Page 1

SAYI:2

11.06.2004 %& ( '!

%& + & ( + ) & % ) 1 * % & % +% % ) & ( ) ) ( + " - ) - & $ " $ , ) & ) & ar yiyecek toplayabildik sadece… çok fazla yiyecek +% " & $ -teyzeler & - & & ,! % ) & ) $ + & % % ) & -$ ( ( " ( , , $ ) $ ) & + ) & & '< + + ( * , %) & ) & ' ( & * > ?@ dolusu sebze( A ) % @// % te demekti.. Bunu $ B +%% .C/ ( " < + + & % ) & & ) & ( % & ,! & %.-2 ) & % +% ,8 & < % ( % ( "$ ) % & ( ( % % " & " % ( " 0 % ) % & ) unda hiçbir fikrimiz ,4 9 & D1 D& % )&D! D5 $ & ( , % ) ) + ,1 .C/ ) ) &+ $ & ) ( ) % & ) + , , : $ $ ) ", ! & ! ( de kendi evlerine bu ekmeklerden torbalarca götürdü… 0 ) ) % ( esi ve +(& & & ,! % % " ! + ( ( ( ) ( + + ( %) & + ( % $ ( % & " ! ( -otoriter FNB eylemleri organize etmek için bizimle kontak kurmaya ba "! :% & ( 4 = ( organize etmeye davet ediyoruz…

olarak NATO’yu ve Kapitalizmi protesto etmek ve kapitalizmin ! "# $ + ,

)

%&

'( % -

% )

-% )

)

kleri

&*

% (

(

&.//

) " 0 Bo ) 1 -2 34 # ( -5 & 6& 7& 8 &! 5 9 : :% & 1 &7-: % & : ! -; <+% % 7-: 1 0 & 7 pankart ve +(& ( '! ) 1 ) 8 * ) " & )$ ) + "8 muhabbet kurd ) & % " ! ) 1 0 = & ( Deneyimler ! : # bize FNB eylemleri deneyimlerini aktarsa da ve FNB ( & - ) dan ) ( & & ) & "$ ) & & ( ' ( * % & & & ) & & " ( % “Bomba $ +% ) + %% " % izmin ultra+& ) ' * ( + + ) & & " & $& ) ) - -otoriterlerin ve devrimcilerin de bu ( ( , , 4 & devam edecektir. Kapitalizmin, uyg ) ( & $ + & ( ) +& ) % " ! ) Yiyecek eylemleri tek eylem biçimi olarak savunulamaz…bu anlamda bir $( & ) " ( % & % " ) & ! ) 1 ( - + ) & 4( %& ' ( *"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#& & (

) ) 4 =& ( &

& ( " !& & %

)&" = ) (

& ) & ( : ! Bu topraklardaki anti-

) )

)

& -

( düzenlerini - &"

%

( &(

& & ( +$ & ' ) * geçmeliyiz…Bu anlamda Kara Blok bize anti( ( % ( +$ ( ) $ ": ! + & ) (

& +

)-

+ (

-&

(

+&

birliktelik…Aksine Kara Blok ezilenlerin öfkesinin toplumsal ) ( ) ( %( 4 ) +& " ! " # $ !#!#%&%&'! !&$% !( ) )&) '*!$ "+ , & #&-. '& && # ! #( ) )&) gösterelim… /& !"%,% ( &+0! ! #" , !#!#$!&+0! !$!#%"%,% #" , ! !#'-"/# &1)''$" !#$% # 1 # " hak ediyor…

,!

6& E

(

) & $ ( iddetli& ( $& " 50F 7 ) 0 & ) & % " 50F 7!

) " ( ( (

, , ,


EKO-SAVUNMA MAHKUMLARI *Tre Arrow, c/o McCollough Parsons Blazina, 2nd floor, 1011 Fort Street, 9 -! -9A9 >:C,: ( ( % ) & & ( % ,# 4 , *Dr. Yurl Bandazhevsky, Ul. Kalvarijskaya 36, PO Box 35K, Minsk @@/G//, < $ eer radyasyonun ! # $ ) + ) A , *Marco Camenisch, Hörnlistrasse 55, 8330 Pfäffikon/ZH, Switzerland. Anti-nükleer eko./ % ,@//@ .@ ,.HA/ % ,4 % ( ( % , & 4 -% I alyanca okuyabilir. *Angela M Cesario, 66522-065, Federal Prison Camp Dublin, 5675 8th St. Camp Parks, Dublin CA 94568, USA. Eagle Creek % B. & çekiyor. *William Cottrell, #0403300535, Central Detention Center, 630 East Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415-0025, USA. Hemen hemen 125 ;29 ( & 0F ) & % , *Ibai Ederra, Carcel de Pamplona, C/San Roque. Apdo. 250, 31080 Iruñez 8 % - ( J0 % K L-;% , M & N N & & % & , *Ted Kaczynski (04475-046), US Pen - admin Max Facility, PO Box AC//A.@@G-2;4,4 + ' Unabomber'antiN I % + % & , *Iñaki Garcia Koch, Carcel de Pamplona, C/San Roque. Apdo. 250, 31080 Iruñez - 8 % - ( J0 % K L-;% ,M & N % N & C ) % , *Aaron Linas, Block M C/O Northern Neck Regional Jail, Warsaw VA 22572, USA. McDonalds & Burger King’in )O O O( ;29 $ % & 0F B@ & , *Jeffrey Luers, #13797671, OSP , 2605 State St. Salem, OR 97310, USA. ! I & @@ -8 ay hapse mahkum oldu. *Craig Marshall, #13797662, SRCI, 777 Stanton Blvd, Ontario, OR 97914 USA. ( ) ( ( yönetemlerine sahip olmaktand ve % C -5 ay hapse mahkum edildi. *Jeremy Rosenbloom, 66521-065, Federal Prison Camp Sheridan, PO Box 6000, ; =P HQ>QA-2;4,0 kundaklamaktan 41 ay ya , *Fran Thompson, 1090915, Chillicothe Correctional Center, 1500 W. Third St, - = GBG/.-2;4,0( & ( + + % ( ,# % + o, hayvan & anti-nükleer % $, *John Wade (Amerika’da hapsedildi – Adresi bilinmiyor). McDonalds & ! : )O O O( ;29 $ % & 0F leminden B@ & , *Helen Woodson, 03231-045 FMC Carswell, POB 27137, Fort Worth, TX QG.@Q-2;4,@Q % R.L$ S@G/// ( ( & - ( materyalizmin kötü + ) % ,@L0 : & ) $ # I >A % % ,>L an II füze 8 ) , 2

3

4

5

*Dave Blenkinsop EM7899, HMP Bullingdon, Oxfordshire OX6 0PZ England. ./ % , .L#F; 1+ > , 2) % G// ( .A , >L CC , *Paul Le Boutillier KA9326, H.M.Prison, Hull, HU9 5LS, England. Hayvan % ( $ ) ( + $ C % & , T# 0 -! U.//C-Q.AH@ (-;V ,! ( ./ % & , *Paul Holliday KA9328, HMP Lindholme, Hatfield Woodhouse, Doncaster, Yorkshire, DN7 6EE, England. Hayvan deneyleriyle, kan % ( $ ) hayvan sömürücülerine sessiz telefonlar açmaktan 18 ay % & , 6 76 % % & ( ( ,: % ,4 ) % % ) % , *Robert Thaxton #12112716, OSP, 2605 State St, Salem, OR 97310, USA (86 AY) *James Borek LL6803, HMP Wandsworth, PO Box 757, Heathfield Road, London SW18 3HS, England (54 months) 6 2 2 7 3 8 ) % , *Carol Gilbert, PO Box 518, Georgetown, CO80444, USA. Anti-nükleer @ -H % & , *Sister Jackie Hudson, #08808-039, FPC Victorville, PO Box 5100,Adelanto, CA 92301-2;4, >/ % & ploughshares aktivisti. *Olga Aleksandrovna Nevskaya, UU163/5, 7 Otryad, pos. Dzerzhinskiy, Mozhaysk .B//H/ ( -P , ( ( vermek ( % G % & 1 ( 4 $J %L ( ,= bir eko-eylemcidir ve eski Rainbow Keepers üyesidir. *Ardeth Platte, PO Box 518, Georgetown, CO80444, USA. Anti-nükleer > -C % & , Larisa Valerevna Romanova, pos. Golovino, OD 1/2, Sudogordskiy Rayon, 601395 T9 = -P , ( ( ( ( % CC % & 1 ( 4 $J %L ( ,F bir eko-eylemcidir ve eski Rainbow Keepers üyesidir. T ; - M 8 ( ( -= -: & ul. Zvezdnaya, dom 14- (,A@@>H/>HP ,4 & .C % & , MOVE MOVE eko-devrimci bir gruptur. Halen cezaevinde, 1979’da bir polis & % .// & =90 ( ,H 4$ -.HHA cezaevinde öldü. *Debbie Simms Africa (006307), Janet Holloway Africa (006308) ve Janine Philips Africa (006309) üçü de: SCI Cambridge Springs’de, 451 Fullerton Ave,Cambridge Springs, PA 16403-1238, USA. *Michael Davis Africa (AM4973) ve Charles Simms Africa (AM4975) ikisi de SCI Grateford’da, PO Box 244, Grateford, PA 19426-0244, USA. *Edward Goodman Africa (AM4974), 301 Morea Rd, Frackville, PA 17932, USA. *William Philips Africa (AM4984) ve Delbert Orr Africa (AM4985) ikisi de SCI Dallas Drawer K’da, Dallas, PA 18612, USA. *Mumia Abu Jamal, (AM8335), SCI Greene, 175 Progress Drive, Waynesburg PA .C>Q/-2;4,.HA. : 8 ( =90 $ +& % & , ! + $ @//. müteakiben halen yeniden mahkum edilmeyi beklemektedir. ! #

& ,0F8# &I

(

)

+& &,

,

&


88 68 5 2 ELP 1993’te hapsedi ( , ! & % &R **Spirit of Freedom ELP' in on,4 WWW www.spiritoffreedom.org.uk E% X , ( & WWW 0F8 o CRC, 16 Sholebroke Ave, Leeds LS7,England. **ELP Newsletter 0F8Y ) & % J-mail yoluyla da L,! % &-0F8 V -! ! U@B/QF -Z . >[[-0 ) , **Acil ELP! EL8 mahkumun isimlerini yayan bir e-mail Bültenidir. Daha fazla bilgi için 0F8B>@.X , , **ELP Extr 0F8 ) % e,\ R elp_extra-subscribe@yahoogroups.com TT0F88 8 ) & , R insurection@riseup.net 99 /# 6 )**(#$ $:(# /# (&$! %"%, %#8 e-mail elp_tr@hotmail.com 0F8; %% V ) & , e-mail italianelp@yahoo.com : & 4 0F8 : & 4 ) & , e-mail naelpsn@graffiti.net

" #-

! I ( )-% % -shirt imal etti, + ! , -shirtlerin her biri $15 ve Free Billy Defense Fund, PO Box 3372, Anaheim, CA 92803-3372, USA ,4 ! ( % & + niz. MAHKUM DESTEK E6& @ , **Tre Arrow’un ehttp://lists.riseup.net/www/info/freetrearrow adresine gidin ve online olarak , **Billy Cottrell’s e$ X , ' * & , MAHKUMLARDAN MESAJLAR ! ]F $ % ) + ,4 ) % , * TT4 & 0F8 V 4 ( , V 4 % $ ) ,9 ) Marco’nun destekçilerinden herhangi biri Alman ELP kontak grubu kurmayla $ 0F8B>@.X # , ,

!#!;% #"!&%<

!1!&2! !$% &% $#

']!

N-= ( 1 # ! ] ) + 0 N ) & + ) \ ( Y & ( ( & vurguluyor. Demirköy N ) F & 0 -0 : : ) + ,2 ( Üniv $ & % ) % ) Y N söylüyor. devam ediyor. \ ( Y & ) % + \ ( + 8 $, ,# Y % ) -N N ( % + N-: ) Y ) & ) % 4( % Y F &J; L ] ; ( : & Y J;: Lediyor. M ) Y @//. ( & ) % % Y + ) N % 0 : ( F &Y ) ]+ , 9 : : Y ) & P% - N % (& -F & ( ) , ] 8 ] ) + , : -] + N 0 -1 # ( ; # F & ) ]& ( , 2 : ( J M 0;L-; 4 \& P : ( JP4 ;4PL-! -8 ( ! 4 Y #"!& !# (#)"!!!&% ) 5+& ) - ) 4 $0 - N + ) i söylüyor. + ) O \ ( Y % + -) F &Y .C/ -.A : 4 J :4L F & & ) ( .B ( ( % ) + , ( %) % , ! & % % H/ N ( O F &Y .C ( + % % kar , * -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mersin Karaduvar mahallesi Ekolojik problemleri

Karaduva $ % N J ( , , , L

% ,

+

(

+& + +&

&

%

&

Y

% &

% (

& ) %

&

N % t saglamaya

, # -

( % $ &

4! & bahçer

( & $Y $ ( % & +& ( # & %

&

, !

% &

&

& + % & , % &

-

& , ( % $ , , ,

+&

& $

( ( karaduvarda kalmay ( + & , V & &)+ & ( , =% ( % % %

&

%

%

&

$

&

&

% $ + & %) % ( $ $ , , ,: ( & % (

&

& %

& ( &J $

&

%

& & &(

& + &

& +

+

& &

L, ( &

% ( ,

,& &( ,

&

,

!

%

(

+

% %

& , @A &

%

( lamaya $

&

uanda bu konuyla $ &

(

(

( .. &

( %

(

, ! & -(

& %

( ( %

& & & ) ( J & L, @A & ( @A &

,

(

, ,

,

, &

(

!

&

&,


09 # & %) ) 5 ) & çekti.

8

, , ,C ,! )

! :

1

%+ %-;

) )

) ( ;

>/-B/

,1 ( ((

-(

&

)

( $

& 4 = ( !2;# : ! Y ; + B,F ( + ; Y + Y + ) %% ,< ) 0 ,! - ( & eki insanlar & + , ,! ( % N $ &

(

&

) &

) %

& (

&, , ,

, , , #(=/# #-Dergiler-Fanzinler-Kitaplar-Complationlar-Video CD'ler

:

%

&( &, , , : % $ &, , , !

& +

% $ &-

&, , ,

$ & &,! J % L$ % ( ) + &,: % & yüze veya ( & vermek ve mümkünse geri almak istiyoruz. böylelikle & ) & -% ( olmayan :-L ] & ) &] + &, ) Y & ) ( & z. :-) %

&

& ( & ( % ++

$ & &

&,

4

% +) &

) & & +

& % R-(...istediklerinizin yesilanarsi@yahoo.com

&, ,

%

)

&

& Y

(

(

$ ) %( %

+ &

( , ( ( ( & &, Kütüphaneye dergi-kitap,R-) &!#='$ /$/*0!& #(=/# #> -1 4 D-2 : 4 & 6& 4) J0F8; L# -0F8; D( 0F8 Ekomünard Manifesto, Food Not Bombs ve 8 9 D-9 & -4.G1 0 : % )-2 ) : # ! ., Aktivistler için Rehber

!" # $ % !" $ '(& '

" $

$ $ ) *

&

$

! 2

4 4 ) :

#

1 !

<) ) !

Rhttp://uygarligakarsi.cjb.net

&-

yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 2  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you