Page 1


Inhoudstafel Voorblad

1

Inhoudstafel

2

Voorwoord: Voorzitter Jef De Vrij

3

Internationaal Comité manifesteert

4/5

Vereniging in de kijker: Konitza

6

ikVrijwillig Antwerpen

7

Pasar en IC bouwen samen een feestje

8/9

Club het Zonnetje van Antwerpen

10

Vrouwenbeweging: ETKI

11

Culturele Kring: Cocktail komt op voor ‘Moeder Natuur’

12

Project onderwijs Limburg

13

Beeldvorming van de vrouw in verschillende culturen

14/15

Voorstelling van SEVINC een nieuwe collega in Limburg

16

Opening lokaal ABC Rupelstreek vzw

17

Wie doet het licht uit? IC verhuist in Leuven

18

Opening van de nieuwe club: Troitsky bridge

19

Jij en jou gezondheid: tips ter preventie en vermijden van ziekten

20

Project IC en KAV

21

Soepwedstrijd: Braziliaans recept wint

22/23

Wie ben ik: Louiza Erifi

24

Vormingenreeks: Projectmanagement

24

Grote opening van het Wereldhuis Bonangana in Sint-Niklaas

25

Samenwerking met Pax Christi Vlaanderen: identiteit, migratie en geweldpreventie

26

Ontmoetingsreceptie voor alle bestuursleden van IC

27

Contactgegevens

27

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

2


Voorwoord

Voorzitter Jef De Vrij

Beste vrienden,

Het voorwoord van deze Arena zullen we deze keer kort houden. De Arena is reeds goed gevuld. Eén item wil ik jullie onder de aandacht brengen. Op 11 mei 2011 organiseert het Internationaal Comité in Hasselt namelijk een studiemoment omtrent onderwijsproblematiek in allochtone gezinnen. Er worden op dit moment nog teveel talenten van kinderen verspild. Het aantal kinderen van allochtone afkomst dat het onderwijs verlaat zonder diploma is veel te hoog. Ook voor ouders is het soms erg moeilijk het onderwijs te begrijpen en hun kinderen daadwerkelijk te steunen. Ook willen we de bredere samenleving warm maken om volop in te zetten op de kansen van onze kinderen. Zij zijn namelijk de toekomst en in belangrijke mate de oplossing van de toekomstige samenleving. Als gemeentebesturen hun financiële draagkracht willen behouden zijn ze er immers bij gebaat dat iedereen die in hun gemeente woont een goede job heeft en mee kan bij

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

dragen tot de welvaart van de plaats waar ze wonen. Wij vragen van het onderwijs en van de overheid geen liefdadigheid om kinderen kansen te geven. Maar we vragen om in te zetten op goed begrepen eigen belang en in de toekomst van ons allemaal... Daarom willen we dus op 11 mei dit studiemoment organiseren voor onze bestuursleden. Noteer deze datum alvast in jullie agenda, de uitnodiging volgt later. Met vriendelijke groeten

Jef De Vrij Voorzitter IC

3


Internationaal Comité manifesteert!

Investeer in mensen, niet in wapens! De zelfverbranding van Mohammed Bouazizi in Sidi Bou Said, een kleine stad in Tunesië, leidde tot een massale opstand in heel het land. Dit was een protest tegen corruptie bij de politie en zijn uitzichtloze zakelijke en persoonlijke toestand.

Het individuele incident leidde tot de Jasmijnrevolutie op 14 januari. Later volgden Egypte met de revolutie op het Tahrir-plein, de opstanden in Jemen, Algerije, Djibouti, Jordanië, Bahrein, de Westelijke Jordaanoever, Mauritanië, Marokko, Oman, Soedan… Maar ook diverse niet-Arabische islamitische landen (zoals Iran, Albanië en Senegal) en diverse landen in de westerse wereld en zelfs de Volksrepubliek China voelden de schokgolven van de Jasmijnrevolutie. Wat wij als IC doen, is in vele Arabische en Noord Afrikaanse landen onmogelijk. Verenigin gen, sociale bewegingen, niet-gouverne mentele organisaties, coöperaties, zelfhulpgroepen, milieubewegingen, worden in veel landen dikwijls vervolgd.

Deze krachten van onderuit bepalen de samenleving, geven de democratie vorm. Vandaar dat we het belangrijk vinden dat deze democratische krachten door Europa gesteund worden. De geschiedenis van Europa toont aan dat de middenveldorganisatie ervoor zorgen dat er een grote middenklasse kan ontstaan. Het Internationaal Comité Limburg samen met het ACW Limburg namen het initiatief om zaterdag 26 februari een manifestatie te houden aan het monument van de onbekende oorlogsvrouw in Hasselt. Ten eerste wilden we onze solidariteit met de burgers in deze landen tonen. Ten tweede gaven we boodschappen aan Europese leiders en de leiders in Arabische landen. Onze boodschap was: -aan de leiders in de Arabische landen * stop het geweld tegen burgers. * werk mee aan een vreedzame overgang naar een betere tijd voor de gewone mensen. -aan de leiders van de Europese landen:

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

6 4


Respecteer het leven!

* wij eisen een Europese politiek die democratische krachten in Arabische landen actief steunt. * jullie, onze leiders, mogen zich niet langer verschuilen achter speculaties, achter twijfels over welke regime er aan de macht zou kunnen komen. * kies voor de gewone mensen die een normale toekomst willen. Investeer in mensen, niet in wapens! Ariana Barku Na de manifestatie werden bloemen neergelegd bij het standbeeld van De Onbekende Oologsvrouw in Hasselt

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, maart 2011

5


Vereniging in de kijker: Konitza

“Dagboek van een Kosovaarse vrouw” en andere activiteiten Culturele vereniging “Konitza” organiseert socio-culturele en artistieke activiteiten, altijd met een link naar de Albanese cultuur. Het multicultureel en creatief bestuur van Konitza wil zich inzetten voor het bevorderen van wederzijds begrip tussen de verschillende gemeenschappen die in België samenleven. Het volgende toneelstuk is één van hun creaties, en heeft een jaar lang gespeeld in verschillende Belgische steden:“Dagboek van een Kosovaarse vrouw” Performance – Theaterstuk naar het boek van Sevdije Ahmeti

Ook organiseert Konitza debatten en conferenties, waarbij vertegenwoordigers of andere kenners van de Albanese cultuur het woord nemen. In januari dit jaar vond bijvoorbeeld het debat plaats over “20 jaar vrijheid: Een Europese kijk op Albanië”. Twintig jaar geleden zorgden studentendemonstraties in Tirana voor de doorbraak van het politiek pluralisme en voor de val van het communistisch Albanees regime. Konitza organiseerde ter gelegenheid van deze twintigste verjaardag een herdenkingsavond om samen stil te staan bij deze gebeurtenis.

“Dagboek van een Kosovaarse vrouw” Een naakt podium: een slagershaak aan het plafond, een waskom, zwart en wit, enkele beelden. Een vrouwenstem draagt het lijden van een volk. Geen schreeuw, geen klacht. Deze naakte stem vertelt simpelweg de verschrikkingen die Kosovo hebben geraakt, in naam van “de zuivere etnie” . Muziek verlengt de stiltes en laat de hoop en moed van een volk oplichten. De voorstelling is een allegorie van het verlangen naar zuiverheid, dat de wereld verdeelt in beulen en slachtoffers, ongeacht tijdperk of plaats. Dit theaterstuk werd geïnspireerd door het verhaal van Sevdije Ahmeti, bewerkt door Safet Kryemadhi, geregisseerd door Zenel Laci, en geïnterpreteerd door Anila Dervishi en Afrim Jahja.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

6


„ikVRIJWILLIG‟

...in Antwerpen

Honderd verenigingen in Antwerpen organiseerden samen met de stad de 2 de editie het evenement: „ikVRIJWILLIG‟ op zondag 27 februari 2011. Op ikVRIJWILLIG vonden bezoekers allerlei info over vrijwilligerswerk. Honderd verenigingen o.a. het Internationaal Comité stelden er zichzelf voor. Zo kunnen geïnteresseerden zien wat de Antwerpse organisaties te bieden hebben aan vrijwilligerswerk. Er zijn ook workshops, lezingen en getuigenissen in het gezellige babbelsalon geweest. De Vrijwilligersmeter van Internationaal Comité prikkelde vele bezoekers met korte getuigenissen over het engagement dat in de talrijke verenigingen binnen IC wordt opgenomen. Pacquée Maarten

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

7


Pasar en Internationaal Comité bouwen samen een feestje IC en Pasar slaan in 2011de handen in elkaar We willen contact en samenwerking tussen onze afdelingen bevorderen. Hoe konden we dat mooier starten dan met een vrolijk feestje?

sar de nieuwjaarsdrink in het teken van de diversiteit. Twee IC-afdelingen hebben er met Pasar een geweldig feest van gemaakt.

“Hey, mijn naam is Winston. Hallo, ik ben Willy.”

Manuel, voorzitter van Gilab (Gilab verenigt mensen van Ghanese afkomst in regio Leuven).

Pasar en het Internationaal Comité (IC) behoren tot dezelfde ACW-beweging. Beiden zijn we socio-culturele verenigingen die mensen samenbrengen in afdelingen en op activiteiten. Bij Pasar zien we heel weinig kleur onder de deelnemers, bij IC zien ze heel weinig wit in de vereniging -tenzij in een afdeling met roots in het Oostblok bijvoorbeeld. Enfin, spontaan vinden we mekaar te weinig. Nochtans heeft de Vlaamse overheid Pasar en vele anderen de afgelopen jaren uitgedaagd om wat meer kleur in het klassieke verenigingsleven te brengen. Via het project „managers voor diversiteit‟ krijgt Pasar hiervoor een extra steuntje in de rug. In dit project zullen afdelingen uit het allochtone middenveld kennismaken en samenwerken met een Pasarafdeling. Wie zou er bijvoorbeeld niet eens met oude Italiaanse mijnwerkers de cités van Winterslag bezoeken? Of met een groep Belgen en Congolezen eens door de Marollen trekken. Of naast een reisverhaal uit een verre bestemming het verhaal zetten van iemand die haar roots heeft in dat land. Kleine samenwerkingsverbanden, fijne ontmoetingen, op een ongedwongen gezellige manier. Om die samenwerking te starten zette Pa-

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

“Wij organiseren regelmatig activiteiten waarbij ontmoeting en het beleven van onze cultuur centraal staan. We zamelen ook geld in om projecten mee te steunen in Ghana. Eten en drinken is hierbij uiteraard vanzelfsprekend! Wanneer we van Pasar de vraag kregen om aan het nieuwjaarsfeest mee te werken waren we onmiddellijk bereid. We hebben onze Pasarvrienden laten proeven van enkele typisch Afrikaanse gerechten: yam - een typisch knolgewas-, vis en bakbanaan, een bonenstoofpot en pittige sausjes. Weet je wat hier héél lekker bij is als drank? Een heerlijk bruin Trappistje! Het beste uit twee continenten!” De reacties op deze culinaire ontdekkingstocht waren erg positief. Om alles wat te verteren nodigden onze Kameroenese vrienden van het African Cultural Centre de Belgsiche aanwezigen uit om met hun te zingen en te dansen. Denkt u dat schuchtere Belgen niet zo makkelijk van hun stoel komen? Hoe verder de avond en de trappist vorderde, hoe meer de Afrikaans ritmes hen te pakken kregen… Kris Daniels, Pasar: “Samen een feestje bouwen is natuurlijk fantastisch. Het is de kortste weg om het ijs te breken. Toch willen we onze afdelingen uitdagen om nog een stapje verder te

8


zetten. We willen her en der in de regio Leuven afdelingen van IC en Pasar laten samenwerken aan een activiteit. Zo willen we onze medewerkers en deelnemers en die van het Internationaal Comité kansen bieden op ontmoeting. En wie weet vieren we komend jaar wel samen met alle afdelingen van Pasar en IC het nieuwe jaar?”

Kris Daniels en Kebe Ibrahim

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

9


Club:het Zonnetje Afdeling aangesloten bij IC Antwerpen Club het Zonnetje is één van de afdelingen aangesloten bij het Internationaal Comité in de provincie Antwerpen. IC: wat is Club het Zonnetje Het is een startende jeugdvereniging die bestaat uit kinderen en jongeren van verschillende nationaliteiten en hun gezinnen. De club is meer dan vier jaar geleden ontstaan. In het begin was de informele groep mensen van 6 tot 30 jaar die regelmatig bijeenkwamen. Later is de werking sterker geworden en is de groep geëvalueerd en gegroeid tot 30 vaste leden. Op basis van deze prestaties werd besloten om in april 2010 een feitelijke vereniging op te richten. Zo is club het Zonnetje in IC terechtgekomen. IC: welk zijn jullie taken? -Onze belangrijkste taken zijn opvoeding en begeleiding op maat bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. IC: wat doen jullie concreet? -We voeren verschillende projecten en activiteiten uit zoals ons jaarlijks kinderkamp in de Ardennen, werkateliers, bijscholingen, educatieve en culturele momenten, voordrachten en nog veel meer. IC: zijn die activiteiten aangepast aan de noden? -Jazeker. Alle onze activiteiten worden aangepast aan het niveau, de noden en de individuele bijzonderheden van de leden. Binnen onze werking hebben we ook specifieke sub- doelgroepen zoals kinderen met beperkingen, jongeren met leermoeilijkheden, leden die meertalig opgevoed worden, kansarmen…We vinden dan deze mensen ook aandacht verdienen, wat we ook proberen te geven.

IC: wat willen jullie in deze werking nastreven?

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

Het niveau van onze leden verhogen op verschillende vlakken: educatie, communicatie, integratie… Ook de mensen aanleren hoe ze zich in dagelijkse situaties kunnen redden, bijvoorbeeld in het verkeer, openbaar vervoer gebruiken, in dagelijkse schoolsituaties, gezondheid (preventie AIDS en SOAS, eetstoornissen, sport en beweging, gezonde voeding)… Kortom, iedereen zich goed in eigen vel, zelfverzekerd en gerealiseerd laten voelen. IC: werken jullie dat theoretisch uit? -Neen! We vinden het zeer belangrijk niet te theoretisch te werken maar zoveel mogelijk actief bezig te zijn. Verschillende sportactiviteiten, daguitstappen, creatieve ateliers, expressie, muziek en dans, dat doen we graag! IC: doet iedereen mee? We bieden een kans aan iedereen om de eigen talenten te ontplooien en dromen waar maken. De visie van de club is dat elke persoon, jong of oud, uniek is en zo aanvaard en gewaardeerd moet worden. IC: welk is jullie belangrijkste activiteit? Één van onze grootste en belangrijkste activiteiten is het jaarlijkse zomerkamp in de Ardennen. De club is hier heel trots op. Er komen veel kinderen en jongeren van verschillende afkomst samen. Ze worden door professionele opvoeders, animators en sportinstructeurs begeleid. Dansen, zingen, lezen, schilderen- iedereen kiest zijn lievelingstak. IC: gaat dat deze zomer ook door? Deze zomer zijn we weer aan de slag van 20 juli tot 20 augustus in het prachtige I.W.C.A. complex in de Ardennen.

10


IC: is de werking alleen in de zomer? Buiten de zomervakantie speelt de organisatie van vrijetijdsmomenten ook een groot rol. Het is noodzakelijk dat kinderen en jongeren zich niet eenzaam en niet verloren voelen wanneer hun ouders het zeer druk hebben. We willen onze leden van straat halen, daarom houden we ze in de weekends en in de vakantie bezig. Op de activiteiten kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen en ondersteuning krijgen. Ze worden ook gemotiveerd om binnen verenigingsleven te participeren. IC: hoe zit dat met roken, drinken…?

roken, gezond leven, ouderen respecteren, veel lezen… Kinderen en jongeren zullen in de toekomst de maatschappij vormen. Het speelt dus een grote rol hoe ze opgevoed worden, welke normen en waarden ze meekrijgen, hoe ze in diversiteit leren leven. We vinden ook dat er een wederzijds contact tussen alle generaties moet zijn. De club het Zonnetje zou graag hieraan willen werken en ook een eigen steentje hierin bijdragen. We hebben veel plannen naar de toekomst toe. En natuurlijk zien we graag nieuwe mensen op onze aanstaande activiteiten. Tot dan!

Als jeugdafdeling vinden we het ook belangrijk om aan onze leden een goed voorbeeld te geven: niet

Jevgenia Kovalova

Vrouwenbeweging: ETKI Op 1 april 2011: vrouwenfeest ten voordele dove kinderen in Edrine Dat vrouwenfeest gaat door in het Cultureel Centrum op de Koninginnenlaan 42 in Maasmechelen. De opbrengst gaat naar de dove kinderen van de basisschool in Edirne.

geven zodat ze op hun eigen benen kunnen staan in de samenleving. De leerkrachten werken vaak

ETKI zal geld inzamelen voor een aantal prioritaire behoeften, zoals een waterzuiveraar voor alle studenten, briefpapier, schriften, pennen, Turkse woordenboeken, tassen, gummen, linialen, verf, karton, etc ... Maar ook school- en ontspanningsmeubilair is nodig, naast kleding zoals schoenen, sportschoenen, trainingspakken, winterjassen, schooluniformen voor meisjes en jongens, slippers, handdoeken, zeep, enz.

Edirne ligt in “Europees Turkije”, in een kromming van de Tinja, zijrivier van de beroemde Marica en de grens met Griekenland en Bulgarije. Hapjes, live orkest en tombola worden voorzien op deze avond. Schooldirecteur Hidem Hakli zal ons vertellen dat het gaat om kinderen met gehoorproblemen die uit de verschillende regio‟s van Anatolië komen, meestal uit arme gezinnen. Het doel is om deze kinderen een beroepsopleiding te

enorm veel belang aan het onderwijs. Het is een essentiële fysiologische behoefte.

met foto‟s en beelden, omdat de kinderen hun gedachten en gevoelens niet kunnen uiten. We hechten

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

Zeker de moeite dus om eens een kijkje te komen nemen op dit benefietfeest van onze Turkse vrouwen met een groot hart!

11


Culturele Kring Coctail komt op voor “Moeder Natuur”. Onze vereniging Culturele Kring Cocktail wordt 1 jaar en dat hebben wij gevierd met een opening van de tentoonstelling „Help De Wonderbaarlijke Natuur‟. Deze tentoonstelling vond plaats dankzij onze samenwerking met Openbare Bibliotheek Park in Merksem (o.a. verantwoordelijke Jan Didelez en

kapot te gaan. Wij willen mensen inspireren tot meer zorg voor de natuur in hun dagelijkse leven. Op 8 januari hielden wij een rondetafel gesprek waarin verschillende mensen hun mening en gevoelens konden delen. Steeds meer mensen raken vervreemd van de natuur, vooral in de steden. Wij willen ons inzetten voor de milieubescherming in Antwerpen en met deze actie willen wij de participatie van Antwerpenaars verhogen in bewustzijn voor de natuurbescherming en zorg voor het milieu. Ik vond persoonlijk de uitleg van kunstenares Irina Yagan, waarom ze dat soort werk doet, heel emotioneel – ze zei: “Ik wil voorkomen dat onze kleinkinderen wilde dieren enkel op DVD of schilderijen kunnen zien en wil me daar vrijwillig voor inzetten.” Verder had ze gezegd dat ze al jaren lid is van WSPA (World Society for the Protection of Animals) en dat ze een website opgericht heeft en dat 10 % van de verkoop van haar schilderijen naar WSPA gaat.

medewerkers An DeLey en Anita Put), Internationaal Comité (Hulnara Khaynus) en onze Russische kunstenaressen Irina Yagan en Galina Manioutina. Beide dames hebben verschillende werken uitgestald die tonen hoe mooi en kwetsbaar onze wilde natuur is. Wij willen op een creatieve manier campagne voeren tegen de milieuproblemen en nog eens de aandacht van de mensen te trekken dat de natuur dreigt

De tentoonstelling liep gedurende de hele maand januari door en we kregen enorm veel positieve reacties van de lezers van de bibliotheek! Uiteraard zal onze samenwerking met de Merksemse Bibliotheek verder lopen en plannen wij volgend jaar nog een tentoonstelling, dit keer niet alleen met schilderijen maar ook foto‟s. Onze kring breidt uit en in onze programma voor dit jaar is ook een thematische voorstelling gepland. Onze artiesten (verschillende nationaliteiten) zullen in het Engels optreden. Daarom geven wij de cursus “Acteren volgens Stanislavski en Method acting” gratis en wordt onze verenigingsnaam verandert van Cocktail naar SKIT. Voor alle info ivm de cursus kunnen geïnteresseerden onze regisseur Peter Rizhuk contacteren op 02/305 45 16 en 0486/497 841.

Met vriendelijke groeten Iryna Goncharova Voorzitter

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

12


Project Onderwijs in LIMBURG Ouders worstelen met moeilijkheden 

Veel ouders die nog niet zolang in België wonen met schoolgaande kinderen, worstelen met een aantal vragen en moeilijkheden zoals: *de kinderen helpen met het huiswerk,

„Wat is een CLB? Waarvoor kan je er terecht?‟ Kan ik als ouder het advies van CLB weigeren?  „Kom ik in aanmerking voor studiebeurs? Wat moet ik hiermee doen? Wie kan me hierbij helpen?‟  Kan ik zomaar een gesprek regelen met de directeur van de school wanneer ik met een vraag of een probleem zit?  Wat doet de opvoedingswinkel?  Mijn kinderen spreken meer en meer Nederlands, maar ik vind dat ze ook de taal van de ouders moeten spreken? Is meertaligheid een probleem? Hoe pak ik dit aan als ouder?

*overgang van lager naar middelbaar onderwijs, *communicatie met scholen, *praktische vragen ( geen snoep op school, schoolagenda, …) enz. Sinds januari werkt Stefany deeltijds als projectmedewerkster in Limburg rond het thema onderwijs. Limburgse verenigingen die met zulke vragen zitten, kunnen bij hun educatieve medewerkster of bij Stefany zelf terecht. Stefany en de educatieve medewerkster van jouw vereniging zullen eerst met het bestuur van de vereniging een gesprek voeren. Daarna probeert zij de vragen van de vereniging te beantwoorden in samenwerking met een spreker uit CLB, opvoedingswinkel of een andere organisatie die ervaring heeft over het onderwijs.

Zijn er in jouw vereniging ouders met vragen zoals:  „Er zijn verschillende onderwijsnetten in Vlaanderen: bv. Gemeenschapsonderwijs, Katholieke scholen, provinciale -en privé scholen,… Maar hoe zit dat nu precies?

Bespreek dit gerust met je educatieve medewerkster (Aga, Aicha , Sevinc). De medewerkster die jouw vereniging ondersteunt, zal samen met Stefany en jouw bestuur bekijken hoe ze de vragen verder aanpakken.

Stefany Giglio

In memoriam Lorenzo Ferro, gekend als Checco Geboren in Arcevia (IT) op 4/10/1919 en overleden te Heusden-Zolder op 8/02/2011 Krijgsgevangene in Zuid Afrika en in 1947 in België in de koolmijnen komen werken Eén van de eerste Italiaanse ACV-delegees in de koolmijn van Zolder Stichtend lid in 1951 van de ANCRI en sinds 1988 tot 2009 voorzitter. Oudste actief bestuurslid van ANCRI (Italiaanse oud-strijders) – aangesloten bij het IC. Doelstelling van de vereniging is: Vergeet het verleden niet, voor vrijheid en democratie zijn mensen gestorven. Samenleven zonder racisme en haat is de beste oplossing.

De vereniging bedankt je voor je passie en inzet. Je werk wordt voort gezet.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

13


Mijn Leven Mijn Cultuur Beeldvorming van de vrouw in

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, maart 2011

14


verschillende culturen

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, maart 2011

15


Voorstelling nieuwe collega Nieuwe medewerker in Limburg! Hallo, ik ben Sevinc! Ik ben 26 jaar en kom uit het kleurrijk Maasmechelen. Ik draag ook graag het betekenis van mijn naam uit, nl “vreugde”. En bij deze: jazeker, hoe meer multiculturele mensen hoe meer vreugde en liefde. Mijn ouders zijn afkomstig uit Oost Anatolië , dat grenst aan Irak, Iran, Azerbeidzjan, Georgië en Armenië.

een zekere uitstraling geeft aan de stad en gemeente. Elke cultuur heeft zijn eigen rijke gebruiken en gewoontes met gevulde programma‟s. DUS veel tijd om je te vervelen is er niet. Ik wil afsluiten met het credo voor het dagelijks leven „Wees de meester over je handen, tong en driften‟…

Vriendelijke groeten Sevinc

Na mijn studies van Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk in Hasselt, waar mijn stage -ervaringen een positieve indruk nalieten, mocht ik aan de slag bij het Internationaal comité als educatieve medewerkster. Voor ik begon deed ik nog vrijwilligerswerk voor de stad Genk: wetenschappelijk effectenonderzoek bij een voorschools programma waarvan de meerderheid allochtone vrouwen waren. Ik ben van oorsprong positief ingesteld, en heb de idee dat als je open staat voor je medemens, ongeacht ras of geloof, je een mooi leven kan hebben in dit rijke land! Aspecten die je in mijn rugzak zult vinden zijn een liefdevolle omgang en respect voor 'elk-ander'. Iets wat je bij mij absoluut niet zult vinden, zijn onderdrukking van cultuur, geloofsovertuiging en discriminatie. Ik vind het heel boeiend dat ik mag proeven van het cultuurbad van het Internationaal Comité! Ik heb geleerd dat het verenigingsleven een identiteit en

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

16


Opening lokaal ABC Rupelstreek vzw Een toonaangevend voorbeeld van diversiteit!!!

Op zaterdag 29 januari heeft ABC Rupelstreek haar deuren geopend van hun lokaal ter ondersteuning van hun werking in de Kerkstraat te Boom. ABC Rupelstreek is een kleurrijke vereniging die samen met enthousiaste vrijwilligers vorm geeft aan interculturele ontmoeting, vrijtijdsbesteding, ondersteuning van zwakke Bomenaars en ondersteuning van schoolgaande kinderen zowel op vlak van taal als op vlak van huiswerkbegeleiding. Een toonaangevend voorbeeld wat diversiteit betreft… Met deze opendeurdag stelden ze zowel hun werking als de lokalen voor aan de buurtbewoners, sympathisanten en andere geïnteresseerden. Met allerlei lekkernijen van Marokkaanse makelij, koffie en muntthee werd iedereen onthaald en gegidst doorheen de lokalen om stil te staan bij de werking en mogelijke toekomstige projecten. Er hing een sfeer van warmte en verbondenheid.

We wensen ABC Rupelstreek veel succes met de werking in de nieuwe lokalen.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

17


Wie doet het licht uit? Wij verhuizen! Internationaal Comité (IC), ACW, Pasar, Vokans, Familiehulp en DVV verhuizen eind april van Bondgenotenlaan 131 in Leuven naar de Kop van Kessel-lo. We nodigen je uit om samen afscheid te vieren. Misschien ben jij wel diegene die het licht komt uitdoen? Het ACW-gebouw te Leuven was het „sociaal gebouw‟ en „gebouw van diversiteit‟ voor veel verenigingen in Leuven, en zeker voor de verenigingen van het IC. Vaak hebben onze verenigingen gebruik gemaakt van dit gebouw voor hun activiteit. De activiteiten in dit gebouw waren zeer divers. Voor veel verenigingen was dit gebouw een cinemazaal, een danszaal, een vergaderzaal, een vormingszaal, een feestzaal, ontmoetingszaal tussen allochtonen en autochtonen, en nog veel meer. Voor vele IC verenigingen is het jammer dat we dit gebouw gaan verlaten. Het was een laagdrempelig gebouw. IC vrijwilligers vonden gemakkelijk hun weg naar en in dit gebouw. Als IC-team Vlaams-Brabant willen we het ACWLeuven bedanken voor hun dienst van voorbij jaren. We hebben onvergetelijk en waardevolle momenten gehad in dit gebouw dankzij hen. We hopen ook dat het IC met het ACW en ACW-deelorganisaties in de toekomst dit soort laagdrempelige dienstverlening kan blijven bieden voor onze verenigingen en voor het verenigingsleven tout court. NOG ÉÉN KEER FEEST IN DE BOND! Alles heeft een einde! Ook dit gebouw. Dit roept nostalgie op, je beleeft het verleden. Voor sommigen is het gebouw verlaten jammer, spijtig, erg… Ja, maar toch nog één keer feest in super diversiteit. Op 9 april is het zo ver. We komen samen voor de laatste keer in dit gebouw en we zullen ook het licht uit doen. Wie doet het licht

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

uit? Misschien jij of zij/hij of … IC verenigingen en het ACW en deelorganisaties hebben nog een verrassing voor u. PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL 2011 - BONDGENOTENLAAN 131, LEUVEN

 Vanaf 15 uur: Rol omhoog, schuifdeur open, zoek je metrolijn

 Van 16 tot 18 uur: Beleven(is) quiz, een blik op onze wereld

 19 uur: Culinaire proevertjes  20 uur: Verjaardagstaart en 30 kaarsjes uitblazen  21 uur: Werelddansmuziek  Het wereld(praat)café is doorlopend open.  ??? uur: Rol omlaag en licht uit KOM JIJ OOK? Je bent van harte welkom, om gewoon eens binnen te lopen, om bekenden en onbekenden te ontmoeten, om mee te doen met de quiz, voor een hapje, voor een drankje, voor een dansje ... (Voor de quiz zijn de plaatsen beperkt. Daarvoor vragen we wel om in te schrijven.) HERINNERINGEN? Heb jij over “Bondgenotenlaan 131” nog ergens een foto, een anekdote, een leuke herinnering, …? Bezorg ze ons, je zou ons er een groot plezier mee doen! Stuur je inschrijving voor de quiz en je herinneringen naar: ACW, Bondgenotenlaan 131, Leuven Of mail ibrahim.kebe@internationaalcomite.be of lydia.vanhirtum@acw.be

MEER INFO: 016 29 81 29 of 0495 689399. VANAF 1 MEI vindt u IC in het nieuwe gebouw op het volgende adres: Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo

CONTACTPERSOON BLIJFT: ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

18


Opening van de nieuwe club “Troitsky Bridge” ! Kom op 29 april 2011 naar Antwerpen! Op 29 april 2011 presenteren we onze nieuwe club “Troitsky Bridge” in Antwerpen. Het idee om een nieuwe club te openen waarin elke wereldburger zich thuis voelt, ontstond al een aantal jaren geleden. We zijn echt op zoek naar mensen met een breed blikveld en een open visie voor alle culturen.

Het bestuur van de club bestaat uit:

Wij zijn op zoek naar mensen met een breed blikveld en open visie voor alle culturen

In onze club willen we een ‟brug‟ creëren, tussen landen van de ex-SovjetUnie en de Belgische/Europese samenlevingen. Daarbij willen we ook een link leggen tussen de bestaande Russischtalige migrantenorganisaties en de Europese/ Belgische/Vlaamse culturele instellingen en organisaties. „Troitsky Bridge’ symboliseert een brug naar de toekomst waarop een individu zich op de beste manier kan ontwikkelen en presteren in de nieuwe samenleving. Met onze activiteiten en evenementen willen we ook informeren over belangrijke actualiteiten op cultureel, economisch en maatschappelijk vlak in de landen van de exSovjet-Unie. Zowel bedrijven, non-profit organisaties als particulieren kunnen bij ons advies krijgen op diverse gebieden zoals cultuur, zaken doen en toerisme.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

 Irina Troitskaia – socioloog, antropoloog, auteur publicatie: „Russischtaligen migranten in Brussel’, 2009 Foyer.  Vladimir RoninProf. Historicus , docent Lesius Hogeschool, auteur van diverse publicatie over de exSovjet-Unie en België.

 Pavel Radjuk – werktoeleider Internationaal Comité  Petra Heyse- onderzoeker, migranten analyse, Universiteit van Antwerpen De eerste avond van de club wordt gewijd aan de samenwerking tussen twee steden: Antwerpen en Sint-Petersburg. Tijdens de “Sint-Petersburg nachten” in Antwerpen komt u meer te weten over de historische en culturele banden tussen de twee steden, maakt u een onvergetelijke reis tussen Moskou en Sint-Petersburg en neemt u een kijkje in het nachtleven van het moderne SintPetersburg. Naderhand kunt u genieten van prachtige zang van de vocale groep „Katjoescha‟ onder het genot van een glaasje wijn met typische Russische hapjes. U bent van harte welkom tussen 18.30 - 23.00 in het gebouw van “Europa Direct”, Lombardenvest 23, Antwerpen. Irina Troitskaia

19


Jij en jouw gezondheid. Tips om ziekte te vermijden Het gebruik van chemische stoffen en onze afhankelijkheid van kernenergie maken veiligheidsmaatregelen voor de volksgezondheid noodzakelijk. Er is altijd een risico voor lekken, ongevallen en zelfs opzettelijke lozingen. Het recente ongeluk in de kerncentrale na de aardbeving in Japan is zo een voorbeeld. Ook diverse ziekten zoals aids, ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten, diabetes, en kanker zijn over heel de wereld in opkomst. Inzicht in de oorzaken van ziekten kan helpen om ze te voorkomen en is essentieel om de vorderingen ervan te vertragen. Inzicht in de oorzaken van ziekten kan helpen om ze te voorkomen en is essentieel om de vorderingen ervan te vertragen. Op 29 januari 2011 heeft club “Harmonie” daarom een activiteit uitgevoerd rond ziektepreventie, met als titel: “Jij en jouw gezondheid” voor mensen van de Russisch sprekende gemeenschap en de bewoners van Luchtbal.

Iedereen kon zijn persoonlijke vragen aan de arts stellen en advies vragen. Mensen verhuisden van de ene tafel naar de andere, maten bloeddruk bij de huisarts en kregen haar aanbevelinEindelijk was ik in gen en vervolgens haastten ze zich naar de staat om met een arts plaats waar Lev Kotchte praten en alles te kin hun grootte en gewicht definieerde. De begrijpen! Mijn Nederervaren kinesist, Olekslands is niet zo goed andr Kinakh, vertelde niet alleen over zelfmaar hier was een massage -technieken, Russisch sprekende maar gaf ook massages!

Mensen van onze gemeenschap zijn immigranten, vaak zonder een stabiel inkomen. Zij zijn druk op zoek naar levensmiddelen, huisvesting, een school voor hun kinderen, …. Deze mensen gaan vaak alleen naar een arts in geval van ernstige ziekte. Vaak gebeurt hun bezoek aan een arts te laat dat leidt het tot onomkeerbare en zelfs fatale processen in het lichaam. Met verkoudheid en griep liggen ze niet in bed maar nemen het openbaar vervoer en winkelen, wat een bedreiging is voor de gezondheid van anderen. Met onze activiteit wilden we de aandacht vestigen op de problemen van de gezondheid en hen leren ziektes te voorkomen. We gaven aan alle deelnemers informatie over ziektepreventie en tips om ziekte te vermijden. Naast het vele voorlichtingsmateriaal konden mensen deelnemen aan verschillende workshops. Bijzondere aandacht werd besteed aan alternatieve en niet-traditionele medicijnen, zoals een combinatie van oosterse en westerse geneeskunde, aromathe-

Arena, vzw Internationaal Comité maart 2011

rapie voor de preventie van verschillende ziekten: infectie, kanker, hartziekten, enz. Deelnemers van de gezondheidsdag luisterden naar de boeiende informatie over de mogelijkheden van aromatherapie, de geur in ons leven en de impact ervan op fysische en geestelijke gezondheid.

arts

Svitlana Mytsenko vertelde vrouwen wat te doen om gewicht te verliezen zonder de hulp van artsen en medicijnen. Op alle tafels waren groene appels voorzien en heerlijk vers drinkwater. “Eindelijk was ik in staat om met een arts te praten en alles te begrijpen,” zegt Nugzari uit Georgië. De eerste bezoekers op die dag waren twee vriendinnen, Elena en Marianna, die zeker niet de workshop over aromatherapie wilden missen! “Een dergelijke specialist is erg duur, maar hier is het gratis.” Er was ook een vertegenwoordiger van Buurtsport Antwerpen aanwezig, namelijk Dirk Van Hoeydonck, die het aanbod van die organisatie presenteerde. Hij was aangenaam verrast door de belangstelling van de Russisch sprekenden over hun gezondheid! Alle bezoekers vonden onze activiteit noodzakelijk en nuttig! Veel vroegen om meer van dergelijke evenementen te organiseren. Vera Mironova

20


Project IC en KAV Een woord, een dans, een leuke reis, ... een nieuwe vriendin krijg je als prijs! 1. Ontmoetingsavond Groot kennismakingsspel met multiculturele hapjes en dansoptreden Wanneer: dinsdag 5 april 2011om 19u.30 Waar: ACW-gebouw (foyer) Mgr. Broekxplein 6, Hasselt 2. Bustocht: Opstapplaatsen:  In Genk: vertrek om 8u.30 aan station, Europalaan 39, aankomst om 18 uur à 18u.15 * In Hasselt: vertrek om 9 uur, vóór „t ACW -gebouw Mgr. Broekxplein (tgo station), aankomst om 17.30 u à 17.45u Programma: - Bezoek aan de Cosmogolem in domein Bovie, Bolderberg - Bezoek aan het Asielcentrum in Heusden-Zolder - Middagmaal - Bezoek aan de stoomstroopfabriek of het fruitbedrijf in Borgloon (keuze doorgeven op ontmoetingsavond) - Bezoek aan de gurdwara en ontmoeting met de Sikh-gemeenschap in SintTruiden Wanneer: zaterdag 7 mei 2011 Prijs: 8 euro (voor beide activiteiten samen, incl. toegangsgelden en middagmaal) te storten op reknr. 784-5490432-64 Info en inschrijvingen: Internationaal Comité, Aga Cholewa tel: 011 29 09 12 of aga.cholewa@internationaalcomite.be Inschrijven: vóór 4 april 2011 (Opstapplaats voor busreis doorgeven bij inschrijving!) Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

21


Soepwedstrijd Braziliaans recept wint! Art‟Nativa Brasil is lid van IC Brussel en werkt rond sociale en culturele thema‟s, zich baserend op de rijke ervaringen met multiculturaliteit in Brazilië.

Samen met IC namen zij dit jaar deel aan het in- Braziliaanse kippensoep: tercultureel Soepfestival, een jaarlijks evenement Benodigdheden dat wordt georganiseerd door KAV intercultureel,  1 kg hele kip of kippenpootjes en kipin samenwerking met het Gemeenschapspenborst Centrum Ten Weyngaert. Zowel allochtonenverenigingen als Belgische ver 800 g verse of ingevroren maïs enigingen waren uitgenodigd om een typische  2 middelgrote witte uien, in stukjes soep uit hun land te koken, die op de festivaldag door een jury van professionele en amateurkoks  5 teentjes knoflook, fijn gehakt werd geproefd.  4 liter water  1 eetlepel gele kurkuma De “Exotische Kippensoep van Goiás gemaakt door Myriam Marques van Art‟Nativa Brasil, vero 2 eetlepels extra-virgin olijfolie verde de harten en magen van jury en publiek  zout en peper naar smaak met haar sterke kippesmaak gekruid met kurku 1 bosje verse peterselie ma, een typisch ingrediënt dat in het MiddenWesten van Brazilië veel wordt gebruikt. Myriam:  1 bosje verse lente uitjes “Er zijn vele soepen in Brazilië, meestal van Euro 2 blokjes kippenbouillon pese oorsprong, maar deze soep is waarschijnlijk eerder beÏnvloed door de Aziatische of Arabische Bereiding immigranten daar. We hebben gekozen om deze  Kook de kip in water met de kippenbouillon soep te maken, omdat ik dacht dat dit perfect bij en een beetje zout de „Belgische smaak‟ paste… Ik denk dat mensen  Haal de kip uit het water, haal de huid eraf, hier van de combinatie van traditionele smaak en haal het vlees van de botjes, en snij in met exotische kruiden houden: grootmoeders kipfijne stukjes pensoep met kurkuma! Een ander heerlijk ingre Mix de maïs in een blender met een klein diënt is maïscrème, wat een goede consistentie beetje water en haal het door een grove geeft.” zeef om de grote stukjes eruit te halen. De competitie was moeilijk, want er waren 16  Bak de knoflook en ui in olijfolie in een koeheerlijke soepen, onder andere een Marokkaanse kenpan tot ze goudkleurig zijn en doe de en Russische (van de Belgisch-Russische Cultukurkuma erbij rele Club) die op de 2de en 3de plaats kwamen.  Doe de kip erbij en laat kort sudderen  Doe de kippenbouillon erbij “Maar ik ben ontzettend blij dat we gewonnen  Voeg langzaam roerend de maïs erbij, hebben, ook omdat deze soep uit Goiás komt, het breng al roerend aan de kook, tot het een deel van Brazilië waar de meeste Brazilianen hier crèmige soep wordt. in België vandaan komen. Deze soep wordt daar  Breng op smaak met zout, peper en evengegeten in bars en kleine restaurantjes, maar tueel groentebouillon (naar smaak) vooral wordt het aangeraden voor vrouwen net na  Serveer in een kom en strooi de verse pede bevalling, om terug op krachten te komen!” terselie en lente-uitjes erover zegt Myriam.

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

22


Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, maart 2011

23


Wie ben ik: Louiza Erifi Identy-kit Ik ben Louiza Erifi, geboren en getogen Mechelaar en mama van 4 dynamische kindjes… Als jonge vrouw ben ik altijd geïntrigeerd geweest door de aanwezigheid van verschillende culturen in en rond Mechelen en de emancipatie van de vrouw in het geheel. Ik heb altijd sympathie gehad voor de werking van het verenigingsleven en de maatschappelijke versterking die het met zich meebrengt. Mensen die door gemeenschappelijke belangen elkaar ontmoeten om samen voor een maatschappelijk, emancipatorisch doel te gaan is enorm nobel. Op die manier heb ik ook de fundering gelegd voor de vrouwenwerking Karama. Karama is een interculturele vrouwenwerking die het levenslicht heeft gezien in 2002. Met 7 vrouwen, bijzondere vrouwen, met een immens groot engagement, is vorm gegeven aan interculturele ontmoetingen, vrijetijdsaanbod zowel recreatief als cultureel, educatieve ontmoetingen, taalacti-

vering, en nog zoveel meer. Ik mag echt stellen dat dit een beweging is van en door vrouwen ter versterking van hun vrouw zijn, moeder zijn, partner zijn, enz. Vrouwen die elk op hun beurt het beton vormen van hun gezin en zij weer de samenhang vormen van de samenleving. Gebeten door de verenigingsmicrobe, was de keuze om verenigingen, alle verenigingen, hoe klein ook, te mogen versterken, zeer snel gemaakt. Ik heb zelf mogen ondervinden dat de kracht van onze samenleving zich in de mens zelf bevindt. En mensen moeten ondersteund worden. Binnen IC, die de kracht van alle naties wilt erkennen, wil ik me zeker scharen om verenigingen te versterken om op die manier hun steentje en het mijne bij te dragen in de samenleving, onze samenleving! Louiza Erifi

Vormingenreeks: Projectmanagement De Brusselse koepels van etnisch-culturele verenigingen slaan de handen in elkaar en organiseren samen met het Minderhedenforum het vormingstraject “Projectmanagement”. Het traject bestaat uit 6 vormingen, gegeven op zaterdagen van 14u tot 18u. Van maart tot

!!! Schrijf je nu in (bij Ylva of Kebe) voor de eerste vorming “Visie en Missie”, op 12 maart in GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 St Gillis en 26 maart in GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek.

en met juni komen de visie en missie van uw organisatie aan bod, we behandelen concrete subsidiedossiers en boekhoudkundige en andere financiele vragen. Van september tot en met november gaat de aandacht naar partners en samenwerking, communicatietechnieken, conflicthantering en fondsenwerving. Voor meer info: 02 5578775 of ylva.berg@internationaalcomite.be In samenwerking met Citizenne, met steun van de Vlaamse GemeenschapsCommissie.

24


Grote opening van Wereldhuis Bonangana!! In Sint –Niklaas start dit voorjaar een uniek project: het “Wereldhuis Bonangana”. Sofa Touré van onze vereniging Sin Afrika had een droom. Hij droomde van een ontmoetingsplek in Sint Niklaas waar iedereen, ongeacht huiskleur, achter-

grond of etnie zich thuis kan voelen. Door Sofa‟s enthousiasme en werkkracht en dankzij de sterke schouders van het ACV en ACW – Waas en Dender werd samen met het Internationaal Comité deze droom realiteit. Dromen zijn dus niet altijd bedrog!

Daarom nodigen we iedereen uit om op zaterdag 30 april vanaf 15u. het lint te komen doorknippen en een kijkje te komen nemen in ons mooie Wereldhuis Bonangana De weerman verzekerde ons dat het een prachtige lentedag wordt, en je zal alvast niet met dorst terug naar huis trekken! Zo een fantastisch project verdient een sterke opening!

Met de sympathieke financiële steun van:

Samenwerking met Pax Christi Vlaanderen Identiteit, migratie en geweldpreventie Binnen het Internationaal Comité werkt het Platform voor Russisch sprekenden “Solidariteit” al jaren samen met Pax Christi Vlaanderen om de situatie van onze herkomstlanden toe te lichten bij politici en het brede Belgische publiek. Zo organiseerden wij in het verleden verschillende ontmoetingsdagen, filmavonden en conferenties. Met onze Wit -Russische en Tsjetsjeense vrienden werkte Pax Christi al geruime tijd intensief samen om de politieke situatie in hun thuisland beter op de kaart te zetten en om vluchte lingen uit die landen hier te steunen in hun asiel- en integratieproces. Sinds 2010 is deze werking intensiever geworden Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

dankzij de toekenning van subsidies binnen het programma “Managers van Diversiteit” van de Vlaamse overheid. Dat programma wil de samenwerking en het samenleven tussen de verschillende nationaliteiten in Vlaanderen bevorderen en versterken. Pax Christi Vlaanderen zette samen met de Tsjetsjeense Gemeenschap Antwerpen en het Koerdisch Instituut in Brussel een project op rond identiteit, migratie en geweldpreventie. We laten Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen aan het woord om hierover meer uitleg te geven: 25


IC: Hoe is het begonnen? Annemarie Gielen: Pax Christi wil haar pijlen niet alleen richten op verre conflicten, maar ook op spanningen in ons eigen land. Tijdens ons vredeswerk in Tsjetsjenië en met vluchtelingen uit Tsjetsjenië werd duidelijk dat, naast de problemen in het thuisland, ook de problemen hier zwaar wegen op een geslaagd integratieproces. Wij zijn samen op zoek gegaan naar manieren om een oplossing te zoeken voor frustratie, machteloosheid, angst en geweld. Dat heeft geresulteerd in een aantal projecten, maar de nood is zodanig groot dat wij samen met hen blijven zoeken naar middelen om zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Daarna zijn ook de migranten en vluchtelingen uit de rest van de ex-Sovjet-Unie erbij gekomen, dankzij het Platform voor Russisch sprekenden “Solidariteit”, en vluchtelingen uit Koerdisch gebied, dankzij het Koerdisch Instituut in Brussel.

IC: Hoe pakken jullie dat aan? Annemarie Gielen: “Wij bieden vorming aan om zowel jongeren en volwassenen, inclusief de ouders te leren omgaan met de problemen, die migratie teweeg brengt. Dat zijn problemen rond de vorming van hun identiteit, problemen van opvoeding (de oude tradities tegenover de nieuwe cultuur hier), problemen in de omgang met Belgen (onbegrip, weinig aansluiting), enz. De nadruk wordt steeds gelegd op geweldloosheid, omdat dit de enige duurzame oplossing biedt.”

IC: Is dat niet heel veel werk? Annemarie Gielen: “Wij proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken bij de begeleiding van de workshops, zoals de jongerenbeweging U Move 4 Peace (UM4P) van Pax Christi. Sinds enkele jaren zijn zij betrokken bij onze projecten met vluchtelingenjongeren. Enkele van hen hebben ondertussen al veel ervaring rond het geven van workshops. Enkelen hebben vorming gevolgd bij het Theater van de Onder-

drukte: door het naspelen van een levensechte situatie van onderdrukking wordt de problematiek ervan duidelijker, maar ook de veelheid aan (geweldloze) oplossingen wordt duidelijker. De jongeren van UM4P begeleiden de verschillende groepen in het uitwerken van theaterstukken. Wij vinden het belangrijk dat ook binnen de partnerorganisaties mensen betrokken zijn bij wat wij doen: zo leren zij niet alleen iets over de inhoud, maar maken zij ook kennis met het organiseren van weekends, kampen, activiteiten, enz.” IC: Kan je nog eens concreet uitleggen wat jullie precies doen? Annemarie Gielen: “Met technieken van de geweldloze opvoeding geven wij de jongeren en hun begeleiders de kans om zich veilig te voelen en om na te denken over hoe conflicten ontstaan, waar agressie vandaan komt en op welke manieren je een conflict kan oplossen zonder jezelf weg te cijferen of zonder de ander tot iets te dwingen. Ook de rechten van de mens krijgen een plaats, omdat dit het fundament is waarop onze staat is gebouwd. Via die rechten van de mens komen we tot het werken rond racisme en discriminatie: wat is dat eigenlijk en hoe moeten we daarop reageren. En zijn wij soms zelf niet schuldig aan racisme en discriminatie? Veelal komen er voorbeelden naar boven van politieagenten die racistisch zouden zijn: daarom dat wij specifiek met de politie contacten aanknopen om met hen in dialoog te gaan. In 2009 en 2010 zijn we met 20 jongeren naar de politieschool van Vlaams-Brabant getrokken (zie foto). Tenslotte is de dialoog tussen de jongeren en de ouders erg belangrijk. Wij horen van beide groepen dat er hier een groot probleem ligt. Daarom organiseren wij binnenkort enkele avonden rond deze thematiek.” Contact nemen met Pax Christi? annemarie.gielen@paxchristi.be of 03/225.10.00 Galina Matushina


Ontmoetingsreceptie voor alle bestuursleden van IC: IC gaat vreemd op 28 mei! Wil je graag proeven van al het vreemde in elk van ons? Geraak je in extase van interculturele lekkernijen?

Kom dan 28 mei 2011 naar onze Ontmoetingsdag In de Lindepoort, Begijnestraat 18 te Mechelen vanaf 13u. Gelieve in te schrijven bij je educatieve medewerker! Laat ons allen vreemd gaan, DOE HET MET HET IC!

Contactgegevens REDACTIE Lode DRAELANTS Anniek NAGELS Aïcha BOUHARRA Fatmagul DINC Ariana BARKU Aga CHOLEWA Stefany GIGLIO Sevinc DONMAZ Galina MATUSHINA Hulnara KHAYNUS Naira VARDANIAN Pavel RADJUK Vera MIRONOVA Rachida ACHAHBAR Ylva BERG Ibrahim KEBE Hakan KILIC LAY -OUT: Lutgarde Goemans DRUKWERK: Christelijke Mutualiteit

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ  lode.draelants@internationaalcomite.be  anniek.nagels@internationaalcomite.be  aicha.bouharras@internationaalcomite.be  fatmagul.dinc@internationaalcomite.be  ariana.barku@internationaalcomite.be  aga.cholewa@internationaalcomite.be  stefany.giglio@internationaalcomite.be  sevinc.donmaz@internationaalcomite.be  galina.matushina@internationaalcomite.be  hulnara.khaynus@internationaalcomite.be  naira.vardanian@internationaalcomite.be  pavel.radjuk@internationaalcomite.be  vera.mironova@internationaalcomite.be  rachida.achahbar@internationaalcomite.be  ylva.berg@internationaalcomite.be  ibrahim.kebe@internationaalcomite.be  hakan.kilic@internationaalcomite.be AFGIFTEKANTOOR: 3500 Hasselt MAILCENTER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Lode Draelants Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

Tel.: 011 29 09 17 Fax: 011 22 99 14 E-mail: info@internationaalcomite.be

27


Arena, maart 2011  

Driemaandelijks informatieblad van vzw Internationaal Comité, Landelijke Vereniging voor Migranten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you