Page 1

=================================================================================================

=================================================================================================

= KUNDAKLAMA

E

= MAHKUM

= SABOTAJ

28 Eylül, 2004 28 Eylül, 2004 :

eki

"Perkinelmer Yöneticisi Mr Ian Shutter 1 Sandpiper Close Ashenden Aylesbury Bucks-HP19 ofp !" " #$ % & stiklerinin hepsi ' "( ) * %+, 28 Eylül, 2004 -

-

"USS sekreteri Andre Clare 79 Muncaster bahçeleri N'hampton N'hants NN4 oxr tel:01604 660 791

.

- mülkiyete zarar verildi ALF"

: ,/ ( ! ) "& 0 ( "1 1 $ bir çok aptal insanla doludur. Dün gece bu insanlardan $" 2/ " 3 3+ 24 &' 4$ hayvanlar üzerinde ürün testi yapan katillere para veren #0 0 % + 3 # 0 5 026' *! . 0 / 76 deneyler için söz 0 ! #! ''4' "! -) % +6 & '1 % & % 99 9 9"959%9 + & $ !" & !' !%'5'2 0" 1 5 posterler koyduk.

8

& !' 4 '' :% % $

28 Eylül, 2004 : ,/!(# 0 = Bayan Debbie Hicken 29 Carters way Wisborough Green Billingshurst W. sussex RH14 OBX Tel: 01403 700 298 - mülkiyete zarar verildi

/# & #' ' 4 % ( ) "van deneycilerinin 4 ) % 5 % +; ) 4 ) 4 ( ) 5 & % 04$ 5% +/ $ : *<4 ve bu katillerin sadece para kazanmak için çok uluslulara # 0 *<4 ) "& % " $! ' ''5' ( "! $* "! +

/' ' 0 ( !%'5' '%909 9"! 4 *9 ! ! ' 1 +/' % dayanamayacak.

6

ÖZGÜR

*9 4 % ( 41 " %

ne zaman bitecek?"

#! ) "&

<%9 99"! +/'

$2 $

ALF. " 28 Eylül, 2004 - ALMANYA 5 EYLEM, 1 DOMUZ, 69 TAVUK

% $


rezervi olan bir dereye getirdik.

,>?+ "9=@%! '$ : #: 5 % ' % 8. Eylül: 30 tavuk pilli çiftliklerden bir tavuk " 0 (4 % ' % 5. Eylül: 10 tavuk bir pilli çiftlikten kurtar % >A+ 5'4!4=A &' 1 #: ' % >B+ 5'4!4=>1 # : #: 5 % ' % @C+ 5'4!4=>D &' 1 #: ' %,

--- t.b.f. (tierbefreiungsfront) ---" 26 Eylül, 2004 - ALMANYA !"" Almanya’daki gönderildi

27 Eylül, 2004-

,F "9 * ( 4 41 "! / ( ; '' ' 2 ! J 4 & *$! ) "& *<4 %5 & : 1' 5 "1 0!&' @DD9 9$ % * %+

, ! *9 % ED) & :0 1 % 2F> 2 Barton-u-Needwood, Burton, UK’deki Nick Sanders ve Jackie Dolmans evi #& 4 % *( " 4! ) "& 4< 9 949 % % 4 1 !%' *<4 # ) & :0 1 %+ 6 & :0 G! " ! G –hayvan katili Jackie ! %9 " ( 4 % 4! ' '! -evinin %0 % % 1 % H 6 .

I

ALF"

/99 hale geldi, A.L.F."

' "

4!

4 %

'

$

25 Eylül, 2004 - ALMANYA 250 CIRCUS ADS DESTROYED Almanya’daki gönderildi: , # ): " 0 >ED4 1 !4' 4 % & " Essen’de yere indirildi. Hayvan sömürüsüne ve # 4 0& % 1 6 "&

4< 9 949

0 4 & 0,

25 Eylül, 2004 - AVUSTRALYA

27 Eylül, 2004 - ALMANYA

#$

Almanya’daki gönderildi

gönderildi:

,BD 5'4!4* ( 4 >CBFD ' ' *% #: BF &0 ' % +

*% 4 %

.

0 @DDD % &0 # ! % '' % + &0 $* 9$ % 9#9 :4 % " 0 " $! % +I : 5 < 9 % 9"9 ( %" "1< &0 %!' #<1 ''4' bulunma % + /99 &0 0' <$*9 ( " 0 " ( '' % +

1 !

!

% 9 '"*' ! 4 &* %!' & %

Hayvan sömürüsünü durdurun! ALF" 26 Eylül, 2004 - ALMANYA 10 V Almanya’daki gönderildi: resimler "Almanya’da vizon <$*9 0 4 8 Eylül 2004 gecesinde sözde 9 #: 5 % @D&$! ' ' % + 6 "& " % geçirilmemesi ve ihtiyaçlar 0 # 4%( #: 5 %0 # 45 % + " $ %2 9"9 & & %!5

&

"Pazartesi, 13 Eylül 2004 K9 %9 1 ( !' % satan Torak Yolundaki 2-B%9 ! $ %& 1 ( : %+, 25 Eylül, 2004 - ALMANYA Almanya’daki aktivistler gönderildi:

%+Kürk K '5

4 MEAT SHOPS GLUED ta

"Sachsen eyaletinde küçük bir köy olan Auerbach’da üç 4 1%9 & 4 %9 1 >C 5'4!4 $ %+ /' " 2%5 4 &' eden bu dükkanla devam edecek.

4$& %"

<9 9 % 1 % #

-ALF Sachsen!" 25 Eylül, 2004 - ALMANYA #$

#

Almanya’daki aktivistler taraf gönderildi: ,@F 5'4!4 0 %9 1 (

% / % 4 %+

41

/' ' " % ) "& <%9 0 ' 0 #%9 $ %7 $ %9 % % :$ $ %8+ @? 5'4!4 #!

'Kunterbunt' ve 'Holiday' sirklerinin bir )& % %+,


%&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,, %&'( )&*+,,,

! "$

%

&

%

# !

' #

! !! ! !

( ")

!!

"# "#

" "$

'

! !

"

*" &")+,-#- , +#$ . , )+. /0 +12 31 2)+ 4 ' *! 6 % 2 ' .! ! 8 4'

'

! 3!! ' ,

-!

' 6

2

3 !

,

"5 7 *! 6

! '

4

5' '

' 3

-

4 ' ) 6 " " 4! ! !

) 6 "#

3 '

9((: ; )' '

! ! !! #! ! ! ! ! 2 *! 6 ' 6 2 *! 6 ) 6 ) ? #

' !' !

*! 6 ' '

!! *! 6

'

6 = '

' !! !

"*! 6 ! ! !! !

<

6 "2 ! !"

'

6 '

! !! !!

*

! "4!

! !! !

3 !" 4 '

!! ' !< "

; > ' ! !

' 4! ! 26 A 3

' ? #

D

! ? @ A B

3 >

)

6

! B 26

A 4' 4 > ) # # -! ? C A "

6

/3 + ? E(" F(" EFF:A G 3 D H 3 > EI 6 # 4 3 6! ! 3 > EI ! < # 4 3 ! > 4 > ! " # ' > 3 * 3! ! ! ' ") !6! "3 : ' " 3 > * 3! ! ! ' * 3! ! ! ' " G# .23 . B 4,#B 6 !! 6 3 D + .! ! ; 4! 6 < " * 3! ! ! > KF !!

6

H

4

:" " ; #

' '

% !6! >

' #

3 #3 .23 $ %,

4

J!

6

4 !

!!

H J$ L.$B +@ 0 M

! 4

"4 >

! ! "$ $

6

6

"> 6

!! 6 #B $ %, , % B 5,B 2 .! ! !!! "


Acil ELP! Bülteni(29 Eylül 2004)

( <

, $

ELP’in sizin için üç yeni daha haberi var: u

2

2) Gina Lynn özgür 3) Maarten Blok özgür ! " # " $ %& ' ( )&&) * + * , # Conduct, Menacing, ve Failure To Appear ile . / 01 )& sabah 9:00’da 3 USFS memurunun ve 2 polisin ona 2 $ 3 2 4 # , 2 / * "*5 Old Growth Unit 12’de Hayvan Deneyini Protesto etmekten # 6 # / 2 6 # 3 2 * . . 7&% 89 / : ,,, . 7&; %) 8 / %

<

. # ,

B

01 )& saat sabah 9:00’da 3 2 4 Mahkemesinde 6 . 2 fakat bu her zaman $ < / A ,

6

)

5 K 06

$

, 4 D1#1

( 6

2

4

# G

#

H D

-) =

2 $ ?

# / 12 01

:

6 < # $ .

- 2

# /

% 4 . 1 < , # " küresell D = 2 < . / B 6 . < < / 3 61 1 *5I*5J bulundu! Ve Cumartesi günü Maarten Hollanda’ya 6 - 1/ # # -$ . www.steunmaarten.org K < < / ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L" , . (6 . < # ( . < /L (Michael Collins – # )&&& mahkumu) B1 1

1 #

M " # N(61 1 Destekle!

1 # N(61 1 $ BM Box 2407, London, WC1N 3XX, England E-Mail < ELP4321@hotmail.com > www.spiritoffreedom.org.uk

ile $ polistir. +

$

< ,

# , <

.

USFS

C # 1 1 1# ( 1 = 503-699-E;8E # ( #

zi içeren ( # F # ,

/

01

( # G D

1 # N(61 1 # c/o E-Mail < ELP4321@hotmail.com >

. $ hizmeti yapma , ( $ # , -$ / # . < # = edilmektedir (fakat o reddetmektedir).

L"*

G )&

,

= $ '/>/ <1#1 la sadece 5 dakika 1 2 / ? . 3 61 1 # . $ # , # $ < < $ ( $ -$ / 6 . < < . $ gösteriyor,fakat bu $ < < 6 $ / + = @A& &&& = <1#1 ( 2 /

#

Michael McMullin #0433450 Care of Clackamas County Jail 2206 S. Kaen Rd. Oregon City, OR 97045

<

2

edecek. 3 < ikisi de # 2 * * .

( ( 6

( $ # ( ( 6 1 1 # # / 1 = # (

4

1 $ E-Mail < italianelp@yahoo.com > O KKK/ ,/ P # ,

/9

1 #

N(61

Kuzey Amerika North American Dünya N(61 1 $ E-Mail < naelpsn@graffiti.net > < www.spiritoffreedom.org.uk >

# , < 2 $ D " # / # # (

! ! %

#

( T1 2

#

1 # N(61 1 $ E-Mail < elp_tr@hotmail.com > www.geocities.com/yesilanarsi/elp.htm

" & =www.geocities.com/yesilanarsi

# ' yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 18  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 18  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Advertisement