Page 1

yok

== '

&

!"#!$ %&'($&)*(+(

, -+-". -/0

?=

1 %

1 2 5 *

/& /34 1 7 liniz olan bir ! 5

2 6 1

8 . 4

n

& sizi mutlaka bekliyoruz."

biraz söyleyeceklerim var.

# !

4

&

1 =

= =

4 neredeyse taxonomi falan da +

2

5

2

9:

1

1

1

5 !

2

1 =

!

1 2 5 = =

&

1

= 4

1

1

4 1

= !

4 / Marenegro'yu tercih eden çok seçkin bir ; 1 yer < 8 = 5 8 = . 1

1= 4

1 <. #

07.12.2004’te

gece

2 >

=5 5

saatlerinde

=5 8 1

*&,;(%&*& 7@&'%&;&. A!''&'&,(3 4 daha neler görecez!! -extrip-

DHKP/C'ye en sizler gibi sözde devrimciler sistemden daha

kokteyli iletildi. Uzun süreden beri gerek söylemleri gerekse eylemleri ellere homofobik

" saatlerinde mahallesindeki

Gazi Temel Hak ve

! sadece

,okuyup !

mücadele için emek veren bireylere sözlü ve fiziki " #

$


%

&

! !

" mamak

' !

!

$

" ! belirttiler. ' ! -

&

"

!

!

$ ! ( ! #

!

! -%34./53& # !

z halk biziz! " )&&

*

"

'.(/-%012

! " 1

'*+ $

( '

*

,

! nu belirttiler. Cephe'nin !

olan heteroedeceklerini belirterek,

%

& ! -

(

"

' 2

1 $ 34

(

) *

( (

mücadelenin

verilec !

$

ilk

# +, - . +- / +0

( 5

(

6

3& 6 2

!

!

%

!"#$%$ #$&#$'$ $&()* +,- +)- .&+/ Tuzla Rehabilitasyon Merkezinde 2002-9::B 1 ! > , . A # . $ 1 4 A * 1 üzer # 2 C A * 1

deney =

7 8

$'0#(

1

? 95 K2

1

J 5

41 ?

4

"Ha

8 >

4

. I & 1

!

5 = =

* 59::9 D gönüllülerin veteriner hekimi olarak Tuzla , . 4 ; 4 1 # 5> zla'da

EFFG # = # . =

1

4 2 = /4 = 5 5 Tuzla'ya gidip geleceksinH + > 2 ! üçümüz gidiyorduk, 8 9 & = . I & 8 K

E > D

H

bulundum. > ,

. I & =

$ 5

* = =

5

8 4

. I #

=

=

= 1

. I # 1

E 5

= = = 1

8

5

Tuzla Rehabilitasyon Merkezine ilk uldunuz? 1 5 9 = 5 & = 8 $ 8 1 = = 7 = 7 A & 4 5 1 8 & 1 = & 4 7 1 LH 1 Kemerburgaz'daki 51 > 2 1 = 4 & = . I #

4

9::9+ =

= >

4 5 #* 2

7

5A


# ? 4 2 oluyordum. TuzlaH 9 TuzlaH = # 2 & # 2 1 = sonund

=

5

8

. I 5

= 1

7 1 .

. $

5

= =

E

=

4 % 5

# %

5

= lar, elleri kirlenmesin diye non steril bir eldiven giyiyorlar. & 5 = ! # 5 oturup çay içsinler ben daha memnun oluyordum.

= ödü

7 B = 5 * duyuyorum. Benimki bitmek üzere, onlar da 5 4 1 4 & 5 54 = 52 4 51 7 bitirmeden "Müsaade eder misiniz, ben bir 7 iyi geçinmek 5 # = = 5 5 ! 5 = 1 4 . Tamamen 7 sonra. 1 4 5

= 5

B:

=

=

1 = 7 tedavi ettim. 4 beni

=

5 1

4

4 =

a

= =

5

5

5

2 = 59K: = 7 9K: = kontrol ediyordum. 250 hayvana bakmak o kadar & 2 EL:: = 5 9K:2 1 5 kafesteler, görmemene imkan yok. "Ben takip 5 4 ) = 5A 4 ) 8 1 54 olmaz, geçer" dedi. Böyle diyince hemen Müjde # 2 54 1 = 5. 4 1 5 1 ! # = 5 3& 1 8 = 5 > 2 =

%

=

;

=

1 1 5

EE

7

= 7 1 =

D

5

5 5

5 5

gibi oraya gidiyordum, gece 11H

7

)

5*

5

geçti.

8 8

5

=

8

5

yer 1 $ 7

= $

.

getirildi. 7

%

=

7

5

>

4 5

5

Birkaç gün sonra kafeslerin birinde bir erkek 1 8 1 # 8 5 5 "Ne oldu buna" diye sordum. "Onun idrar = 5 + 4 & = Takip etmesi için yeterli süre yoktu.

= 5

# 5

1 5 1

5

5 operasyonda 3-M # = =

1 ce görevlilerden biri, "Ahmet Bey izne 4 5 = 5 = = 5 $ = # 5 k. Bana dedi ki, "Sokakta = 5 5 . $ 2 = 1 5 = = 5 4 di, kafesleri gezdi.

5 =

2o

5

.

9 5

#

= 5

Tuzla Rehabilitasyon Merkezindeyken herhangi bir olaya 8

$

* * 7 bir

= 5=

5 /7 1

1 5

3 = 7 4

=

1 !

= = 1

=

=


# *

.

I 2

$

1

1

51

5

4 8 =

8

5 7 4

/ = ir günde olmaz. = 1

!

" #

# *

5 5

=

5

!

$

anlamak mümkün müdür? ! 1 1 5 8I 5 5 %

5 8I 1

operasyonu olacak ki" dedi bana. "Ben bunu otopsiye 1 # 1 & > , . A # & 4 2 5 5 4 4 A ! eri Müdürü # 4 2 # 4 5 5 5 giriyorsun, bir daha oraya giremezsin" diyince ben de ona, "Bu = 7 sonr = 5 1 * 1 1 > 8 5 *1 4 1 5# 4 2 ! 1 1 1 5 1 1 > 2

) 7

&

?=

3

Deneysel laparatomi ne demektir? 4 = = 5 = = 5 1 5 1 5 51 > 1 5

5 5

=

* = =

5 1

"

* *

5 5 5#

5

5

$

+ B 5 4 = 92 = 5 1 7 = . $ 2

= 1

=

? 5 =

" =

5

# 2 dakika g1 *

+,

4 .

$

= & & #

2

1

5

= 5 kesesi mi, biz

&( ( ( / ?= . $ 1 &

4

1 51

5

1 1 = bir hayvan üzerinde yapma.

-.( ( & 9

# MK2

#

2

2 !

.

5 = 5 5 1 * = = 1

*

2

5

5 /4

5 5 . $ 5 1

ö

/

&

9

5 4

=

1

1 " ne dedik; madem 5 1

5 =

1

8 = 4

5 5 8

9

/ 5 , onun

5

1

5 7

4

>

1 2

= & #

2

5 #

4

# >

2

ney

# 1

7

4

B

5

4

2

1 1 ' 4

ligat 4

1

#

= 1

=

= B

5 &

$

. ' ( ( # = 5

& MK

$ &

= = zaten okulda gösterirler.

B

. 8 1 5

5

N 2

$

% =

1 1 +

= 4

5

5

5 .

$ 5

57

EK-9: 2 = almak istedim. 4 C

5 5>

2

G 1

= L-F 5 sürü insan geliyordu. Oradaki kafesleri hayvan sahiplendirmek & > 2 1


4 5 & 5 1 # 2 5 olarak 6 köpek bana geldi. % "0 " & & -% / Bir ilaç fi 5M: = " = 4 1 # 2 1 = = 1 > 51 E:: 5 = '

#

#

1 4 1

4 2 5 bunu Müjde 5

$

1 E: 5. I

#

8 1 . I # 1 = ekmek istedi, 5 1 7 . $ = + H . I # = 5 1 . $ 5 "Ama buradaki köpek ölü, niye bunu çekiyorsunuz kiH . I # 8 = 5 5 & . $ 1 % 8 7 1 = = = 5 veteriner hekimiydi. O ifade gözümün önünden hiç gitmiyor. =

1

0 (

7 &

#

# 4 5 8

. I

1

!

5 4 dediler. Zaten dolaplar da hep kilitliydi. Ben de . I # 2 & = 5 5 ! 1 1 gidiyordum, belki sabah ilaç geliyordu, > = çünkü 4 E: 5 da Ahmet Bey'e sordum, "Tarihi bu ay doluyor, kullanabilirsin" dedi. Hatta bir keresinde apsesi = = 5 5 görevliden rica ettim, dola 5 & 4 & # 2 5 & 4 2 5 = & b 5&

4 1 4 3

= 1 5 1 tarihleri geçiyordu.

5 $ bölgeye gidip kendim soruyordum.

& 4

5 #

5 = >

&

1

5

* # # 5

+ 3

) & 4

4

& *

= . I # ilgileniyordu. Bugün bir ( (

# #

7

?

# 25

= *

&( ( 4 > 2

-1

4

4 4 5&

&( ( 1 1

&( & & #

-%

+ 0 ö( 4 1 = görmedim. Oradayken kaybolan hayvan da 7 & 1 <1 1 = 8 1 8 8= % 8 8 5 1 1 4 = ) Benim gördüklerim kaza sonucu ölenlerdi. Ama 1 . $ 1 = 5 = 5 4 = 4 8 son . I # = 1 1 # = 4 1 5 3

"

" askeriyeyl

$ 0 & (( +"

-% = 1

> 1

2 &

5

* & + -' yüzünüzden gönüllüler Tuzla'ya giremeyecek diyorlar. Çünkü gönüllü hayvan severlerin en büyük korkusu bu. www.kedigen.com


1/ $2%$ 67 .

&$'3.0,#+'+

8

#

$

!

9

8

' : kriminal davalar içerisinde ye

66 . ("Operazione

; artesi Cervantes")

',(51'

.

$ .

/ *

4$0)(&#$'

# ? ' 0 9 Marcello Tatangelo’dur. Tatangelo, Maurizio Laudi $ * 0 / * 9 " ! eden "Lupi Grigi" (Grey Wolfs’un) " sadece !

6<-11

9

insan

olmayan

bir grup olan Agire - 9 " ! # Easy London ve toàè Üçüncü Pozisyon

(Sappe) ve Roma Carabinieri Kurumuna gönderilen paket ! " ***

Roberto 7< ' *

9

San Polo’daki (Reggio Emilia) @ 2 9 Animalisti”’nin Mocavero’dur.

" = . 9 aktivist

Fiore -

!

>

!

lideri

A6<<B Paolo

olan

---ELP-

esinden---

6 ! $ $

"# $ $

"% &'(

" kaynak: BBC

Biz anti-militaristler; ) * $ +,(",("(--./ ,,"-+#./ .5+ (3#$0( ! ) 0 0 1 2 $ Vicdani +, $/ 7$&5$0( " Daha sonra saat 13.30'da, $%()85 0)+#+ +5%$&('nda, ,' $! $! pembe gözlükler, duymak istemeyen kulaklara pamuk ,()$9#$' siyah bantlar " )03 (' "2 4 bildirisi okundu ve son olarak da Vicdani Retçi Halil 5 " 4 !6 7 1 89 8 1

7

$! $1 $

" $

1

! " 2

+2 $!

$ (' 1

$! ":

annegözlük Etkinlik 9

" $

1

$ almadan

$! geçemediler.:)) Bildirisi: 1 "

4 $

: " ! !

") !

! $

"

"

5

$ """" 3

! !


ve 2 )03 3 toplam 34 < '' < =.

; !$ $

$!

$

&

" "

$!

< ) ! $ $ < > * Bölge genelinde toplam 446 hak ihlali meydana geldi. MAZLUMDER KASIM RAPORUNA ) 0 ) 3 ?@AB 32% 4 (--. ) 0 % $! $ C 1 = 1 kaybetti. ?@AB 32% ! " ' ! C * $ birbirlerinin

GÖRE 3 ) çhul ,= D "

$ E """ 9 eylemlerle her h 1

!

";

!$ """

!

!

* aniden

F

" *Eylül'de 446 hak ihlali

" """

$! ORTADAN

KALKTI

MI?

************************** herkese ,,?

$

merhaba, klaldeki insan 8 8 "

$ .--

6

0

6 $! $

,( ? "vi +'

)

5

8

! "

/ " ! " "

"

"

(1

$li habere ben sadece Birgün'de (-

"

0

6

! üzgünüm. 8 $! 8 4 !6 2 ! ! $ " ,G-,& ! $ .bant, bi miktar beyaz pamuk ve 110 pembe gözlük " $ + /$! " $1 H " 8 gectigimiz

için

bant, pespembe görmek isteyenlere pembe gözlük", "bu $! $ 1 ! 1 görmüyor, pembe gösteren gözlükler geldi" seklinde ! $ " "ben böyle görmek istiyorum" "gerçekten pembe görecek miyim" gibi tepkiler geldi. eylem 20-25 dakika kadar surdu. $! " $! 1 $ $ dikkatini çekti. eylem boyunca tum eylemciler interaktif bir $! $ " 1 '-10 " " eylemle ilgili herhangi bi seye " " $ yapmamak gerekir. biraz gurultucu olma konusunda fikir " 1 yapcaz ;) ersan --

--

! " #$ # % &

9

'

=9 J

$

$

I 1

!

" $

= $! $

vermedi. istediklerini'' söyleyen grup ile yolun "

$ *

elinden güçlükle kurtularak ol 1

" ",,

,


!

!

-

! " # $ %& ' (! ( ! )* +#+ " (! %, " - $( $. )$ ( $ # " !) & & ( ( $ ) / % / $ & & ) $! ( $ #! & % &+$ 0" ( ! ' ! & ! / !( % ' ' $ % ' !( ! 0 1234 & $( $. # ! % –istanbul.indymedia.org

ANARKO-EKO-2

535

6

7

8

9

:

Ankara Sincan 1 No’lu F-Tipi Cezaevinde tutsak olan Anarko-pasifist ve eko-vejetaryen / ! &$ 0 # &) & ( ! ( ! gönderdi...Mektubunda John Zerzan’dan bir kart- ( ' 4"(! / / ' & ( ' ( %% $ ! / ! & )* ! ! ! & ! ! ! $' # /%%%8 ! !( ! <% 7 $# !: )önderilmek üzere bir mektup )* / %%% $ + ( ! /%%% : ! okumak isteyen yesilanarsi@yahoo.com adresine bir e-mail atabilir.... ! / ! & ( / ! " = OSMAN EVCAN Adres: (: 3 7 # & C-10/95 06930- 5 7

8 7 62 9

;

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 29  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you