__MAIN_TEXT__

Page 1

2017 Nr. 5 (65)

Algis Kriščiūnas ir dveji jo namai TRYS NAUJI INTERJERAI

Kaip pasirinkti dušo lataką Patarimai: kaip prižiūrėti aliejuotus baldus

Parodos ARCHzona akimirkos Dovanos

salonuose 26-27 psl.

KAINA 1,99 €


13–ASIS LIETUVOS INTERJERŲ KONKURSAS Registracija iki 2017-12-31 www.interjeras.lt/noriu-galiu


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Algis Kriščiūnas ir dveji jo namai

Redaktoriaus žodis Kalėdiniame, naujametiniame numeryje noriu visus mūsų skaitytojus ir klientus pasveikinti su artėjančiais 2018-aisiais ir palinkėti gerų, sėkmingų, kūrybingų metų. Šio leidinio herojai – tapytoja Grytė Pintukaitė ir menininkas Algis Kriščiūnas – savo kūryba ir gyvenimo pavyzdžiu turėtų įkvėpti visus mus nesustoti, nepasiduoti ir visada siekti įgyvendinti net ir pačias keisčiausias svajones. Tam, kad šios svajonės pildytųsi, reikia šiek tiek sėkmės, kruopštaus darbo ir, žinoma, praktiškų sprendimų, kurių kaip visuomet gausu mūsų žurnalo puslapiuose. Trys išskirtiniai nauji interjerai atspindi modernaus būsto tendencijas: erdvu, šviesu, praktiška. Stenkitės atsikratyti praeities stereotipų ir nenaudojamų, šmėklomis virstančių daiktų, kurie su kiekvienais metais tampa vis nereikalingesni. Lengva širdimi, negailėdami, atiduokite tiems, kam šių daiktų galbūt trūksta. Gerų 2018-ųjų!

32/

Paroda „ARCHzona 2017“

Asmeninės konsultacijos interjero klausimais tel. + 370 699 83 242. Vytautas

Redaktorius ir projekto vadovas Vytautas Gurevičius info@interjeras.lt Kalbos redaktorė Rasa Lajienė info@interjeras.lt Mob. tel. 8 699 83 242 Žurnalistės Žydrė Dargužytė Laima Brazauskaitė Dizaineris Lukas Ruškys Meno redaktorė Rasa Labutienė ipmaketas@interjeras.lt Reklama info@interjeras.lt Mob. tel. 8 699 77 192 Pozityvai ir spauda UAB „Spaudos praktika“ Viršelis Nuotrauka ant viršelio – „Vallilla“. Fotografijų autoriai: Leonas Garbačauskas, Elzė Hoogduijn, G. Pintukaitė, Algis Kriščiūnas, Aistė Rakauskaitė. Žurnalas leidžiamas nuo 2007 m. Redakcija už reklamos turinį neatsako. Perspausdinti straipsnius, reprodukuoti nuotraukas be leidėjo sutikimo yra draudžiama. ISSN 1822-8186 Leidėjas VšĮ „Aplink tave“, Konstitucijos pr. 23, Vilnius Tiražas 8 000 egz.

3

Interjeras

Patarimai

Patarimai

24/

Trys nauji interjerai

Rekomenduoja

12/

Svečiuose

Atvirai

Tapytoja Grytė Pintukaitė: „Gyvenu paveiksluose“

8/

Įdomybės

4/


Atvirai

INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Parengė Žydrė Dargužytė Nuotraukos iš asmeninio G. Pintukaitės archyvo

Tapytoja Grytė Pintukaitė: „Gyvenu paveiksluose“

Tapytoja Grytė Pintukaitė šiuo metu išgyvena naują savo gyvenimo ir kūrybos etapą. Kaip pati sako, „dabar ypatingas perversmų savyje metas“. Moteris tiki, kad nebėra kur skubėti, – daug svarbiau išgirsti savyje esantį Kūrėją ir veikti lydimai jo įkvėpimo. Grytė maištinga, bet girdinti subtiliausius aplinkos ženklus, kurie įamžinami ir jos darbuose. Moderniuose interjeruose apsigyvenę tapytojos kūriniai aiškiai deklaruoja – nėra nieko atsitiktinio, o žmogus – ne visada gyvenimo šachmatų partijos valdovas.

Kokiais savo pastarojo meto pasiekimais laGryte, ką dabar veiki? Neseniai Romoje pristačiau tapybos parodą biausiai didžiuojiesi? „Italijos ir Lietuvos veidai“. O šiuo metu žvelgiu Manęs, kaip kūrėjos, įvertinimas Kinijoje paį vynuogynus ir sąmoningai neprisiliečiu prie liko neišdildomą įspūdį. Mano tapybos darteptuko, nes laukiu įkvėpimo. Regiu mane su- bą įsigijo Pekino nacionalinis dailės muziejus. pančią pasaulio didybę ir jaučiu dėkingumą Apsilankymas Kinijoje ilgam įkvėpė, tačiau už gyvenimo ir kūrybines dovanas, kurias dos- nepamirštu ir Lietuvoje likusių meno gerbėjų, niai gaunu. Matau savo darbus moderniuose nes man jie svarbiausi. Pradėjau galvoti apie interjeruose ir jais džiaugiuosi, tačiau tuo pat kitus savo kūrinius, vis klausdama savęs, kas metu suvokiu, jog reikia laiko, kad jie būtų dar jų laukia. Prieš 15 metų nutapiau portretą „Anelės rytas“ – į mus žvelgia akla Dzūkijos labiau įvertinti. kaimo močiutė, primenanti visas mūsų močiutes. Matau šį darbą klasikiniame interjere, Kas šiuo metu Tau svarbu kūryboje? sumodernintame, bet senove dvelkiančiame Išgryninta mintis, spalvų dermės. Matau paname. Vis dėlto geriausi darbai, manau, dar veikslų ciklo vizijas: pajuodusias nuo darbo tik gims. Iš virsmo, kuriame jaučiuosi esanti. mylimo vyro rankas ir šalia jų savo nedrąsią Apie juos pirmiausia sužinos Lietuva ir Italija. baltą ranką, tiesiančią Jėzui taurę vandens, nes jis many ištroškęs, nori gerti. Vyro ranka padėta ant ilgo medinio stalo, o joje – vinis – Ar dabar lauki įkvėpimo naujiems tapybos mūsų nepasitikėjimo Juo išraiška. Ir čia pat, darbams? visai šalia, pastebiu dar vieną ranką – seną ir Laukiu dieviško įkvėpimo, nes aiškiai suvokiu, piktą, besikėsinančią į mūsų gyvenimus. Kad kad dažnai kūrėjai sukuria daugiau, negu reigalėčiau į drobes perkelti šią idėją, dar turiu kia. Kaip pati juokauju, to, kas padaryta, galėtų užtekti visam likusiam gyvenimui. Vis dėlto ją subrandinti.

4

įsisąmoninimas, kad Kūrėjo atsiųstas įkvėpimas gali išjudinti net tūkstančius metų stovėjusius kalnus, įtraukia į kūrybinį procesą taip stipriai, kad neįmanoma atsitraukti. Kaip apibūdintum dabartinį savo kūrybos etapą? Išgyvenu ypatingą laiką – dabar, kaip niekad anksčiau, noriu kurti lydima Dievo jėgos, todėl man svarbu įsiklausyti  – noriu atverti savo sielos duris ir langus. Man tai nėra lengva. Aš, kaip ir kiti, esu įpratusi daug dirbti, plušėti iš peties, siekti rezultatų, o tada jau nelieka laiko mąstyti apie tai, kokia jėga Dievas gali pripildyti kuriančio žmogaus širdį. Kokie šiuolaikiniai menininkai Tau imponuoja? Man labai patinka visa šiuolaikinė kūryba, esu pradėjusi kolekcionuoti ne tik savo, bet ir kitų kolegų darbus. Kuo daugiau žvalgausi po pasaulį, tuo labiau tampa aišku, kad lietuvių tapyba stipri savo spalvomis, deriniais, minties išraiška. Pavyzdžiui, pastebėjau, jog


Atvirai

2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

5


Atvirai

INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

pastaruoju metu Italijos menininkai rūpinasi įvairiomis technologijomis ir jų taikymu mene. Man jie – lyg technologai, trokštantys išrasti dviratį. Esu įsitikinusi, kad tai, kas tikra, jau patikrinta, telieka kurti su didžiausiu atsidavimu Kūrėjui, save jame nutildžius, nes jam per mus yra ką pasakyti. Kaip apibūdintum savo paveikslų gerbėjus? Atviri pasauliui, gyvenantys erdviuose namuose, kurių kieme – sodas, o pro langus blykčioja jūra ir veriasi platūs horizontai. Sakyčiau,

6

kad mano darbai patinka žmonėms, išsiilgusiems tiesos, kūriniuose įžvelgiantiems savo pačių nuolatinį stiebimąsi į šviesą. Ar Tavo kūryba keitėsi? Kokias transformacijas joje pastebi šiandien, žiūrėdama retrospektyviai? Iš pastelinių svajonių, vizijų po truputį perėjau prie dramatiškų gyvenimo spalvų. O šiuo metu išgyvenu gyvenimo tapymą – aplinkoje pastebiu ir savyje išgyvenu dar drobėse neįkūnytus sielos natiurmortus.

Kai tai sakai, atrodo, kad Tau žmonės yra kaip gyvi paveikslai... Netolimoje ateityje labai norėčiau nutapyti seriją Italijos žinomų žmonių portretų. Neseniai susipažinau su žymiu Italijos meno kritiku Vittorio Sgarbi. Turiu minčių įgyvendinti bendrų projektų ir juos pristatyti Italijoje, o paskui ir Lietuvoje. Vis dėlto nenoriu skubėti. Kol kas klausau, stebiu, dėkoju. Net maži dalykai man dabar atrodo didesni, o kiekviena diena – stebuklas. Visa tai, ką taip jautriai išgyvenu, yra mano būsimos drobės.


Atvirai

2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Ar manai, jog pavyks nepasiduoti šiuolaikinio meno virsmams ir išlaikyti savo kūrybos stilių? Tikiu tuo. Apskritai manau, kad menininkai, kuriantys iš savo pačių, o ne iš dieviškojo įkvėpimo, savo darbuose perteikia žmogiškąsias ribas – anksčiau ar vėliau jie priartėja prie tikėjimo, tiesos ar meilės trūkumo. Mane domina Dievo meilės ir kūrybos galia be ribų. Nebijau ir drąsiai laukiu įkvėpimo, nes tikiu, jog per mane gali prabilti Kūrėjas. Taip aš galiu būti naudinga meno gerbėjams.

Kaip šiuo metu atrodo Tavo pačios namai ir kūrybinė studija? Turiu daug erdvės mąstyti – pro langus matyti kalnai, žydinčios pietietiškos gėlės. Rytais atviroje terasoje geriu arbatą ir tyliai stebiu pasaulį – esu ten, kur kurti padeda pats Kūrėjas.

buvusioje šaltoje studijoje Vilniuje, mena apie tai, kad kūrėja ilgą laiką buvo besąlygiškai atsidavusi kūrybai savo gimtojoje šalyje, nepaisydama gyvenimo negandų. Bet viskas keičiasi. Dabar kitoks – kur kas sielai saugesnis ir šiltesnis – Grytės gyvenimo ir kūrybos išbandymų etapas, apie kurį dar ne laikas prabilti.

Kai kalbėjausi su tapytoja-portretiste Gryte Pintukaite, ji jau kurį laiką gyveno ne Lietuvoje. Tik jos drobės, saugiai surikiuotos

7


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Antra diena naujame ispaniškame bute – prasidėjo kapitalinis sienų griovimas.

Svečiuose

Algis Kriščiūnas ir dveji jo namai

Tekstą parengė Žydrė Dargužytė Nuotraukų autorius Algis Kriščiūnas

Fotomenininkas Algis Kriščiūnas jau septynerius metus gyvena dviejose šalyse – Lietuvoje ir Ispanijai priklausančioje Kanarų saloje Fuerteventūroje. Čia žinomas fotografas kartu su šeima – žmona Jurga ir dukra Paula – ne tik reziduoja šaltuoju metų laikotarpiu, bet ir aktyviai kuria poparto stiliaus meną, įgyvendina leidybos bei fotografijos projektus. Reikėjo laiko, kol suprato, kad sala kūrybai netrukdo. Šie metai Kanaruose Algiui ypatingi dar ir dėl to, kad po ilgų svarstymų ir nuosavo būsto paieškų jis pagaliau turės nuosavybės teise priklausančią gyvenamąją erdvę, kurios interjeras gerokai skirsis nuo įprastų Pietų šalyse. Algi, kas pastūmėjo Tave gyventi ir kurti dviejose labai skirtingose pasaulio vietose? Kai gimė dukra Paula, abu su Jurga vienbalsiai nutarėme, kad norime gyventi ir veikti ten, kur šilta. Pirmą kartą į Fuerteventūrą išvykome 2011 m. Pabuvome keturis mėnesius ir vėl grįžome į Lietuvą. Salos tikrai įtraukia. Pastebėjome, kad kasmet Kanaruose praleidžiame vis daugiau laiko. Pernai dukra čia baigė pirmąją klasę, o šiemet ji vėl lanko vietinę mokyklą. Kaip visus tuos metus atrodė lietuvių šeimos namai pietuose? Nuomoti būstai, kuriuose teko gyventi, – nuo namų iki butų  – buvo skirtingi, bet visi turėjo kelis bendrus bruožus – buvo nelabai skoningai įrengti. Juose galėdavome labai mažai ką pakeisti. Didžiausias privalumas tas, kad

8

visada gyvenome beveik ant kranto. Šiuo metu iki vandenyno – tik 100 metrų. Kas lėmė sprendimą įsigyti būstą Kanarų salose? Apsisprendimas čia gyventi devynis mėnesius per metus ir suvokimas, kad nuomotis vis dėlto nepigu, o neturime ir negalime susikurti tokios erdvės, kokios norisi. Kaip apibūdintum pietietiškus interjerus? Daiktai juose nepigūs, bet nėra estetiško vaizdo, trūksta jaukumo. Trejus metus gyvenome tame pačiame būste, tačiau savininkas neleido patiems nieko pakeisti. Kokie interjerai patinka Tau pačiam? Mane žavi eklektiškas stilius. Skandinaviškas minimalizmas mano gyvenimo būdui netinka,

nes nesu steriliai tvarkingas ir minimalizmas greitai pavirstų „netvarkizmu“. Noriu susikurti tokius pietietiškus namus, kuriuose būtų miela ir jauku gyventi, kad jie neatrodytų sukurti parodai. Estetika namuose man labai svarbi. Ar buvo sunku išsirinkti būstą? Tikrai nelengva, nes nenorėjome gyventi turistų apgultoje vietoje. Pasirinkome miestelį, kur gyvena tik vietiniai, o tokiose teritorijose nekilnojamojo turto rinka itin ribota. Kokius reikalavimus kėlei gyvenamajai erdvei? Ieškojome su vaizdu į vandenyną ir netoli paplūdimio, taip pat mums buvo svarbu turėti erdvės. Iš pradžių svarstėme pirkti namą, bet paskui pagalvojome, kad būdami Lietuvoje


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Štai toks ispaniškas svetainės interjeras: vonios plytelėmis iki lubų išklijuotos sienos, šaldytuvas matomiausiame kambario kampe.

Algio Kriščiūno poparto stiliaus kūriniai puošia privačius ir visuomeninius interjerus.

9

Svečiuose

Naujai įsigyto buto privalumas – terasa ant stogo, kur Algis planuoja pasistatyti nedidelį namelį.


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Svečiuose

Į Lietuvą sugrįžęs menininkas daugiausia laiko skiria tapybai.

10


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

turėsime rūpintis aplinkos tvarkymu ir kt., todėl šį variantą atmetėme ir likome prie buto idėjos. Kaip atrodo naujasis būstas? Jo plotas – 70 m². Kad atrodytų daugiau vietos, ketinu išgriauti keletą sienų ir kitaip suskirstyti erdves. Bute žadu pakabinti nemažai savo darbų. Labai patinka virš buto esantis ir mums priklausantis stogas – čia turiu idėjų įrengti Karlsono namelį. Nuo stogo atsiveria platūs horizontai. Kas kurs būsto interjerą? Aš pats, kas gi daugiau. Interjeras bus eklektiškas, kiekvienas kambarys – kitoks. Kartais net to paties kambario sienos skirtingos! Jau piešiu eskizus. Kai pasakoji, procesas, regis, vyksta itin greitai. Kaip spėji ir kurti, ir rūpintis žemiškais dalykais? Kai gimsta idėja – ilgai neužtrunka. Nubraižau lape ir duodu įgyvendinti specialistams. Ar jau rūpiniesi interjero objektais? Nusipirkome stalą  – didelį, medinį, ir daug skirtingų kėdžių. Kas vakarą prieš užmigdamas mintyse piešiu interjero detales. Ką šiuo metu kuri? Paveikslus savam būstui, kelis poparto stiliaus darbus privatiems Lietuvos ir užsienio klientams.

Svečiuose

Ar aplinka turi įtakos Tavo kūrybai? Nemanau. Kaip pats juokauju, mano darbuose tikrai nerasite nei delfinų, nei palmių. Aš kuriu ne tai, ką matau, bet tai, ką norėčiau matyti. Mano paveikslai – apie vidinius pasaulius, o aplinka juose neturi geografijos. Žiūrint į Tavo ankstesnius ir dabartinius kūrinius atrodo, kad atsirado pokyčių. Ar pats juos pastebi? Suvokiu, kad anksčiau man buvo kur kas svarbesnis sukurto paveikslo vizualinis įspūdis, o ne žinia, kurią jis skleidžia. Dabar man labai norisi perduoti žinią. Galvoju, kad greitu laiku mano kūryboje atsiras ilgesni pavadinimai, istorijos, papildančios kūrinį. Pastaruoju metu daug rašau. Turiu ką pasakyti sau ir pasauliui. Kokiuose interjeruose dažniausiai savo nišą randa Tavo sukurti meno darbai? Jie apsigyvena įvairiuose interjeruose, bet dažniausiai moderniuose. Esu matęs ir pakabintų virš Provanso stiliaus komodos. Reikia įvairovės tam, kad gyvenimas nebūtų suvaidintas. Ar pasiilgsi namų Vilniuje? Pasiilgstu didžiulio virtuvės stalo, atliekančio itin svarbią paskirtį mūsų namuose: prie jo bendraujame su draugais ir svečiais, čia piešiu savo paveikslus, skaitau… Galbūt dėl to ir pirmasis naujųjų namų pirkinys buvo stalas, labai panašus į Lietuvoje laukiantį. Kokie artimiausi Tavo kūrybiniai planai? Mano planuose – kūrybinės stovyklos Fuerteventūros saloje iš Lietuvos atvykusiems fotografijos mėgėjams. Kai atsisveikinome, A. Kriščiūnas išskubėjo į mokyklą pasitikti po pamokų grįžtančios dukros Paulos. O aš dar ilgai mąsčiau apie tai, koks laimingas yra kuriančio žmogaus gyvenimas, kai jame dalyvauja svarbūs, mylintys ir palaikantys žmonės. Tuomet ir namai už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos, ir kūrybiniai planai įgyvendinami šviesos greičiu.

Pernai Kaunas švietė nuo Algio Kriščiūno sukurtų darbų – miesto transportas tapo galerija ant ratų.

11


Interjero dizainerė Kristina Lastauskaitė-Pundė Nuotraukų autorius Leonas Garbačauskas Tekstą parengė Ingrida Kaliukevičiūtė

Dėkojame konkurso rėmėjams:

01

Epochų apartamentai

Viena sunkiausių dizainerių užduočių – „įlaviruoti“ į užsakovo nustatytą biudžetą. Darbų sąmata neretai riboja kūrybinę laisvę, tačiau atveria ieškojimų, žinių ir netikėtų sprendimų duris, už kurių slepiasi išskirtinis kūrybinio proceso rezultatas. Interjero dizainerė Kristina Lastauskaitė-Pundė nedidelei 60 m² erdvei, kadaise priklausiusiai Vilniaus senamiesčio širdyje įsikūrusiam vienuolynui, suteikė naują prasmę, naują stilistinę idėją ir pritaikė patogiam, šiuolaikiškam nuomininkų gyvenimui. Siekiant išsaugoti natūralų šviesos srautą, investiciniame bute buvo iš pagrindų perprojektuotos visos funkcinės zonos ir išryškintos nuo senų laikų išlikusios sienų nišos. Arkinių skliautų nišos ne tik atspindi pastato vertę, bet ir kartu su kitais klasikinio stiliaus dekoro elementais pasakoja apie svarbų ryšį su istorine miesto vieta. Vos įžengus pro duris, akį patraukia geometriniu raštu išmargintos grindys, išryškėjančios baltų sienų fone. Plytelių raštas, primenantis kitados prabangių senamiesčio pastatų holų ir koridorių dekoravimo principus, suteikia erdvei autentiškumo, savotiško praeities žavesio ir solidumo. Kairėje, sienos nišoje, paslėpta koridoriaus spinta. Jos buvimą išduoda prašmatniai atrodančios baldo rankenėlės bei viršutinių spintelių durelėms panaudota medžio imitacijos plokštė. Ji derinama su bendrojoje patalpoje esančiu pertvarą imituojančiu baldu iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Pagrindinis didžiojo kambario baldas suprojektuotas taip, kad taptų svarbiausiu daiktų sandėliavimo įrankiu  – buto ašimi, tarnaujančia kiekvienai aplink išdėstytai


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

01

02 02

funkcinei zonai. Šis erdvinis kūnas ir jungia, ir skiria. Lubų nesiekiantis baldas nesuskaido erdvės ir, dalindamas ją išilgai, kiekvienai zonai suteikia šiek tiek privatumo bei atskirties. Juodas metalinis rėmelis apsaugo baldo kampus ir pabrėžia linijiškumo svarbą interjere. Anglies tamsumo rėmo linijos nusidriekia ir viršutine melsvos virtuvės pakabinamųjų spintelių briauna, taip suteikdamos būstui žaismingumo bei netikėtumo. Paklausta, kodėl išsirinko melsvą baldinę plokštę korpusiniams virtuvės baldams, interjero dizainerė teigė: „Jau pirmosiose vizualizacijose intuityviai parinkau pilkai melsvą spalvą, nes ji šiai vietai suteikia šiaurietiškos elegancijos. Apsilankiusi pas baldininkus radau beveik identišką plokštę. Mums pasisekė: nemažai sutaupėm ir įtilpom į biudžetą, nes nei prabangesnės, daugiau spalvų turinčios plokštės, nei dažytų fasadų rinktis negalėjom.“ Be to, dangaus mėlio spalva – tai ne tik sąsaja su lietuvių pamėgtu skandinavišku dizainu, tai – tarsi paralelė su pastato simbolika, tyrumu, lengvumu. Negana to, šis atspalvis dažnai pasitaiko XVIII–XIX a. aristokratų bei buržuazijos būstuose, pastebimas sienų apmušaluose, tekstilėje ir kituose namų prabangą simbolizuojančiuose objektuose. Melsvumą šiame bute dar labiau paryškina

auksinės spintelių rankenėlės. O šiuolaikiško žavesio virtuvės baldų deriniui suteikia nedideli juodos spalvos akcentai. Valgomojo, svetainės, miegamojo baldai, šviestuvai ir detalės kelių stilių: modernūs, skandinaviški, industriniai ir klasikiniai. Baltų, juodų ir tamsiai pilkų tonų. Tokia spalvinė gama leidžia sukurti neutralią atmosferą, nukreipti žvilgsnį į svarbiausias interjero detales: natūralią medieną, kontrastuojančius

tonus bei faktūras, persišką kilimą, ir, svarbiausia, – atskleisti eklektikos grožį. Šiame interjere susilieja modernios formos ir klasikinės detalės, šiuolaikiškos linijos ir malonią nostalgiją sukeliantys elementai. Čia galima išvysti ne tik skirtingų epochų dizaino bruožus, bet ir netikėtų pojūčių junginius, pagyvinančius būsto atmosferą ir paverčiančius ją kitoniška.

13

Interjeras

03


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

01

Interjeras

02

02

03

14


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

02

Interjeras

02

02

1. ardena.lt 2. mege.lt 3. kapri.lt

15


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Interjeras

Eklektika interjere, kas tai? Dažnai girdime frazes: eklektiškas dizainas, eklektiškos meno teorijos, eklektiška kūryba ir įsivaizduojame nenuspėjamą skirtingų koncepcijų kratinį, kuris gali atrodyti kaip tikras chaosas, ypač interjere. Tačiau apgalvota ir saikinga eklektika, reprezentuojanti tik tai, kas geriausia kiekviename stiliuje, padeda sukurti originalų būstą, išreiškiantį gyventojo prioritetus ir pasaulėžiūrą. Interjero dizainerė Monika Noreikienė, kurdama namus jaunam, veikliam, daug keliaujančiam kosmopolitiškam vyrui, saikingai jungė ir derino skirtingus stilius. Dizainerė vienoje erdvėje apgyvendino skirtingų laikotarpių interjero elementus ir atkreipė dėmesį į tai, kaip dekoro detalės bei spalvų, medžiagų dermė gali išlyginti stilistinius skirtumus. Šiame projekte galime rasti sąsajų su keliais interjero stiliais, kaip antai retro, industriniu ar modernia klasika. „Pradedant įgyvendinti projektą, buvo atsižvelgta į judėjimo kryptis, tad pirmojo aukšto tualeto durys iš šalto tambūro perkeltos į bendrąją erdvę prie drabužinės. Taip sukurtas patogesnis susisiekimas tarp patalpų. Pati bendroji erdvė padalyta į keturias zonas – erdvią virtuvę, valgomąjį, neperkrautą svetainę ir iš dalies privačią darbo zoną“, – pasakoja dizainerė. Kadangi namo šeimininkas mėgsta leisti laiką virtuvėje ir

16

01

Skirtingų stilių prieskoniai

Interjero autorė Monika Noreikienė Nuotraukų autorius fotografas Karlas Tekstą parengė Ingrida Kaliukevičiūtė nevengia gurmaniškų eksperimentų, jam sukurta ergonomiška modernios klasikos stiliaus virtuvė su šiuolaikinei prabangiajai industrijai priskiriamomis detalėmis – auksinėmis griežtų formų rankenėlėmis. Virtuvės spalva parinkta atsižvelgiant į šeimininko norą suderinti pilką namo fasadą su interjeru. Čia pagrindinę daiktų sandėliavimo funkciją atlieka korpusiniai medžio masyvo baldai, o statmenai į juos pakreipta virtuvės sala tampa pagrindine gaminimo ir susibūrimo vieta. Joje paliktas didelis darbastalis, įmontuota plautuvė bei kaitlentė. Salos išdėstymas bei dydis ne tik leidžia patogiai gaminti, bet ir laisvai bendrauti su svečiais neatsukant jiems nugaros. Kitas tokio išdėstymo privalumas  – laukiant, kol užvirs kavinuko vanduo ar maišant verdantį puodą, galima grožėtis gamtos vaizdais. Valgomojo zonoje išryškėja industrinio dizaino elementai: kontrastingas ąžuolo masyvo stalviršis ant sunkių juodo metalo rėmų,

atstojančių stalo kojas, ir lengvi struktūriški šviestuvai, kurių spalva dera su jau minėtomis virtuvės rankenėlėmis. Dar viena šios zonos sąsaja su virtuve – valgomojo nišoje suprojektuotas pilkas baldas, atstojantis indaują. Nišos vidų puošia melsvų ir gelsvų tonų retro stiliaus tapetai, tampantys spalvine grindų, baldų bei šviestuvų jungtimi ir atsikartojantys kitoje sienos pusėje – darbo erdvėje. Valgomojo kėdžių audinys padiktuoja minkštųjų bendrosios erdvės baldų spalvinį koloritą. Mėlynos sofos svetainėje sustiprina stilių dermę. Naujų baldų forma optiškai suartina su retro laikotarpiu, o autentišką, metų nugludintą įvaizdį jiems suteikia imitacinis, lyg nutrintas audinys. Klasikai svetainės kompozicijoje atstovauja vintažinis kilimas su vos įžvelgiamais persiškais raštais, o industrijos ir modernumo atspindžiu tampa kiti komponentai: staliukai, šviestuvas, meninė nuotrauka.

Antrajame namo aukšte išlai­ koma tokia pati spalvų paletė kaip ir pirmajame. Čia įrengtame šeimininko miegamajame derina­ mi skirtingų stilių elementai. Šalia miegamojo – erdvus ir prabangus vonios kambarys, kurį puošia marmuro imitacijos plytelės, auksiniai atspalviai bei platus ištaigingas praustuvas. Šį eklektišką interjerą galime vadinti šiuolaikišku, patraukliu, atspindinčiu asmens patirtį, pažinimą bei pasaulietiškumą. Namas pasakoja ne vien apie įvairių stilių samplaiką, bet ir apie eleganciją, prabangą, praktiškumą bei laiko tėkmę. Tai tarsi dizaino evoliucijos ir tobulėjimo refleksija.


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Interjeras

01

„Namo forma, pilkos fasado čerpės man padiktavo toną. Name privalėjo atsirasti sąsajų su tomis čerpėmis, su tuo industrinį stilių menančiu pilkumu ir grubumu, todėl miegamųjų kambarių spintų durys – pilkos spalvos betono imitacijos plokštės“, – pasakoja Monika.

01

03

17


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

03

Interjeras

„Virtuvę bei vonios kambarius puošia įvairių laikmečių senovinės meno graviūros, atvežtos iš Barselonos sendaikčių turgaus. Jų auksinio atspalvio rėmeliai derinami prie interjere esančios aukso spalvos furnitūros“, – aiškina interjero autorė.

02

18


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

2018 02 9 – 13 02

Kas paverčia renginį tikra sensacija? Kada vienas miestas pasiūlo pastogę visam pasauliui? Kur gims ateities idėjos?

Interjeras

Tai jūsų kvietimas į šiandienos ateitį – vietą, kuri pulsuoja kūrybiškumu ir įvairove.

Ambiente, the show. Informacija ir bilietai: ambiente.messefrankfurt.com Tel. +370 5 213 55 34 info@lithuania.messefrankfurt.com

Partner PartnerCountry Country The TheNetherlands Netherlands

03

01. ease.lt 02. subtila.lt 03. gerosgrindys.lt

19


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Vyriško būsto bruožai Interjero dizainerė Lina Klios Nuotraukų autorius Leonas Garbačiauskas Tekstą parengė Ingrida Kaliukevičiūtė

Vyriškas guolis, koks jis? Ogi labai paprastas ir funkcionalus. Jame nėra ryškių, blaškančių spalvų, lentynų, nukrautų sentimentaliomis smulkmenomis, ar estetinio chaoso. Kiekvienas objektas turi savo vietą ir prie visumos derantį charakterį. Aiškios, griežtos linijos, stilingi komponentai ir šiuolaikiškumas tampa pagrindinėmis vyriško dizaino gairėmis.

Interjeras

Naujame, nedideliame 48,5 m² bute įsikūręs jaunas vyras pageidavo, kad interjero dizainerė Lina Klios sukurtų patogią darbo vietą, pakankamai didelę virtuvę kulinarijos vingrybėms ir būsimojo interjero siužete rastų vietą Sankt Peterburge įsigytam moters paveikslui. „Užteko žvilgtelėti į paveikslą ir būsto spalvos iškart tapo aiškios. Meno kūrinys ir modernus skandinaviškas stilius – dabar matomo interjero pamatas“, – pasakoja dizainerė. Kaip ir daugelyje naujų daugiabučių, funkcinės zonos suskirstytos pagal judėjimo trajektorijas. Įžengus: prieškambaris ir bendroji erdvė,

20

iš kurios patenkama į tualetą bei miegamąjį. Bendroji erdvė dalijama į tris dalis: virtuvę, darbo vietą ir svetainę. Kadangi virtuvė užima gana svarbų vaidmenį užsakovo gyvenime, jai suteikta daug ploto. Savo uždarumu, moderniu minimalistiniu dizainu ir neutraliomis spalvomis ji harmoningai įsilieja į visumą. Baltomis plokštėmis uždengti tarpai tarp virtuvės komplekto, sienų bei lubų, paslėptos rankenėlės ir griežta modulinė kompozicija tarsi paslepia virtuvę, sutapatina ją su siena. Kompozicijoje esantis juodas darbastalis – vienintelis virtuvės traukos centras, derantis su greta esančia darbo zona. Skrupulingas darbas namuose reikalauja šiek tiek privatumo net tada, kai gyveni vienas. Norisi turėti savą kampelį, kuriame gali susikaupti ir atsiskirti nuo viso pasaulio. Projekto autorė nutarė darbui skirtą plotą nuo svetainės atskirti knygų lentyna. Joje įmontuotas dekoratyvus LED apšvietimas vakare būstui suteikia jaukumo. Dinamiškas lentynėlių, talpių spintelių suskirstymas bei medžio imitacijos plokštės intarpai pagyvina konstrukciją ir suteikia bendrajai erdvei džiaugsmingumo, tad interjero nuotaika lengva ir jaunatviška. Paveikslo inspiruoti melsvi ir pilki tonai tampa esminiais svetainės komponentais. Jie raiškiai suskamba erdvėje ir puikiai reprezentuoja svetainės zoną, atskirtą nuo virtuvės santūrios formos stalu: „Buto savininkas ketina gyventi vienas, tad buvo atsisakyta įprasto valgomojo stalo virtuvėje ir vietoj jo suprojektuotas siauras stalas už sofos trims asmenims. Taip išdėsčius baldus televizorių patogu žiūrėti ir sėdint ant sofos, ir prie stalo“, – paaiškina projekto autorė. Viena pagrindinių vyriško interjero spalvų – juoda. Ji tapatinama su vyriškumu, simbolizuoja eleganciją, nepriklausomybę, paslaptingumą ir net stiprybę. Kartu su melsvais, baltais ir pilkais atspalviais ji užima svarbią vietą ne tik bendrojoje erdvėje, bet ir miegamajame bei vonios kambaryje. Visos buto spalvos ir santūri jų dermė kuria harmoningą nuotaiką. Daug nepastebimų sandėliavimo vietų, atspalvių neutralumas ir vieno ramaus tono akcentavimas. Jokių nereikalingų detalių ir paprasti, komforto pojūtį suteikiantys sprendimai. Visa tai – stilingo šiuolaikiško būsto kūrimo principai, kuriais vadovaudamasi interjero dizainerė Lina Klios sukūrė jaukų vyrišką būstą jaunam, praktiškam gyventojui.


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

01

03

02

04

Interjeras

01

05

21


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Interjeras

04

04

22


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Seasonal Decoration at its best 2018 01 26 – 30 01

Sukurkite įdomiausią 2018 sezono kolekciją

MERRY BUSINESS!

Jūsų bilietas susitikimui su 84 x šventinių 330 mm didžiausiais ir sezoninių tiekėjais: + dekoracijų 5 mm užlaidos christmasworld.messefrankfurt.com

galima be kairės užlaidos

Interjeras

tai tada: 89 x 340

1. ekoliumenas.lt 2. berrybaldai.lt 3. coockoo.lt 4. ardena.lt 5. dubingiai.lt

info@lithuania.messefrankfurt.com Tel. +370 5 213 55 34

23


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Vandens surinkimo trapų ir latakų parinkimas bei priežiūra

Pagrindinė paviršinio vandens surinkimo trapų ir latakų funkcija – surinkti paviršinį vandenį ir nukreipti į nuotekų vamzdyną. Taigi, viena svarbiausių trapo savybių – pralaidumas. Juk nenorime praustis stovėdami vandens klane? Absoliuti dauguma į rinką tiekiamų trapų yra pakankamai pralaidūs. Tol, kol švarūs. Kuo trapas mažesnis ir kuo siauresni nutekėjimo keliai, tuo dažniau tenka jį valyti. Ypač jei trapas yra „sauso“ arba kombinuoto – „sauso-šlapio“ tipo. Nors tokie produktai rinkoje labai paklausūs, jie paprastai neatitinka Europoje ir Lietuvoje galiojančios normos LST EN 1253 dėl sumažėjusio pralaidumo ir didesnės rizikos užsikimšti. Valyti trapą ir sifoną ne visada lengvas darbas: neretai jį sudėtinga išardyti ir pasiekti visas ertmes. Todėl renkantis gaminį itin svarbu patikrinti ne tik jo pralaidumą, bet ir valymo galimybes.

Patarimai

Kuo labiau trapo pralaidumas viršija dušo galvutės vandens pralaidumą, tuo labiau galime tikėtis, kad trapui reikės mažiau priežiūros. „Sauso“ tipo sifono pirkėjai pageidauja dėl klaidingo įsitikinimo, jog šis padės sulaikyti iš nuotekų vamzdyno sklindantį negerą kvapą. Realybėje blogam kvapui sulaikyti pakanka vandeniu užpildyto normatyvus atitinkančio sifono. Pagal LST EN 1253 reikalavimus vandens aukštis sifone turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, tada, net esant šildomoms grindims, vanduo išgaruoja per 3–4 savaites. Jeigu trapu nesinaudojama labai ilgą laikotarpį, daug geriau sifoną uždengti mechaniniu dangčiu ir taip sustabdyti garavimą. Dažnesnė už garavimą vandens pasišalinimo iš sifono priežastis – slėgio svyravimai nuotekų vamzdyne. Jei netinkamai įrengti alsuokliai ar vandens užpildymo aukštis sifone mažesnis nei 50 mm, nemalonus kvapas gali sklisti dėl išsiurbiamo vandens. Šiuo atveju kombinuotas „sauso-šlapio“ tipo sifonas irgi retai pagelbėja, nes jis paprastai veikia, jei yra idealiai švarus. Labai svarbu, kad, esant konstrukcinėms galimybėms, būtų montuojamas kuo gilesnis, bet „šlapio“, o ne kombinuoto „sauso-šlapio“ tipo trapas. Kadangi rinkoje didelis įvairaus dydžio, pralaidumo ir konfigūracijos trapų poreikis, o dėl grindų konstrukcijos ne visada įmanoma sumontuoti optimalaus gylio ir pralaidumo

24

trapus, ACO irgi neapsiriboja vien standartus atitinkančiais gaminiais ir tiekia pažemintas trapų bei latakų versijas, nes vandenį reikia kaip nors surinkti, net jei galimybės ribotos. Visgi tobulu atveju rekomenduojame vadovautis taisykle „kas paprasta, tas efektyvu“ ir taikyti pralaidžius, itin lengvai išardomus ir valomus bei mechaniškai stiprius nerūdijančio plieno dušo latakus „Showerdrain C“ su 50 mm vandens patvanka sifone arba ACO „EasyFlow“ trapus su aukšto atsparumo ABS plastiko viršumi ir nerūdijančio plieno grotelėmis. Mechaninis ir cheminis stiprumas yra ypač svarbi dušo latakų ir trapų charakteristika. Absoliuti dauguma ACO produktų yra gaminami iš nerūdijančio plieno arba tvirto ABS plastiko. Kuo kokybiškesnės ir tvirtesnės medžiagos, tuo trapai ilgiau tarnauja, interjero linijos būna tiesios ir malonios akiai. Taip pat reikia turėti omenyje tai, kad nėra absoliučiai viskam atsparių medžiagų. Net nerūdijantis plienas, kaip ir bet koks kitas metalas, nepaisant pavadinimo, nėra abso­ liučiai nekoroduojantis, jis tėra atsparesnis korozijai. Veikiant tam kai kuriomis ypač agresyviomis valymo priemonėmis, galima pažeisti net ir nerūdijančio plieno paviršių. Todėl valant patartina naudoti standartines ir pasiteisinusias priemones, kurios negadina metalinių paviršių. Suprantama, ilgalaikę vonios kambario estetiką ir reprezentatyvumą labiausiai lemia gaminių kokybė, tačiau be spalvų, raštų dermės sunku pasiekti harmoniją. Todėl ACO turi gana platų grotelių, dangčių ir latakų mo­delių asortimentą, tenkinantį beveik kiekvieno architekto ar dizainerio poreikius. Dėl greito tiekimo termino populiariausi standartiniai latakai, tačiau jie gali būti gaminami ir speci­ a­liai pagal kliento pageidaujamą ilgį ir kitus specialius parametrus. Vokietijos bendrovė ACO Lietuvos rinkoje sėkmingai dirba jau daugiau nei 21-erius metus. Mes esame pasiruošę jums padėti: konsultuoti techniniais ir produktų parinkimo klausimais, ieškoti optimalių sprendimų ir atsakyti į bet kokius jus dominančius paviršinio vandens surinkimo klausimus.  www.aco.lt


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Naudingi patarimai, kaip prižiūrėti aliejuotus natūralaus ąžuolo masyvo baldus: Skandinavai seniai pamėgo iš ąžuolo masyvo pagamintus baldus, nes vertina natūralumą ir ilgaamžiškumą. Rūpindamiesi gamta ir ekologija, pirmenybę jie teikia švarioms, kuo natūralesnėms medžio impregnavimo ir apdailos priemonėms, pavyzdžiui, aliejui. Lietuvoje esame pripratę prie lako apdailos, nors ji turi nemenkų trūkumų: pažeidus, jos neįmanoma atnaujinti, be to, ji gali būti nuodinga aplinkai. O štai aliejuotas paviršius – tai gyvas medis, kurį pajusite kas kartą prisėdę ir prisilietę. Jį atnaujinsite be didelių pastangų. Nusprendusiems investuoti į kokybišką baldą bei švarią savo namų aplinką, pateikiame kelis patarimus, kaip prižiūrėti ir valyti aliejuotus ąžuolo masyvo baldus:

naujus odinius baldus, dažniausiai išgirstate rekomendaciją juos impregnuoti – tai jau nieko nestebina. Tik ką atkeliavusį į namus naują aliejuotą ąžuolo masyvo baldą taip pat rekomenduojame padengti specialiomis apsaugos priemonėmis, nes medinių baldų būklę gali paveikti popierinė pakuotė bei transportavimo sąlygos. Apsaugos priemonių   – skystų, purškiamų, tepamų   – galima įsigyti iš baldų pardavėjų.

2. Tinkama vieta. Kad mediniai baldai tarnautų ilgai, neužtenka juos nuolat prižiūrėti – svarbu

parinkti jiems tinkamą vietą: toliau nuo radiatoriaus ar kito atviro šilumos šaltinio. Sklindanti šiluma ilgainiui gali pakenkti – baldas ims skilinėti, deformuotis, keisti spalvą.

3. Sveikas mikroklimatas. Kad galėtų gerai jaustis, medžiui, kaip ir žmogui, reikalinga optimali temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Aplinkos drėgmė turėtų svyruoti nuo 40 iki 60 proc., nes sausesnėse ar drėgnesnėse patalpose blogai jaučiasi ne tik žmogus, bet ir baldas. Taip pat rekomenduojame palaikyti pastovią 18–22 laipsnių Celsijaus temperatūrą.

4. Kasdienė priežiūra. Kasdieniam valymui rekomenduojama naudoti vandeniu sudrėkintą šluostę. Priežiūrai netinka valikliai alkoholio, chloro ar amoniako pagrindu. Nešvarumus nuvalyti, o išsiliejusius skysčius nusausinti reikėtų ilgai nelaukiant, kad neįsigertų į medieną.

2. Naudoti tik baldams skirtą ir pardavėjo rekomenduojamą aliejų; 3. Aliejuoti baldą aliejumi sudrėkintu skudurėliu, tolygiai braukiant medžio tekstūros kryptimi. 4. Po 20 min. nusausinti aliejaus perteklių. Po 24 val. jūsų baldas bus visiškai išdžiūvęs ir atrodys kaip naujas.

5. Reguliarus atnaujinimas. Iš medžio masyvo pagaminti aliejuoti baldai tarnaus ilgus metus, jei juos periodiškai atnaujinsite. Tai padaryti visiškai nesudėtinga. Ąžuolas – patvari mediena, tad, tinkamai prižiūrima, ji ilgai išsaugo šią savo savybę. Priežiūra nereikalauja didelių pastangų – jeigu laikomasi ankščiau pateiktų rekomendacijų, užtenka kas pusę metų peraliejuoti paviršius. Taigi reikia atlikti kelis paprastus veiksmus: 1. Šiurkštesnius, išteptus paviršius tolygiai peršlifuoti abrazyvinėmis medžiagomis arba smulkiu šlifavimo popieriumi (šlifavimo popieriaus grūdėtumas – 120–180 gritų);

Vytenio g. 20, Vilnius Tel. + 370 5 219 4836 info@easebaldai.lt

Patarimai

1. Impregnavimas. Nusipirkę

Ozo g., PPC „Ozas“ II a., „Interjero galerija“, Vilnius Tel. + 370 694 21 025 ozas@easebaldai.lt  easebaldai.lt

25


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Kalėdinės dovanos

„Kerttu“ kolekcija:

Patarimai

prijuostė 28,90 €, puodkėlė 8,90 €, puodelis 19,90 €, virtuvinė pirštinė 11,90 €, stalo takelis 24,90 €, medžiaginis krepšys 11,90 €, dekoratyvinės pagalvėlės užvalkalas 14,90 €.

„Naimakauppa“ kolekcija: medžiaginis krepšys 11,90 €, dekoratyvinė pagalvėlė 23,90 €, virtuvinė pirštinė 11,90 €, puodelis 18,90 €, medžiaginis stalo padėkliukas 9,90 €.

Be vargo derinkite suomiškus ornamentus ir sukurkite jaukų bei autentišką interjerą savo namuose. Žaismingi ir lengvai interjere pritaikomi „Vallila“ dizainerių kurti raštai nepaliks abejingų! Iš skirtingų raštų variacijų sukurkite savo kompoziciją arba padovanokite nuostabią šventinę idėją artimiesiems.

26


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

„Varvikko“ kolekcija: dekoratyvinė pagalvėlė 23,90 €, medžiaginis stalo takelis 24,90 €, puodelis 18,90 €, dekoratyvinės pagalvėlės užvalkalas 14,90 €, patalynės komplektas (150 x 210 cm, 55 x 65 cm) 59,60 €.

Patarimai

„Satumetsa“ kolekcija: stalo padėkliukas 12,90 €, dekoratyvinė pagalvėlė 23,90 €, rankšluostis „Tippa“ , 14,90 €.

Daugiau dovanų idėjų rasite: „Vallila“ prekes galite apžiūrėti ir jų įsigyti:   facebook.com/Parketas-ir-Tapetas Vilniuje, salonas „Vilniaus parketas“ „Domus galerijoje“, P. Lukšio g. 32

instagram.com/parketas_ir_tapetas Kaune, salonas „Parketas ir Tapetas“ Namų idėjų centre NIC, Pramonės pr. 8E pinterest.com/parketastapetas Klaipėdoje, salonas „Parketas ir Tapetas“ Namų idėjų centre NIC, Minijos g. 42 twitter.com/parketastapetas Šiauliuose, salonas „Parketas ir Tapetas“ Namų idėjų centre NIC, Pramonės g. 17B Utenoje, salonas „Parketas ir Tapetas” Namų idėjų centre NIC, Kupiškio g. 19

  parketasirtapetas.lt

27


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Interjero sprendimai jūsų telefone Tekstas: Giedrės Trakšelės Nuotraukų autorė: Elzė Hoogduijn

„FinTech“ per pastaruosius metus mums davė nemokamas banko korteles, minios finansuojamus NT projektus ir itin supaprastino tarptautinius pervedimus bei investavimą. „PropTech“ – NT industrijai skirtų technologijų kūrimas tik įsibėgėja. Pokyčiai jaučiami ir interjero planavimo srityje. Nesunkiai prieinamos programos leidžia pamatyti būstą, keisti jo apdailą, pasirinkti baldus ir pasijusti tikru interjero dizaineriu.

Virtualioji realybė – šiuolaikinis aplinkos ir pastatų planavimas Pastatų planavimą radikaliai keičia virtualiosios realybės (VR) teikiamos galimybės. Keičiasi pardavimo ir nuomos procesas, o popieriniai brėžiniai tampa praeitimi. Šiandien potencialūs būsto pirkėjai su virtualiosios realybės akiniais gali įvertinti, kokiame aukšte vaizdas pro langą patiks labiau, ar užteks ploto, kaip atrodys kiemas ar bendrosios erdvės. Su VR būsto pirkėjas ar patalpų nuomininkas gali nesunkiai apžiūrėti būsimas erdves, aplinką, pasidairyti pro langus, netgi išsirinkti apdailą. Ir visa tai, kai tikrasis namas dar tik kyla.

Apgalvoti interjero sprendimai

Geras planas apsaugo nuo brangių klaidų, tad, prieš pradedant namų remonto darbus, verta išbandyti interjero planavimui skirtas programėles. Norintiems pakeisti ar atnaujinti savo namų erdves, gali pagelbėti lietuviška interjero planavimo programėlė Planner5D. Ją naudodami, galite keisti sienų spalvas, dangas, modeliuoti baldų išdėstymą patalpose tartum interjero dizaineriai.

Patarimai

Namai, telpantys telefone

Išmanieji telefonai tapo neatskiriamu aksesuaru. Dėl jų išmaniosios technologijos pasidarė ranka pasiekiamos. Vis dažniau pramogines programėles telefone pakeičia pagalbinės. Nekantriesiems jos tampa nepakeičiamos. Nauji instrumentai, skirti jaukiam namų interjerui kurti, radikaliai keičia nusistovėjusius principus. Šie įrankiai vartotojui suteikia galimybę pačiam perimti dizainerio funkcijas, kartu tampa itin patogiais dizainerių veiklos įnagiais, padeda lengviau įtikinti klientą, lengvina ir greitina apsisprendimo procesą. Kai interjero sprendimų ieškoma čia ir dabar, gali pagelbėti išmaniesiems įrenginiams skirta programėlė Furnish. Programėlėje savo paslaugas siūlo kelios didžiosios tarptautinės baldais ir interjero detalėmis prekiaujančios bendrovės. Furnish suteikia galimybę per telefono kamerą įvertinti, kaip pasirinkti baldai atrodys namų interjere, o išsirinkus juos patogiai įsigyti.  Lntpa.lt

28


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Modernaus interjero akcentai

Kompaktinė HPL plokštė ir aukšto slėgio laminatas, taip pat ir lietas akmuo, kuriuos tiekia UAB „LitAcrulam“, atstovaujanti žinomiems gamintojams „Polyrey“, „Resopal“, „Hanex“ bei „Staron“, interjero dizaineriams suteikia kūrybinio įkvėpimo ir keičia požiūrį į korpusinius baldus. Dėl unikalių savybių: atsparumo smūgiams, trinčiai, drėgmei, įbrėžimams, karščiui, chemikalams ir valikliams, ši medžiaga gali būti naudojama visų rūšių baldų gamybai ir interjero apdailai. Ją lengva valyti, todėl tai – išskirtinai higieniškas paviršius, tinkantis tiek namų ar viešojo maitinimo virtuvėms (maisto ruošai), tiek medicininėms įstaigoms. Gausus aukšto slėgio laminatų raštų ir dekorų asortimentas suteikia beribes galimybes kurti.

Šios medžiagos briaunų nereikia laminuoti, todėl ją galima iškart formuoti, išgauti netradicines formas ir linijas, suteikti briaunoms išskirtinius profilius. Iš kompaktinės plokštės galima sukurti ir akmens imitaciją. Tai puikus pasirinkimas, norintiems mėgautis jaukia aplinka. Kompaktinės plokštės paviršius padengtas aukšto slėgio laminatu. Dėl savo patvarumo kompaktinė plokštė plačiai naudojama darbastalių dangoms gaminti. Pati kompakto medžiaga yra vientisa plokštė, padengta aukšto slėgio laminatu. Žmonės vis daugiau investuoja į gyvenamąją aplinką ir ieško modernumo, o kompaktinė plokštė yra moderni medžiaga. Interjere, kaip stiliaus akcentas, ji atrodo ypač gražiai. Itin populiari virtuvėje. Į ją visiškai neįsigeria vynas: išlietą skystį paprasta nuvalyti buitinėmis priemonėmis. Kompaktinės plokštės plačiai naudojamos ne tik virtuvės stalviršių, kėdžių, stalų, sienelių, palangių, lentynų ir spintelių, bet ir vonios baldų gamybai (dušų ir tualetų kabinose), taip pat prekybos centruose, recepcijose. Tai puikus pastatų fasadų, vidinių sienų ir lubų dekoravimo elementas. Ši medžiaga tobulai tinka viešbučiams. Šią medžiagą itin pamėgo įmonės, vykdančios ilgalaikius projektus. Taip pat ją užsisakinėja dizaineriai ir baldų meistrai. Labai plati dekorų įvairovė: nuo paprastų vienspalvių su blizgiais, matiniais, pirštų atspaudų nepaliekančiais paviršiais, iki rūdijančio metalo, medžio ir netgi odos imitacijos, taip pat būna ir raštuotų.

Kas yra dirbtinis lietas akmuo?

Dirbant su dirbtiniu lietu akmeniu, nėra neįgyvendinamų projektų ar nepagaminamų formų. Galimybės iš esmės neribotos: pradedant virtuvės stalviršiu, baigiant sudėtingų linijų viešbučio priimamuoju. Liečiant šią medžiagą, apima malonus jausmas – ji tarsi spinduliuoja jaukumą. Jos pavadinimas kilęs ne tik dėl išorinio panašumo į natūralų akmenį, bet ir dėl kai kurių bendrų fizinių savybių: ilgaamžiškumo, tvirtumo. Jos priežiūra nereikalauja jokių ypatingų priemonių, o prireikus ją lengva valyti ir restauruoti. Atskirų gaminio elementų sujungimo vietos – plika akimi nematomos. Dėl to galima pagaminti bet kokių gabaritų vienalytį objektą. Pritaikius tam tikras technologines naujoves, iš dirbtinio lieto akmens įmanoma išlenkti beveik bet kokią formą. Dirbtinis lietas akmuo leidžia sukurti išties stilingus interjerus. Architektų ir dizainerių darbai, kuriuose panaudota ši medžiaga, sulaukia vis didesnio pripažinimo. Netolimoje ateityje dirbtinis akmuo bus aptinkamas kone kiekvieno namuose,  nes kitos tokios universalios medžiagos šiandieną nėra. Dirbtinis lietas akmuo turi kone visas gerąsias natūralių medžiagų savybes ir neturi natūraliam akmeniui būdingų trūkumų. Dirbtinio lieto akmens gaminiai kartais vadinami akmens masės, akrilo ar akrilinio akmens gaminiais. Tačiau mes pasirinkome vartoti dirbtinio lieto akmens sąvoką.  Litacrulam.lt

29

Patarimai

Plačiau apie kompaktinę plokštę


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Originalaus interjero receptas Italijos gamintojai Lietuvos vartotojams siūlo originalias, natūraliu medžio lukštu padengtas LATHO „Move“ kolekcijos tekstūrines plokštes. Jos išsiskiria itin giliomis ir išraiškingomis tekstūromis. Interjero dizaineris Ignas Beconis pataria, kaip tinkamai panaudoti medžio pagrindo plokštes, o UAB „Trukmė“, tiekiančios įvairias baldines medžiagas, atstovai pateikia naujausių šių plokščių dekoro pavyzdžių. Kaip pasakojo UAB „Trukmė“ atstovai, LATHO gamintojo „Move“ plokštės gali būti gaminamos ant MDF, MDP ar faneros pagrindo klijuojant natūralų medžio lukštą, ar alpi lakštinį lukštą. Vėliau spaudžiant presais joms suteikiama itin gili tekstūra. Plokštės gali būti gaminamos pagal kliento užsakymą, tad klientas turi galimybę pats pasirinkti jam tinkamiausią pagrindo, faneruotės bei tekstūros derinį. Tekstūrinės „Move“ plokštės pateikiamos šlifuotos, nelakuotos ir nealyvuotos. Alpi lukšto plokštės ypatingos tuo, kad jų gamybai dažniausiai naudojamas kietmedis, įvairios buko rūšys, o dažymo būdas ir tam tikras jų išdėliojimas suteikia konkrečiai medžio rūšiai ypatingą raštą bei atspalvį. Skirtingai nei natūralus medžio lukštas, lakštinis lukštas išlaiko vientisumą. Interjero dizaineris Ignas Beconis teigia, jog „Move“ plokštės leidžia dizaineriams ir

architektams įgyvendinti įdomius bei išskirtinius projektus, atveria naujas galimybes kuriant interjerus. „Kadangi šios plokštės pasižymi unikaliomis tekstūromis ir raštų įvairove, jos puikiai tinka sienų dekorui, baldų, durų ar kitų interjero elementų dizainui kurti – kas kartą galima išgauti skirtingą efektą. Šios plokštės daro interjerą išskirtinį, leidžia lengviau rasti sprendimus, atitinkančius kliento poreikius. Tai reiškia, jog jos gali atrodyti tiek prabangiai, tiek žaismingai, natūraliai ar priešingai – neįtikėtinai moderniai.“ Dizaineris patikina, kad dar labiau sustiprinti trimatį efektą interjere galima naudojant natūralią medieną. Derinant „Move“ plokštes ir apšvietimą, interjeruose kuriami šešėliai, kurie taip pat pabrėžia šios medžiagos grožį, kuria jaukią aplinką. Dėl tokio medžiagos žaismingumo, kintant apšvietimui, būsto detalės ar baldai kaskart gali atrodyti vis kitaip.

D+D tekstūra

F tekstūra

Patarimai

L tekstūra

UAB „Trukmė“ savo asortimente turi keletą skirtingų faneruotų tekstūrinių plokščių dekoro variantų. Natūralios ąžuolo spalvos E tekstūra traukia žvilgsnį giliais raštais iš vidutinio smulkumo linijų, einančių per visą plokštės ilgį. D+D tekstūra ypatinga tuo, kad joje išryškėja langeliai ir susikertančios linijos. Dviguba tekstūra sukuriama spaudžiant raštą išilgai, o paskui – skersai. Viso lukšto F tekstūra tarsi užburia smulkių linijų, einančių išilgai visą plokštės ilgį, piešiniu. O smėlinio ąžuolo spalvos L tekstūra žavi prašmatnių vidutinio dydžio rombų raštu. Platesnį asortimentą pagal specialius klientų poreikius galima pristatyti iš tiekėjo. Rekomenduojame visiems atkreipti dėmesį į šias išskirtines apdailai ir baldams skirtas plokštes – jūsų ar jūsų užsakovo interjerą jos gali paversti tikru meno kūriniu.  Trukme.lt

E tekstūra

30

L tekstūra

F tekstūra


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

Spintų, pertvarų, drabužinių ir kitų baldų projektavimas, gamyba, montavimas pagal individualius užsakymus.

Mus rasite: „Klasikos namai“, Žirmūnų g. 70, Vilnius + 370 5 231 11 92 + 370 698 52 044

Patarimai

www.ssistemos.lt

Atliekame visus vidaus apdailos darbus

1vidausapdaila@gmail.com 31


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Paroda „ ARCHzona 2017“

Nuotraukų autorė Aistė Rakauskaitė

Rekomenduoja

Spalio 5–6 d. antrą kartą parodų rūmuose „Litexpo“ vyko specializuota paroda „ARCHzona“, skirta architektams ir interjero dizaineriams, nekilnojamojo turto vystytojams ir žmonėms, kurie statosi namus. Paro­dą per dvi dienas aplankė daugiau nei 700 lankytojų. Tai trečdaliu daugiau nei praeitais metais. Specialistai galėjo apžiūrėti net 32 stendus. Dalyviai išsamiai pristatė: interjere visiškai nematomas infraraudonųjų spindulių šildymo sistemas, diegiamas į sienas, grindis ar lubas, taip pat – lubų apvadus, grindjuostes, profiliuočius su įmontuota šviesa ir kitais dekoro elementais. Lankytojai supažindinti su naujoviška technologija – dušų kabinų graviravimu. Tai – galimybė ant stiklo paviršiaus perkelti unikalius raštus, dekoratyvinius šriftus ar net nuotraukas. Pristatytas ir asmeninis belaidis apšvietimas, dėl kurio jūsų interjeras kaskart gali atrodyti vis­ iškai kitoks, taip pat – nauji, įvairių spalvų fotovoltiniai saulės moduliai be matomų jungčių. Arba ant stiklo klijuojama elektra valdoma plėvelė: ji akimirksniu nuskaidrina stiklą arba padaro jį blausų, matinį. Šalia visų ekspozicijų, specialiai įrengtoje atviroje erdvėje, buvo skaitomi pranešimai architektūros ir dizaino temomis. Pirmąją dieną „Solaxess“ (Šveicarija) komercijos direktorius Peteris Röthlisbergeris skaitė pranešimą apie fasadams skirtą įvairiaspalvę saulės modulių technologiją. LNTPA direktorius Mindaugas Statulevičius pristatė technologijas, ateityje pakeisiančias NT rinką, o architektas Lukas Rekevičius iš bendrovės „Aketuri architektai“ kalbėjo apie tai, kaip architektas iš kūrėjo tapo nuomonių žongliruotoju, o architektūra – konteksto įkaite. Antrąją dieną pranešimą skaitė „Orac Decor“ atstovė Dainora Oganauskienė apie 3D dekoro elementus ir šviesą šiuolaikiniuose interjeruose. „Gealan Baltic“ kokybės skyriaus vadovas Laimonas Zmejauskas samprotavo apie perversmą PVC langų ir durų sistemų rinkoje ir pristatė A ir A+ klasės pastatų naujoves. „Philips“ atstovė Vilnė Vaitkaitienė pasakojo apie HUE išmanųjį namų apšvietimą. Vėliau „Franz Kaldewei GmbH & Co KG“ atstovas Baltijos šalyse Julijus

32


2017’5 Nr. 65 / INTERJERAS.LT PATARIA

2018 03 18 – 23

Frankfurtas prie Maino

Svarbiausia pasaulyje apšvietimo ir pastatų technologijų paroda

Patrauklumas ir sėkmė: dizaino ir technologijų sintezė Užsitikrinkite rytojaus sėkmę pasitelkdami naujausius apšvietimo ir dizaino sprendimus. Pasisemkite įkvėpimo pasaulio didžiausiame apšvietimo salone. Pasiruoškite dizaino ir technologijų susiliejimui 150 000 m2 plote! Inspiring tomorrow. www.light-building.com info@lithuania.messefrankfurt.com Tel. + 370 5 213 55 34

Rekomenduoja

Neufeldas šnekėjo apie tai, kad šiuolaikinių santechnikos gaminių kokybė nėra atsitiktinumas. Parodos „ARCHzona“ metu vyko unikalus meno pasaulio renginys – „Paslaptingas švytėjimas“: Vilniaus galerija  pademonstravo visiškai atkurtą didžiąją Valkininkų sanatorijos „Pušelė“ sieną. Tai – Nacionalinės premijos laureatų Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus sienų tapybos, paskelbtos valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, skaitmeninis spaudas ant aliuminio kompozito plokštės. Lankytojai galėjo išvysti originalaus dydžio kūrinį (2,3 m x 32 m). Čia vyko gyva diskusija apie monumentalaus meno ir architektūros ryšį 7-ajame–8-ajame dešimtmečiuose, bendrą menininkų Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus kūrybą, Valkininkų sienos istoriją, dabartinę būklę. Renginį vedė menotyrininkė dr. Ramutė Rachlevičiūtė. Dalyvavo: architektūrologė dr. Rasa Butvilaitė, dailininkė Sigutė Chlebinskaitė, architektas  Audrys Karalius, dailėtyrininkė Regina Urbonienė, animatorius, režisierius Gediminas Šiaulys, aktorius Andrius Bialobžeskis, projekto iniciatorius Audrius Klimas, dailininkė Birutė Žilytė. Vakaro akimirkas užfiksavo būsimoji architektė Aistė Rakauskaitė. Lankytojus pasitiko „Interjeras.lt rekomenduoja“ projekto ekspozicija, kurioje savo gaminius pristatė: „Pušku pušku“, „Vadasiga“, „Antakmenė“, „Skuvita“ ir „NM Enterprise“. Šiame projekte gali dalyvauti tik tie produktai, kurie atitinka šiuos kriterijus: geras dizainas; patogumas ir ergonomiškumas – patogus transportuoti ir sandėliuoti, nėra pavojingų detalių; palankus aplinkai – gamybos proceso metu taupomi įvairūs ištekliai. Buvo eksponuojami ir 2016 m. konkurso „Metų interjeras / Auksinė paletė“ nugalėtojų darbai. Parodos „ARCHzona“ metu vyko dvi ekskursijos mini automobiliais į „Bonum Wood“ gamyklą. Specialistams buvo galima aplankyti XXI a., modernią medinių grindų gamyklą ir pamatyti unikalias medžio apdirbimo technologijas: pjovimą eglute, paviršių alyvavimą, amoniakavimą, šukavimą bei spalvų ir raštų išgavimą regentais, naudojant naujausią CoTonin technologiją. Iki susitikimo kitų metų „ARCHzonoje“.  Archzona.lt

33


INTERJERAS.LT PATARIA / 2017’5 Nr. 65

Rekomenduojame Apšvietimas 4urbansou.lt ardena.lt elmo.lt ekoliumenas.lt energygreen.lt e-sviestuvai.lt korgas.lt kandelas.eu thinklight.lt Baldai arpolis.lt azuolonamai.lt azuolupyne.lt baldunamai.lt baldmodern.lt baldai-interjeras.lt balticfurniture.lt barselonaliving.lt beola.lt berrybaldai.lt casare.lt dekoforma.lt dubingiai.lt easebaldai.lt ergolain.lt hastens.com idnhome.lt interio.lt lovaplius.lt lonas.lt magresbaldai.lt naujavirtuve.lt nmsaloni.lt robertobaldziai.lt scanline.lt skandinaviskiinterjerai.lt sedesregia.lt ssistemos.lt siguldosbaldai.lt subtila.lt

34

tch.lt vadasiga.lt vesida.lt vildika.lt Baldinės plokštės ir interjero medžiagos alpi.it ie-laminart.lt hpl.lt litacrulam.lt trukme.lt vegtomas.lt svajoniuvejos.lt Buitinė technika btn.lt franke.lt laikasnamams.lt miele.lt smeg.lt Elektros instaliacija ir išmaniojo namo sistemos jung.lt siedle.com Dažai caparol.lt Dekoras ardena.lt art-deco.lt cdstyle.lt classiclinedecor.com coockoo.lt decoramentum.lt dekoria.lt loftsystem.lt naminukas.lt skandiamo.lt tapetas.lt stalasirvirtuve.lt varduva.lt Durys dorvila.lt

e-durys.com medziocentras.lt unideco.lt Langai gealan.lt Namų tekstilė arbdecor.lt celestinatekstil.lt bntekstile.lt ldeco.lt uzuolaidos-dizainas.lt Grindų danga aparici.lt bonumwood.lt brolistimber.eu doremus.lt egger.com gerosgrindys.lt interjerolinija.lt ispaniskosplyteles.lt kapri.lt nagoja.lt quick-step.lt staki.lt parquet.lt parketas.lt vaineta.lt vokiskakeramika.lt Interjero centrai domusgalerija.lt unideco.lt nicentras.lt Parodos archzona.lt bau-muenchen.com cosmit.it expo.lt exop-vakarai.lt imm-cologne.com litexpo.lt maison-objet.com

messefrankfurt.com Programinė įranga infoera.lt Santechnika aco.lt arsan. lt dhome.lt duravit.lt eldoris.lt geberit.com grohe.lt gustavsberg.lt jika.lt kwc.lt laufen.lt muresta.lt oras.com roca.lt tece.lt skuvita.lt voniosnamai.lt voniosstudija.lt Sienos, apdailos medžiagos akmenstata.lt artiq.lt loftsystem.lt mosas.lt varduva.lt soliddecors.eu tapetas.lt Židiniai antakmene.lt degis.lt ekozidinys.lt jotul.lt liepsnele.lt smige.lt stiksas.lt tolvita.lt zidiniai.lt vilpra.lt


JAUKŪS VAKARAI SU ŽURNALU


Profile for Interjeras.lt Pataria

"Interjeras.lt pataria" Nr. 5, 2017  

- Algis Kriščiūnas ir dveji jo namai - Trys nauji interjerai - Kaip pasirinkti dušo lataką - Patarimai: kaip prižiūrėti aliejuotus baldus -...

"Interjeras.lt pataria" Nr. 5, 2017  

- Algis Kriščiūnas ir dveji jo namai - Trys nauji interjerai - Kaip pasirinkti dušo lataką - Patarimai: kaip prižiūrėti aliejuotus baldus -...

Advertisement