) , * ( ( ( * &

" " % " #

NED LUDD HAKLIYDI!

-

+

-- * & ( * ( #. + , ) —makinelerin ürünleri— & –( -&( & &( &

" " " lerinde ve

(

#/ 0)

# )

( #

YALANLARI PARAM PARÇA ETMEK 1ST1YORUM! NED LUDD HAKLIYDI! MAK1NE DÜ2MANDIR! MERHAMET GÖSTERMEDEN ONU PARAMPARÇA ED1N!! Ve bunun hepsi hiçbir ! "

* " +

, *

#3

, +

,

+

,%

,

( # * , + kine #. * ) – veya onlar makineleri ne zaman bozarlarsa. O zaman bir & , & # & % — % & 4 ,

" *

Bana Teknolojinin nötr

NED LUDD HAKILIYDI!

Göremiyor musunuz? Her küçük makine – her araba, her bilgisayar, her fabrika, *– ( , * & #'53674. "" "" * , " —( ( * , ) * # , * , * " 8 NED LUDD HAKLIYDI!

9

)

,

**

* :

(

İsyankar İşçi Fanzin  

Uygarlığa karşı sınıf savaşımcı fanzin (2004)

Advertisement