Page 1

say have

your lleisiwch say lleisiwch eich eich Fire Cover Review barn

barn

South Wales Fire and Rescue Service are carrying out a review of their resources across lleisiwch the whole of the Service area. We have already reviewed resources within Bridgend, Cardiff, Vale of Glamorgan, Blaenau Gwent, Torfaen, Newport and Monmouthshire. The next stage of the review will be in Merthyr, Caerphilly and Rhondda Cynon Taf.

#haveyoursay

eich barn

lleis

ei

We will be holding a 9 week consultation process starting at the end of March. Please look out for updates on our website and in your local community.

Adolygiad Cwmpasiad Tân Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnal adolygiad o’u hadnoddau ar draws holl ardal y Gwasanaeth. Rydym eisoes wedi adolygu adnoddau o fewn Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgannwg, Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Sir Fynwy. Bydd cam nesa’r broses ym Merthyr Tudful, Caerffili a Rhondda Cynon Taf. Byddwn yn cynnal proses ymgynghori 9 wythnos yn cychwyn ar ddiwedd mis Mawrth. Gwyliwch am ddiweddariadau ar ein gwefan ac o fewn eich cymuned leol.

Contact us Cysylltwch â ni

Please send any contributions to: Danfonwch unrhyw gyfraniadau at: email: ebost:

haveyoursay@southwales-fire.gov.uk lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk

www.southwales-fire.gov.uk Search and ‘Like’ the page Chwiliwch a ‘Hoffwch’ y dudalen SWFireandRescue Follow / Dilynwch SWFireandRescue #haveyoursay

ba

Fire cover review stage 3 poster phase one  
Fire cover review stage 3 poster phase one  
Advertisement