Page 1

!" # $ % &

'( ) &

*" *+&* &,-. + !

+ $ $$ $ * ! . # 0 $ !! + # # + 1$ * +% %0 $ ! + ! $ 4 # # * $/! * ! !/ / $ 1 + + * + $ % %% % % / $*

$ %& &. *) & ! *% + $# $-otoriter + ! + 2 ! 3 + . ! + # # + $+ 5 $ /! -0 ! $ + + 4 stemin # *% + ! + 1 -irademiz ve

$. + /$ + 4 $ . *%

!/

! # . $ ! $ $/% + 0 $ !orsak, onlara hayallerimizin gerçek * 7 $ $! *% ! % +! ) !$ ! $ 0 + *% 0$! +%!+% % % * +! $4 $-otoriterler olarak bugüne kadar yeterince pasif olduk ve aktif olarak sorumluluk alarak bir %7% + $%$$% % % / + +% 5 $! + % 4 # $ $- $ $ $1. + %+ + #% % % % $ 1 $ ! NATO ve iyorlar. 6

! * $ $ # %0 . *! $ % + $ + ! .+ $ + , / $ * + + +

* $ (- 8) #+ +

$ $ 0 #

* 7 + 0$

$9 () '+ %! % %% % %! / $ * * !# %/ + 4 %# :# $+ + *% “örgütsüz ve lide 3* * + + 0$ + 28- 8) '+ ! / 7 ! + 0 !/ +% % + + ! ! % . $*% * !%

% % + ! /$ $ + !

.! + #

$- $ $ * 0 1. # *1 ! +*

$ ! 7 # ! $7 1 $0 ! + %+ + 1+ # +0 % 0$ +

$ # . + * + ! 0! # $ $ $ 1 $ $ .$ $. + #% * 7 * 0 $$ + $ ! "0 . %! % %% ! / ! ++ $ # * 0 $$ ! $/ $ + # $ $ + 4*% % 7. $

, # %0 $ # * %/ () '+ ; 7+! 1!'+ * $ %$ / 7 </ * $ # ; 7+! 1! $ * ! $0 % $% %! + 17 * ! %/ + üyelerini feda $ / 0 %! % % ; 7+! 1! + $ 7 # $ * + % ! + +% % * 2/ .7 3 %+ 7 ! + 0 !* ! !* + 7 # 0 $$ 0 + + * + + % %$utulacaklar. $ ! $ ; 7+! 1!'+ +% % * * 0 $$ $0 + ) * + %+ $#$ 40 * . . $ ! 7 * ! + *%% * * $ * * !+ + % + 0 $$ $/ $ ! !7 * $ +* !7 # % %% % % + * ! 1 $ *% + $0 $ * ! $ !7 $

+ >) + 1! !+ + ! / 7 $ + # + !+ ' + % % 7 / *% % 1 $$ 40 # 2 . + -örgütsüz” olarak 28-29 Haziran $ 0 + # /$ * ! !/7 $ ! * =! $ + * + gerekiyor. Aksine kendi öz- + # % %% !

+*

* !

!7 *

! !/ +! +% %!+% %+%! %!%

) * ! 0 *

*

+ ! ! .+ $ ! 4

! "# !

$%$% %

&

' ()

=# $

,

$

'!

$ *%'+ #


/0 ,12/ / $ 3 4 4 5 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7 $ 8 4 40 5 3130 / 4 # 0 + * + + %% + 7 ! ! 1! ! "0 7 $ * + 0 .$ + 4 + !.0 + ! + *% 0 *$ $! * $ . –ki $ 0 1 ! - % + *! : 04+ ! 1+ 1 7 # # *$ + " $+ ! 7 + + , +! *$ $! / / + * + * # $ .+ + + + $? +7 # * #7 0 !# $ $ + # * 0 #! + + + ! *%$ ! +% * *% + 7 1 *+ $! / / $ 7 # ! $7 7 + + 0 * $ %% $ 1$ $! / + + 0 * 4 $ $ $ + %% $ $/ * ! ! = + $ + 0 + = + % *+ , $$ * + $% $ 1 + 0* $ + +% % 0 + * * ! # ! !! !/* + + – (4 @ ! +%- # $ + ! ! ! 1 + $ $ Bursa’da birkaç y 5 $ ++ @ + %* *1 +% % + ! = $0 + A + %*% +0 1 7 ! + + ! $0 * ! * 0 *% $ ! ++ $%! %%! %! +* # * $ $! * + ! !* 7 / $! 0/ +% % %+ + * #% + # $$ + ! $ "0 * !1 7 + ** + 0* + ! # + % ** + # * * * + !+ * * ! ! " !! 0 $ ! #0 * + $+ $%$% % % + +% % 7 !7 / + * *% + 0/ + ! $ +% % + + + ! * % + * /% # $ $ * $+ / *$ +7 * !+ ! 7 + # * ! * + 0 ! ! " * 7 !+ + $ + +% % $ + + ! ! ! !+ + + $0 + +0 +! !+ *7 + A$ * $ %+ 5 !/ + 0 ! -

+ + * + ! % % + +% * ! '7 %! ! %/ $ &$ + %/ + + * %! % *% 1 ! * + # 2+ ! $$. % %/ * * ! + 3 +! 4 *% +% % + + . B Ne demek “ne . B3 C%. D + ! * 4* + 0 #+ # + !* $ ! * ! ! $ ! ! % * ! $ ! # . 4 /$ 4+ $$1 4 + + + $0 $ $ ! ! # 4 + + $ 7 , * $ *% ! - # 1 # 7 + % / $ + # + ! " %/ + $ ! A /$ 4 uygulad ! +% % % 1! ! * +7 * * . # ? 0 * + $ $+ ! + E * + + + 7 ! $ '7 enterne edip k ! + %/*$ + 0 / 0* # % % $% ! %% ! * $* % $% ! %% ! # 1 7 ! /$ *+ B # + + % $%

#

!

!

* 7 *%% +%

*1 +

+

Uydu sistemlerinin hala akt . +% % %# *% 0 $ * 7 ! + $ * ! 0* * ! % + % %$ ! $+ * $ ! % .% %! + ! $ * # ? !/ + !/ ! ! % = * * * 1 makinesi haline geldi. # +7 + + + + + * # ! ! " * 7!+ $ + ! /$ 17 ! + bu kadar *% ! + ! +! % + %'+ !% 17 $ + + 0 !# '+ 1 + + $ ! % 17 = 1 ; !+ ' + % + # 0 1/ + + * + ! .7 + / + 1! ! % %$$% + B # + 1 %/ *! + % # A% $ '+ $ *%'+ $/ + ! @FFF + % 7 .! + 1 $ $/%% % * *% ! + + * * * ! +7 * *1 # 0* +! * 7 * !/ # E # + + * * 1 # !+ ! 6!+% $ % * 7 . $$ + bu yana, güvenlik için de 10-G@ * %*% * ! * + !$ + + + / ! C +! + 7++ * + ! + ? 0 0 !# ! A % + + $%$ : $ ! # % ! ! % C + ! +% % * # : %% + * %% % ! 5 $ # : ! $ $ $$ # *! ! !*% %' + $ $* * $ $ # + $ $ ! : $ $ +% ! ! ! + + * ! ! % 4* ! + + * 7! * * $ + ? 7$ '% $+ :/ ! + $ / % + + + 0 $ !+ * + * % $*%$ " $ ! %! + % ' +! $$ 0 0 + 1 * !% 7 % %$ 6 4* ! + * 7* +1 ! Akdeniz’e kada % $% + '! 1 $+ A +! ! % # 0 ! + A ! 7 7 0 *$ # 0 !# 74 Akdeniz ikliminin etkisi de büyük tabi. &! # ; 0 $ $ %% * !/ 1/ %0$ # *$ + + * $ E1 $4 # * 7 1 ' + ! * ! $* + * $ ! $ * + 2*%* # 7* 3+! + ! % ! /$ 0 $ *+ 7* + 1+ + ) + + 0! A '7 + B % + + 1 # * 7 * ! = + ! $ $ + ! ! 1 1 * ! ! 4 * ! * 7 * * + 7 $ * * ! $ ! 0 $ $ ! $# * 0/+ $ $ $. +% % 1 + + + ! % . % * 7 &$ *$ + *% % 1 $ ! % ! # $ " %'+ * + %/+ + 0 / !1 $ !% % $$ # $$ * +0 . % ! * + *% + 7 !+ ) 4H # ; '+ 1 % + !1 $ #0 $ % !+ + # $ + 7 #% ! # ! ! + /% + * + * ! )/ + * / ! # * ! + ! * ! % C ++ $ 0 / + * 1$ * ! %$ / + + + + + B= ! ! % $1+ + + " % 1! ! % % $ # 0 $* $ # %/ !1 + + $/% + ++ ++ 0 $ *% +/ +1 * E $ 4 %!% % $/%% + * ! 0 $ 2! 3 + < # !/ $$ ! %% B dikçe tüylerim diken + %! < # 0 # 7 + 7 B 4 /$ 7 * %! + # $ # * + ! = A + * 1+ $ 0 7 $ * *%+ 7 + !* ) B) + 7 -; !$ + 0 % E %/+ ! $ 0 * $ 1$ . ++ ; 1/ 0 $ + . + /0 $ 4 4 %% $ + + + $ $ 0%! % + tedirgin oldular. Sence buradan daha ne kadar bu keyfi sürebiliriz? 9 0 + %/ 2 . * ! + 0 3 +! +% , . + A * + * ) %B !$ 7 )+ + . + + 1/ + # + $ + + ! /$ C + 1 / 7 ! %! % 4! / E $ E1 # 0 0 !# % ! * $ $ 1 / 7 1 $+' + %! $ ; 4 $ !+ ; !' $ ! % 4! + *% + /

! % +% % %*

+

1! ! # $ 17

7* 7 $ .

$! + * $ + * 7 + $

%! ? 4 + I

!

+ +# ! + 7

! %' % *% + +


E7 $0 0+ / JF-@F $ % ! % I + H 7% % $ * $%$% *% . + / ! + 0 !# + / $! ! A + $ 0 /+ + " 7 # 0!$ * * $% !+ yakalar. Gerçi be + 7 $%$% A ! + ! + +0 * ! 0! + ! % 0 * + + ! *% + %!% %# %$% % %$%!% 4*%*1! 7 9 0 + % %$ * /2 !% *$$3+! 7 * %! * ! ) + + +1 7 $ 1 ! !$ % $% ) / * ! ! $ + ! +

* $%

$

$ +

7+

+ *% 7 $$ 1$ ! +% % ! 7 ! *1 $ *! " $ $ 4 ! 4 +# ! 9 7 4 40 !$ 1$ !+ ? 0 0 !# + ! *1 * *4 0 $0 * ! +% $+ 0* %% % $ $7 + + %$% % + + 4 $ + ! +% 4 + * 0 $ 4E ; * % 4 + $ $ $ 4 %+% % % $ !+ +! +% # 0 +% % * ! 1 7 + 2 ! % 3+ + 0# / $ $77 1 4 $+ # 0 $%$% 4 0$ + % /$ 40 / # # * + 1 $ ! +% = * * + # ! 0 + % ! * ! % + + ! 7$ * * $+ ! olup gittiler. * #% * # KK ! $ + * 7 4/ $# !7 $ $L $ + + ! $ * " '+ # $ + * * % ! 7% $7 $ * ! !+ *% # 1 4*% . / ! .$ + . B L 7* B - $ +! C% -C%% - $ )/ ! ! )/ * akat. # 0/ $ + & $ *% + ! %$ * # $ # ! + !+ C% ' / * ! " + $ * $ # +! $ # $ !+ +! $ * %% $ $ + $+ $! +%! ! + ..+ 7 1! + *% A ! 1+ 7 .+ ! % + # # %. * # 7 H # ! 7 4 4 ! # * +0 0 0/ +% # # + $+ + ! + B $+ % # # %/ $ 0 + + * * !$ ! & $ . $ + farelerin +%! 7 0 + + 1 * *1! * 1 4/ * 7 # * 0 + . * % % 4* + * B C% ! ! + B # / * * * $* + 7 * 1+ ! + %! % # $ +4% % + $ + %! % !$! / %* ! * % !7!+ ! * 1! + # " 0% $ $ $4 # ! # + " %% % ! /! % ? $ #% 4 * K $% K / A% KKK * Kerkük………. ... A + 1! $! +%!+% 1! ! % + 0% % # 4 + $# Kimseyi hükümsüz infaz etmeyiz. $! $ !%! Üniformalar, postal, palaska. !% 4 ! ! /! $ 4+ 1! ! H# $ /% * . + *! " $ $ 4 %. : ! 4 ! + *! * ! *% ! ! ! % !+ % + + + * $ $ # $ + ! + + 0 ! ! A 4! + C0 , + *% B + $ 0 –Bolu’lu tertip- 2 ! 3+! % * + * ! ! ! $ A 0 )# H 7% % % + $ ! + + * $%$ + C + $ + ! + 1* $$%$%! % = + ' % %% %ne garip. , + *% %!% + A 7 + ! % %!% %BC $ + 0 " ! + ! + A * ' # + 7 $ +% # + $JMF "1 $ $1 7 0 # 0 + ++ $$ :$ + + E ! + % ! % ) $+ ) *% + * $ + ) # %## $ ' + * * + 0* ! %$ * + % + + N . # $ eylemlere benimle $ + = 1+ * $! ! % $*% %1 + # H #% 9 $ *% + . * ! # % !+ ! '+ 7 A + $ .$ *% 0 ! % 0/ # %/ '! dayad % + ! + $ # 7 0 ! % ! '! 0 $+7 0 * $ " %% % $ L$ E C $ $$. + + !# $+ 0 + ! ! *%%! # * + 0 $ +! % %$ ! 0 $ $$ ! ) ! $$ ! ! % % + $ 4* 4 0 + # + * % ) +! +%B2+ % % 3 $ $$ + ! + 1+ + * # *$7 C + ! / $ ! hayatta kalm… + * 0 # $/% % * $ E A * ' # *$ ! A + ! + $ $ # + ! # + ! $ + # # ! % 17 * 1+ + + 7 ! % # 41+ $ bu kadar kolay öldürtüyor kendini. Anl ! % $ .+ * + * + $ %$ $ $/ + $ /$ +# +! +% $ +% %!% *$ + A + ! < * paramparça. Az ileriden Serhat sesleniyor. $/ ! % + !$ + %" $ $ !1 + ! E +1 $ $$ * ! % ! $ .! % + # ! $ % # !! 7 * ! # ! %! ! % ;+ 0 * ! ! ! ! + ! % * * A + * + * + +0 hiçbir tepki veremiyorum. O$ + B, + * * $ ! % /% 7% B / +% 6 $ 1! !/ * * $ ! % + ! $ ! % # *% ! '+ *! $ %! % = + *$ % ) 0 !/ E *$ 7 ! * !7 *% ! * ! < /0 $ ! % $ $* + ! 1+ + # 4*% # 4*% # K H

$+

# * + +% +% + ! * $ 1! $ + %+ * *! : 0 % + ! + * "' *1 + % + * + ! 0 $ + ! )* # -resmi, zengin-. ? 1$ +0 0 !! ! $ N ! +1 + * ! ! % * 0 + 1+ * ! C ! 1 * !7 # ! +% + " ! ! /$ $ * 4*

47"

7

0

0

3

4

40

+ $ % !1 + 0 ! % ) + $ +! 4 =+ ! '! + + %0 . * $ + "# $ 0 0 *1 + *! * 1 + * + A + 0 !# * / $/$/ / *1 $$ $ $ ! $. !* $ " ! +1 $* ! + $ 4 %+ ! % + * ! % . Bugün $ + 0 * $ * 7 1! !

0 ,

/ 4


9 )

:

2

*;

&< 4 ) =

19 Haziran, Finlandiya: !" # %( $

#

!1

$ #% ' $$ ) * ! +$ $ ,-. - $-. $ % * * # * $ ( ,0 +% & $,2 $,32 % ,% 1

& %

# $

%

$ $ $-

-

$ #-

$ $* * !( #.

,$ %

üzeyde gerçek bir risktir. # # %$ # $$ % $ % !/ # $ ükemmeldirler.

0

&

# !4 %

%

,-

$5

******************************************************************************************************

+* . +)+> 4 5

74

! =+ $

$P

P + / + I !

(?*&

0$ 5 74

+ '& ? ! 7 ! 7 P + / 0$ +

&+* ?*+) &) !$

:= + $ ! 7 !

E1 $ 7 ! !1 $$ $* : + * + $ + $ + $/% $ # !+ L $ $7% ! 7 ! $ + 4! % % # $** + .!+ # * * #% % + *! $ !* 4 $ 4 # $ .+ $ : ! $ 0 $$

$P 7 !$

' )) I :

+ Q $ ktüel mülkiyet" : /0 % 1 !7 * # *! $ :

L $ $7% ! % $ 4 + + * 0 % $% +% 4 $ 7 ! + # / $ $ $ 40 $$ ! 7 $ 7 $ ! * $* $ ! $$ # $* % $ * $ ! 7 ! $* !% 7 $ 7 engellediler $ 7 / $ $7% $ % $ ! / $% %! *+ L ! 7 $ * ! 7 7 + görünen genç biyoteknoloji % # + + $$ =! + M 1 $ +4 0 1 7 + + @ 1 $ $ Kaynak>>>http://istanbul.indymedia.org

******************************************************************************************************

+= @

;)

A .B

4 )=

< .* <

2incisi duzenlenen geleneksel fnb eylemi bu sefer besiktasta idi. eylemden bir gun once besiktasta kurulan cumartesi pazarindan alinan yiyecekler iki ayri evde pisirildi. yine cumartesi ugranilan bir firinin eski solcu oldugunu sooleyen sahibi 120 adet 4-8 parcaya bolunmus ekmek verdi. yani ilk eylemdeki gibi ekmek bulmak en kolay kismi oldu isin. pisirilen yiyecekler, kapkacak filan eylem alanina 2.20 ila 2.30 arasinda getirildi. masa edinemdigimiz icin eylemi mcdonalds' in onundeki agtacin altindaki oturma yerlerinden yararlanarak gerceklestirdik, oturma yerlerini masa olarak kullandik. eylemin basinda gazetecilerin az olmasi dikkati cekiyordu, ugurun okudugu basin aciklamasinin ve bomba ile yemekin farkalarini anlattigi brifingin ardindan 15 kisi civarinda insan olarak eyleme basladik. eylemi izleyen medya: cnn international, tgrt, birgun, iha idi. eyleme basladigimizda polis yoktu 15-20 dakika sonra "anarsistler yemek dagitiyor" megafondan bagirilinca 3-5 sivil ile 8-10 resmi polis olay yerine geldiler. cep telefonlarıyla amirleriyle konuştuktan sonra bize hicbirsey soolemeden gittiler. sivil polisler eylemin sonuna kadar kaldi. polisleri davranislarinin yavşakça oldugunu dusunen arkadaslar varsa da bence polisler bizim eylemimize laf eden olmasin diye orada beklediler :) eylemin basinda pek ilgi olmasa da megafonla yapilan "yemek bedava beleş yemek" "anarsistler yemek dagitiyor" cagrilari etkili oldu yemekler bir saat 15 dakika da bitti. insanlarşn ilgisi ve yaklasimi guzeldi. yasli bir teyze pankarti okuduktan sonra "guzel guzel" diyerek bize bir paket sekerleme hediye etti. iki tane cinden gelen türkiyeli ogrenci karablokla 27 ve 28indeki eyleme geleceklerini soylediler. fakirler yemek bitmek uzereyken gelip bol bol yemek aldilar. sokak cocuklari yiyecekleri sevdiler, aslinda herkez yemekleri sevdi. (yemeklerin hemen hepsini dagittigimiz icin, bize yemek kalmadi. meyve saatasini kim yaptiysa muhtesemdi, ellerine saglik.)

C" !" # $ % &

:

*+ ) & & ? @ * :

1 )= ) & &. *) &

&<

(.? ) 9 & )

Bülteni : http://uygarligakarsi.cjb.net

&< ?*,-.

8 ;); = %D &) < +& yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 4  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...