Page 1

“M

olan, çevreyi kendisine ”. George Bernard Shaw

nedenle

Bu

Domuz:1 gelebiliriz. Ya durdurun, ya durdurulursunuz. ! " '(() % *+ oldu.18 ülkede ALF ve %

" . / *+ /* haberleri geldi.

#$ % & % ,

.

'(() * /- #

3(((4% % 5 /- # !

- - 1

0-

-

.

'(()

+

, +

Tavuk(daha çok horoz):916 0 # 676 886 Fare:540+ Kaz:48 "* % * .&)9 Ördek:26 Gerbil(kemirgen bir hayvan):26 Hindi:25 1 8 Chincilla(kemirgen bir hayvan):4 Hamster:3 Güvercin:2 Sansar:1

# 15.000 hayvan-9.300 mink, 2 tilki,1 rakun, 20 erkek geyik,5.000 -keklik ve #kafeslerden

, %

+

+

. daha 2

# #

,

% kürk , mutlak ölümden kurtu . # : / ; # 4

2 * /- # 1/ 5 /- - $ % & 3( 3

. 2 / + * /- #

.

Rusya’daki aktivistler bizleri 2004 2 % % , = . ')6 . '() 6 # / * /- # # ' > , * /- # rildi. <

< + / +

En

Yeni "

% * /- # >3 % * /- # bekliyoruz.

Özgürlükçü:Arjantin’deki 2 # >' # # # , '((8 /- #

En Yeni Moda Trendi:Maskesiz olarak 1 ve Avustralya’daki aktivistler maskesiz


"# $# % & '( )Ekim 0-1 2 3 # eylem Türkiye’den gelen % # haberiydi.Birkaç hafta sonra 1 2 + + # #

olarak yüzlerce horoz ve * . * /- # Taklidi:Amerika Pennsylvania’daki aktivistler kendi gemilerini kurmak için bir ziraat okulundan bir çok / * /- #

* $ ! $$ # + , $ *. / < *1 ? /- Malmö’de bir grup aktivist var.Bu @ , )( A% -

Roman:ALF’nin W.B.Saul Lisesi’nin hayvan ve et * /- # -

. )9 % . >>((

En

Büyük Kuzey

1 2 çiftlikten

6.500

Özel Ödül:Finlandiya’daki Turku 0 2 düzinelerce kez caml kaybettiler.

mink

sonucunda çiftlik sahibi 300.000 Euro maddi zarara .

)# * # $ *. Yer:! '(() 38 fazla ABN AMRO para

! ALF Iowa Üniversitesi’ndeki laboratuarlardan 88 fare ve 3>3 * /- #

# #

Sabotaj Eylemleri

Bi

+

. % 88) .

/*

&! ikinci büyük h %

/-

-- % / $ ,

,-

+ -

#

!

% >8

.

# '(( # * # Uddevalla-1

&

# . /- # %

#

@:$ -

k)

0< /

( C+ 2 *#

&

/

)# + # )((2

2

'(

,

;B = , D , /

2

.

, #

ce

# 0 ) 2 %

E

* .

#

,

+ # er , edildi.Hayvanlara # '(

/ 2

, 8(( #

% %

* -#-

, %

seçildi.

En Aktif:'(() + 1 # #

>((2 1

, !

1/ 2

,

% ## . '(() -/ #

+ D

!

!

# 2 $ D ! 2 * - -+- # . + $?C2

# + , # D E B+% +% , . D ! # *-

+


(

Acil ELP! Bülteni (10 Mart 2005)

. ! +

! . "#

$ % ! ak üzere cezaevine gönderildi 2) Ryan Lewis bir boyunduruk tesisine gönderildi &#'! ( ) ! 4) Josh Demmitt Destek Mail Grubu

"#*

+

+ !' asure, Lili Marie . $ Üçü de bir

,$ % Mahkemeye üzere cezaevine gönderilen ekomahkum Ryan Lewis de bu kundaklama eylemlerine

! !

/ 5

. /

1

6 75 8 7 7+ 4 7 6 8 3 ! ! /78 8 779 7 Daniel Quinn "B’nin Öyküsü" -! 8 74 : 8 7 Doystoyevski’den Herhangi bir Kitap * : ; 5 < . ! 17; ! : = >0 8 : 3? pozisyonlar Zapatista’lar veya ! ! kitap. Herhangi alternatif ! 0 medya + . yüksek güvenlikli bir 8

!/ ! . +

!

-

/

!'

( $ itiraf ettiler ve medya bunu kundaklamalara hem Ryan hem . masumiyetlerini muhafaza etmektedirler. Belli ki bu ! / 0 !

Acil deste

/

!

*

/

1

Ryan Lewis 4101338 8w312 Sacramento County Main Jail 651 "I" Street Sacramento, CA 95814 USA

1 &#8 ( * / ! tutulan Hayv ?* 4 ! '! ( ) Seattle’da bir cezaevine gönderildi. ELP Chris’in ! 1

HOLLAND, EVA X-3739262 7W229A Sacramento County Main Jail 651 "I" Street Sacramento, CA 95814 USA

+ -mahkum /

2#( ! . 3 4

+

/ Christopher McIntosh 30512-013 FDC Seatac

/ 1

!


Federal Detention Center P.O. BOX 13900 Seattle, WA 98198 USA

- !

0

"#J

/

-maili Josh Demmitt Destek Grubundan

@#

$ / ! - !*

"A

al

- !

E6

+ %

! "2$ BCDDDD

- !*

! 2"?2

! 0

! ! !

- ! !

J! - !

0 /

/ K

- !*

Josh Demmi "A

!

* ! 2"?2

LLL

!/

- !

"2$ BCDDDD ! UT’daki ALF eyleminden suçlu bu ! ! - ! ( ! 7M 8 olarak Josh’u desteklememiz mecburidir..

Josh Demmitt # 12314-081 Federal Prison Camp Sheridan P.O. Box 6000 Sheridan, OR 97378 [USA] 2) Josh Dem

*

N

Mahkumlar saatte 25 sentten daha az gelir elde ederler ve !/ sahiptirler. 8 - ! ! / ! ! / ! 8 !/ ! - ! !/ ! ! !/ ! / - !* Destek Grubu kuruldu ve - ! 2,5 sene hapishane

Josh Demmitt # 12314-081 Federal Prison Camp Sheridan P.O. Box 6000 Sheridan, OR 97378 [USA] LLL$ /

6

!

- ! ! için supportjosh.org adresini ziyaret edin!

mektuplar onu

!

!/ ! 0 ! Hapishaneye mektup, her zaman gönderenin tam ismi ve - ! yazabilirsiniz:

!

8 ! % ' 4 / 5! - ! 0 götürülmesini düzeyli bir biçimde talep eden telefonlar 6 0 ID&-843-7663. Lütfen / - ! ! / K

/

8

!

/

destekçi grubu /

!

!/

!

- !

- ! !

- !FG $+%6+*+ HI49 J !

+

/

1

!

para topluyor. Josh’un olabilecek ! / / 0 hapishane ziyaretleri için ! -osh’un / ! !

9 ! 1 - !! /

!

– 1


http://www.supportjosh.org adresini ziyaert edin. *** Herhangi bir soru için supportjosh@riseup.net adresine LLL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7$ / ! * ! 7O( ! ' – "( 2DDD mahkumu) 6 $ Destekle!

- !*

/ 16! - !*

O

( !

* M ( ! c/o E-Mail < ELP4321@Hotmail.com > 9 * M ( ! * E-Mail < italianelp@yahoo.com > < www.italianelp.net > (Under Construction)

!/ ! 0 ! e gönderin:

#

M

* M ( ! * + BM Box 2407, London, WC1N 3XX, England E-Mail < ELP4321@hotmail.com > < www.spiritoffreedom.org.uk >

The Josh Demmitt Support Group c/o The Animal Defense League PO Box 1587 Huntingdon, NY 11743 [USA] M Support Group

=*

Federal Bureau of Prisons Joshua Demmitt ..12314-081 P.O. Box 474701 Des Moines, IA 50947-0001 [USA]

4 + * M + E-Mail < naelpsn@graffiti.net > < www.spiritoffreedom.org.uk >

3) Josh Demmitt Destek Grubu Websitesini ziyaret edin

6 * M ( ! * E-Mail < elp_tr@hotmail.com > < www.geocities.com/yesilanarsi/elp.htm >

- !

!

!

( !

+

*

+

!

. + 9 > $ " (1 % 4 4 / # " '@! '0 % A 3 (1 5! % (1 B CC/ DEEF2 + 5 , # 3 ,' % 5 G HI %6 0 # " 5 , +? ? & J 6! ! +1 1 #, + & K , +

!!" #" !$%&" ' %(

! $ % *

/ .

&

"#

'

(

)

+, (# ' 0 1 1 2

. 3 ,' '

4 3 ,' 56 !'7 8 9 : ' 8 3 ,': ' # 4 ;< $ % 3 ,' / * = 1 * ( & > 1# 5 ? <

L 0 >

4 1

3 ,' # 6 ! (1 M

!

M

+


+8*

% 2D

öldü. -AA7 Mart 2005 — +8* uzma PD 0

0

/ Yunuslar karaya vurmadan bir gün önce USS Philadelphia % 4 Q / * / yor. 8

/ !

)* +

,

-.

/ 0-

! <+ A GG 1 / */ suçlu bulunan iki kampanyac 1/ devletinin kendilerine * /- -

" %

/ + %

1 I

. , . <

Step% 1 ! < % % % * /* . ! . / ve Dave Morris ülkeye . / 3>) verdi." dedi. # -1 / yasal tarihindeki en AG # uzun bireysel veya adli dava- dava . .G < +A GG E "*-G sonunda kötüleme zararlar # #iyle harekete # . )(((( 1 / / # F ödemeye mahkum edildiler. Fakat % . + * , #1/ 2 */ , # + # < +A G anda kendilerini mahkemede / # A >77(G # # . * 3>) # >779G / 1 ! Yüksek Mahkeme hakimi Bay Mahkemesi # H J + <+ A GG / *. # <+ A GG # 6(((( 1 / % - -+ % bedeli temyizde 40.000£' e % . 1 -#- - < +A G ! % % # >( < 1/ /

Strasbourg' da bulunan Avrupa 1 ! < % >8 F '((8 /- süre rekortmeni Mc Libel 2 < +"*- + 1 & / , * /- -.% % . Mc 1 (Helen Steel ve Dave Morris&3>) # % –1 / 2 % davalar içinde en uzunu- ' Mc Libel G 1/ G *- + . 1 ! Konvansiyonunun 6. maddesini / % & >( , * /- -.% &% ./ b # # 1/

.

.

%

ediliyor.

G

1

http://istanbul.indymedia.org


) $(

)

*

;

'

CB

#

*## (

!

J

+

+ '

% ! 6 #

"

' +

'M

5

!

M '

#

' ! >

! 4 P

-

#

7 DM Q $RM

!

' !! ! !

!'! # M

1 #

1 M

M! !

'

' 1 !'!

+ , 1

6! 6 6! !'! + 4 " " '

#

+

+ ,

M +

!! ! & ,

'

@

,

!

+

L @

1 ! N M # ! !

!

% ,

"

-#$ #1

' 6

4 , O4

' #

' #M

1 '

; $R

? ? 1 -, +9

-

1

! " (

, !

#$ % ) ! *

( +

,

!

+

'

!' ! (

(

&

( (! ! -

+ ./

.'"

!

1 !

!

!

2

/ ( &

( +

34 , (

! 5 !

0

"


#$ $ $ %& $ $ ''

7 7 7 7 1 7 7 7

() (*'+ ' #$ $ $, - ./0 ' '1 2 -3 3'& #4 # /1#5 , #, # ' / # 3 # 6 +#' # -$ 7 ' '$ #8 , , + ' # 6 9 +$ -# '$ #' $# # , ' # 6 ' ' ' #6 8 , , + ' # ' ' #/:' # , - $ 8, ## 9' # ' ' ' +' $ 3 #, # # 8 ' # -3#3# 8 6+ 6 .$ 0 ; ' '+ /< 6 + ' + ' < / < #/= 3 /' + #/, , 7 ' <-, -# / ' 7$ $ & 6 ( 7 7 ( ! !

#

7 7 7 7 ( 7

7 ;

7

7 7

!(

A 6 7 A<4

7 D

7 BC C; 7 7 ! 7 7 ! 7 B! 7 !

7 7 E

7 7 7

*

( ( 7

#

(

7 7

3 ( 7

8

8

7

( 7

(

! 1 1 7

(

(

9

:

1

;< (

8 1 ! (= = =

(

!

1

(

1

! (

@ ( !

1 / !

/

(

( (

( 1 7

!

7 1

! (7 (

( 1

/

( 1 7

!

(

( * ! ?

1!

5 1

9 (

(

>

(

!

3<8 (

/

A<4

0

7 ;<

: (

(7 7

(

F

#

1

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 41  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 41  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Advertisement