Page 1

 


                 


       ! " #  ! $   ! %   


     &'( )*  

+ %      , -./ 0  + $ 

  

  .,      1  0

231 *  

+ 4   # 5  ,  + 6  ,    + 731 .$3 8 $   0


9%  *  

+ :#   

+ ;  + ( <    

=> < ?    @   A 

7 <"? , .7"B0 CDE<  # 

/4 F .5    #   # 0


    

 $   #   + G      -  ,  H,   + 8 #  5  + : 

   + I 5# 5   + 6      # + *@,   1 ,   + C5

1    


    

 ! ; # . 5   +     0 ! #,     1 .  05     1   ! C5

     #  .5 0 ! -1@,  5    ! J1    5    #   .      0    # 1 , 


31   


  & 5  @ 2     9   1  =*  
  ! ! G , + 1 5    ! G   5, ! 4 

1 #1 ! G 5   , 


  " ! 5  35     

! ,  *    

! 1  C, 

 @,

  5   ' )# 

! ? C  

 

 

!  5  1 

!    5  *   # 

  

  


* :5 K & $,      1   

 5E

2 &ELL5  9 M 1   

= F    


 % 7  :5 NNN 5O 

Interim Management prezentáció  

Rövid összefoglaló az interim menedzsment legfontosabb jellemzőiről, interim menedzserek szerpéről, azaz a cégvezetés egy átmeneti szerveze...

Interim Management prezentáció  

Rövid összefoglaló az interim menedzsment legfontosabb jellemzőiről, interim menedzserek szerpéről, azaz a cégvezetés egy átmeneti szerveze...