Page 1

SAYI: 10

!

KKY(KEND KEND NE YAP!)

" #

$

09.08.2004

$

" !

"

"

!

"

"

"

"

"

-

% !

# &

& ! görüyoruz...

"

!

! "

!

"

"

!

# !

&

"

"

!

"

& "

" !

'

! savunur. !(

"

"

!kesi,

"%

" " #

&

! #

!

"

!

! imzalamaktan b

)

! -endüstriyel sistemi yerle bir

etmelidir. "

"

uyumlu bir dünya #

%

* -& ' -Semerkant kitabevi -Mephisto -+ , Music -) , , & yesilanarsi@yahoo.com ücreti: 1 milyon TL .

/

*********************************


! " # "$% & %

# %

1

# "

#

0 #

#

%

"

#

2 3# Devletçi komünizm hareketleri yerli hare 4 5 "6 5 "7 " % + # " # # ) 1 2 3 2 3 ) ! göstermektedir. ) # "1 " " % 9 # !# # " # “New- 3 ! # " % E )

"

" # 5 "8

5 ",

1 ) # 5

5 "

%

!

%

1

)

# ) ! " - ulus devlet fikrinden çok, kendi biyolojik-

#

#

# 9 "

)

!

-

%

#%

1

!

"

) 1

%

#

-1

! -#

"1

"

-

!

2

3 (

)

"

"

%

!

– #% #

% #%

-"

"

!

" #:

# ;

#

%

" "

2 +

3

!

2)

"!

#

"%

%

"

#

"# )

#

! %

)

"!

" !

9

"

=

Devrimci b %

"

3 "

!

kiyor. Yerli

!

#

# # – endüstriyel mega-makine – tamamen yok edilebilme ! % <

!

% # # ! #%

1

#

+ # #

3

"!

#

3

3-2

2

#

2

2% -kapitalist” eserler

" !

#

%

3

" %

!

6 2

%

!

% !

-

#

!

#

# #

# !

"

+

+

0 #

" " )

#

2

) "

<

"

3

2 %

3 -

6

) # "

" !

"

!

; )

#%

;

5

"

! " #

#

% " r çok anarko-% # "! # " # 2 % 3 dönme ve otorite ve tahakkümü yok etme mücadelemiz tek mücadeledir. ) +,5 - % ! # % # ! 0 )

.+,5 /

%

! "#

-% !

1

+

7# "

# , %

#

% !

!

"% -kültürün ve -teknoloji ve endüstriyelizm

"+,5

"!

oluyoruz.

#

%

) #

%

%

"

# Bizim

>

-

Anarko-primitivist @

%

?

"

1 neredeysek o hale getirir. ' 1 + ' %

+ # A #

+

! " % ! $1

#

"# $ % % % ) " % %

#%

"

-

#

#

>

" otonomik bir biçimde

" #

-

#% -

#

>

#

$ $ !leyen bir hareketten

) 1 )

$

" 6

A top

! !

"

# )

"

+

"# #

"

"

"

" %

"


+

B # !

#

!

!

" ! ( #

! &

" !

%

'

#

"!

! !

#

) )

!

#

z.

% & +

" # ! #%

(

"# ) C 0 D 5 ! " 0 D 5 ilim içinde ekonomik bir liberter çizgideyken Blake bütün teknolojik) 0 D "# % ; + % # " % 9 # * 0 D 5 : "( C !' .0 D C ! ( # 5# / # , ! # ) % , ( # 5 EKKL/*$9 ! # # 8D 5 9 " ! ) " ! ! " # % ) 5 2 % 3

C

5 .EFGF-EHIF/

)

0 D 5

! )

! J# (

!

' Paradise Lost (Blake, Özür Ruh ve + / 9 ; , # 5

, Londra: Freedom,

. ")

%

5

":

5

! $.% IE/

ELP! Bülteni ELP’in bugün iki haberi var: E/& # # " "# % 2) Tre’yi desteklemek için acil eylem gerekiyor. E/) "& % ! #% % % % ! & 5 % # # ) " :,5 " % # # ! 5 M # # % % % % .) & % % / 5 % # $ : ! 5 . / % " % # 5 + % * Sergio Maria Stefani c.c. Regina Coeli via della Lungara 29 00165 Roma Italy B # * SIMONE DEL MORO cc Regina Coeli via della Lungara, 29- 00165 Roma, Italy MARCO FERRUZZI CC Poggioreale via Nuova Poggioreale,170 80143 NAPOLI, Italy .( ' / DAVID SANTINI c.c. "Le Vallette" via Pianezza, 300 10151 Torino, Italy 9 SERGIO MARIA STEFANI c.c. Regina Coeli, via della Lungara 29, 00165 Roma, Italy. .) # # / ) "N+ IOOL' 1 #% #% I/:, + D5 * Sevgili ELP: 9 ! ( # % #% + D5 # 9 ) #P ' KE% 0 # % 7 . / -B % # # . ! # IQ % 9 -9 ! 2 # 3 - Gardiyanlar onun battaniyeleri # ! EO 7 "% # % # -9 ) #P 5 . /+ M! – " # ( # % 9 , PR 5 8 #; , -Trial Centre in, BC’de tutuluyor. 0 !!, E-mail: geoff.plant.mla@leg.bc.ca PO BOX 9044 STN PROV GOVT VICTORIA BC V8W 9E2 Fax: 250 387-6411 Phone: 250 387-1866 Belli ki bu durum Tre için kritiktir ve herkesin Tre’yi desteklemek için eyleme geçmesi acildir. + "+ M! % :,# 5 # % ( % Tre Arrow c/o Rudy Kischer Embarkation Law Group 609 W. Hastings St. 6th Floor Vancouver BC, V6B4W4 Canada.

'() (# (#

*+

) ) &

#% % $(

5

( %

% )

5 .

/

%

/

9

!

*

% # ,-.(/ 0 (12 314&0/ ! #! $ ) $10 $

ar.


GÖKSU DELTASI’NA

4

5

+

! "#" # $ %& $ ' $ # ' $ % Çelikhan biyo-bölgesel konumuyla yabani ( "#" # ( ( $ $ $ dir. #' ) * + ) # , #" # ( ( $ ( $ ' # #$ % # "$ # ' # "$ $ ' mehmetG18@mynet.com, deli_Dolu_ask@hotmail.com ve mehmetG18@yahoo.com e-mail adreslerine mail atabilirsiniz.

%

%

"

!

#

) 5 ! 5

&

:

#

) #

%

"&

%

%

"

#

"

%

körfeze girecek binlerce tonluk petrol tankerleridir. 0

I

! 5

hesapl

! <

!

)

körfeze günde 2-Q

%

<

bölgeye depolama tesisleri ve yükleme terminali %

<

@

# B

$

)

!

# !

+)-'

<

%

<

# #

#

>%

#

#

" 5

#

!

%

"

% Körfezi’ne dev tankerlerin

" % !"# 5

2 , 52 2

2

5 '

+

+ 2 +

5

+ 6 2 2

-$% &

Karadeniz'de kirlilik denilince akla hemen Tuna nehri geliyor. Gerçekten de Tuna, Dinyeper ve . '/ ' * " #* ( ( # $ ' boyutlarda. Örnek vermek gerekirse; Petrol: 01%111 # 2 / ' 3 451%111 #2 6 $ ' !07% # 2 558 " ( 9 58%7 # ' ! : ! $ Civa: 49-71 # 2 sadece üç nehir üzerinden gelenler. Peki ya $ + / " ( ! # $ ' $ ' $ # $ '; # $ ( * " $ " * $ *( ( %%%< : / * $ emen bütün $$ ' * * %%! # # # ' ## # # etmeye devam ederek otoyollara veriyor. Bu nedenle, Karadeniz ve bütün gezegen kendi $ ( yerelinden eko$ # %) $ $ '# $ %

http://uygarligakarsi.cjb.net

&'"() *!+ (#, - . ! / 0#(# 12(0*+*1 " )1 32!4 25 +64 "-*12 21 *1 '1*4 !2 ()! " ! 1! #1- 1 322-27. '* $ * ve t ' ( * ( ' * * ( ' * $ ( ' " # #= $ !*' ( ( $ # + . ' ' # #= " #$ $ %

! (

Delta d $

(

% ( " # ( ( $ % " # $% ! & ' ( $ ( ' " ) * ! +&, . , / %' * ! 0 , ' ! +& ! % % %' * ! 0 ' 1 1 , 1( ' " olarak i > ' *bu nadir '" ) '" 2 2 : < ,$ !?: *@ A ( @ B "$ " #% C $ ( Çevr D . $ "$ $' $' $ # %@ # E> 114 : $ # ( #%) $ $ #% )

#

'

#

Faaliyetle ilgili, Özel Çevre Koruma Kurumu " 2 ( ! ' 3 45% , ' ! ' 2 6 tespitinden sonra özetle ?+ $ "$* $ ( # $ $ $* ( ' ' # $ * '$ * $ $ ( * ' ( #" # $ * $ $* #$* * * $ * (* * # $ ) ( # $ ' ' " 3 # (* ( $ $ ( - ' B belirtilmekte; 3 ' ) vreye 2" , " 2 2 " $( ( 2 "6 # " # ! #" $ ! ! , ! ) ine , 2 % #! 2 ' ! " 2"

yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 10  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you