Page 1

“Herkes ileri! Ve silahlarla ve yürekler, sözlerle ve kalemle, hançerle ve silahla, istihza ve Dejaque


ANKARA’DA KURBAN SABOTAJI... $ %

!" # $%& '

& $ (

' %

)

%

*

* ##

"

! "

##

u. Müzik dinletisi, pasta-börek-

Bu haftaki Kara Kelebek

!

"

#

$ saat 16:00’da #

+ ,

! !

* <

>

*

-../ 0 1

%

/..

% 4

!

; !

! * % , ?#=.7

* 2 ! 34 2

$ 5

2 1 ( $67 -../ 8

! 4$2( 1

1

*

*

-../ -../ 4$2( ! 1 * 8 ! * 1$ #: 1 ; * 2 5 $6 25$6 -../ ! ! * 25$67 ! * %! ! 3 1 ! ! % * 25$67 -../ ! < % 2 18 + : * % ! 3-.=-

9

@ *

*

!

A * , 8

D

9

! 7 4

B 7

C


9

B 7

B % * %

7 7 B

!

' ( )" :

A

4

'*+ !, * $ A :

(

K

!

2

1 %

%

7 7 : C %

*

E

L 4

7

$

1

* ,

7

1!

* % $*

% %

1 % *

% (

! ! %

7

4 1

8

L

-

* " .* /0 . + / "% /. 4 7 1 =MN.7 $8C7 O

% , -../ 5

! 4 $67

%

2 25$6 < @4F < 4$2(7 ; @4F

(! !

* 7 $8C

;

4 1

25$6

7 1

=MN0# K

0. !

* 1

4$2(

! "# (

! $

* % &"

!

*

C !

@ 7 29C(

% * !

25$6

2 9 * 5 , ! *

P

1

4$2( (

A C

, F )

E B

=M0< !

*

* ! * % * 1 8 %7 G,$ 8 H H I + 2 J B : $

=M007 ;.. 8 $

4$2( =M0? $ 2 1 $1

=M?;7 $ 7 N.. 1 7

4

1 7 * $ 7

A ! A 7 7

! $

#

7

=M?07 H

42(7 , 2

J

! 8E Q $2$

=MM-7 =MM<7 =MM?7

1C ! $ 8

! !

2* % !

( !

-...7 1 ! %

#


"

(

) *

/0+ , /

) *

1 /

)

+

, -

.(

(

(

) mücadele için hükümetten talep edilen

2 1

-

, 1

-

3

) .

a

* ,

, mücadelede önemli mesafeler kat % & # * $ + + , ) tamamen

ndan 'Koki' ( adadaki

! " # $ tür olan 'kendi küçük sesi büyük' % & # '' # $ ( ) * $ an $

örümcek

ve

böceklerle /, almamak

) * *

için /

her

gün

kendimi

+ +

,

*

456!06 6#&6'&65 / 7& 0% # * 2 *

0 # - * # 4 .)

1

) $ - *

* #

# 3*

5

* ; #

$ ) * * nükleer Kore'nin nükleer $

'zor zamanlar için sorumluluk alma' konusu

# < 5

6 # 347 Genç Küresel Lider' de bir araya gelecek. Genç - * + Babacan, Koç Holding Bilgi Teknolojisi Grubu + , % 8 , + : # $ - * *

)

, # 2 # gücü, devam tehdidi,

<

2

yel Kuzey eden petrol #

<

# )

1

9

* ,

8 ) 6

*

-

8 0 -0> A

)

-

, # 2

/, + + 2 , 0 > * ?

) = 2 Ekonomik 2 + + 9 + $ 2 , * + # @ dan. VE EYLEMLER 0-28."BBB * + , 5


!" 0C!D

*

5 F: @ beklemekte ve bu yüzden herkese $ =

* 1) Josh Demmitt 30 ay hapse mahkum edildi. 2) Rod Coronado için destek fonu

Rod, Richard & Matt’i destekleyin: G .

3) Peter Schnell özgür. 4) Stephen Marshall & Charles E D 1) Geçen hafta Amerikan Hayvan , : * E $ , + 8 Üniversitesi’ndeki hayvan testi * A E 4 ay hapse mahkum edildi. Onun ekosavunma mahkumu Jeremy " D 1 : $ * , 5 D ) $ + 1!,D iyi vegan yemekleri ünlüdür! Bununla birlikte Josh’u desteklemek 9 D $ . $ ) var! = Josh Demmitt c/o Josh Demmitt Support Fund P.O. Box 3372 Anaheim, CA 92803-3372 USA 2) Daha önce Rod Coronado John Richardson ve Matthew Crozier ile * $ $0 1 B5 @ engellemek veya zarar vermek için komplo kurmak 0 * $

*

@

+ A hale

getirmek *

"

ve

")

F $ $ federal bir çiti 1 -

G

+ *

Charles Arthur Jordan IV, 676384 Multnomah County Detention Center 1020 South West 3rd Portland, OR 97208, USA. Stephen Marshall, #0415972 Washington County Jail 215 SW Adams Avenue MS 33, Hillsboro OR 97123-3874, USA. Tüm :

mahkumlar

gibi $

Stephen

)*

$

$ $

A /" 5 * / gönderin:

:

8 *

Rod Coronado Legal Defence POB 1925 Tucson AZ 85706, USA. Üçünü desteklemek için mektuplar 4G 0C! * aktivisti Peter Schnell’in dün )$ * * * )$ duyar. ELP Pete’i bu fantastik * onun için mutlu gelecekler dilemektedir. HG > savunma mahkumu daha var. Stephen Marshall & Charles Jordon nehre zehir ) in makinelerini havaya

&

*

$

$

$

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /% - * $ $ / IA ) : - eski Mayday 2000 mahkumu) 6 A -

%

*

F

-

,

J$

A

-

BM Box 2407, London, WC1N 3XX, England E-Mail ELP4321@hotmail.com www.spiritoffreedom.org.uk J$ A ! c/o E-Mail ELP4321@Hotmail.com 2 J$ A E-Mail italianelp@yahoo.com > &&& I G Kuzey Amerika Dünya Özgürlük A E-Mail naelpsn@graffiti.net www.spiritoffreedom.org.uk 6 J$ A E-Mail < elp_tr@hotmail.com www.geocities.com/yesilanarsi/elp.htm


#$

$

K

*

$ $ *

1 * A

$ %

!

!

% !

#

& 8 @

* * %

* !

% *

* %

3 &

'

& &

&

' '

*

'

8 *

J

!

%

8 *

*

!

8 !

%

* % * % * % * %

* 2

* 8

* % 3

8

3

% *

!

8 *

*

8

R

% !

%

8

*

*

!

$

* (

J

Dünya 11 derece s nacak ,

(

( 88

1 etkisi.

9

( ,

(:;3

33! ( 1

27 Ocak 2005 — Dünya çap nda 95 bin bilim adam n n kat l m yla Oxford Üniversitesi taraf ndan yürütülen projenin sonuçlar hakemli bilim dergisi Nature da yay mland . 2klimbilimciler, ABD’nin iddia etti i gibi karbon dioksit miktar n n ‘güvenli’ bir oranda tutulmas n n imkans zl n savunuyor.

!

" #

%

&

'

$ (

)

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 35  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Advertisement