Page 1


Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2013 “Effaith y Diwygio Lles ar Fenywod yng Nghymr a Grymuso Menywod a Merched Ifanc yng Nghymru” Rhaglen y Diwrnod o Ddysgu gan WEA De Cymru a Sefydliad Bevan ar Ddydd Gwener Mawrth 8fed yng Nghanolfan Ringland, Casnewydd, NP19 9PS Pwrpas: 1. 2.

Tynnu mwy o sylw at effeithiau'r newidiadau i fudd-daliadau nawdd cymdeithasol ar fenywod; Grymuso menywod i ymateb i'r newidiadau.

Yn cynnwys lansio Gwobr Siân Thomason 9.30

Cofrestru wrth gyrraedd a the/coffi

10.00

Croeso ac esbonio cynllun y diwrnod

10.05

Effaith y Diwygio Lles ar Fenywod yng

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad

Nghymru

Bevan

Cwestiynau a thrafodaeth gyda'r panel

Victoria Winckler, Joy Kent, Prif Weithredwr

Jenni Jones-Annetts, Is-gadeirydd WEA De Cymru

10.20

Chwarae Teg, cynrychiolwyr menywod sy'n cael eu heffeithio gan y diwygiadau 11.00

Sut all menywod ddod yn fwy gweladwy?

Jessica Morden, AS i Ddwyrain Casnewydd

11.20

Cwestiynau a phanel

11.40

Cyflwyno Gwobr Siân Thomason i ddysgwyr

Cyflwyniad gan Maggi Dawson, Ysgrifennydd

sy'n fenywod sy'n ysbrydoli eraill

Cyffredinol WEA De Cymru. Jean a George Thomason yn cyflwyno'r gwobrau

12.15

Cinio a rhwydweithio

13.15

Disgrifiad o'r gweithdai

13.25

Dewis un o'r pum gweithdy – gan ysgrifennu'r

Maggi Dawson ac arweinwyr y gweithdai

camau gweithredu a'r pwyntiau allweddol ar bosteri 1. Menywod yn ymgyrchu yn erbyn y

Anabledd Cymru

toriadau 2. Menywod yn rheoli arian a rôl yr

Canolfan Cydweithredol Cymru

undebau credyd 3. Materion sy'n effeithio ar fenywod a

CWVYS

merched ifanc 4. Gwybodaeth yw'r arf gorau – y sgiliau

WEA De Cymru

a'r wybodaeth rydym eu hangen i fod yn ddinasyddion egnïol a grymus 5. Sut mae menywod a merched ifanc

Chwarae Teg

yn ymrymuso i fynd o dderbyn budddaliadau i swydd sy'n talu'n dda? 14.25

14.45

Menywod ar y bwrdd rheolwyr – ymchwil a

Ruth Spellman OBE, Ysgrifennydd Cyffredinol

thystiolaeth o leoliad cenedlaethol a

WEA Lloegr a'r Alban, (cyn Brif Weithredwr y

rhyngwladol

Sefydliad Rheolaeth Siartredig)

Sylwadau i gloi a diolchiadau

Maggi Dawson a Jenni Jones-Annetts

Te/coffi – a sbec ar y posteri

international women's day 2013 programme  

information